Студентське самоврядування

 • Про нас
 • Команда
 • Про членів ради
 • Новини

Студентське самоврядування – студентська громадська організація, метою якої є вирішення питань студентського життя.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка, і зокрема на географічному факультеті ЛНУ, з метою представництва та захисту прав та інтересів студентів створена і діє первинна профспілкова організація студентів (профком студентів) Університету, яка входить до Профспілки працівників освіти і науки України.

Первинна профспілкова організація студентів ЛНУ ім. Івана Франка – це добровільна неприбуткова громадська організація студентів та аспірантів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів членів своєї організації.

1957 року була створена перша профспілкова організація студентів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Члени профспілки мають право:

 • на представництво та захист профспілкою їх прав та інтересів;
 • на участь в акціях та заходах, які проводить профспілка;
 • обирати і бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів;
 • на одержання матеріальної допомоги, пільгових путівок на оздоровлення та відпочинок, на підставі рішення первинної профспілкової організації тощо.

Члени профспілки зобов’язані:

 • визнавати та виконувати Положення про Профспілки;
 • регулярно сплачувати членські внески;
 • особисто брати участь у діяльності профспілкових організації;
 • виконувати рішення профспілкових органів.

Виконавчим органом студентського самоврядування в Університеті є Студентський уряд. В кожному кожного факультеті є свій представник.У Львівському національному університеті імені Івана Франка з метою представництва та захисту прав та інтересів студентів створена і діє первинна профспілкова організація студентів (профком студентів) Університету, яка входить до Профспілки працівників освіти і науки України. Членом профспілки може стати будь-який студент Університету денної форми навчання, який визнає Статут профспілки працівників освіти і науки України, подав заяву на вступ та регулярно сплачує профспілкові внески.
Для кожного студента-першокурсника важливим кроком є самоорганізація Ми завжди раді вітати нових енергійних студентів, які бажають працювати в студентському колективі.
Завданням Студентської ради географічного факультекту є забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема щодо організації навчального процесу: сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів, створенню відповідних умов для проживання в гуртожитку і відпочинку студентів, діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами; організація співпраці зі студентами інших вищих навчальних закладів та молодіжними організаціями. Члени Студентського самоврядування активно відвідують національні та Міжнародні студентські форуми, беруть участь у вирішенні питань студентського обміну між вищими навчальними закладами в Україні та за кордоном. Ми допомагаємо студентам у поїздках на стажування, конкурси наукових робіт, олімпіади, спортивні змагання.
Представники Студентського уряду є членами Вченої Ради Університету.
Згідно з Законом України “Про Вищу освіту” та Статутом Університету, за погодженням з органом студентського самоврядування, приймається рішення про відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання, переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладів за державним замовленням, на навчання за контрактом, переведення осіб, які навчаються за контрактом, на навчання за державним замовленням.

Команда

Мар'яна-Галина Кобрин

ГРФ-42с в.о. Голови Студентської Ради ГрФ

Тарас Щерба

ГРФ-22с Голова Профбюро ГрФ

Ілона Вербівська

ГРН-21с Студентський актив

Марія Глухоманюк

ГРО-21с Студентський актив

Марія-Оксана Кіт

ГРФУ-21 Студентський актив

Іван Кухар

ГРФ-21с Студентський актив

Дмитро Олійник

Студентський актив

Вікторія Піцишин

ГРФ-22с Студентський актив

Анна Стельмах

ГРН-21с Студентський актив

Уляна Слупська

ГРФ-32 Студентський актив

Ірина Ходань

ГРФ-32 Студентський актив

Анна Шкорба

ГРФ-22 Студентський актив

Валерія Штефанюк

ГРО-32 Студентський актив

Про членів ради

Кобрин Мар’яна-Галина Любомирівна
23.03.2002 с. Підбірці, Львівська область

Виконувачка обов’язків голови студентської ради географічного факультету. Студентка ГРФ-42с, кафедра Раціонального використання природних ресурсів
MarianaHalyna.Kobryn@lnu.edu.ua
https://www.facebook.com/Maryana.Kobryn

Навчалася в Університеті Турку по програмі обміну Erasmus+. Драйвер платформи Міжконгресся УСМГ (Української спілки молодих географів), членкиня EGEA(Європейська Асоціація студентів географів)

 

