Кафедра туризму

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Історія кафедри
 • Практики
 • Новини

Кафедра туризму створена на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2003 році на підставі ухвали Вченої ради університету від 29 січня 2003 р. (протокол №21/3), затвердженої наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №194 від 4 лютого 2003 року.

Кафедра розвиває наступні наукові напрями досліджень:

 • Теорія і методологія туризмознавства, туризмології (Мальська М. П., Шульц С., Бордун О. Ю., Романів П. В., Зінько Ю. В.);
 • Менеджмент та маркетинг туристичної діяльності (Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Біланюк О. П., Білоус С. В., Кізима В. Л., Масюк Ю. О., Мункачій І. З., Пурська І. С., Манько А. М.);
 • Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності (Білоус С. В., Кізима В. Л., Масюк Ю. О., Мункачій І. З.);
 • Структурно-просторова організація туризму та сфери послуг Західного регіону України (Мальська М. П., Романів П. В., Гамкало М. З., Паньків Н. М., Зінько Ю. В.);
 • Туристичне ресурсознавство (Паньків Н. М., Красько А. Б.);
 • Туристичне країнознавство (Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю., Стецький В. В., Малюга Л. А.);
 • Організація міжнародного туризму (Мальська М. П., Біланюк О. П., Ганич Н. М., Грицишин А. Т., Пурська І. С., Стецький В.В., Малюга Л. А.);
 • Організація та географія релігійного туризму (Бордун О. Ю., Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б., Манько А.М.);
 • Рекреалогія та рекреаційна географія (Безручко Л. С., Монастирський В. Р., Мандюк Н. Л.);
 • Географія туризму України (Мальська М. П., Монастирський В. Р., Паньків Н. М., Стецький В. В., Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Манько А.М.);
 • Організація активного туризму (Гамкало М. З., Романів П.В., Красько А. Б., Манько А. М.);
 • Індустрія гостинності (Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г., Безручко Л. С., Гаталяк О. М., Ганич Н. М., Жук Ю. І., Жук І. Й., Гнатів Н. М., Пшик О. М.);
 • Страхування в туризмі (Гаталяк О.М., Монастирський В. Р.);
 • Історико-культурний туризм (Бордун О. Ю., Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б., Манько А. М.);
 • Туристичне краєзнавство (Бордун О. Ю., Завадовський Т. Б., Каднічанський Д. А., Стецький В.В., Манько А. М.);
 • Геотуризм, екотуризм сільський зелений туризм (Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Безручко Л. С., Жук Ю. І.);
 • Інноваційний розвиток туризму (Мальська М. П., Романів П. В.);
 • Транспортне обслуговування в туризмі (Бордун О. Ю., Кізима В. Л., Грицишин А. Т.);
 • Організація екскурсійної діяльності (Ярмолович В. В., Завадовський Т. Б., Жук І. Й.);
 • Медичний та оздоровчий туризм (Мальська М. П., Бордун О. Ю., Безручко Л. С., Малюга Л. А.);
 • Мілітарний туризм (Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б.).

Кафедра туризму готує фахівців зі спеціальностей  242   «Туризм» (бакалавр), 241 «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр), 242 “Туризм” (магістр): ОПП «Туристична діяльність», ОПП «Міжнародний туризм».

Кафедра організовує різноманітні навчальні та виробничі практики, які дають змогу студентам відвідати різні регіони України та Європи, спробувати свої сили у закладах туристичної сфери та сфери гостинності.

На кафедрі працює 30 викладачів і 8 працівників навчально-допоміжного персоналу.

При кафедрі функціонують навчально-виробнича лабораторія “Навчальна туристична агенція” та навчальна лабораторія “Готельної та ресторанної справи”.

