Бакалавр

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підготовки бакалавра за спеціальністю 106 Географія

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ, НАВЧАЛЬНО-МОТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ забезпечення підготовки бакалавра за спеціальністю 106 Географія

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ підготовки бакалавра за спеціальністю 106 Географія

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ забезпечення підготовки бакалавра за спеціальністю 106 Географія

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підготовки бакалавра за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки бакалавра за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ підготовки бакалавра за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа