Наукова школа інженерної, екологічної та регіональної геоморфології

Заснована у 1950 р. на базі кафедри геоморфології географічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Засновником наукової школи є Петро Миколайович Цись. Дослідження мають як фундаментальний, так і прикладний характер та спрямовані на вивчення й оцінку рельєфу, процесів рельєфоутворення, їх впливу на геоекологічний стан довкілля, обґрунтування системи процесорегулювальних заходів збереження та охорони пам’яток природи, розробку проектів організації і функціонування національних природних парків і природних заповідників. У рамках цієї школи працюють проф. Я. Кравчук, проф. Л. Дубіс, доц. Г. Байрак, доц. В. Брусак, доц. Р. Гнатюк, доц. П. Горішний, доц. М. Іваник, доц. О. Колтун.
За результатами виконання держбюджетної теми “Географічні основи формування та стратегії впровадження екологічної мережі в Українських Карпатах” розроблено методичні засади та шляхи впровадження формування екомережі в Українських Карпатах. Представники школи беруть участь у міжнародних та вітчизняних проектах: “Збереження і сталий розвиток Карпатського регіону” (INTERREG IIIA/TACIS CBS Польща–Україна–Білорусь); “Створення туристично-інформаційної інфраструктури у м. Львові” програми Добросусідства INTERREG IIIA/TACIS CBS Польща-Україна-Білорусь; проект НДІ “Діпромісто” (м. Київ) “Схема планування території Львівської області до 2031 року”, міжнародний проект “Зелені легені Європи” INTERREG IIIA/TACIS CBS; міжнародний проект “Туристичний потенціал Західної України” у рамках програми ПАУСІ разом з Інститутом туризму (Варшава) і Університетом туризму, економіки і права (Київ).

У 2019 році опубліковано 2 монографії, 1 збірник наукових праць, 1 навчальний посібник, 1 інше видання (переклад наукової праці), 3 статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних.; 3 статті в інших закордонних виданнях, 13 статей у фахових виданнях України, 21 статтю в інших виданнях України.