Бакалавр. Вступ 2024

Львівський національний університет імені Івана Франка, Географічний факультет

О Г О Л О Ш У Ю Т Ь   П Р И Й О М    Н А    Н А В Ч А Н Н Я   У 2024 Р О Ц І

О С В І Т Н І Й   С Т У П І Н Ь   « Б А К А Л А В Р »

(термін навчання 3 роки 10 місяців)

 

Завантажити інформацію про спеціальності у форматі pdf

 

Спеціальність 014.07 – Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта (Географія)

Ліцензований обсяг: 145 – денна і 25 – заочна форма навчання.

Умови вступу: національний мультипредметний тест + мотиваційний лист.

 

Спеціальність 103 – Науки про Землю

Освітня програма: Ґрунтознавство та експертна оцінка земель

Ліцензований обсяг: 35 – денна форма навчання.

Умови вступу: національний мультипредметний тест + мотиваційний лист.

 

Спеціальність 106 – Географія

Освітня програма: Економічна і соціальна географія

Ліцензований обсяг: 30 – денна форма навчання.

Умови вступу: національний мультипредметний тест + мотиваційний лист.

 

Спеціальність 106 – Географія

Освітня програма: Географія

Ліцензований обсяг: 90 – денна форма навчання.

Умови вступу: національний мультипредметний тест + мотиваційний лист.

 

Спеціальність 106 – Географія

Освітня програма: Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток

Ліцензований обсяг: 30 – денна форма навчання.

Умови вступу: національний мультипредметний тест + мотиваційний лист.

 

Спеціальність 181 – Харчові технології

Освітня програма: Харчові технології

Ліцензований обсяг: 50 – денна і 25 – заочна форма навчання.

Умови вступу: національний мультипредметний тест + мотиваційний лист.

 

Спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього середовища

Освітня програма: Геоінформаційні технології захисту навколишнього середовища

Ліцензований обсяг: 30 – денна форма навчання.
Умови вступу: національний мультипредметний тест + мотиваційний лист.

 

Спеціальність 241 – Готельно-ресторанна справа

Освітня програма: Готельно-ресторанна справа

Ліцензований обсяг: 85 – денна і 15 – заочна форма навчання.

Умови вступу: національний мультипредметний тест + мотиваційний лист.

 

Спеціальність 242 – Туризм і рекреація

Освітня програма: Туристична діяльність

Ліцензований обсяг: 170 – денна і 30 – заочна форма навчання.

Умови вступу: національний мультипредметний тест + мотиваційний лист.

 

АЛГОРИТМ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

за спеціальностями 014.07 «Середня освіта (Географія)», 103 «Науки про Землю», 106 «Географія», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 181 «Харчові технології», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» PDF

за спеціальностями 014.07 «Середня освіта (географія)», 101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 106 «Географія», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 181 «Харчові технології» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра (на 2-й, 3-й курс) PDF

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ

Навчатися у професіоналів. Проходження практик на стаціонарах, лабораторіях, спеціалізованих закладах та установах. Програми академічної мобільності та проходження практик за кордоном. Вчитись подорожувати та подорожуючи вчитись. Участь у студентському самоврядуванні. Обрати заняття за інтересом. Реалізувати себе поза навчальним процесом. Бути частиною Всеукраїнської географічної спільноти.