Кафедра туризму

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Історія кафедри
 • Практики
 • Новини

Кафедра туризму створена на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2003 році на підставі ухвали Вченої ради університету від 29 січня 2003 р. (протокол №21/3), затвердженої наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №194 від 4 лютого 2003 року.

Кафедра розвиває наступні наукові напрями досліджень:

 • Теорія і методологія туризмознавства, туризмології (Мальська М. П., Шульц С., Бордун О. Ю., Романів П. В., Зінько Ю. В.);
 • Менеджмент та маркетинг туристичної діяльності (Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Біланюк О. П., Білоус С. В., Кізима В. Л., Масюк Ю. О., Мункачій І. З., Пурська І. С., Манько А. М.);
 • Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності (Білоус С. В., Кізима В. Л., Масюк Ю. О., Мункачій І. З.);
 • Структурно-просторова організація туризму та сфери послуг Західного регіону України (Мальська М. П., Романів П. В., Гамкало М. З., Паньків Н. М., Зінько Ю. В.);
 • Туристичне ресурсознавство (Паньків Н. М., Красько А. Б.);
 • Туристичне країнознавство (Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю., Стецький В. В., Малюга Л. А.);
 • Організація міжнародного туризму (Мальська М. П., Біланюк О. П., Ганич Н. М., Грицишин А. Т., Пурська І. С., Стецький В.В., Малюга Л. А.);
 • Організація та географія релігійного туризму (Бордун О. Ю., Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б., Манько А.М.);
 • Рекреалогія та рекреаційна географія (Безручко Л. С., Монастирський В. Р., Мандюк Н. Л.);
 • Географія туризму України (Мальська М. П., Монастирський В. Р., Паньків Н. М., Стецький В. В., Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Манько А.М.);
 • Організація активного туризму (Гамкало М. З., Романів П.В., Красько А. Б., Манько А. М.);
 • Індустрія гостинності (Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г., Безручко Л. С., Гаталяк О. М., Ганич Н. М., Жук Ю. І., Жук І. Й., Гнатів Н. М., Пшик О. М.);
 • Страхування в туризмі (Гаталяк О.М., Монастирський В. Р.);
 • Історико-культурний туризм (Бордун О. Ю., Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б., Манько А. М.);
 • Туристичне краєзнавство (Бордун О. Ю., Завадовський Т. Б., Каднічанський Д. А., Стецький В.В., Манько А. М.);
 • Геотуризм, екотуризм сільський зелений туризм (Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Безручко Л. С., Жук Ю. І.);
 • Інноваційний розвиток туризму (Мальська М. П., Романів П. В.);
 • Транспортне обслуговування в туризмі (Бордун О. Ю., Кізима В. Л., Грицишин А. Т.);
 • Організація екскурсійної діяльності (Ярмолович В. В., Завадовський Т. Б., Жук І. Й.);
 • Медичний та оздоровчий туризм (Мальська М. П., Бордун О. Ю., Безручко Л. С., Малюга Л. А.);
 • Мілітарний туризм (Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б.).

Кафедра туризму готує фахівців зі спеціальностей  242   «Туризм» (бакалавр), 241 «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр), 242 “Туризм” (магістр): ОПП «Туристична діяльність», ОПП «Міжнародний туризм».

Кафедра організовує різноманітні навчальні та виробничі практики, які дають змогу студентам відвідати різні регіони України та Європи, спробувати свої сили у закладах туристичної сфери та сфери гостинності.

На кафедрі працює 30 викладачів і 8 працівників навчально-допоміжного персоналу.

При кафедрі функціонують навчально-виробнича лабораторія “Навчальна туристична агенція” та навчальна лабораторія “Готельної та ресторанної справи”.

