Бакалавр

Освітня програма підготовки бакалавра за спеціальністю 106 Географія

Матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення підготовки бакалавра за спеціальністю 106 Географія

Інформаційне забезпечення підготовки бакалавра за спеціальністю 106 Географія

Навчально-методичне забезпечення підготовки бакалавра за спеціальністю 106 Географія

Освітня програма підготовки бакалавра за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа

Навчально-методичне та іфнормаційне забезпечення підготовки бакалавра за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа