Науковий напрям географічного українознавства

Працівники кафедри здійснюють різносторонні дослідження з актуальних проблем географії України. Зокрема, провідними напрямками наукової діяльності є: етногеографія України (проф. Дністрянський М.С., проф. Лозинський Р.М., доц. Лаврук М.М.); географія населення і географія поселень в Україні (доц. Гасуляк Н. І., доц. Лабінська Г. М., к.г.н. Дністрянська Н. І.); фізична географія Українських Карпат і Криму (доц. Байцар А. Л.); політична географія і геополітика України (проф. Дністрянський М. С., к.г.н. Склярська О.І.); історична географія України (проф. Дністрянський М.С., проф. Лозинський Р.М.); комплексні регіональні географічні дослідження (проф. Лозинський Р.М., доц. Лаврук М.М., доц. Гасуляк Н.І., доц. Стецюк О. В.); географія туризму й рекреаційна географія України (проф. Лозинський Р.М., доц. Стецюк О.В.); географічне краєзнавство (доц. Лаврук М.М.); географічна освіта (доц. Лаврук М. М.).

За 2014 р. на кафедрі надруковано чотири навчальних посібники:  «Політична географія України» (проф: Дністрянський М. С.), «Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань до контрольної роботи для студентів географічного факультету заочної форми навчання» (доц. Лабінська Г. М.), «Педагогічна та асистентська практика студентів-географів: навчально-методичний посібник» (укладач доц. Лаврук. М. М. ), «Текст лекцій зі спецкурсу “Географія міжнародних зв’язків України” (доц. Склярська О. І.). Вийшла також одна монографія: «Туризм у Криму: сучасний стан, територіальна диференціація, проблеми й перспективи розвитку» (доц. Г. Лабінська, асп. Ю. Шивала).