Розклад заліків, іспитів

 1 семестр 2022-2023 н.р., денна форма навчання

Про проведення зимової екзаменаційної сесії 2022/2023 н.р.

Відповідно до наказу Ректора  № 5146 від 18.11.2022 р.   “Про проведення зимової екзаменаційної сесії 2022/23 н.р.” в додаток до наказу №4846 від 26.10.2022 р. –

  • п.1.1. Зимову екзаменаційну сесію  2022/23 нр. провести для 1, 2, 3, 4 курсів ОР “Бакалавр” в аудиторному форматі, та 1 курсу, 2 курсу (1,9 р.) ОР “Магістр” у змішаному (очно-дистанційному) форматі відповідно до затверджених розкладів.
  • п. 1.2. Підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти для 2 курсу ОР “Магістр” організувати із застосуванням дистанційних технологій.

Розклад заліків

xlsx  pdf  1 курс

xlsx  pdf  2 курс

xlsx  pdf  3 курс

xlsx  pdf  4 курс

xls pdf 1 курс магістри

xls pdf 2 курс магістри

Розклад іспитів

xlsx  pdf  1 курс

xlsx  pdf  2 курс

xlsx  pdf  3 курс

xlsx  pdf  4 курс

xls pdf 1 курс магістри

xls pdf 2 курс магістри

Графіки ліквідації академзаборгованостей, заліки, талон за формою №2

Бакалаври

xlsx  pdf 1 курс

xlsx  pdf 2 курс

xlsx  pdf 3 курс

xlsx  pdf 4 курс

Магістри

xlsx  pdf 1 курс

xlsx  pdf 2 курс

Графіки ліквідації академзаборгованостей, заліки, талон за формою К

Бакалаври

xlsx  pdf 1 курс

xlsx  pdf 2 курс

xlsx  pdf 3 курс

xlsx  pdf 4 курс

Магістри

xlsx  pdf 1 курс

xlsx  pdf 2 курс

Графіки ліквідації академзаборгованостей, екзамени, талон за формою №2

Бакалаври

xlsx  pdf 1 курс

xlsx  pdf 2 курс

xlsx  pdf 3 курс

xlsx  pdf 4 курс

Магістри

xlsx  pdf 1 курс

xlsx  pdf 2 курс

Графіки ліквідації академзаборгованостей, екзамени, талон за формою К

Бакалаври

xlsx  pdf 1 курс

xlsx  pdf 2 курс

xlsx  pdf 3 курс

xlsx  pdf 4 курс

Магістри

xlsx  pdf 1 курс

xlsx  pdf 2 курс

Склади ЕК з випуску магістрів географічного факультету у 2022 р. (захист магістерських робіт)

ЕК № 1 спеціальність 103 “Науки про Землю”, 106 “Географія”

1.Круглов І.С.д.геогр.н., доцент, завідувач кафедри геоекології і фізичної географії; голова комісії;
2.Дубіc Л.Ф.д.геогр.н., доцент, завідувач кафедри геоморфології і палеогеографії (16.12.2022 р., 19.12.2022 р.);
3.Лозинський Р.М.д.геогр.н., професор, завідувач кафедри географії України;
4.Паньків З. П.д.геогр.н., професор, завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів;
5.Рожко І.М.доцент, завідувач кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи;
6.Кравчук Я.С.професор кафедри геоморфології і палеогеографії (15.12.2022 р.).

 

ЕК № 2 спеціальність 014.07  “Середня освіта (Географія)”

1.Ровенчак І.І.д.геогр.н., професор, професор кафедри економічної і соціальної географії,  голова комісії;
2.Дністрянський  М.С.д.геогр.н., професор, професор кафедри географії України;
3.Біланюк В.І.доцент кафедри геоекології і фізичної географії, декан географічного факультету;
4Влах М.Р.доцент кафедри економічної і соціальної географії;
5.Лабінська Г.М.доцент кафедри географії України.

 

ЕК № 3 спеціальність 242 «Туризм»

1.Мальська М.П.д.екон.н., професор, завідувач кафедри туризму, голова комісії;
2.Шульц С.Л.д.екон.н., ст. наук. співр.,  професор кафедри туризму;
3.Антонюк Н.В.д.істор.н., професор, завідувач кафедри європейських та регіональних студій;
4.Краєвська О.А.доцент кафедри європейських та регіональних студій;
5.Дубіc Л.Ф.д.геогр.н., доцент, завідувач кафедри геоморфології і палеогеографії  (16.12.2022 р., 19.12.2022 р.);
6.Кравчук Я.С.професор кафедри геоморфології і палеогеографії (15.12.2022 р.).

 

ЕК № 4 спеціальність 101 “Екологія”,  183 “Технології захисту навколишнього середовища” 

1.Іванов Є.А.д.геогр.н., професор, завідувач кафедри конструктивної географії і картографії, голова комісії;
2Паньків З.П.д.геогр.н., професор, завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів;
3.Біланюк В.І.доцент кафедри геоекології і фізичної географії, декан географічного факультету;
4.Койнова І.Б.доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи;
5.Пилипович О.В.доцент кафедри конструктивної географії і картографії (15.12.2022 р.);
6.Курганевич Л.П.доцент кафедри конструктивної географії і картографії (16.12.2022 р.).

 

ЕК № 5 спеціальність 241 “Готельно-ресторанна справа”

1.Кульчицький Б.В.д.екон.н., професор, професор кафедри економічної теорії, голова комісії;
2.Пандяк І.Г.доцент, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій;
3.Бомба М.Я.професор, професор кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій;
4.Кушнірук Г.В.доцент  кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій;
5.Майкова С.В.доцент  кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій;

 

Для захисту магістерських робіт на іноземній мові спеціальності 242 «Туризм» включити у склад ЕК таких викладачів:

1.Микитенко Н.О.завідувач кафедри іноземних мов для природничих факультетів, професор;
2.Рубель Н.В.доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів.

Залучити до роботи секретарями екзаменаційних комісій таких співробітників:

ЕК № 1Облогіна О.М.інженер І категорії навчальної лабораторії “Атласного і тематичного картографування”;
ЕК № 2Пелех М.Г.інженер І категорії навчальної лабораторії “Атласного і тематичного картографування”;
ЕК № 3Ардан Х.В.старший лаборант кафедри туризму;
ЕК № 4Мицько З.М.завідувач навчальної лабораторії «Геоінформаційного моделювання і картографування»
ЕК № 5Макогін Г.В.лаборант кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Декан географічного факультету                                      В. І. Біланюк

Розклад захисту магістерських робіт для студентів денного і заочного навчання географічного факультету / випуск 2022 р./