Кафедра туризму

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Дослідження
  • Методичні матеріали
  • Новини

Кафедра туризму створена на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2003 році на підставі ухвали Вченої ради університету від 29 січня 2003 р. (протокол №21/3), затвердженої наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №194 від 4 лютого 2003 року. Кафедра розвиває наступні наукові напрями досліджень: теорія і методологія туризмознавства (проф. М. Мальська); менеджмент туристичної діяльності (доц. Н. Мандюк, доц. І. Пурська); маркетинг туристичних послуг (проф. М. Мальська, доц. О. Бордун, асист. В. Ярмолович); територіальна організація сфери послуг Західного регіону України (проф. М. Мальська, доц. І. Пандяк); планування діяльності туристичних установ (доц. О. Бордун, доц. В. Монастирський); рекреалогія та рекреаційна географія (доц. М. Гамкало); географія туризму України (доц. Н. Паньків); активний туризм (доц. М. Гамкало, доц. П. Романів); туристичне країнознавство (доц. М. Гамкало, доц. О. Бордун, асист. Н. Ганич), техніка і технологія готельного та ресторанного сервісу (доц. І. Пандяк, асист. О. Гаталяк); історико-культурний туризм (доц. Д. Каднічанський, асист. Т. Завадовський), молодіжний туризм (доц. Д. Каднічанський), туристичне краєзнавство (доц. Д. Каднічанський).

Кафедра туризму готує фахівців зі спеціальностей  7.03060101 – “Менеджмент організацій і адміністрування” (спеціаліст), 8.03060101 – “ Менеджмент організацій і адміністрування” (магістр); 6.140103   «Туризм» (бакалавр), 7.14010301 “Туризмознавство (за видами)” (спеціаліст), 8.14010301 “Туризмознавство” (магістр).
На кафедрі працює 21 викладач, 5 працівників навчально-допоміжного складу.

При кафедрі функціонують навчально-виробнича лабораторія “Навчальна туристична агенція” та навчальна лабораторія “Готельної та ресторанної справи”.

Співробітники

завідувачМАЛЬСЬКА Марта Пилипівназавідувач
професорКРАВЦІВ Василь Степановичпрофесор
професорШУЛЬЦ Світлана Леонідівнапрофесор
доцентБЕЗРУЧКО Любомир Степановичдоцент
доцентБІЛОУС Софія Василівнадоцент
доцентБОРДУН Ореста Юріївнадоцент
доцентГАМКАЛО Михайло Зеноновичдоцент
доцентКАДНІЧАНСЬКИЙ Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентКІЗИМА Вікторія Любомирівнадоцент
доцентКРАСЬКО Анна Богданівнадоцент
доцентМАНДЮК Назарій Любомировичдоцент
доцентМАНЬКО Андрій Михайловичдоцент
доцентМАСЮК Юлія Олегівнадоцент
доцентМОНАСТИРСЬКИЙ Володимир Романовичдоцент
доцентМУНКАЧІЙ Ірина Зеновіївнадоцент
доцентПАНДЯК Ігор Григоровичдоцент
доцентПАНЬКІВ Наталія Мирославівнадоцент
доцентПУРСЬКА Ірина Степанівнадоцент
доцентРОМАНІВ Павло Володимировичдоцент
доцентСТЕЦЬКИЙ Василь Володимировичдоцент
доцентФІЛЬ Марія Іванівнадоцент
старший викладачБЛАГОДИР Світлана Феодосіївнастарший викладач
старший викладачЗІНЬКО Юрій Володимировичстарший викладач
асистентБІЛАНЮК Ольга Петрівнаасистент
асистентГАНИЧ Наталія Михайлівнаасистент
асистентГАТАЛЯК Оксана Миколаївнаасистент
асистентГРИЦИШИН Анна Тарасівнаасистент
асистентЖУК Юрій Ігоровичасистент
асистент (сумісник)ЗАВАДОВСЬКИЙ Тарас Богдановичасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ЛЕМЕГА Надія Михайлівнаасистент (сумісник)
асистентМАЛЮГА Ліна Анатоліївнаасистент
асистентЯРМОЛОВИЧ В’ячеслав Володимировичасистент
старший лаборантЖУК (ЛЕСИК) Ірина Йосипівнастарший лаборант
старший лаборантПШИК Олеся Миколаївнастарший лаборант
лаборантГНАТІВ Наталія Миколаївналаборант
аспірантМатічин Юрійаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Основні напрями наукових досліджень
кафедри туризму