Співробітники

завідувачМАЛЬСЬКА Марта Пилипівназавідувач
професорШУЛЬЦ Світлана Леонідівнапрофесор
доцентБЕЗРУЧКО Любомир Степановичдоцент
доцентБІЛАНЮК Ольга Петрівнадоцент
доцентБІЛОУС Софія Василівнадоцент
доцентБОРДУН Ореста Юріївнадоцент
доцентГРИЦИШИН Анна Тарасівнадоцент
доцентІВАНИК Мирослав Богдановичдоцент
доцентКАДНІЧАНСЬКИЙ Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентКІЗИМА Вікторія Любомирівнадоцент
доцентКРАСЬКО Анна Богданівнадоцент
доцентМАНДЮК Назарій Любомировичдоцент
доцентМАНЬКО Андрій Михайловичдоцент
доцентМАСЮК Юлія Олегівнадоцент
доцентМОНАСТИРСЬКИЙ Володимир Романовичдоцент
доцентМУНКАЧІЙ Ірина Зеновіївнадоцент
доцентПАНЬКІВ Наталія Мирославівнадоцент
доцентПУРСЬКА Ірина Степанівнадоцент
доцентРОМАНІВ Павло Володимировичдоцент
доцентСТЕЦЬКИЙ Василь Володимировичдоцент
доцентФІЛЬ Марія Іванівнадоцент
доцентХУДО Володимир Володимировичдоцент
старший викладачБЛАГОДИР Світлана Феодосіївнастарший викладач
старший викладачЗІНЬКО Юрій Володимировичстарший викладач
асистентБРИГІЛЕВИЧ Галина Михайлівнаасистент
асистентГАНИЧ Наталія Михайлівнаасистент
асистентГАТАЛЯК Оксана Миколаївнаасистент
асистентЖУК Юрій Ігоровичасистент
асистентКАГУЙ Христина Богданівнаасистент
асистент (сумісник)ЛЕМЕГА Надія Михайлівнаасистент (сумісник)
асистентМАЛЮГА Ліна Анатоліївнаасистент
асистентЯРМОЛОВИЧ В’ячеслав Володимировичасистент
старший лаборантАРДАН Христина Володимирівнастарший лаборант
старший лаборантГНАТІВ Наталія Миколаївнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Напрямки наукових досліджень

 • Теорія і методологія туризмознавства, туризмології (Мальська М.П., Шульц С., Бордун О.Ю., Романів П.В., Зінько Ю. В.);
 • Менеджмент та маркетинг туристичної діяльності (Мальська М. П., Мандюк Н.Л., Біланюк О. П., Білоус С.В., Кізима В. Л., Масюк Ю.О., Мункачій І.З., Пурська І.С., Манько А.М.);
 • Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності (Білоус С. В., Кізима В. Л., Масюк Ю. О., Мункачій І. З.);
 • Структурно-просторова організація туризму та сфери послуг Західного регіону України (Мальська М. П., Романів П. В., Гамкало М. З., Паньків Н. М., Зінько Ю. В.);
 • Туристичне ресурсознавство (Паньків Н. М., Красько А. Б.);
 • Туристичне країнознавство (Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю., Стецький В. В., Малюга Л. А.);
 • Організація міжнародного туризму (Мальська М. П., Біланюк О. П., Ганич Н. М., Грицишин А. Т., Пурська І. С., Стецький В. В., Малюга Л. А.);
 • Організація та географія релігійного туризму (Бордун О. Ю., Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б., Манько А. М.);
 • Рекреалогія та рекреаційна географія (Безручко Л. С., Монастирський В. Р., Мандюк Н. Л.);
 • Географія туризму України (Мальська М. П., Монастирський В. Р., Паньків Н. М., Стецький В. В., Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Манько А. М.);
 • Організація активного туризму (Гамкало М. З., Романів П. В., Красько А. Б., Манько А. М.);
 • Індустрія гостинності (Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г., Безручко Л. С., Гаталяк О. М., Ганич Н. М., Жук Ю. І., Жук І. Й., Гнатів Н. М., Пшик О. М.);
 • Страхування в туризмі (Гаталяк О. М., Монастирський В. Р.);
 • Історико-культурний туризм (Бордун О. Ю., Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б., Манько А. М.);
 • Туристичне краєзнавство (Бордун О. Ю., Завадовський Т. Б., Каднічанський Д. А., Стецький В. В., Манько А. М.);
 • Геотуризм, екотуризм сільський зелений туризм (Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Безручко Л. С., Жук Ю. І.);
 • Інноваційний розвиток туризму (Мальська М. П., Романів П. В.);
 • Транспортне обслуговування в туризмі (Бордун О. Ю., Кізима В. Л., Грицишин А. Т.);
 • Організація екскурсійної діяльності (Ярмолович В. В., Завадовський Т. Б., Жук І. Й.);
 • Медичний та оздоровчий туризм (Мальська М. П., Бордун О.Ю., Безручко Л. С., Малюга Л. А.);
 • Мілітарний туризм (Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б.).

