Кафедра туризму

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Історія кафедри
 • Практики
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра туризму створена на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2003 році на підставі ухвали Вченої ради університету від 29 січня 2003 р. (протокол №21/3), затвердженої наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №194 від 4 лютого 2003 року.

Кафедра розвиває наступні наукові напрями досліджень:

 • Теорія і методологія туризмознавства, туризмології (Мальська М. П., Шульц С., Бордун О. Ю., Романів П. В., Зінько Ю. В.);
 • Менеджмент та маркетинг туристичної діяльності (Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Біланюк О. П., Білоус С. В., Кізима В. Л., Масюк Ю. О., Мункачій І. З., Пурська І. С., Манько А. М.);
 • Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності (Білоус С. В., Кізима В. Л., Масюк Ю. О., Мункачій І. З.);
 • Структурно-просторова організація туризму та сфери послуг Західного регіону України (Мальська М. П., Романів П. В., Гамкало М. З., Паньків Н. М., Зінько Ю. В.);
 • Туристичне ресурсознавство (Паньків Н. М., Красько А. Б.);
 • Туристичне країнознавство (Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю., Стецький В. В., Малюга Л. А.);
 • Організація міжнародного туризму (Мальська М. П., Біланюк О. П., Ганич Н. М., Грицишин А. Т., Пурська І. С., Стецький В.В., Малюга Л. А.);
 • Організація та географія релігійного туризму (Бордун О. Ю., Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б., Манько А.М.);
 • Рекреалогія та рекреаційна географія (Безручко Л. С., Монастирський В. Р., Мандюк Н. Л.);
 • Географія туризму України (Мальська М. П., Монастирський В. Р., Паньків Н. М., Стецький В. В., Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Манько А.М.);
 • Організація активного туризму (Гамкало М. З., Романів П.В., Красько А. Б., Манько А. М.);
 • Індустрія гостинності (Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г., Безручко Л. С., Гаталяк О. М., Ганич Н. М., Жук Ю. І., Жук І. Й., Гнатів Н. М., Пшик О. М.);
 • Страхування в туризмі (Гаталяк О.М., Монастирський В. Р.);
 • Історико-культурний туризм (Бордун О. Ю., Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б., Манько А. М.);
 • Туристичне краєзнавство (Бордун О. Ю., Завадовський Т. Б., Каднічанський Д. А., Стецький В.В., Манько А. М.);
 • Геотуризм, екотуризм сільський зелений туризм (Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Безручко Л. С., Жук Ю. І.);
 • Інноваційний розвиток туризму (Мальська М. П., Романів П. В.);
 • Транспортне обслуговування в туризмі (Бордун О. Ю., Кізима В. Л., Грицишин А. Т.);
 • Організація екскурсійної діяльності (Ярмолович В. В., Завадовський Т. Б., Жук І. Й.);
 • Медичний та оздоровчий туризм (Мальська М. П., Бордун О. Ю., Безручко Л. С., Малюга Л. А.);
 • Мілітарний туризм (Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б.).

Кафедра туризму готує фахівців зі спеціальностей  242   «Туризм» (бакалавр), 241 «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр), 242 “Туризм” (магістр): ОПП «Туристична діяльність», ОПП «Міжнародний туризм».

Кафедра організовує різноманітні навчальні та виробничі практики, які дають змогу студентам відвідати різні регіони України та Європи, спробувати свої сили у закладах туристичної сфери та сфери гостинності.

На кафедрі працює 30 викладачів і 8 працівників навчально-допоміжного персоналу.

При кафедрі функціонують навчально-виробнича лабораторія “Навчальна туристична агенція” та навчальна лабораторія “Готельної та ресторанної справи”.

