Стажуванння

Співпраця з науковими установами України

 • Інститутом регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України (м. Львів);
 • Інститутом українознавства ім. Івана Крип’якевича (м. Львів);
 • Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченка;
 • Харківським національним університетом ім. В. Н. Карабіза;
 • Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка;
 • Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича;
 • Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки (м. Луцьк);
 • Інститутом екології Карпат НАН України;
 • Державним природознавчим музеєм НАН України;
 • Національним лісотехнічним університетом;
 • Рівненською та Львівською геологічними експедиціями й іншими науковими;
 • Інститутом географії НАН України.

Стажування

2020 р.

 • Доцентка кафедри туризму Бордун О. Ю. пройшла підвищення кваліфікації (стажування) на курсах Вдосконалення викладацької майстерності 6 кредитів (01 жовтня 2020 року – 23 січня 2021 року, м. Львів).
 • Доцентка кафедри туризму Бордун О. Ю. пройшла підвищення кваліфікації (стажування) у готелі «Крива Липа» 6 кредитів (01 вересня по 30 жовтня 2020 року м. Львів).
 • Доцент Грицевич В. С. пройшов наукове стажування в Національному університеті “Львівська політехніка”. Керівник стажування – доктор економічних наук, професор Садова У.Я., науковий керівник науково-дослідного центру “Демос”. Термін стажування: 26.10.2020 р.  – 07.12.2020 р.
 • Доцент Монастирський В. Р. пройшов наукове стажування в Інституті народознавства НАН України – науково-дослідний інститут в системі Національної академії наук України. Стажування проходив під керівництвом Клімашевського Андрія Володимировича, заступника директора з наукової роботи. Термін стажування – 01.10. 2019 р. – 04.11.2019 р.
 • Доцент Філь М. І. пройшла підвищення кваліфікації (стажування) на виробництві у ТОВ «Фабрика пекарня зерно життя» 6 кредитів (01 квітня по 20 червня 2020 року м. Львів).
 • Доцент Мандюк Н. Л. пройшов наукове стажування на Кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи Львівського торговельно-економічного університету. Стажування проходив під керівництвом Професор Мізюка Б.М. Термін стажування – 16.12.2019 р. – 30.01.2020 р.
 • Доцент Д. Кричевська пройшла наукове стажування в Інституті екології Карпат НАН України (м. Львів, відділ екосистемології), з 30 березня по 3 травня 2020 року без відриву від виробництва. Тема стажування: “Сучасний стан і перспективи організації об’єктів природно-заповідного фонду у Львівській області”.
 • Доцент П. Войтків пройшов стажування в Національному університеті “Львівська політехніка” (м. Львів, Інститут геодезії, кафедрі геодезії), з 16 березня по 27 квітня 2020 р. без відриву від виробництва. Тема стажування: “Новітні методики та інноваційні методи викладання топографії і геодезії”.
 • Доцент В. Брусак пройшов наукове стажування у період з 22 березня по 3 травня 2020 року без відриву від виробництва в Інституті екології Карпат НАН України (м. Львів, відділ заповідних екосистем). Тема стажування: «Використання фітосозологічних критеріїв при формуванні екологічних мереж » (наказ ІЕК НАНУ № 21/к від 23.03.2020 р.).
 • Професор Дубіс Л.Ф. у 2019 році входила до складу наукового комітету Міжнародної наукової конференції «Туризм і рекреація на метрополійних територіях – проблеми і виклики» з циклу «Туризм і рекреація в метрополіях» (20-21 листопада 2019 р., м. Познань, Республіка Польща).

2019 р.

