Розклад заліків, іспитів

Розклад складання державних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт зі спеціальності для студентів ІV курсу денного та ІV курсу заочного навчання географічного факультету /випуск 2022 р./

Розклад складання підсумкової атестації з іноземної мови бакалаврів освітньо-професійних програм 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» , 181 “Харчові технології” для студентів ІV курсу денного та ІV курсу заочного навчання географічного факультету / випуск 2022 р./

Питання на держіспит освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 2022 н.р.

pdf    Спеціальність 014.07 “Середня освіта (Географія)”, дисципліна “Географія”  (ЕК № 2, 2022 н.р.)

pdf    Спеціальність 101 “Екологія”, дисципліна “Екологія” (ЕК № 4, 2022 н.р.)

pdf    Спеціальність 103 “Науки про Землю”, спеціалізація “Ґрунтознавство і експертна оцінка земель”, дисципліна “Ґрунтознавство і землевпорядкування” (ЕК № 5, 2022 н.р.)

pdf    Спеціальність 106 “Географія”, дисципліна “Географія” (ЕК № 1, 2022 н.р.)

pdf    Спеціальність 241 “Готельно-ресторанна справа”, Атестаційний кваліфікаційний екзамен “Готельно-ресторанна справа” (ЕК № 3, 2022 н.р.)

pdf  Спеціальність 242 “Туризм”, Атестаційний кваліфікаційний екзамен “Туризм” (ЕК № 3, 2022 н.р.)

pdf    Спеціальність 241 “Готельно-ресторанна справа”, Атестаційний кваліфікаційний екзамен “Готельно-ресторанна справа” (ЕК № 7, 2022 н.р.)

pdf  Спеціальність 242 “Туризм”, Атестаційний кваліфікаційний екзамен “Туризм” (ЕК № 7, 2022 н.р.)

pdf  Спеціальність 181 “Харчові технології”, Атестаційний кваліфікаційний екзамен “Харчові технології” (ЕК № 7, 2022 н.р.)

Розклад заліків для студентів географічного факультету денної форми навчання, 2 семестр 2021-2022 н. р.

xlsx  pdf 1 курс

xlsx  pdf 2 курс

xlsx  pdf 3 курс

xlsx  pdf 4 курс

xlsx  pdf 4 курс групи ЛІЕТ

xlsx  pdf 1 курс магістри

Розклад іспитів для студентів географічного факультету денної форми навчання, 2 семестр 2021-2022 н. р.

xlsx  pdf 1 курс

xlsx  pdf 2 курс

xlsx  pdf 3 курс

xlsx  pdf 4 курс

xlsx  pdf 4 курс групи ЛІЕТ

xlsx  pdf 1 курс магістри

Терміни здачі талонів для студентів ІV курсу ОС “Бакалавр”

спеціальність 106 Географія, 103 Науки про Землю,  014 Середня освіта (Географія)

  • талон форми №2: термін здачі — 15.06.2022 р.;
  • талон форми “К”: термін здачі — 16.06.2022 р.

спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм

  • талон форми №2: термін здачі — 11.06.2022 р.;
  • талон форми “К”: термін здачі — 13.06.2022 р.

спеціальність 101 Екологія

  • талон форми №2: термін здачі — 08.06.2022 р.;
  • талон форми “К”: термін здачі — 09.06.2022 р.

181 Харчові технології, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм переведених з Львівського інституту економіки і туризму:

  • талон форми №2: термін здачі — з 25.05.2022 р. по 26.05.2022 р.;
  • талон форми “К”: термін здачі — з 27.05.2022 р. по 30.05.2022 р.

Графіки ліквідації академзаборгованості (заліки), талон за формою ‘№2’ для студентів географічного факультету денної форми навчання, 2 семестр 2021-2022 н. р.

pdf 1 курс

pdf 2 курс

pdf 3 курс

pdf 1 курс магістри

Графіки ліквідації академзаборгованості (заліки), талон за формою ‘К’ для студентів географічного факультету денної форми навчання, 2 семестр 2021-2022 н. р.

pdf 1 курс

pdf 2 курс

pdf 3 курс

pdf 1 курс магістри

Графіки ліквідації академзаборгованості (екзамени), талон за формою ‘№2’ для студентів географічного факультету денної форми навчання, 2 семестр 2021-2022 н. р.

pdf 1 курс

pdf 2 курс

pdf 3 курс

pdf 1 курс магістри

Графіки ліквідації академзаборгованості (екзамени), талон за формою ‘К’ для студентів географічного факультету денної форми навчання, 2 семестр 2021-2022 н. р.

pdf 1 курс

pdf 2 курс

pdf 3 курс

pdf 1 курс магістри