Кафедра туризму

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Історія кафедри
 • Практики
 • Новини

Кафедра туризму створена на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2003 році на підставі ухвали Вченої ради університету від 29 січня 2003 р. (протокол №21/3), затвердженої наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №194 від 4 лютого 2003 року

Кафедра розвиває наступні наукові напрями досліджень:

 • Теорія і методологія туризмознавства, туризмології (Мальська М.П., Шульц С., Бордун О.Ю., Романів П.В., Зінько Ю. В.);
 • Менеджмент та маркетинг туристичної діяльності (Мальська М. П., Мандюк Н.Л., Біланюк О. П., Білоус С.В., Кізима В. Л., Масюк Ю.О., Мункачій І.З., Пурська І.С.);
 • Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності (Білоус С.В., Кізима В. Л., Масюк Ю.О., Мункачій І.З.);
 • Структурно-просторова організація туризму та сфери послуг Західного регіону України (Мальська М.П., Романів П.В., Гамкало М.З., Паньків Н.М., Зінько Ю.В.);
 • Туристичне ресурсознавство (Паньків Н.М., Красько А.Б.);
 • Туристичне країнознавство (Мальська М.П., Гамкало М.З., Бордун О.Ю., Стецький В.В., Малюга Л.А.);
 • Організація міжнародного туризму (Мальська М.П., Біланюк О. П., Ганич Н. М., Грицишин А. Т., Пурська І.С., Стецький В.В., Малюга Л.А.);
 • Організація та географія релігійного туризму (Бордун О. Ю., Каднічанський Д.А., Завадовський Т.Б.);
 • Рекреалогія та рекреаційна географія (Безручко Л.С., Монастирський В.Р., Мандюк Н.Л.);
 • Географія туризму України (Мальська М.П., Монастирський В.Р., Паньків Н.М., Стецький В.В., Зінько Ю.В., Благодир С. Ф.);
 • Організація активного туризму (Гамкало М. З., Романів П.В., Красько А. Б.);
 • Індустрія гостинності (Мальська М. П., Філь М.І., Пандяк І.Г., Безручко Л.С., Гаталяк О. М., Ганич Н. М., Жук Ю.І., Жук І.Й., Гнатів Н.М., Пшик О.М.);
 • Страхування в туризмі (Гаталяк О.М., Монастирський В.Р.);
 • Історико-культурний туризм (Бордун О. Ю., Каднічанський Д.А., Завадовський Т.Б., Манько А.М.);
 • Туристичне краєзнавство (Бордун О. Ю., Завадовський Т.Б., Каднічанський Д.А., Стецький В.В.);
 • Геотуризм, екотуризм сільський зелений туризм (Зінько Ю.В., Благодир С. Ф., Безручко Л.С., Жук Ю.І.);
 • Інноваційний розвиток туризму (Мальська М.П., Романів П.В.);
 • Транспортне обслуговування в туризмі (Бордун О.Ю., Кізима В.Л., Грицишин А. Т.);
 • Організація екскурсійної діяльності (Ярмолович В.В., Завадовський Т.Б., Жук І.Й.).

Кафедра туризму готує фахівців зі спеціальностей  242   «Туризм» (бакалавр), 241 «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр), 242 “Туризм” (магістр): ОПП «Туристична діяльність», ОПП «Міжнародний туризм».

Кафедра організовує різноманітні навчальні та виробничі практики, які дають змогу студентам відвідати різні регіони України та Європи, спробувати свої сили у закладах туристичної сфери та сфери гостинності.

На кафедрі працює 30 викладачів, 5 працівників навчально-допоміжного складу.

При кафедрі функціонують навчально-виробнича лабораторія “Навчальна туристична агенція” та навчальна лабораторія “Готельної та ресторанної справи”.