Тарас Щерба
14.01.2004 м.Володимир, Волинська область

Студент 2-го курсу навчання за спеціальністю “106.Географія” групи ГРФ-22с
Голова Профбюро студентів географічного факультету, лаборант кафедри геоморфології та палеогеографії
taras.shcherba@lnu.edu.ua
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018781873180

Нагороджений грамотою Ректора Львівського національного університету ім.Івана Франка за ініціативність, активну участь у громадському житті Університету з нагоди 65-річчя профспілкової організації студентів університету

 

Вербівська Ілона-Марія Олегівна
6.10.2004  с. Милятичі, Пустомитівський район, Львівська область

Студентка групи ГРН-21с
членкиня Студентської ради, Профбюро та Наукового Товариства географічного факультету також уповноважена СВКУ.

ilona-mariia.verbivska@lnu.edu.ua
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014216110266

Навчаюсь на географічному факультеті у Львівському національного університету імені Івана Франка на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів.

 

Кухар Іван Ігорович
5.07.2004  м. Новояворівськ, Львівська область

Студент групи ГРФ-21с
Дійсний член студради та профбюро географічного факультету, а також ГО «Українська спілка молодих географів» та Європейської асоціації молодих студентів географів (EGEA)

ivankukhar04@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021954851105

Активний громадський діяч.

Взяв участь у двох Всеукраїнських наукових та Міжнародної студентської конференцій, а саме: XVIII Всеукраїнських наукових Таліївських читаннях, XXIII Всеукраїнської студентсько-аспірантської наукової конференції та Sustainable development goals online students conference.
Учасник курсу «Our Common Baltic 2023»

 

Кіт Марія-Оксана
м.Львів

Студентка групи ГРФУ-21с, кафедра географії України
Голова львівського осередку ГО “Українська Спілка Молодих Географів “.  Секретарка європейської асоціації географів EGEA у Львові. Активна членкиня профбюро та студради географічного факультету

1oksanakjt1@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017251298915

 

Піцишин Вікторія

Студентка групи ГРФ-22с, спеціальність 106 “Географія”
учасниця студради та профбюро географічного факультету, «contact person 2» в Європейській асоціації молодих студентів географів (EGEA Lviv). Членкиня та активна учасниця ГО “Українська спілка молодих географів”

vika.pitsyshyn@gmail.com
https://www.facebook.com/vika.pitsyshyn

З 2019 по 2021 рік була президенткою учнівського парламенту школи та учнівського парламенту міста Львова «Лідер» при ЛМКМЦ «Галицьке Юнацтво».
Активна громадська діячка.
Отримує академічну стипендію імені Героїв Небесної Сотні.

 

Марія Глухоманюк

студентка ГрО-21с, учасниця Студентського самоврядування географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка

Inst: masha.g_pictures99
e-mail: mariia.hlukhomaniuk@lnu.edu.ua
bereal: malaholka99

Учасниця волонтерських проєктів як в Україні, так і закордоном.

 

Штефанюк Валерія Олександрівна 

Студентка кафедри геоекології та фізичної географії, ГРО-32c, членкиня Студентської ради

stefanukvaleria@gmail.com
VALERIIA.SHTEFANIUK@lnu.edu.ua
Valeria Shtephaniuk -Facebook

Стипендіатка Верховної ради України,  активна студентка ЛНУ імені Івана Франка, громадська діячка
Нагороди – грамоти за активну діяльність.

 

Ходань Ірина Володимирівна

Студентка кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, ГРФ-32с, членкиня Студентської ради

hodanirina25@gmail.com
IRYNA.KHODAN@lnu.edu.ua
Khodan Iryna -Facebook

Є активною студенткою ЛНУ, комунікабельна, відповідальна, доброзичлива та енергійна; займається громадською діяльністю на факультеті.

 

Шкорба Анна Василівна

29.03.2004 с. Х. Кривошиїнецькі, Хмільницький район, Вінницька областіь

Студентка групи ГРФ-22с, членкиня Студентської ради, заступниця голови профбюро факультету, членкиня Вченої ради географічного факультету, Наукового товариства, членкиня Студентської виборчої комісії університету, уповноважена СВКУ

anna.shkorba@lnu.edu.ua
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017837761454

Очолювала Студентську виборчу комісію факультету. Відмінно навчається та бере активну участь в житті географічного факультету, аби допомогти ставати Франковому університету все кращим і кращим.

