241 Готельно-ресторанна справа

Освітній ступінь: “бакалавр”, спеціальність: “Готельно-ресторанна справа”

Освітньо-професійна програма

Інформаційний буклет

Мета освітньої програми: підготовка фахівців високого рівня до організаційно-управлінської, аналітичної та науково-дослідної діяльності в сфері гостинності.

Умови вступу: На державну та платну форми: національний мультипредметний тест + мотиваційний лист.

Ліцензійний обсяг підготовки фахівців:
Стаціонар – 85 (14 бюджет), заочна – 15.
Форма навчання: денна, заочна.
Тривалість навчання:3 роки 10 місяців.

Випускнику присвоюється кваліфікація: Бакалавр з готельно-ресторанної справи.

Особливості освітньої програми

Підготовка фахівців для індустрії гостинності з пріоритетністю практичної складової та врахуванням регіонального аспекту.

Перспективи працевлаштування

Керівники підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління;
Інспектор з контролю якості харчових продуктів;
Фахівець із гостинності (готелі, ресторани, туристичні комплекси та ін.);
Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства;
Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи.

Контактні дані

Кафедра туризму: вул. Дорошенка 41, м. Львів, 79000, Україна

Тел.: (032) 239-46-03

Інтернет-сторінка: https://geography.lnu.edu.ua/department/turyzmu 

Сторінка у Фейсбук

E-mail: tourism.dep.geography@lnu.edu.ua

Географічний факультет: вул. Дорошенка 41, м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (032) 239-43-93.
Інтернет-сторінка https://geography.lnu.edu.ua
E-mail: geography.faculty@lnu.edu.ua
Приймальна комісія університету:
вул. Січових Cтрільців, 14,
м. Львів, 79000, каб. 112, 113
Тел.: (032) 255-39-65, 239-43-30, моб. (096) 600-77-31.
E-mail: pkunivlv@lnu.edu.ua