Напрями досліджень

Основу наукового потенціалу географічного факультету становлять провідні наукові школи: комплексної територіальної організації суспільства (проф. О. Шаблій), інженерної, екологічної та регіональної геоморфології (проф. Я. Кравчук), ландшафтознавства (проф. А. Мельник, проф. В. Петлін) та генетичного ґрунтознавства (проф. С. Позняк), а також наукові напрями: палеогеографії плейстоцену, географії й менеджменту туризму та організації комплексу послуг у сфері туризму, географічного українознавства.

Наукова школа генетичного грунтознавства

Наукова школа комплексної територіальної організації суспільства

Наукова школа інженерної, екологічної та регіональної геоморфології

Наукова школа ландшафтознавства

Науковий напрям палеогеографії плейстоцену

Науковий напрям географії й менеджменту туризму та організації комплексу послуг у сфері туризму

Науковий напрям географічного українознавства.