Теорія і методологія туризмознавства проф. Мальська М.П., доц. Пурська
Менеджмент туристичної діяльності доц. Рутинський М.Й., асист. Вуйцик О.І., асист. Жук І.З.
Маркетинг туристичних послуг доц. Мандюк Н.Л., асист. Жук І.З.
Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності асист. Вуйцик О.І., асист. Жук І.З.
Територіальна організація сфери послуг Західного регіону України проф. Мальська М.П.
Організація та географія релігійного туризму доц. Ковальчук А.С., доц. Каднічанський Д.А., асист. Завадовський Т.Б.
Рекреалогія та рекреаційна географія доц. Рутинський М.Й.
Географія туризму України доц. Рутинський М.Й., доц. Паньків Н.М., асист. Ховалко А.Б.
Організація активного туризму доц. Гамкало М.З., доц. Романів П.В., асист. Ховалко А.Б.
Індустрія гостинності доц. Пандяк І.Г., ас. Гаталяк О.М., асист. Ганич Н.М.
Страхування в туризмі ас. Гаталяк О.М.
Історико-культурний туризм доц. Каднічанський Д.А., доц. Рутинський М.Й., асист. Завадовський Т.Б.

16 квітня 2021 року відбудеться відкрита лекція доцента кафедри туризму Бордун О.Ю. на тему “Географія релігійного туризму України”

15.04.2021 | 21:53

16 квітня 2021 року о 10.10 год  відбудеться відкрита лекція доц. Бордун О.Ю. для студентів першого курсу спеціальності “Туризм” з дисципліни “Географія туризму”  на тему:  “Географія релігійного туризму України”.
Посилання на відкриту лекцію:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgyNmZiNWMtMTYyYi00OTFmLWI4NjEtM2VkYzE2ZjQ2ZDUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22fc0a2c0b-dea9-421f-9db8-f6f42dba0ad5%22%7d
Запрошуються всі бажаючі.

Читати »

15 квітня 2021 року відбудеться відкрита лекція доцента кафедри туризму Ірини Мункачій на тему: “Управління маркетинговою діяльністю у туристичній сфері”

14.04.2021 | 21:10

15 квітня 2021 року о 13:30 год. для студентів 4 курсу спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” відбудеться відкрита лекція (онлайн на платформі MS Teams) доцента кафедри туризму Ірини Мункачій на тему: “Управління маркетинговою діяльністю у туристичній сфері”.
Посилання на відкриту лекцію:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abce50d0181fb43a6b9e158db172ac318%40thread.tacv2/conversations?groupId=209fdf4d-391d-450c-8324-2149a3023538&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf
Запрошуються всі бажаючі.

Читати »

16 квітня 2021 року відбудеться Наукова конференція з міжнародною участю “Водний туризм: національний та міжнародний досвід”

14.04.2021 | 14:02

Кафедра туризму Львівського національного університету ім. Івана Франка запрошує до участі в науковій конференції з міжнародною участю
“Водний туризм: національний та міжнародний досвід”

дата:  16.04.21
місце: платформа ZOOM
Реєстрація в режимі он-лайн:  14.45-15.00
Початок конференції:   о 15.00
Підключитись до конференції Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82384675387?pwd=MkczTUE0ajdlVU95VmdPcjFSY3pidz09
Ідентифікатор конференції: 823 8467 5387
Код доступу: 657428
Учасники конференції: науковці, представники органів місцевої влади, організатори сплавів.
Країни учасників: Україна, Польща, Білорусь.
Участь:  дистанційна, з використанням платформи Zoom.
За результатами конференції планується інтернет-видання матеріалів.
 

Читати »

9 квітня 2021 року о 13-10 год відбудеться відкрита онлайн лекція к.е.н., доцента Кушнірук Г. В. “Мотивація та організація оплати праці в туризмі”

09.04.2021 | 09:57

9 квітня 2021 року о 1310 год
на кафедрі готельно-ресторанної справи та харчових технологій географічного факультету
Львівського національного універитету імені Івана Франка
відбудеться відкрита онлайн лекція в ZOOM для студентів IV курсу групи МО-17
з дисципліни “Економіка туризму” на тему:
“Мотивація та організація оплати праці в туризмі”
Заняття проводить к.е.н., доцент Кушнірук Г. В.
Запрошуються всі бажаючі!
Завантажити повідомлення у форматі pdf

Читати »

Влада Корнєва – переможниця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Туризм”

08.04.2021 | 11:10

Нещодавно на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбулася підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Туризм”.
Під час конкурсу студенти 59-ти закладів вищої освіти України представили 100 наукових робіт. Участь в інтелектуальному змаганні взяли представники 21 регіону України.
Організатори конкурсу зазначають, що під час презентації та захисту наукових робіт студенти виявили високий рівень теоретичної та практичної підготовки, здатність до критичного та креативного мислення, вміння аргументовано захищати результати своїх досліджень.
У напруженій боротьбі диплом І ступеня здобула студентка ІІІ курсу географічного...

Читати »