Наукові напрями

На географічному факультеті функціонує три наукові школи та чотири наукових напрями, а саме:

Наукова школа генетичного грунтознавства;

Наукова школа комплексної територіальної організації суспільства;

Наукова школа інженерної, екологічної та регіональної геоморфології;

Науковий напрям ландшафтознавства;

Науковий напрям палеогеографії плейстоцену;

Науковий напрям географії й менеджменту туризму та організації комплексу послуг у сфері туризму;

Науковий напрям географічного українознавства.