Співробітники

завідувачМАЛЬСЬКА Марта Пилипівназавідувач
професорШУЛЬЦ Світлана Леонідівнапрофесор
доцентБЕЗРУЧКО Любомир Степановичдоцент
доцентБІЛОУС Софія Василівнадоцент
доцентБОРДУН Ореста Юріївнадоцент
доцентГАМКАЛО Михайло Зеноновичдоцент
доцентКАДНІЧАНСЬКИЙ Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентКІЗИМА Вікторія Любомирівнадоцент
доцентКРАСЬКО Анна Богданівнадоцент
доцентМАНДЮК Назарій Любомировичдоцент
доцентМАНЬКО Андрій Михайловичдоцент
доцентМАСЮК Юлія Олегівнадоцент
доцентМОНАСТИРСЬКИЙ Володимир Романовичдоцент
доцентМУНКАЧІЙ Ірина Зеновіївнадоцент
доцентПАНЬКІВ Наталія Мирославівнадоцент
доцентПУРСЬКА Ірина Степанівнадоцент
доцентРОМАНІВ Павло Володимировичдоцент
доцентСТЕЦЬКИЙ Василь Володимировичдоцент
доцентФІЛЬ Марія Іванівнадоцент
старший викладачБЛАГОДИР Світлана Феодосіївнастарший викладач
старший викладачЗІНЬКО Юрій Володимировичстарший викладач
асистентБІЛАНЮК Ольга Петрівнаасистент
асистентГАНИЧ Наталія Михайлівнаасистент
асистентГАТАЛЯК Оксана Миколаївнаасистент
асистентГРИЦИШИН Анна Тарасівнаасистент
асистентЖУК Юрій Ігоровичасистент
асистент (сумісник)ЗАВАДОВСЬКИЙ Тарас Богдановичасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ЛЕМЕГА Надія Михайлівнаасистент (сумісник)
асистентМАЛЮГА Ліна Анатоліївнаасистент
асистентЯРМОЛОВИЧ В’ячеслав Володимировичасистент
старший лаборантЖУК (ЛЕСИК) Ірина Йосипівнастарший лаборант
старший лаборантПШИК Олеся Миколаївнастарший лаборант
лаборантГНАТІВ Наталія Миколаївналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Напрямки наукових досліджень

 • Теорія і методологія туризмознавства, туризмології (Мальська М.П., Шульц С., Бордун О.Ю., Романів П.В., Зінько Ю. В.);
 • Менеджмент та маркетинг туристичної діяльності (Мальська М. П., Мандюк Н.Л., Біланюк О. П., Білоус С.В., Кізима В. Л., Масюк Ю.О., Мункачій І.З., Пурська І.С.);
 • Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності (Білоус С.В., Кізима В. Л., Масюк Ю.О., Мункачій І.З.);
 • Структурно-просторова організація туризму та сфери послуг Західного регіону України (Мальська М.П., Романів П.В., Гамкало М.З., Паньків Н.М., Зінько Ю.В.);
 • Туристичне ресурсознавство (Паньків Н.М., Красько А.Б.);
 • Туристичне країнознавство (Мальська М.П., Гамкало М.З., Бордун О.Ю., Стецький В.В., Малюга Л.А.);
 • Організація міжнародного туризму (Мальська М.П., Біланюк О. П., Ганич Н. М., Грицишин А. Т., Пурська І.С., Стецький В.В., Малюга Л.А.);
 • Організація та географія релігійного туризму (Бордун О. Ю., Каднічанський Д.А., Завадовський Т.Б.);
 • Рекреалогія та рекреаційна географія (Безручко Л.С., Монастирський В.Р., Мандюк Н.Л.);
 • Географія туризму України (Мальська М.П., Монастирський В.Р., Паньків Н.М., Стецький В.В., Зінько Ю.В., Благодир С. Ф.);
 • Організація активного туризму (Гамкало М. З., Романів П.В., Красько А. Б.);
 • Індустрія гостинності (Мальська М. П., Філь М.І., Пандяк І.Г., Безручко Л.С., Гаталяк О. М., Ганич Н. М., Жук Ю.І., Жук І.Й., Гнатів Н.М., Пшик О.М.);
 • Страхування в туризмі (Гаталяк О.М., Монастирський В.Р.);
 • Історико-культурний туризм (Бордун О. Ю., Каднічанський Д.А., Завадовський Т.Б., Манько А.М.);
 • Туристичне краєзнавство (Бордун О. Ю., Завадовський Т.Б., Каднічанський Д.А., Стецький В.В.);
 • Геотуризм, екотуризм сільський зелений туризм (Зінько Ю.В., Благодир С. Ф., Безручко Л.С., Жук Ю.І.);
 • Інноваційний розвиток туризму (Мальська М.П., Романів П.В.);
 • Транспортне обслуговування в туризмі (Бордун О.Ю., Кізима В.Л., Грицишин А. Т.);
 • Організація екскурсійної діяльності (Ярмолович В.В., Завадовський Т.Б., Жук І.Й.).

