Автоматизована система “Деканат”

Про АС “Деканат”

АС «Деканат» є основною частиною системи АСУ «ВНЗ», виконує головні функції з автоматизації адміністративних та навчально-методичних процесів.
Навчально-методичні відділи в АС «Деканат» автоматизовано ведуть облік та здійснюють управління студентським контингентом і професорсько-викладацьким складом, в системі:

 • формуються навчальні плани (в т.ч. індивідуальні);
 • озподіляються навантаження по кафедрах;
 • готуються екзаменаційні відомості;
 • формуються зведені дані щодо проведення і результатів сесії;
 • створюються відповідні звіти, за допомогою АС «Конструктор звітів»;
 • дані про результати іспитів автоматично вносяться в особисті справи;
 • формуються дані для друку відомостей, звітів та додатків до диплому;
 • розклад занять;
 • електронний журнал успішності.

Керівництво ВНЗ отримує оперативну інформацію по студентському і професорсько- викладацькому складу, звіти про надходження коштів за навчання.
У відділі кадрів ведуться особисті картки співробітників і студентів, заповнюються журнали наказів по анкетах студентів з автоматичним внесенням їх до особової справи.
Бухгалтерія отримує оперативну інформацію про академічну успішність та нарахування стипендій, керує інформаціє про надходження платежів за навчання.

Переваги АС «Деканат»:

 • імпорт даних студента з АС «Приймальна комісія»;
 • підтримка ключових стандартів кредитно-модульної системи;
 • продовження терміну дії студентського квитка;
 • експорт необхідної інформації в «Education».

Система «Деканат» складається з семи основних модулів:

 • модуль анкет студента;
 • модуль анкет співробітників;
 • модуль навчальних планів;
 • модуль журнал екзаменаційних відомостей;
 • модуль сесія;
 • модуль контракти;
 • модуль накази.

Принципи:

 • Система активно експлуатується та підтримується з 2000 року, функціональні можливості системи розширюються з урахуванням побажань технікумів, коледжів та ВНЗ.
 • Продукт гнучко адаптується до індивідуальних потреб освітніх закладів усіх рівнів акредитації завдяки універсальним і актуальним довідникам, виконаним відповідно до рекомендацій МОН України
 • Система розроблена на основі сертифікованого програмно-апаратного комплексу засобів захисту від несанкціонованого доступу і додатково, відповідно до закону, реалізується розробка і установка «Комплексної системи захисту інформації».
 • Система проста в експлуатації, супровід не вимагає спеціальної підготовки і складних програмно-апаратних засобів; завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу навчання користувачів здійснюється в короткі термін.

Інструкції для роботи в Особистому кабінеті викладача

Джерело: Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій