Кафедра туризму

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Історія кафедри
 • Практики
 • Новини

Кафедра туризму створена на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2003 році на підставі ухвали Вченої ради університету від 29 січня 2003 р. (протокол №21/3), затвердженої наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №194 від 4 лютого 2003 року

Кафедра розвиває наступні наукові напрями досліджень:

 • Теорія і методологія туризмознавства, туризмології (Мальська М.П., Шульц С., Бордун О.Ю., Романів П.В., Зінько Ю. В.);
 • Менеджмент та маркетинг туристичної діяльності (Мальська М. П., Мандюк Н.Л., Біланюк О. П., Білоус С.В., Кізима В. Л., Масюк Ю.О., Мункачій І.З., Пурська І.С.);
 • Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності (Білоус С.В., Кізима В. Л., Масюк Ю.О., Мункачій І.З.);
 • Структурно-просторова організація туризму та сфери послуг Західного регіону України (Мальська М.П., Романів П.В., Гамкало М.З., Паньків Н.М., Зінько Ю.В.);
 • Туристичне ресурсознавство (Паньків Н.М., Красько А.Б.);
 • Туристичне країнознавство (Мальська М.П., Гамкало М.З., Бордун О.Ю., Стецький В.В., Малюга Л.А.);
 • Організація міжнародного туризму (Мальська М.П., Біланюк О. П., Ганич Н. М., Грицишин А. Т., Пурська І.С., Стецький В.В., Малюга Л.А.);
 • Організація та географія релігійного туризму (Бордун О. Ю., Каднічанський Д.А., Завадовський Т.Б.);
 • Рекреалогія та рекреаційна географія (Безручко Л.С., Монастирський В.Р., Мандюк Н.Л.);
 • Географія туризму України (Мальська М.П., Монастирський В.Р., Паньків Н.М., Стецький В.В., Зінько Ю.В., Благодир С. Ф.);
 • Організація активного туризму (Гамкало М. З., Романів П.В., Красько А. Б.);
 • Індустрія гостинності (Мальська М. П., Філь М.І., Пандяк І.Г., Безручко Л.С., Гаталяк О. М., Ганич Н. М., Жук Ю.І., Жук І.Й., Гнатів Н.М., Пшик О.М.);
 • Страхування в туризмі (Гаталяк О.М., Монастирський В.Р.);
 • Історико-культурний туризм (Бордун О. Ю., Каднічанський Д.А., Завадовський Т.Б., Манько А.М.);
 • Туристичне краєзнавство (Бордун О. Ю., Завадовський Т.Б., Каднічанський Д.А., Стецький В.В.);
 • Геотуризм, екотуризм сільський зелений туризм (Зінько Ю.В., Благодир С. Ф., Безручко Л.С., Жук Ю.І.);
 • Інноваційний розвиток туризму (Мальська М.П., Романів П.В.);
 • Транспортне обслуговування в туризмі (Бордун О.Ю., Кізима В.Л., Грицишин А. Т.);
 • Організація екскурсійної діяльності (Ярмолович В.В., Завадовський Т.Б., Жук І.Й.).

Кафедра туризму готує фахівців зі спеціальностей  242   «Туризм» (бакалавр), 241 «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр), 242 “Туризм” (магістр): ОПП «Туристична діяльність», ОПП «Міжнародний туризм».

Кафедра організовує різноманітні навчальні та виробничі практики, які дають змогу студентам відвідати різні регіони України та Європи, спробувати свої сили у закладах туристичної сфери та сфери гостинності.

На кафедрі працює 30 викладачів, 5 працівників навчально-допоміжного складу.

При кафедрі функціонують навчально-виробнича лабораторія “Навчальна туристична агенція” та навчальна лабораторія “Готельної та ресторанної справи”.

