Міжнародна співпраця

Міжнародні освітні проєкти

2022

Професор. А. Богуцький і доцент О. Томенюк  як виконавці працювали у рамках спільних українсько-польських проєктів:

 1. “Adjustment of the Middle Pleistocene stratigraphy and the Scandinavian ice sheet limits in western Polesye (Polish-Belarusian-Ukrainian border area)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/00165). Термін реалізації проєкту 2018–2022
  Керівник – проф. Л. Маркс (PIG–PIB, м. Варшава, РП)
 2. “Sudden COLD events of the Last Glacial in the central part of the European LOESS Belt – in Poland and in the western part of Ukraine (COLD LOESS)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/01854). Термін реалізації проєкту 2018–2022
  Керівник – проф. З. Яри (Вроцлавський університет, РП)

2021

Доцентка Ореста Бордун залучена у виконання міжнародного Проєкту DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» (Наказ № 2155 від 20.07.2020), що фінансується Німецькою службою академічних обмінів DAAD (ID 57449224) за програмою партнерства ЗВО DIES, реалізується Львівським національним університетом імені Івана Франка в партнерстві із Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса Максиміліана та Київським академічним університетом (2019-2022).
У рамках проєкту брала участь у Воркшопі “Інновації в університетській освіті та менеджменті” та вебінарі Julius-Maximilians-Universität Würzburg: DAAD DIES Webinar Series “Creating impact with science marketing”, 2020


Доценти Круглов І.С. та Смалійчук А.Д. співпрацюють з Університетом сталого розвитку Еберсвальде (ФРН) у рамках проєкту “Екосистемна адаптація до зміни клімату та стійкий регіональний розвиток через розширення можливостей українських біосферних резерватів”. Також ці викладачі співпрацюють з адміністраціями НПП «Шацький» та «Деснянсько-Староготський», а також природного заповідника «Розточчя», які є пілотними територіями вищевказаного проєкту.
Доценти І. Круглов та А. Смалійчук беруть участь у виконанні шведсько-українського проєкту “Міжнародне партнерство заради академічної інтеграції в Європі: Міська блакитна і зелена інфраструктура на Сході та Заході Європи (LINC)».
Університет є офіційною стороною проєкту. Проведені соціологічні опитування щодо використання зелених зон та водних об’єктів у містах: 1) всеукраїнське інтернет-опитування; 2) особисті інтерв’ю у місті Львові. Розроблена методика регіоналізації урбанізованої території щодо забезпеченості зеленою та блакитною інфраструктурою за допомогою ГІС-технології. Також в рамках проєкту розроблено анкету та розпочато інтернет-опитування працівників та студентів університету щодо інтернаціоналізації вищої освіти в Україні.

Доц. Смалійчук в рамках співпраці з Сумським національним аграрним університетом України був одним зі спікерів на Зимовій школі, організованій в рамках проєкту EUClead програми ERASMUS+.


Доц. Г. Кушнірук та доц. М. Рутинський співпрацюють з Інститутом географії Краківського педагогічного університету та Сілезьким університетом у рамках проєкту “Three decades of tourism development in independent Ukraine. From the collapse of the USSR to the conflict in the Donbas”.


Професор А. Богуцький і доцент О. Томенюк  працювали у міжнародному гранті  “Adjustment of the Middle Pleistocene stratigraphy and the Scandinavian ice sheet limits in western Polesye (Polish-Belarusian-Ukrainian border area)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/00165).

Керівник – проф. Л. Маркс (PIG–PIB, м. Варшава, Республіка Польща)

Термін реалізації проєкту 2018–2021


Професор. А. Богуцький і доцент О. Томенюк брали участь у гранті “Sudden COLD events of the Last Glacial in the central part of the European LOESS Belt – in Poland and in the western part of Ukraine (COLD LOESS)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/01854).

Керівник – проф. З. Яри (Вроцлавський університет, Республіка Польща)

Термін реалізації проєкту 2018–2021


Професор Л. Дубіс –  співпраця з Дирекцією Об’єднання Любельських ландшафтних парків щодо створення транскордонного геопарку «Полісся».


Доцент І. Круглов  співпрацює з Університетом сталого розвитку Еберсвальде (ФРН) у рамках проєкту “Екосистемна адаптація до зміни клімату та стійкий регіональний розвиток через розширення можливостей українських біосферних резерватів”


Старший викладач Зінько Ю. В.

 • є експертом проекту «РовеЛове Розточчя – разом попри кордони» у рамках Грантового контракту PLBU.01.02.00-06-0211/17-00 Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-України 2014-2020 рр.
 • Виконавець міжвузівського науково-дослідного проекту «Формування теоретико-методологічного забезпечення і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції» (за участю України, Грузії, Польщі) (номер держреєстрації 0117U0020921), провідна організація – Львівський торгово-економічний університет

Міжнародні наукові проєкти

Академічна мобільність

 • Доц. Смалійчук в рамках співпраці з Сумським національним аграрним університетом України був одним зі спікерів на Зимовій школі, організованій в рамках проєкту EUClead програми ERASMUS+, 2021.
 • Професор Мальська М. П. у Вищій школі туризму та екології (м. Суха Бескидська, Республіка Польща) в рамках академічних обмінів Еразмус, 2019.
 • Доцент Бордун О. Ю. Міжнародне стажування в Університеті Мінью (м. Брага, Португалія), 19-24 жовтня 2018 в рамках академічних обмінів Еразмус, 2018.

Міжнародні освітні і наукові заходи

 • Дмитрук Р., Богуцький А., Томенюк О. у Міжнародній науковій конференції та XXXIX сесії Палеонтологічного товариства НАН України «Палеонтологічні дослідження Доно-Дніпровського прогину» (Градизьк, 1416 травня 2019 р.).

Участь у міжнародний наукових конференціях у попередні роки