Кафедра туризму

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Історія кафедри
 • Практики
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра туризму створена на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2003 році на підставі ухвали Вченої ради університету від 29 січня 2003 р. (протокол №21/3), затвердженої наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №194 від 4 лютого 2003 року.

Кафедра розвиває наступні наукові напрями досліджень:

 • Теорія і методологія туризмознавства, туризмології (Мальська М. П., Шульц С., Бордун О. Ю., Романів П. В., Зінько Ю. В.);
 • Менеджмент та маркетинг туристичної діяльності (Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Біланюк О. П., Білоус С. В., Кізима В. Л., Масюк Ю. О., Мункачій І. З., Пурська І. С., Манько А. М.);
 • Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності (Білоус С. В., Кізима В. Л., Масюк Ю. О., Мункачій І. З.);
 • Структурно-просторова організація туризму та сфери послуг Західного регіону України (Мальська М. П., Романів П. В., Гамкало М. З., Паньків Н. М., Зінько Ю. В.);
 • Туристичне ресурсознавство (Паньків Н. М., Красько А. Б.);
 • Туристичне країнознавство (Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю., Стецький В. В., Малюга Л. А.);
 • Організація міжнародного туризму (Мальська М. П., Біланюк О. П., Ганич Н. М., Грицишин А. Т., Пурська І. С., Стецький В.В., Малюга Л. А.);
 • Організація та географія релігійного туризму (Бордун О. Ю., Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б., Манько А.М.);
 • Рекреалогія та рекреаційна географія (Безручко Л. С., Монастирський В. Р., Мандюк Н. Л.);
 • Географія туризму України (Мальська М. П., Монастирський В. Р., Паньків Н. М., Стецький В. В., Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Манько А.М.);
 • Організація активного туризму (Гамкало М. З., Романів П.В., Красько А. Б., Манько А. М.);
 • Індустрія гостинності (Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г., Безручко Л. С., Гаталяк О. М., Ганич Н. М., Жук Ю. І., Жук І. Й., Гнатів Н. М., Пшик О. М.);
 • Страхування в туризмі (Гаталяк О.М., Монастирський В. Р.);
 • Історико-культурний туризм (Бордун О. Ю., Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б., Манько А. М.);
 • Туристичне краєзнавство (Бордун О. Ю., Завадовський Т. Б., Каднічанський Д. А., Стецький В.В., Манько А. М.);
 • Геотуризм, екотуризм сільський зелений туризм (Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Безручко Л. С., Жук Ю. І.);
 • Інноваційний розвиток туризму (Мальська М. П., Романів П. В.);
 • Транспортне обслуговування в туризмі (Бордун О. Ю., Кізима В. Л., Грицишин А. Т.);
 • Організація екскурсійної діяльності (Ярмолович В. В., Завадовський Т. Б., Жук І. Й.);
 • Медичний та оздоровчий туризм (Мальська М. П., Бордун О. Ю., Безручко Л. С., Малюга Л. А.);
 • Мілітарний туризм (Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б.).

Кафедра туризму готує фахівців зі спеціальностей  242   «Туризм» (бакалавр), 241 «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр), 242 “Туризм” (магістр): ОПП «Туристична діяльність», ОПП «Міжнародний туризм».

Кафедра організовує різноманітні навчальні та виробничі практики, які дають змогу студентам відвідати різні регіони України та Європи, спробувати свої сили у закладах туристичної сфери та сфери гостинності.

На кафедрі працює 30 викладачів і 8 працівників навчально-допоміжного персоналу.

При кафедрі функціонують навчально-виробнича лабораторія “Навчальна туристична агенція” та навчальна лабораторія “Готельної та ресторанної справи”.

Співробітники

завідувачМАЛЬСЬКА Марта Пилипівназавідувач
професорШУЛЬЦ Світлана Леонідівнапрофесор
доцентБЕЗРУЧКО Любомир Степановичдоцент
доцентБІЛАНЮК Ольга Петрівнадоцент
доцентБІЛОУС Софія Василівнадоцент
доцентБОРДУН Ореста Юріївнадоцент
доцентГАМКАЛО Михайло Зеноновичдоцент
доцентГРИЦИШИН Анна Тарасівнадоцент
доцентІВАНИК Мирослав Богдановичдоцент
доцентКАДНІЧАНСЬКИЙ Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентКІЗИМА Вікторія Любомирівнадоцент
доцентКРАСЬКО Анна Богданівнадоцент
доцентМАНДЮК Назарій Любомировичдоцент
доцентМАНЬКО Андрій Михайловичдоцент
доцентМАСЮК Юлія Олегівнадоцент
доцентМОНАСТИРСЬКИЙ Володимир Романовичдоцент
доцентМУНКАЧІЙ Ірина Зеновіївнадоцент
доцентПАНЬКІВ Наталія Мирославівнадоцент
доцентПУРСЬКА Ірина Степанівнадоцент
доцентРОМАНІВ Павло Володимировичдоцент
доцентСТЕЦЬКИЙ Василь Володимировичдоцент
доцентФІЛЬ Марія Іванівнадоцент
старший викладачБЛАГОДИР Світлана Феодосіївнастарший викладач
старший викладачЗІНЬКО Юрій Володимировичстарший викладач
асистентБРИГІЛЕВИЧ Галина Михайлівнаасистент
асистентГАНИЧ Наталія Михайлівнаасистент
асистентГАТАЛЯК Оксана Миколаївнаасистент
асистентЖУК Юрій Ігоровичасистент
асистент (сумісник)ЛЕМЕГА Надія Михайлівнаасистент (сумісник)
асистентМАЛЮГА Ліна Анатоліївнаасистент
провідний спеціалістПОГОРІЛКО Оксана Іванівнапровідний спеціаліст
старший лаборантЖУК (ЛЕСИК) Ірина Йосипівнастарший лаборант
старший лаборантПШИК Олеся Миколаївнастарший лаборант
лаборантГНАТІВ Наталія Миколаївналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Напрямки наукових досліджень

 • Теорія і методологія туризмознавства, туризмології (Мальська М.П., Шульц С., Бордун О.Ю., Романів П.В., Зінько Ю. В.);
 • Менеджмент та маркетинг туристичної діяльності (Мальська М. П., Мандюк Н.Л., Біланюк О. П., Білоус С.В., Кізима В. Л., Масюк Ю.О., Мункачій І.З., Пурська І.С., Манько А.М.);
 • Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності (Білоус С. В., Кізима В. Л., Масюк Ю. О., Мункачій І. З.);
 • Структурно-просторова організація туризму та сфери послуг Західного регіону України (Мальська М. П., Романів П. В., Гамкало М. З., Паньків Н. М., Зінько Ю. В.);
 • Туристичне ресурсознавство (Паньків Н. М., Красько А. Б.);
 • Туристичне країнознавство (Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю., Стецький В. В., Малюга Л. А.);
 • Організація міжнародного туризму (Мальська М. П., Біланюк О. П., Ганич Н. М., Грицишин А. Т., Пурська І. С., Стецький В. В., Малюга Л. А.);
 • Організація та географія релігійного туризму (Бордун О. Ю., Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б., Манько А. М.);
 • Рекреалогія та рекреаційна географія (Безручко Л. С., Монастирський В. Р., Мандюк Н. Л.);
 • Географія туризму України (Мальська М. П., Монастирський В. Р., Паньків Н. М., Стецький В. В., Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Манько А. М.);
 • Організація активного туризму (Гамкало М. З., Романів П. В., Красько А. Б., Манько А. М.);
 • Індустрія гостинності (Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г., Безручко Л. С., Гаталяк О. М., Ганич Н. М., Жук Ю. І., Жук І. Й., Гнатів Н. М., Пшик О. М.);
 • Страхування в туризмі (Гаталяк О. М., Монастирський В. Р.);
 • Історико-культурний туризм (Бордун О. Ю., Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б., Манько А. М.);
 • Туристичне краєзнавство (Бордун О. Ю., Завадовський Т. Б., Каднічанський Д. А., Стецький В. В., Манько А. М.);
 • Геотуризм, екотуризм сільський зелений туризм (Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Безручко Л. С., Жук Ю. І.);
 • Інноваційний розвиток туризму (Мальська М. П., Романів П. В.);
 • Транспортне обслуговування в туризмі (Бордун О. Ю., Кізима В. Л., Грицишин А. Т.);
 • Організація екскурсійної діяльності (Ярмолович В. В., Завадовський Т. Б., Жук І. Й.);
 • Медичний та оздоровчий туризм (Мальська М. П., Бордун О.Ю., Безручко Л. С., Малюга Л. А.);
 • Мілітарний туризм (Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б.).

