Розклад занять, практик

Графік освітнього процесу для студентів денної форми здобуття освіти на 2022/2023 н.р.

Зміни до навчального процесу у 2 семестрі 2022/2023 н.р.

  1. Затверджено зміни до навчального процесу у 2 семестрі 2022/2023 н.р. відповідно до Наказу Ректора № 5784 від 30.12.2022 р. 
    • З 14 лютого по 04 червня 2023 року для здобувачів вищої освіти ОР “Бакалавр” (1, 2, 3, 4 курси) та ОР “Магістр” (1 курс);
    • з 14 лютого по 17 травня 2023 року для здобувачів вищої освіти ОР “Магістр” (2 курс) (1,9 р.).
      Освітній процес для здобувачів вищої освіти ОР “Бакалавр” (1, 2, 3, 4 курси) організувати у змішаному очно-дистанційному форматі (лекції – дистанційний формат, практичні, семінарські, лабораторні заняття – очний формат); ОР “Магістр” (1 курс, 2 курс (1,9 р.).) – у дистанційному форматі.
  2. Відповідно до змін графіку освітнього процесу для здобувачів денної форми здобуття освіти ОР “Бакалавр”, ОР “Магістр” продовжити канікули до 13 лютого 2023 року.
  3. Літню екзаменаційну сесію провести з 05 червня по 21 червня 2023 року для здобувачів денної форми здобуття освіти ОР “Бакалавр” (1, 2, 3, 4 курси) , ОР “Магістр” (1 курс).

Розклад занять для студентів денної форми здобуття освіти на 2 семестр 2022/2023 н.р.

xlsx pdf 1 курс

xlsx pdf 2 курс

xlsx pdf 3 курс

xlsx pdf 4 курс

xlsx pdf 1 курс магістри

Жовтим виділено лекційні дні (онлайн навчання).

Календар (чисельник-знаменник), 2 семестр 2022-2023 н.р.

Покликання на електронний розклад (лекції) студентів

https://lnueduua.sharepoint.com/:x:/s/a__236/EQ4OHLxgMplKs9vEC1nVhJEBUJJ6jY_dYHlUCEdZCehivA?e=hRjNzw

Списки груп студентів 1 курсу, денна форма навчання

Наказ про порадників академічних груп

Накази про проходження практик