Про факультет

Науково-довідкове видання про географічний факультет (до 140-річчя географії у Львівському університеті)

Відео-презентація географічного факультету

Відеопрогулянка корпусами ЛНУ ім. Івана Франка. Географічний факультет

Матеріально-технічне забезпечення географічного факультету – відео для студентів та викладачів

Стратегія розвитку

Стратегія розвитку географічного факультету на 2020-2025 роки

Звіти декана

Звіт декана В. Біланюка про освітню, наукову та виховну роботу географічного факультету за 2019-2023 роки

Звіт про навчально-виховну та наукову роботу на географічному факультеті за 2016-2021 роки

Презентація звіту декана В. Біланюка про навчально-виховну та наукову роботу на географічному факультеті за 2016-2021 роки

Звіт про навчально-виховну та наукову роботу на географічному факультеті за 2011-2015 роки

Вітальне слово

Bilanyuk V.OВітаю Вас на інтернет-сторінці географічного факультету !

Географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка є провідним в Україні науковим і навчально-методичним центром підготовки спеціалістів високого рівня кваліфікації. Офіційно географічна освіта в Університеті започаткована у 1883 р. зі створення Інституту географії, який очолював відомий географ і геоботанік Антоній Реман. У 1945 р. на базі Інституту географії утворений географічний факультет. Становлення географії пов’язане з відомими вченими: С. Рудницьким, Ю. Полянським, Г. Величко, П. Цисем, К. Геренчуком, А. Ващенком та ін.
Сьогодні на географічному факультеті функціонує дев’ять кафедр: фізичної географії, економічної і соціальної географії, геоморфології і палеогеографії, раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, географії України, ґрунтознавства і географії ґрунтів, конструктивної географії і картографії, туризму, готельно-ресторанної справи та харчових технологій
. Кафедри факультету здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями “Середня освіта”, “Екологія”, “Науки про Землю”, “Географія”, “Готельно-ресторанна справа”, “Туризм”, “Харчові технології”.

На факультеті працюють понад 100 науково-педагогічних працівників, навчаються понад 1500 студентів денної та заочної форми. Функціонує спеціалізована Вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій (Д.35.051.08) за спеціальностями “11.00.02. Економічна та соціальна географія” і “11.00.05. Біогеографія і географія грунтів”.
Практичні навички студенти отримують у науково-дослідних лабораторіях: інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень; фізико-хімічних аналізів ґрунтів та навчальних лабораторіях: аналізу ґрунтів і природних вод; атласного і тематичного картографування; безпеки ландшафту; геоінформаційних технологій та ландшафтного планування; геоінформаційного моделювання і картографування; готельної та ресторанної справи;
ландшафтного моніторингу; навчальній туристичній агенції; методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі; харчових технологій та ресторанного обслуговування. Під час навчальних практик, базами яких є стаціонари, розташовані у мальовничих куточках Карпат, Полісся, Розточчя та Передкарпаття, студенти пізнають особливості природи і господарства України.

Співробітники і студенти беруть активну участь у міжнародній науковій і навчальній діяльності. В рамках академічної мобільності  студенти навчаються в університетах Європи, беруть участь у міжнародних практиках в Греції, Польщі, Туреччині та Болгарії. На факультеті активно працюють органи студентського самоврядування та студентська профспілка, які традиційно організовують національно-патріотичні, культурно-мистецькі, розважальні заходи та благодійні акції. Студенти факультету є членами Європейської асоціації географів EGEA. Випускники факультету працюють в закладах освіти, науково-дослідних, туристичних, природоохоронних організаціях, органах державного та регіонального управління, комерційних установах.

З повагою,
декан географічного факультету
Володимир Біланюк