Науковий напрям географічного українознавства

В рамках накуового напряму у 2019 році здійснено різносторонні дослідження з актуальних проблем географії України. Зокрема, провідними напрямками наукової діяльності є: етногеографія України (проф. М. С. Дністрянський, проф. Р. М. Лозинський, доц. М. М. Лаврук); географія населення і географія поселень в Україні (доц. Г. М. Лабінська, к. геогр. н. А. І. Зубик); фізична географія Українських Карпат і Криму (доц. А. Л. Байцар); політична географія і геополітика України (проф. М. С. Дністрянський); історична географія України (проф. М. С. Дністрянський, проф. Р. М. Лозинський); комплексні регіональні географічні дослідження (проф. Р. М. Лозинський, доц. М. М. Лаврук); географія туризму й рекреаційна географія України (проф. Р. М. Лозинський); географічне краєзнавство (доц. М. М. Лаврук); географічна освіта (проф. Р. М. Лозинський, доц. М. М. Лаврук).

У 2019 році опубліковано 2 монографії, 1 розділ у колективній монографії, 18 статей (з них 3 – у інших зарубіжних виданнях, 10 – у фахових виданнях з географії та суміжних наук, 5 – у інших виданнях).