Науковий напрям географічного українознавства

На кафедрі географії України розвивається науковий напрям географічного українознавства. Працівники кафедри здійснюють різносторонні дослідження з актуальних проблем географії України. Зокрема, провідними напрямками наукової діяльності є: етногеографія України (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р.М., доц. Лаврук М.М.); географія населення і географія поселень в Україні (доц. Лабінська Г. М., доц. Склярська О. І., доц. Зубик А. І.); фізична географія Українських Карпат і Криму (доц. Байцар А. Л.); політична географія і геополітика України (проф. Дністрянський М. С.); історична географія України (проф. Дністрянський М.С., проф. Лозинський Р. М.); комплексні регіональні географічні дослідження (проф. Лозинський Р.М., доц. ЛаврукМ.М.); географія туризму й рекреаційна географія України (проф. Лозинський Р.М.); географічне краєзнавство (доц. Лаврук М.М.); географічна освіта (проф. Лозинський Р.М. доц. Лаврук М. М., доц. Зубик А. І.).

У 2020 році опубліковано: 2 монографії, 1 розділ у колективній монографії, 22 статей (з них: 1 – у виданні, що входить у наукометричну базу WebofScience, 3 – у інших зарубіжних виданнях, 3 – у фахових виданнях з географії та суміжних наук, 22 – у інших виданнях). Викладачі кафедри брали участь у вітчизняних (міжнародних і загальноукраїнських) та закордонних конференціях. Студентами кафедри опубліковано 1 статтю у співавторстві. У лютому 2020 р. відбулося секційне засідання кафедри географії України на щорічній звітній науковій конференції географічного факультету, на якому виступили усі викладачі й аспіранти кафедри.

Архів 2019 рік