Співробітники

завідувачМАЛЬСЬКА Марта Пилипівназавідувач
професорШУЛЬЦ Світлана Леонідівнапрофесор
доцентБЕЗРУЧКО Любомир Степановичдоцент
доцентБІЛАНЮК Ольга Петрівнадоцент
доцентБІЛОУС Софія Василівнадоцент
доцентБОРДУН Ореста Юріївнадоцент
доцентГАМКАЛО Михайло Зеноновичдоцент
доцентГРИЦИШИН Анна Тарасівнадоцент
доцентІВАНИК Мирослав Богдановичдоцент
доцентКАДНІЧАНСЬКИЙ Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентКІЗИМА Вікторія Любомирівнадоцент
доцентКРАСЬКО Анна Богданівнадоцент
доцентМАНДЮК Назарій Любомировичдоцент
доцентМАНЬКО Андрій Михайловичдоцент
доцентМАСЮК Юлія Олегівнадоцент
доцентМОНАСТИРСЬКИЙ Володимир Романовичдоцент
доцентМУНКАЧІЙ Ірина Зеновіївнадоцент
доцентПАНЬКІВ Наталія Мирославівнадоцент
доцентПУРСЬКА Ірина Степанівнадоцент
доцентРОМАНІВ Павло Володимировичдоцент
доцентСТЕЦЬКИЙ Василь Володимировичдоцент
доцентФІЛЬ Марія Іванівнадоцент
старший викладачБЛАГОДИР Світлана Феодосіївнастарший викладач
старший викладачЗІНЬКО Юрій Володимировичстарший викладач
асистентБРИГІЛЕВИЧ Галина Михайлівнаасистент
асистентГАНИЧ Наталія Михайлівнаасистент
асистентГАТАЛЯК Оксана Миколаївнаасистент
асистентЖУК Юрій Ігоровичасистент
асистент (сумісник)ЛЕМЕГА Надія Михайлівнаасистент (сумісник)
асистентМАЛЮГА Ліна Анатоліївнаасистент
провідний спеціалістПОГОРІЛКО Оксана Іванівнапровідний спеціаліст
старший лаборантЖУК (ЛЕСИК) Ірина Йосипівнастарший лаборант
старший лаборантПШИК Олеся Миколаївнастарший лаборант
лаборантГНАТІВ Наталія Миколаївналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Напрямки наукових досліджень

 • Теорія і методологія туризмознавства, туризмології (Мальська М.П., Шульц С., Бордун О.Ю., Романів П.В., Зінько Ю. В.);
 • Менеджмент та маркетинг туристичної діяльності (Мальська М. П., Мандюк Н.Л., Біланюк О. П., Білоус С.В., Кізима В. Л., Масюк Ю.О., Мункачій І.З., Пурська І.С., Манько А.М.);
 • Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності (Білоус С. В., Кізима В. Л., Масюк Ю. О., Мункачій І. З.);
 • Структурно-просторова організація туризму та сфери послуг Західного регіону України (Мальська М. П., Романів П. В., Гамкало М. З., Паньків Н. М., Зінько Ю. В.);
 • Туристичне ресурсознавство (Паньків Н. М., Красько А. Б.);
 • Туристичне країнознавство (Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю., Стецький В. В., Малюга Л. А.);
 • Організація міжнародного туризму (Мальська М. П., Біланюк О. П., Ганич Н. М., Грицишин А. Т., Пурська І. С., Стецький В. В., Малюга Л. А.);
 • Організація та географія релігійного туризму (Бордун О. Ю., Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б., Манько А. М.);
 • Рекреалогія та рекреаційна географія (Безручко Л. С., Монастирський В. Р., Мандюк Н. Л.);
 • Географія туризму України (Мальська М. П., Монастирський В. Р., Паньків Н. М., Стецький В. В., Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Манько А. М.);
 • Організація активного туризму (Гамкало М. З., Романів П. В., Красько А. Б., Манько А. М.);
 • Індустрія гостинності (Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г., Безручко Л. С., Гаталяк О. М., Ганич Н. М., Жук Ю. І., Жук І. Й., Гнатів Н. М., Пшик О. М.);
 • Страхування в туризмі (Гаталяк О. М., Монастирський В. Р.);
 • Історико-культурний туризм (Бордун О. Ю., Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б., Манько А. М.);
 • Туристичне краєзнавство (Бордун О. Ю., Завадовський Т. Б., Каднічанський Д. А., Стецький В. В., Манько А. М.);
 • Геотуризм, екотуризм сільський зелений туризм (Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Безручко Л. С., Жук Ю. І.);
 • Інноваційний розвиток туризму (Мальська М. П., Романів П. В.);
 • Транспортне обслуговування в туризмі (Бордун О. Ю., Кізима В. Л., Грицишин А. Т.);
 • Організація екскурсійної діяльності (Ярмолович В. В., Завадовський Т. Б., Жук І. Й.);
 • Медичний та оздоровчий туризм (Мальська М. П., Бордун О.Ю., Безручко Л. С., Малюга Л. А.);
 • Мілітарний туризм (Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б.).

Історія кафедри

Кафедра туризму створена на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2003 році на підставі ухвали Вченої ради університету від 29 січня 2003 р. (протокол №21/3), затвердженої наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №194 від 4 лютого 2003 року.

