Заочне навчання

2023-2024 н.р.

Рахунок для оплати за навчання: ЄДРПОУ установи 02070987
№ рахунку UA 788201720313211002201001061 МФО банку 820172

Студентам-платникам заочної форми навчання подати в деканат копії квитанцій про оплату за навчання до 25 серпня 2024 р. (за I семестр 2024-2025 н.р.)

У разі несвоєчасної оплати нараховуватиметься пеня.

РОЗКЛАД оглядових лекцій. 4 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2023/2024 н.р., денна/заочна форма

Склад ЕК, розклад складання державних екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт, випуск 2024

Накази:

Тематика бакалаврських робіт, 2023/2024 н. р.

Графіки навчального процесу, 2023-2024 н.р.

Про літню екзаменаційну сесію2023/2024 навчального року

Відповідно до наказу Ректора № 484 від 08.04.2024 року Про літню екзаменаційну сесію 2023/2024 навчального року

2. Літню екзаменаційну сесію 2023/2024 року для студентів заочної форми здобуття освіти провести згідно з планом проведення лабораторно-екзаменаційних сесій, затверджених проректором Університету від 14.07.2023 року.
Організацію освітнього процесу для здобувачів освіти проводити за допомогою дистанційних технологій.
(…)

План проведення сесій

Списки студентів заочної форми навчання

Накази на проходження практик