Історія кафедри

Кафедра туризму створена на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2003 році на підставі ухвали Вченої ради університету від 29 січня 2003 р. (протокол №21/3), затвердженої наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №194 від 4 лютого 2003 року.

Студенти-туризмознавці під час проходження практик вивчають об’єкти туристичної інфраструктури Львова та найпопулярніших регіонів України. Серед об’єктів вивчення – десятки турфірм, готелів міста Львова, зустрічі із провідними менеджерами-практиками туризму, керівниками туристичного господарства області та міської адміністрації.

Участь науковців кафедри туризму у роботі II Міжнародного науково-практичного форуму “Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи в умовах євроінтеграційних та військових викликів”

17.04.2024 | 14:17

17 квітня 2024 у Національному університеті Львівська політехніка розпочав роботу II Міжнародний науково-практичний форум “Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи в умовах євроінтеграційних та військових викликів”.
У події взяли активну участь представники кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка : завідувач кафедри, професор доктор економічних наук Марта Мальська, доценти Андрій Манько, Марія Філь, асистенти Юрій Жук та Надія Лемега.
На форумі вони представили свої дослідження, що стосуються актуальної проблематики сучасних напрямків розвитку туризму та індустрії гостинності...

Читати »

Екскурсія студентів у митрополичі палати в рамках курсу “Історія розвитку туризму в Україні та світі”

17.04.2024 | 14:00

В контексті предмета “Історія розвитку туризму в Україні та світі” студенти третього курсу спеціальності Туризм разом з викладачами кафедри туризму завідувачем лабораторії “Навчальна туристична агенція” Тарасом Завадовським, асистентом В’ячеславом Ярмоловичем  та заступником декана географічного факультету з навчально-методичної роботи Любов’ю Котик, відвідали палати митрополита римо-католицької церкви, де ознайомилися з історією церкви.
В музеї, який створений при митрополичих палатах, студенти довідалися про життя пап римських, єпископів і в цілому Римо-Католицької Церкви не тільки в Європі, але й на території Львова.
Цей музей, де...

Читати »

Перша гостьова лекція у рамках курсу «Medical Wellness and Spa tourism»

12.04.2024 | 10:13

На початку квітня 2024 року відбулася перша гостьова лекція у рамках курсу «Medical Wellness and Spa tourism» у весняному семестрі 2023-2024 н.р.
Лекцію провела викладачка національного університету з Будапешту, фахівець з фізіотерапевтичних процедур Емеша Шалай.
На онлайн-занятті були присутні студенти вищих навчальних закладів країн-учасниць проєкту «Health tour», зокрема магістри ОПП «Туристична діяльність» кафедри туризму.
Студенти прослухали теоретичні основи оздоровчих процедур та дістали багато практичних порад, які дозволять їм фахово надавати організаційні послуги по оздоровчому туризму.
Цей курс забезпечується викладачами-партнерами з шести...

Читати »

Студентка кафедри туризму Вікторія Загороднюк – серед переможців міжнародного конкурсу стартапів «TourSystemUkrChallenge»

08.04.2024 | 17:12

Кафедра туризму ВІТАЄ Вікторію Загороднюк з перемогою у міжнародному конкурсі СТАРТАПІВ «TourSystemUkrChallenge»! Керівник : доц. Філь М. І.
За результатами публічного захисту бізнес-стартапів Вікторія Загороднюк  отримала 2 місце.
У конкурсі брали участь 20 закладів вищої освіти (Польща, Грузія, Словаччина, Фінляндія тощо- 79 учасників).
Велика вдячність ДТЕУ (ФРГТБ) та високопрофесійній конкурсній комісії за організацію.
До складу комісій заходу також ввійшли експерти-практики, які розглядали та оцінювали подані на конкурс бізнес-стартапи.
Завдяки такому бізнес стартап проєкту, не дивлячись на важкі виклики в Україні здобувачі...

Читати »

Кулінарний дзен “фестирудзи” у м.Львів

01.04.2024 | 12:33

31 березня 2024 року студенти 2 курсу спеціальності “Готельно- ресторанна справа” разом з доценткою кафедри туризму Марією Філь взяли участь у майстер-класі дегустації з ресторатором, шеф-кухарем Віталієм Яцишиним! Велика вдячність організаторам за можливості для розвитку!

Читати »