Бакалавр

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підготовки бакалавра за спеціальністю 106 Географія

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ, НАВЧАЛЬНО-МОТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ забезпечення підготовки бакалавра за спеціальністю 106 Географія

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ підготовки бакалавра за спеціальністю 106 Географія

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ забезпечення підготовки бакалавра за спеціальністю 106 Географія

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підготовки бакалавра за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки бакалавра за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ підготовки бакалавра за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа

 

Графік  навчального процесу для студентів I курсу заочного навчання географічного факультету на 2016/2017 навчальний рік спеціальність 242 « Туризм»

Графік навчального процесу для студентів VІ курсу заочного навчання географічного факультету на 2016/2017 навчальний рік спеціальність 014 Середня освіта «Географія» (спеціаліст)

Графік навчального процесу для студентів VІ курсу заочного навчання географічного факультету на 2016/2017 навчальний рік спеціальність 242 «Туризм»  (спеціаліст)

План проведення лабораторно-екзаменаційних сесій для студентів заочного навчання географічного факультету на 2016-2017 навчальний рік.

Наказ про скерування на виробничу практику студентів 5-го курсу заочної форми навчання за напрямком “Туризм”