Співробітники

завідувачМАЛЬСЬКА Марта Пилипівназавідувач
професорШУЛЬЦ Світлана Леонідівнапрофесор
доцентБЕЗРУЧКО Любомир Степановичдоцент
доцентБІЛАНЮК Ольга Петрівнадоцент
доцентБІЛОУС Софія Василівнадоцент
доцентБОРДУН Ореста Юріївнадоцент
доцентГАМКАЛО Михайло Зеноновичдоцент
доцентІВАНИК Мирослав Богдановичдоцент
доцентКАДНІЧАНСЬКИЙ Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентКІЗИМА Вікторія Любомирівнадоцент
доцентКРАСЬКО Анна Богданівнадоцент
доцентМАНДЮК Назарій Любомировичдоцент
доцентМАНЬКО Андрій Михайловичдоцент
доцентМАСЮК Юлія Олегівнадоцент
доцентМОНАСТИРСЬКИЙ Володимир Романовичдоцент
доцентМУНКАЧІЙ Ірина Зеновіївнадоцент
доцентПАНЬКІВ Наталія Мирославівнадоцент
доцентПУРСЬКА Ірина Степанівнадоцент
доцентРОМАНІВ Павло Володимировичдоцент
доцентСТЕЦЬКИЙ Василь Володимировичдоцент
доцентФІЛЬ Марія Іванівнадоцент
старший викладачБЛАГОДИР Світлана Феодосіївнастарший викладач
старший викладачЗІНЬКО Юрій Володимировичстарший викладач
асистентБРИГІЛЕВИЧ Галина Михайлівнаасистент
асистентГАНИЧ Наталія Михайлівнаасистент
асистентГАТАЛЯК Оксана Миколаївнаасистент
асистентГРИЦИШИН Анна Тарасівнаасистент
асистентЖУК Юрій Ігоровичасистент
асистент (сумісник)ЛЕМЕГА Надія Михайлівнаасистент (сумісник)
асистентМАЛЮГА Ліна Анатоліївнаасистент
провідний спеціалістПОГОРІЛКО Оксана Іванівнапровідний спеціаліст
старший лаборантЖУК (ЛЕСИК) Ірина Йосипівнастарший лаборант
старший лаборантПШИК Олеся Миколаївнастарший лаборант
лаборантГНАТІВ Наталія Миколаївналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Напрямки наукових досліджень

 • Теорія і методологія туризмознавства, туризмології (Мальська М.П., Шульц С., Бордун О.Ю., Романів П.В., Зінько Ю. В.);
 • Менеджмент та маркетинг туристичної діяльності (Мальська М. П., Мандюк Н.Л., Біланюк О. П., Білоус С.В., Кізима В. Л., Масюк Ю.О., Мункачій І.З., Пурська І.С., Манько А.М.);
 • Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності (Білоус С. В., Кізима В. Л., Масюк Ю. О., Мункачій І. З.);
 • Структурно-просторова організація туризму та сфери послуг Західного регіону України (Мальська М. П., Романів П. В., Гамкало М. З., Паньків Н. М., Зінько Ю. В.);
 • Туристичне ресурсознавство (Паньків Н. М., Красько А. Б.);
 • Туристичне країнознавство (Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю., Стецький В. В., Малюга Л. А.);
 • Організація міжнародного туризму (Мальська М. П., Біланюк О. П., Ганич Н. М., Грицишин А. Т., Пурська І. С., Стецький В. В., Малюга Л. А.);
 • Організація та географія релігійного туризму (Бордун О. Ю., Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б., Манько А. М.);
 • Рекреалогія та рекреаційна географія (Безручко Л. С., Монастирський В. Р., Мандюк Н. Л.);
 • Географія туризму України (Мальська М. П., Монастирський В. Р., Паньків Н. М., Стецький В. В., Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Манько А. М.);
 • Організація активного туризму (Гамкало М. З., Романів П. В., Красько А. Б., Манько А. М.);
 • Індустрія гостинності (Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г., Безручко Л. С., Гаталяк О. М., Ганич Н. М., Жук Ю. І., Жук І. Й., Гнатів Н. М., Пшик О. М.);
 • Страхування в туризмі (Гаталяк О. М., Монастирський В. Р.);
 • Історико-культурний туризм (Бордун О. Ю., Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б., Манько А. М.);
 • Туристичне краєзнавство (Бордун О. Ю., Завадовський Т. Б., Каднічанський Д. А., Стецький В. В., Манько А. М.);
 • Геотуризм, екотуризм сільський зелений туризм (Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Безручко Л. С., Жук Ю. І.);
 • Інноваційний розвиток туризму (Мальська М. П., Романів П. В.);
 • Транспортне обслуговування в туризмі (Бордун О. Ю., Кізима В. Л., Грицишин А. Т.);
 • Організація екскурсійної діяльності (Ярмолович В. В., Завадовський Т. Б., Жук І. Й.);
 • Медичний та оздоровчий туризм (Мальська М. П., Бордун О.Ю., Безручко Л. С., Малюга Л. А.);
 • Мілітарний туризм (Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б.).

Історія кафедри

Кафедра туризму створена на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2003 році на підставі ухвали Вченої ради університету від 29 січня 2003 р. (протокол №21/3), затвердженої наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №194 від 4 лютого 2003 року.