 • Доцент Гамкало М.З. на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи Львівського торговельно-економічного університету (15.04.2019- 15.05. 2019 р.)
 • Доцент Гнатюк Р.М.  у відділі геоморфології і палеогеографії Інституту географії НАН України (м. Київ) (18.03. 2019- 17.04. 2019 р.)
 • Професор Богуцький А.Б. в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України з 8.04.2019 р.-8.05.2019 р.)
 • Доцент Блажко Н.Б. у Рівненському державному гуманітарному університеті на кафедрі екології, географії та туризму (15.04.2019 р. – 15.05.2019 р.)
 • Доцент Круглов І.С. в Інституті екології Карпат НАНУ на тему “Методика інтеграції геопросторового підходу у дослідження екосистемних послуг” (08.04 – 17.05.2019 р).
 • Доцент Петровська НУ “Львівська політехніка”, Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола, кафедра екології та збалансованого природокористування (25 березня – 25 квітня 2019 р.).

2018 р.

 • Професор Дубіс Л.Ф.  планове 3-місячне закордонне стажування в Інституті Архітектури Ландшафту Люблінського Католицького Університету Івана Павла ІІ (Люблін, Польща).
 • Доцент Лабінська Г.М. у Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків з діаспорою при НУ “Львівська політехніка” (26.11.2018р. – 26.12.2018р.)
 • Професор Назарук М.М. у Національному лісотехнічному університеті України (5.11.2018 р.- 7.12.2018 р.)
 • Доцент Курганевич Л. П. у Празькому інституті підвищення кваліфікації (Prague Institute for Qualification Enhancement): “Organization of the educational process, scientific projects and publication activities at the universities of the European Union” (27 червня – 12 липня 2018 р).
 • Доцент Рожак В. П. Вроцлавський університет, Інститут географії і розвитку, кафедра регіональної географії і туризму (12.01.18 – 26.01.18).
 • Доцент Рожко І. М. у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на кафедрі фізичної географії геоморфології та палеографії з 27.03 2018р. по 27.04 2018 р. на тему: “Екологічні проблеми Українських Карпат”.
 • Доцент Теліш П. С.  у Національному лісотехнічному університеті України у квітні 2018 р. у Національному лісотехнічному університеті.
 • Доцент Теліш П. С. у Вроцлавському університеті (кафедра фізичної географії) 7‒13 травня 2018 р.
 • Професор Кукурудза С. І. у Національному лісотехнічному університеті України (грудень 2017 – січень 2018 року).

2017 р.

 • Доцент Пандяк І. Г.у ДУ Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього з 2 жовтня по 2 листопада 2017 року.
 • Доцент Стецький В. В. Науково-педагогічне стажування  з 01.10 по 31.10. 2017 р. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, кафедра географії України і туризму.
 • Доцент Романів П. В. у період з 31 березня по 30 квітня 2017 року проходив стажування на кафедрі спортивного туризму Львівського державного університету фізичної культури імені І. Боберського згідно наказу № 120-р від 21.03.2017 року. Довідка № 552 від 03.05. 2017 року.
 • Доцент Г. Байрак у Карпатському відділенні Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України з 1.11 по 30.11.2017 р.
 • Професор Кирильчук А.А. в Університеті Сельчук (м. Сельчук, Туреччина) в рамках програми академічної мобільності Mevlana, 16.10.-31.10.2017 р.
 • Доцент Смалійчук А. Д. у Фундації імені Мічаеля Зуккова (Грайфсвальд, Німеччина) в рамках програми підтримки молодих спеціалістів у сфері вивчення та захисту довкілля. Стажування у Католицькому університеті міста Лювен (Бельгія) з метою дослідження сучасної динаміки землекористування у водо дефіцитних регіонах України (лютий 2017 р. – квітень 2017 р.).

 2016 р.

 • Доцент Курганевич Л.П. в Академічному товаристві Міхала Балудянського (Словаччина) з інноваційних методів та підходів в освіті (72 години, м. Братислава, 15–18 березня 2016 р).
 • Асистент Смалійчук А.Д.  у Фундації імені Мічаеля Зуккова (Грайфсвальд, Німеччина) в рамках програми підтримки молодих спеціалістів у сфері вивчення та захисту довкілля.
 • Аспірант Жук Ю. І. на факультеті геології, геофізики та охорони навколишнього середовища Гірничо-металургійної академії ім. С. Сташица в Кракові в рамках стипендійної програми ім. Л. Кіркланда.