Бакалавр. Вступ 2021

Львівський національний університет імені Івана Франка, Географічний факультет

О Г О Л О Ш У Ю Т Ь   П Р И Й О М    Н А    Н А В Ч А Н Н Я   У 2021 Р О Ц І

О С В І Т Н І Й   С Т У П І Н Ь   « Б А К А Л А В Р »

(термін навчання 3 роки 10 місяців)

 

Завантажити інформацію про спеціальності у форматі pdf

 

Спеціальність 014.07 – Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта (Географія)

Ліцензований обсяг: 175 – денна і 25 – заочна форма навчання.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯОО: 1. Українська мова та література; 2. Географія; 3. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія.

Кваліфікація: бакалавр освіти (географія). Учитель географії.

 

Спеціальність 101 – Екологія

Освітня програма: Прикладна екологія

Ліцензований обсяг: 50 – денна форма навчання.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯОО: 1. Українська мова; 2. Біологія; 3. Географія або історія України, або математика, або іноземна мова, або фізика, або хімія.

Кваліфікація: бакалавр з екології. Фахівець із прикладної екології.

 

Спеціальність 103 – Науки про Землю

Освітня програма: Ґрунтознавство та експертна оцінка земель

Ліцензований обсяг: 35 – денна форма навчання.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯОО: 1. Українська мова; 2 Математика; 3 Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

Кваліфікація: бакалавр з Наук про Землю. Фахівець з ґрунтознавства і експертної оцінки земель.

 

Спеціальність 106 – Географія

Освітня програма: Географія

Ліцензований обсяг: 120 – денна форма навчання.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯОО: 1. Українська мова; 2. Географія; 3. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія.

Кваліфікація: бакалавр географії.

 

Спеціальність 106 – Географія

Освітня програма: Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток

Ліцензований обсяг: 30 – денна форма навчання.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯОО: 1. Українська мова; 2. Географія; 3. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія.

Кваліфікація: бакалавр географії. Фахівець з урбаністики, просторового планування і регіонального розвитку.

 

Спеціальність 181 – Харчові технології

Освітня програма: Харчові технології

Ліцензований обсяг: 50 – денна і 25 – заочна форма навчання.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯОО: 1. Українська мова; 2. Математика; 3. Географія або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія.

Кваліфікація: бакалавр з харчових технологій в ресторанному господарстві.

 

Спеціальність 241 – Готельно-ресторанна справа

Освітня програма: Готельно-ресторанна справа

Ліцензований обсяг: 85 – денна і 15 – заочна форма навчання.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯОО: 1. Українська мова та література; 2. Іноземна мова; 3. Географія або історія України, або математика, або біологія, або фізика, або хімія.

Кваліфікація: бакалавр з готельно-ресторанної справи.

 

Спеціальність 242 – Туризм

Освітня програма: Туристична діяльність

Ліцензований обсяг: 170 – денна і 30 – заочна форма навчання.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯОО: 1. Українська мова та література; 2. Іноземна мова; 3. Географія або історія України, або математика, або біологія, або фізика, або хімія.

Кваліфікація: бакалавр з туризму. Фахівець з туристичної діяльності.

 

АЛГОРИТМ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»

  • за спеціальностями 014.07 «Середня освіта (географія)», 101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 106 «Географія», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 181 «Харчові технології» (за результатами ЗНО)   PDF
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра (на 2-й, 3-й курс)    PDF

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ

Навчатися у професіоналів. Проходження практик на стаціонарах, лабораторіях, спеціалізованих закладах та установах. Програми академічної мобільності та проходження практик за кордоном. Вчитись подорожувати та подорожуючи вчитись. Участь у студентському самоврядуванні. Обрати заняття за інтересом. Реалізувати себе поза навчальним процесом. Бути частиною Всеукраїнської географічної спільноти.