Розклад заліків, іспитів

 II семестр 2023/2024 навчального року, денна форма навчання

РОЗКЛАД оглядових лекцій, 4 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2023/2024 н.р., денна/заочна форма

Тематика бакалаврських робіт, 2023/2024 н. р.

Склад ЕК, розклад складання державних екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт, випуск 2024

Накази:

Про літню екзаменаційну сесію 2023/2024 навчального року

Відповідно до наказу Ректора № 484 від 08.04.2024 року Про літню екзаменаційну сесію 2023/2024 навчального року

1.  Літню екзаменаційну сесію 2023/2024 року провести у такі терміни:

Денна форма здобуття освіти

І, II  курси з 13 травня по 02 червня 2024 року
III, Ім курси з  01 червня по 21 червня 2024 року
IV курс 242- Туризм
(Туристична діяльність),
241-Готельно-ресторанна справа
з 11 травня по 17 травня 2024 року
IV курс 103-Науки про Землю
(Ґрунтознавство та експертна оцінка земель)
з 18 травня по 31 травня 2024 року
IV курс 014.07-Середня освіта. Географія,
106-Географія
з  01 червня по 14 червня 2024 року
Для студентів переведених
з Львівського інституту економіки і туризму
IV курс 181-Харчові технології,
242-Туризм, 241 – Готельно-ресторанна справа
з 04 травня по 24 травня 2023 року

Розклад заліків

pdf 1 курс

pdf 2 курс

pdf 3 курс

pdf 4 курс

pdf 4 курс, ЛІЕТ

pdf 4 курс, група  ГрН-41с

pdf 4 курс, групи ГрТ, ГрГ

pdf 1 курс, магістри

 

Розклад екзаменів

pdf 1 курс

pdf 2 курс

pdf 3 курс

pdf 4 курс

pdf 4 курс, ЛІЕТ

pdf 4 курс, група  ГрН-41с

pdf 4 курс, групи ГрТ, ГрГ

pdf 1 курс, магістри