Співробітники

завідувачМАЛЬСЬКА Марта Пилипівназавідувач
професорШУЛЬЦ Світлана Леонідівнапрофесор
доцентБЕЗРУЧКО Любомир Степановичдоцент
доцентБІЛОУС Софія Василівнадоцент
доцентБОРДУН Ореста Юріївнадоцент
доцентГАМКАЛО Михайло Зеноновичдоцент
доцентІВАНИК Мирослав Богдановичдоцент
доцентКАДНІЧАНСЬКИЙ Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентКІЗИМА Вікторія Любомирівнадоцент
доцентКРАСЬКО Анна Богданівнадоцент
доцентМАНДЮК Назарій Любомировичдоцент
доцентМАНЬКО Андрій Михайловичдоцент
доцентМАСЮК Юлія Олегівнадоцент
доцентМОНАСТИРСЬКИЙ Володимир Романовичдоцент
доцентМУНКАЧІЙ Ірина Зеновіївнадоцент
доцентПАНЬКІВ Наталія Мирославівнадоцент
доцентПУРСЬКА Ірина Степанівнадоцент
доцентРОМАНІВ Павло Володимировичдоцент
доцентСТЕЦЬКИЙ Василь Володимировичдоцент
доцентФІЛЬ Марія Іванівнадоцент
старший викладачБЛАГОДИР Світлана Феодосіївнастарший викладач
старший викладачЗІНЬКО Юрій Володимировичстарший викладач
асистентБІЛАНЮК Ольга Петрівнаасистент
асистентБРИГІЛЕВИЧ Галина Михайлівнаасистент
асистентГАНИЧ Наталія Михайлівнаасистент
асистентГАТАЛЯК Оксана Миколаївнаасистент
асистентГРИЦИШИН Анна Тарасівнаасистент
асистентЖУК Юрій Ігоровичасистент
асистент (сумісник)ЗАВАДОВСЬКИЙ Тарас Богдановичасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ЛЕМЕГА Надія Михайлівнаасистент (сумісник)
асистентМАЛЮГА Ліна Анатоліївнаасистент
асистентЯРМОЛОВИЧ В’ячеслав Володимировичасистент
старший лаборантЖУК (ЛЕСИК) Ірина Йосипівнастарший лаборант
старший лаборантПШИК Олеся Миколаївнастарший лаборант
лаборантГНАТІВ Наталія Миколаївналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Напрямки наукових досліджень

 • Теорія і методологія туризмознавства, туризмології (Мальська М.П., Шульц С., Бордун О.Ю., Романів П.В., Зінько Ю. В.);
 • Менеджмент та маркетинг туристичної діяльності (Мальська М. П., Мандюк Н.Л., Біланюк О. П., Білоус С.В., Кізима В. Л., Масюк Ю.О., Мункачій І.З., Пурська І.С.);
 • Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності (Білоус С.В., Кізима В. Л., Масюк Ю.О., Мункачій І.З.);
 • Структурно-просторова організація туризму та сфери послуг Західного регіону України (Мальська М.П., Романів П.В., Гамкало М.З., Паньків Н.М., Зінько Ю.В.);
 • Туристичне ресурсознавство (Паньків Н.М., Красько А.Б.);
 • Туристичне країнознавство (Мальська М.П., Гамкало М.З., Бордун О.Ю., Стецький В.В., Малюга Л.А.);
 • Організація міжнародного туризму (Мальська М.П., Біланюк О. П., Ганич Н. М., Грицишин А. Т., Пурська І.С., Стецький В.В., Малюга Л.А.);
 • Організація та географія релігійного туризму (Бордун О. Ю., Каднічанський Д.А., Завадовський Т.Б.);
 • Рекреалогія та рекреаційна географія (Безручко Л.С., Монастирський В.Р., Мандюк Н.Л.);
 • Географія туризму України (Мальська М.П., Монастирський В.Р., Паньків Н.М., Стецький В.В., Зінько Ю.В., Благодир С. Ф.);
 • Організація активного туризму (Гамкало М. З., Романів П.В., Красько А. Б.);
 • Індустрія гостинності (Мальська М. П., Філь М.І., Пандяк І.Г., Безручко Л.С., Гаталяк О. М., Ганич Н. М., Жук Ю.І., Жук І.Й., Гнатів Н.М., Пшик О.М.);
 • Страхування в туризмі (Гаталяк О.М., Монастирський В.Р.);
 • Історико-культурний туризм (Бордун О. Ю., Каднічанський Д.А., Завадовський Т.Б., Манько А.М.);
 • Туристичне краєзнавство (Бордун О. Ю., Завадовський Т.Б., Каднічанський Д.А., Стецький В.В.);
 • Геотуризм, екотуризм сільський зелений туризм (Зінько Ю.В., Благодир С. Ф., Безручко Л.С., Жук Ю.І.);
 • Інноваційний розвиток туризму (Мальська М.П., Романів П.В.);
 • Транспортне обслуговування в туризмі (Бордун О.Ю., Кізима В.Л., Грицишин А. Т.);
 • Організація екскурсійної діяльності (Ярмолович В.В., Завадовський Т.Б., Жук І.Й.).