Історія кафедри

Кафедра туризму створена на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2003 році на підставі ухвали Вченої ради університету від 29 січня 2003 р. (протокол №21/3), затвердженої наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №194 від 4 лютого 2003 року.

Студенти-туризмознавці під час проходження практик вивчають об’єкти туристичної інфраструктури Львова та найпопулярніших регіонів України. Серед об’єктів вивчення – десятки турфірм, готелів міста Львова, зустрічі із провідними менеджерами-практиками туризму, керівниками туристичного господарства області та міської адміністрації.

21 липня 2021 р. відбулося обговорення основних векторів розвитку водного туризму в регіоні

23.07.2021 | 11:16

21 липня 2021 р. у рамках круглого столу делегацією кафедри туризму (до складу якої ввійшли: доц. Гамкало М.З., доц. Романів П.В., ас. Малюга Л.А., ас. Завадовський Т.Б., ст. лаб. Пшик О.М., доц. Білоус С.В. ) спільно з головою Червоноградської райради Андрієм Порицьким було обговорено основні вектори розвитку водного туризму в регіоні, необхідність ознакування водних маршрутів та можливостей налагодження співпраці по укладенню договорів для проведення навчальних практик студентів.
Червоноградською районною радою була презентована подяка географічному факультету , а також вручено грамоти...

Читати »

Сплав Західним Бугом на ділянці “Сокаль – Литовеж”

09.06.2021 | 14:18

У рамках Транскордонного проекту «Єднає нас Буг – утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів» викладачами та студентами кафедри туризму географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка (доц. Гамкало М.З., доц. Романів П.В., студ. Кречківський Назар, студ. Шпак Христина, студ. Чаковський Володимир) здійснено сплав на байдарках відрізком Західного Бугу Сокаль – Литовеж 5-6 червня 2021 р.
Акція розпочалася робочою зустріччю у м. Сокаль між представниками Червоноградської районної ради в особі районного очільника Андрія Порицького, радниці голови районної ради Галини Крук та делегацією...

Читати »

Онлайн-семінари з дисципліни «Сільський зелений туризм» за участю експертів і викладачів

06.05.2021 | 11:59

29 квітня 2021 року на географічному факультеті відбувся онлайн-семінар для студентів IV курсу спеціальності «Туризм» з навчальної дисципліни «Сільський зелений туризм» на тему «Перспективи розвитку сільського туризму в Україні» за участі експертів від ВГО «Спілка сільського зеленого туризму України», кластеру сільського туризму «Бойківський колорит» та туристичного холдингу «Karpaty.info». Організаційне забезпечення семінару здійснювали старші викладачі кафедри туризму Юрій Зінько і Світлана Благодир.
Заступник голови правління ВГО «Спілка сільського зеленого туризму України» Ірина Околович представила базові напрями розвитку цієї саморегульованої організації у сфері...

Читати »

20 квітня 2021 року відбудеться відкрита лекція доцента кафедри туризму Гамкала М. З. на тему: “Знакування туристичних маршрутів”

19.04.2021 | 11:51

20 квітня 2021 року о 10.10 год відбудеться відкрита лекція доц. Гамкала М. З. для студентів другого курсу спеціальності “Туризм” з дисципліни “Активний туризм”  на тему: “Знакування туристичних маршрутів”.
 
Посилання на відкриту лекцію:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU4MjZkYzAtNmNkZC00Njc1LWIwYzgtODg2ODFiZTM5NmM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22d04f2b8b-678d-421f-aa94-1451811d7524%22%7d
 
Запрошуються всі бажаючі.

Читати »

16 квітня 2021 року відбулася наукова конференція з міжнародною участю “Водний туризм: національний та міжнародний досвід”

19.04.2021 | 11:41

16 квітня 2021 року відбулася наукова конференція з міжнародною участю “Водний туризм: національний та міжнародний досвід”. Захід організований кафедрою туризму ЛНУ ім. Івана Франка на основі багаторічних теоретико-практичних розвідок у проблематиці організації активного туризму, зокрема водного. В он-лайн засіданнях прийняло участь понад 70 учасників з України, Польщі та Білорусі. Значну увагу зосереджено на розвитку водного туризму в басейнах Західний Буг, Прип’ять та Південний Буг. 
Значну зацікавленість викликали доповіді, які стосувалися реалізації програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна, зокрема, проекту “Єднає нас Буг”. Надзвичайно...

Читати »