Студенти-туризмознавці під час проходження практик вивчають об’єкти туристичної інфраструктури Львова та найпопулярніших регіонів України. Серед об’єктів вивчення – десятки турфірм, готелів міста Львова, зустрічі із провідними менеджерами-практиками туризму, керівниками туристичного господарства області та міської адміністрації.

Участь викладачки кафедри туризму к. е. н., доц. Мункачій І.З. в Міжнародному туристичному форумі “Туризм в Україні: виклики та відновлення”

27.03.2023 | 13:47

Викладачка кафедри туризму к.е.н., доц. Мункачій І.З. впродовж 21-22 березня 2023 року взяла участь у Міжнародному туристичному форумі “Туризм в Україні: виклики та відновлення”, присвячений формулюванню візії та окресленню напрямів повоєнного відновлення українського туризму.
Організаторами форуму виступили Міністерство освіти та науки України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (кафедра регіоналістики і туризму), Державне агентство розвитку туризму України Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія), Херсонський державний аграрно-економічний університет (Україна).
Панельними дискусіями Міжнародного...

Читати »

Першу гостьову лекцію у рамках курсу «Medical, Spa @ Wellness tourism” для магістрів 242 Туризм і рекреація провела доц. кафедри туризму Бордун О. Ю.

24.03.2023 | 11:57

23.03.2023 відбулась перша гостьова лекція у рамках курсу «Medical, Spa @ Wellness tourism” для магістрів 242 Туризм і рекреація, що забезпечується доценткою кафедри туризму – Орестою Бордун англійською мовою.
Про оздоровчий туризм Угорщини розказав Адам Рушінко, президент Асоціації Оздоровчого туризму Угорщини.
Наступна лекція в навчальному циклі присвячується прибутковості СПА-менеджменту на прикладі державного та приватного секторів економіки Угорщини та відбудеться 29.03.2023.
У проєкті залучені також представники вищих навчальних закладів з Німеччини, Чехії, Хорватії, Угорщини та Грузії, лекції яких відбуватимуться протягом весняного семестру...

Читати »

Цикл лекцій гостьових лекторів у рамках курсу «Medical, Spa @ Wellness tourism” для магістрів 242 Туризм і рекреація

23.03.2023 | 13:52

23 березня 2023 року розпочинається цикл лекцій гостьових лекторів у рамках курсу «Medical, Spa @ Wellness tourism” для магістрів 242 Туризм і рекреація, що забезпечується доц. Орестою Бордун англійською мовою.
У проєкті залучені також представники вищих навчальних закладів з Німеччини, Чехії, Хорватії, Угорщини та Грузії.
У рамках програми команди працюють над уніфікацією термінології та структури оздоровчого та медичного туризму.
Тема лекції №1. Продукт оздоровчого туризму Угорщини, лектор: Президент Асоціації Оздоровчого туризму Угорщини.
The topic1: Products in the Hungarian health tourism, President...

Читати »

Захист звітів з Виробничої практики магістрами 1-го курсу ОП 242 “Туристична діяльність”

08.03.2023 | 20:21

7 березня 2023 року на кафедрі туризму відбувся захист звітів з Виробничої практики магістрами 1-го курсу ОП 242 “Туристична діяльність”.
Студенти представили результати проходження виробничої практики в межах різних суб’єктів туристичного господарювання, в розрізі різних адміністративних утворень України. Функціональний та видовий аналіз діяльності туристичної сфери в регіональному аспекті слугує основою для подальшого опрацювання магістрами різнопланової тематики, що стане основою для написання магістерських робіт.

Читати »

Неформальна освіта – це щирий інтерес до дисципліни!

07.03.2023 | 20:00

Доц. Філь М. І., яка забезпечує дисципліну «Технологія та сервіс продукції ресторанного харчування», мотивує студентів до добровільного навчання, яке покращує не лише знання, але і підвищує самооцінку студента!
Студенти 2 курсу, спеціальності «Готельно-ресторанна справа», кафедри туризму, 6 березня 2023 року пройшли 2 курси : «Гігієна громадського харчування», “Визначення факторів ризику та запобігання їх виникненню під час робочих процесів у сфері послуг харчування”.
Зміст курсів: гігієна харчових продуктів; загрози безпечності харчових продуктів; особиста гігієна працівника сфери громадського харчування та правила санітарії на кухні;...

Читати »