Історія кафедри

Кафедра туризму створена на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2003 році на підставі ухвали Вченої ради університету від 29 січня 2003 р. (протокол №21/3), затвердженої наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №194 від 4 лютого 2003 року.

Студенти-туризмознавці під час проходження практик вивчають об’єкти туристичної інфраструктури Львова та найпопулярніших регіонів України. Серед об’єктів вивчення – десятки турфірм, готелів міста Львова, зустрічі із провідними менеджерами-практиками туризму, керівниками туристичного господарства області та міської адміністрації.

Науково-педагогічні працівники кафедри туризму взяли участь у дискусії та у рамках Дня кар’єри ЄС 2021 у Львівському університеті

01.12.2021 | 14:38

10-12 листопада 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри туризму взяли участь у дискусії та у рамках Дня кар’єри  ЄС 2021 у Львівському університеті, а саме : доц.  Марія Філь; доц. Софія Білоус;  доц. Анна Красько; доц. Ірина Мункачій; к.е.н. Анна Грицишин; ас. Оксана Гаталяк;  ас. Наталія Ганич; ас. Ліна Малюга.
Усі учасники виконали практичні завдання  та успішно завершили професійний тренінговий онлайн-курс, також опрацювали тематичні матеріали за напрямками:

професійний розвиток та Європейська інтеграція;
тенденції на сучасному ринку праці, попит та пропозиція знань і навичок;
пріоритети політики...

Читати »

Кафедра туризму – на міжнародній конференції з впливу пандемії на галузь туризму і гостинності (18–19 листопада 2021 року, Познань, Польща)

29.11.2021 | 11:02

Представник кафедри туризму Юрій Зінько виголосив доповідь на тему “Вплив пандемії на сільський туризм і екотуризм Карпатського регіону” на IV Міжнародній конференції “Сучасні виклики в туризмі і рекреації”, що відбулась 18–19 листопада 2021 року у Познані (Польща). Співорганізаторами конференції були Вища банківська школа у Познані та Університет імені Адама Міцкевича у Познані. Ця доповідь була підготовлена у співавторстві кафедр туризму ЛНУ імені Івана Франка, КНУ імені Тараса Шевченка та Університету Короля Данила в Івано-Франківську.
У доповіді було представлено основні тенденції щодо...

Читати »

Доцент Марія Філь взяла участь у професійному тренінгу «Готельно-ресторанний бізнес: погляд зсередини»

25.11.2021 | 13:31

23 листопада 2021 року доцент кафедри туризму ЛНУ імені Івана Франка Марія Філь взяла участь у професійному тренінгу компанії Reikartz Hotel Group «Готельно-ресторанний бізнес: погляд зсередини».
Програма тренінгу охоплювала питання сервісу у сфері гостинності; практичний досвід у галузі, як в Україні так і за її межами; управління в нестандартних ситуаціях; було представлено проєкт «Винний Гід України» тощо.
Мережа Reikartz Hotel Group працює та навчає професіоналів згідно європейських стандартів та міжнародного досвіду готельно-ресторанного бізнесу.
Онлайн тренінг проводила керівник відділу навчання Reikartz Hotel...

Читати »

Онлайн зустріч, присвячена регіональним туристичним конференціям

11.11.2021 | 20:21

11 листопада 2021 року під егідою Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) відбулася презентація плану проведення регіональних конференцій у містах України, участь у якій взяв доцент кафедри туризму Павло Романів. Під час зустрічі відбулося, зокрема, обговорення із представниками регіональних державних та комерційних установ конкретних кроків та подальших завдань для проведення регіональних подій, конференцій, зустрічей. Мета таких подій – створення регіональних комісій з туризму як конгломерату представників усіх стейкголдерів галузі туризму та гостинності, у тім числі університетів.
Голова Державного агентства розвитку туризму України...

Читати »

Майстер-клас по виготовленню «3-D желейні десерти»

10.11.2021 | 15:28

10 листопада 2021 року кандидат технічних наук, доцент кафедри туризму Філь Марія Іванівна, провела онлайн майстер-клас по виготовленню «3-D желейних десертів». Брали участь студенти 31-33 груп спеціальності «Готельно-ресторанна справа» кафедри туризму географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Саме такий десерт у вигляді розкішних їстівних букетів викличе шквал емоцій та замилування у споживачів сфери гостинності. Саме такі сучасні навички можна використовувати для заливних м’ясних, рибних страв, закусок; для закусочних та кондитерських тортів тощо. Надзвичайна страва здається справжнім витвором мистецтва.

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/IMG_4894-1.mp4
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/IMG_4893.mp4

Читати »