Історія кафедри

Кафедра туризму створена на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2003 році на підставі ухвали Вченої ради університету від 29 січня 2003 р. (протокол №21/3), затвердженої наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №194 від 4 лютого 2003 року.

Студенти-туризмознавці під час проходження практик вивчають об’єкти туристичної інфраструктури Львова та найпопулярніших регіонів України. Серед об’єктів вивчення – десятки турфірм, готелів міста Львова, зустрічі із провідними менеджерами-практиками туризму, керівниками туристичного господарства області та міської адміністрації.

Адженда воркшопів «Uni-Biz Bridge»

02.12.2022 | 13:38

Адженда воркшопів «Uni-Biz Bridge» відбулась 21-22.11.2022 року.
Викладачі кафедри туризму доц. М. Філь, доц. О. Біланюк, доц. С. Білоус, доц. І. Мункачій, асист. О. Гаталяк взяли активну командну участь, мали можливість розвивати SOFT та HARD SKILLS.
У проєкті з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge», присвяченому розвитку SOFT SKILLS, опрацьовували кейсові завдання для студентів;
форми активностей та методи роботи в навчальних заходах онлайн;
створення та розвиток ІТ-продуктів;
роботу в Excel та базові знання для аналізу даних;
інвестиції в людський капітал :...

Читати »

Студенти кафедри туризму прослухали онлайн лекцію Basics of Capital Structure and Corporate Governance на платформі Ukraine Global Faculty

30.11.2022 | 10:59

24 листопада 2022 року к.е.н., доц. Анна Грицишин та студенти груп ГРТМ-11с і ГРТМ-12с другого (магістерського) рівня вищої освіти у межах вивчення дисципліни “Корпоративне управління в туризмі”, що викладається англійською мовою, взяли участь в онлайн-лекції професора Корнелльського університету  Чарльза К. Вайтхеда (Charles K. Whitehead).
Онлайн-лекція проводилася англійською мовою та була присвячена темі «Основи структури капіталу та корпоративного управління» (Basics of Capital Structure and Corporate Governance). Під час онлайн-лекції студенти дізналися про те, що структура капіталу та корпоративне управління взаємопов’язані: те, як...

Читати »

На географічному факультеті відбувся XVIII обласний турнір юних географів

29.11.2022 | 12:52

26 листопада 2022 р. на географічному факультеті відбувся XVIII обласний турнір юних географів. Організатор турніру: КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді», Львівський національний університет імені Івана Франка.
У турнірі взяли участь чотири команди: дві команди з м. Дрогобич — «Феєрія мандрів» (Дрогобицький науковий ліцей ім. Богдана Лепкого), «Лицарі з географії» (Дрогобицький ліцей)»; команда «Торнадо» (Сокальська МАН), команда «Полюс» (Зимноводівська територіальна громада).
Члени журі турніру — викладачі географічного факультету Львівського університету: доц. Богдан Яворський (голова журі), ст. викл. Юрій Зінько...

Читати »

Участь представників кафедри туризму в онлайн-конференції “Цифрові інструменти Google для освіти”

28.11.2022 | 15:47

Д. е. н., проф., завідувачка кафедри туризму Мальська М. П. та к. е. н., доц. кафедри туризму Мункачій І. З. взяли участь в онлайн-конференції “Цифрові інструменти Google для освіти” в межах співпраці Google Україна та Міністерства освіти та науки України.
Під час доповідей та дискусій спікери розказали про переваги об’єднаної системи Workspace для української освіти, презентували кейси з досвіду застосування Google Workspace for Education, здійснили навчальні сесії щодо можливостей цифрових інструментів Google для різних освітніх ситуацій.
За результатами конференції отримано...

Читати »

Онлайн – зустріч “Готельно-ресторанна та курортна справа: підготовка фахівців – реалії та перспективи” відвідали викладачі кафедри туризму

25.11.2022 | 12:13

Викладачі кафедри туризму проф. Мальська М. П., доц. Філь М. І. були запрошені на онлайн – зустріч «КРУГЛИЙ СТІЛ» «Готельно-ресторанна та курортна справа: підготовка фахівців – реалії та перспективи», яка відбулась 24 листопада 2022 року у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.
Брали участь фахівці з різних регіонів України, з даної галузі, а саме : Великочий В. С., – д.і.н., професор, декан факультету туризму, ПНУ імені Василя Стефаника; Дишкантюк О. В. – к.т.н., доцент, декан факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи і туризму...

Читати »

Оголошення