Студенти-туризмознавці під час проходження практик вивчають об’єкти туристичної інфраструктури Львова та найпопулярніших регіонів України. Серед об’єктів вивчення – десятки турфірм, готелів міста Львова, зустрічі із провідними менеджерами-практиками туризму, керівниками туристичного господарства області та міської адміністрації.

Участь представників кафедри туризму в онлайн конференції “Цифрові можливості відновлення туристичної сфери”

23.06.2022 | 15:41

Докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри туризму Мальська Марта Пилипівна та кандидатка економічних наук, доцентка кафедри туризму Мункачій Ірина Зеновіївна 22 червня 2022 року прийняли участь в онлайн конференції “Цифрові можливості відновлення туристичної сфери”, організованій Державним агентством розвитку туризму та Google Україна.
Під час двох теоретично-практичних сесій представники туристичної сфери мали змогу отримати корисні знання та навички, а саме:

 навчитись основам та нюансам використання з GMB та Карт;
дізнатись про останні оновлення у використанні додатків;
отримати практичні поради щодо захисту діяльності, роботи з ботами...

Читати »

Вітання з нагоди обрання завідувачів кафедр географії України, туризму, готельно-ресторанної справи та харчових технологій

23.06.2022 | 10:42

22 червня 2022 року відбулося засідання Вченої ради ЛНУ ім. І. Франка, на якій шляхом таємного голосування було обрано на посади завідувачів кафедр. Завідувачем кафедри географії України оборано доктора географічних наук, професора Лозинського Романа Мар’яновича; завідувачем кафедри туризму – доктора економічних наук професора Мальську Марту Пилипівну; завідувачем кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій – кандидата географічних наук, доцента Пандяка Ігора Григоровича.
Новообрані завідувачі кафедр – справжні професіонали своєї справи, фахівці з великим практичним досвідом, що постійно збагачують наукову спадщину університету...

Читати »

Науково-педагогічне стажування доц. кафедри туризму Красько А. Б. на тему “Нові та інноваційні методи викладання»”

23.06.2022 | 10:34

Кафедра туризму вітає свою колегу доцента Анну Богданівну Красько з отриманням сертифіката. На запрошення Економічного університету у місті Краків (Польща) доцент Анна Красько пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Нові та інноваційні методи викладання».
У межах стажування було опрацьовано такі тематичні блоки:
Модуль 1. Європейська та польська системи вищої освіти.
Модуль 2. Нові та інноваційні методи навчання.
Модуль 3. Робота над індивідуальними проектами.
Було здійснено набуття нових теоретичних знань, освоєно нові унікальні методики, а також вдосконалено викладацьку діяльність, що повною мірою відповідає європейським...

Читати »

Участь викладачів та студентів кафедри туризму у вебінарі «Як ресторанний бізнес змінився під час війни»

21.06.2022 | 11:15

20 червня 2022 року відбувся вебінар на тему «Як ресторанний бізнес змінився під час війни». Організаторка вебінару Анна Блохіна, яка є засновницею «Profi clab». Спікером виступила Анна Скорик – діючий бізнес тренер за напрямком  HoReGa, автор курсів «Успішний ресторан» та «Сервіс на відмінно».
У дискусіях активну участь брали викладачі кафедри туризму, зокрема, Марія Філь, яка є гарантом «Готельно-ресторанної справи» першого бакалаврського рівня, а також доц. Наталія Паньків, асист. Анна Грицишин. Варто відзначити, що працівники кафедри туризму максимально активно залучають студентів до участі...

Читати »

Зустріч з практиками туризму з Харкова

20.06.2022 | 11:00

В осередку Навчально-виробничої лабораторії “Навчальна туристична агенція” (вул. Князя Романа, 36) відбулась зустріч представників кафедри туризму з директором обласного комунального закладу “Харківський організаційно-методичний центр туризму”, кандидатом наук з державного управління Валентиною Холодок. Очолювана нею інноваційна управлінська структура регіонального рівня має значний доробок у розробці і реалізації науково-практичних і освітньо-рекламних проектів у галузі туризму і гостинності.
Нещодавно Харківський центр був співвиконавцем міжнародного проекту з популяризації природної і культурної спадщини Європи за участю навчальних закладів, геопарків, об’єктів культурної спадщини та сервісних туристичних структур. Окрім...

Читати »

Оголошення