Дистанційне навчання

MOODLE надає можливість викладачу самостійно створювати дистанційний курс та управляти ним, контролювати доступ до своїх курсів, використовувати часові обмеження, створювати власні системи оцінювання знань, контролювати надсилання на перевірку виконаних студентами завдань, дозволяти або забороняти студентам перездавати контрольні завдання (проміжні або підсумкові – заліки, іспити) тощо.

Платформа MOODLE надає зручні засоби управління контентом і різні форми організації занять. Дистанційний курс може містити різні елементи: лекції, практичні завдання, форум, тощо. При цьому можна використовувати текст, презентації, таблиці, схеми, графіку, відеоматеріали, посилання в мережі Інтернет, допоміжні файли та інші матеріали. За результатами виконання студентами завдань викладач може виставляти оцінки та давати коментарі.

Онлайн підтримку щодо електронного навчання в Університеті можна отримати, звернувшись листом на адресу e-learning@lnu.edu.ua

Основні рекомендації по переведенні навчання в онлайн формат:

  • Працівниками Центру електронного навчання надаються консультації щодо реєстрації викладачів, створення курсів, зарахування студентів на курс, використання і можливості системи, тощо.
  • Звернення зі скриньок корпоративної пошти (…@lnu.edu.ua) опрацьовуються першочергово. Якщо Ви використовуєте іншу пошту, то вказуйте номер мобільного телефону, для ідентифікації у критичних випадках.
  • Щоб курси були більш придатними для самостійного проходження студентами, рекомендуємо завантажити більше матеріалів, додати детальні інструкції по проходженню курсу, надати можливість студентам здавати письмові завдання онлайн, розробити максимальну кількість тестів для контролю.
  • Якщо матеріали є в мережі Інтернет, не завантажуйте їх повторно, а дайте посилання.
  • Для ведення онлайн комунікації зі студентами можна використовувати: форум в http://e-learning.lnu.edu.ua/ , e-mail, Google Hangouts чи інші сервіси.
  • Зберігайте Ваші документи на OneDrive в Office 365 щоб мати до них доступ з будь-якого місця.
  • Щодо створення Вашого облікового запису в Office365 слід звернутись у службу підтримки supportOffice365@lnu.edu.ua .
  • Для проведення вебінарів та онлайн консультацій можна використовувати  Miсrosoft Teams, доступ до якого мають всі працівники і студенти Університету, які користуються корпоративною поштою. Викладачі та студенти мають можливість використовувати єдиний інтерфейс для навчання, командної роботи, взаємодії онлайн. Також широко практикується використання Zoom.
    Деталі про реєстрацію корпоративної пошти можна довідатися за посиланням Центр мережевих технологій та IT-підтримки