 

Дмитро Олійник

17.10.2003 м. Львів

Студент кафедри туризму, член Студентської ради, голова СВК географічного факультету та членом Профбюро

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017128184845
oliynikdmytro1710@gmail.com

У 2020 році закінчив НВК “Школа-садок “Софія” (тепер Ліцей №80 ЛМР). В тому ж році вступив на географічний факультет ЛНУ за спеціальністю Туризм.

З першого курсу є старостою своєї групи, активно допомагає студентам спеціальності Туризм. З 2022 року є головою СВК географічного факультету та членом Профбюро. Також є членом EGEA Львів.

 

Слупська Уляна

м. Львів

Студентка групи ГРФ-32с, кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, членкиня Української спілки молодих географів

uliana0221@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017183410420
https://instagram.com/uliana_slp?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Позитивна та амбіційна студентка географічного факультету. Бере активну участь в створенні та реалізації крутих ідей на географічному факультеті.

 

Стельмах Анна Петрівна

23.12.2003  м. Городок, Городоцький район, Львівської області.

Студентка групи ГРН-21с, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, членкиня Студентської ради та Наукового Товариства географічного факультету, уповноважена СВКУ, а також є членом комісії до Вченої ради Університету

anna.stelmakh@lnu.edu.ua
ttps://www.facebook.com/anna.stelmakh.23

Розповідь-презентація “Educational travelling: мета, досвід, можливості”

12.04.2016 | 11:23

11 квітня 2016 р. о 13.30 год на географічному факультеті у 26 ауд. відбулася розповідь-презентація на тему “Educational travelling: мета, досвід, можливості”.
“Цілком ймовірно, що вона стане відправною точкою у цілій серії лекцій, присвячених налагодженню діалогу молоді Заходу, Сходу та Півдня України, а також темі “educational travelling”. Наразі дякуємо всім за увагу та активну участь. Впевнений, почуте стане вам у пригоді. Ми, своєю чергою, продовжуємо працювати над наступними проектами, втілюючи в життя нові ініціативи”- повідомляють організатори заходу, студент кафедри фізичної географії...

Читати »

Патріотична акція “Вишиванка об’єднує всіх”

14.12.2015 | 18:36

“Вишиванка об’єднує всіх”- саме під таким гаслом географи вкотре провели патріотичну акцію, віддаючи шану унікальним традидіям, що сягають сивої давнини. До традиційного українського устрою, активісти студентського самоврядування провели ще й флешмоб, що довів студентську згуртованість та готовність відстояти славні традиції факультету.
Окрім студентів, акцію підтримали і викладачі факультету, зокрема декан факультету Біланюк Володимир Іванович та його заступник Монастирський Володимир Романович взяли участь у флешмобі.
Географи вкотре довели, що вони – дружня родина, що поважає, цінує та не забуває славні українські...

Читати »

Students Day Geoparty

11.11.2015 | 09:44

Скоро День Студента!
Студентська рада та Профком підготували вам подаруночок – Геовечірку! 18 листопада о 22:00 в клубі «Coyote» вас очікуватимуть Dj Soodnik and MC Freesbe. Не пропустіть можливість показати себе, адже тільки студенти геофаку вміють по-справжньому відпочивати!
За квитками звертатись до старост груп, або за телефонами:
+380633890482 (Володя);
+380630348716 (Яна);
+380631791381 (Іван).
Резервування столиків: +380976967599 (Євгенія)

Читати »

Міжнародний семінар-хайкінг Ukrainian Carpathians vol.4

02.08.2015 | 17:42

Протягом 27 липня - 1 серпня EGEA Lviv провели вже 4 за ліком міжнародний семінар-хайкінг Ukrainian Carpathians vol.4. Цьогоріч до нас приїхали студенти-географи з Австрії, Чехії та Німеччини, які спільно з львівськими колегами ознайомилися з фізико-географічними та соціально-економічними особливостями м. Львова та Українських Карпат.

Читати »

Закритий кубок КВК

14.05.2015 | 18:07

14 травня 2015 року відбувся закритий турнір з КВК за перехідний кубок географічного факультету.
Участь взяли дві команди – “Може Popivku” та “Майже Великі”.
За підсумками голосування журі, перемогу здобула команда із цікавою назвою “Може Popivku” у складі:
Максима Задворського, Володимира Зелінського, Ростислава Іваника, Василя Колоса та Кисіль Анни.
Дякуємо командам за гарний настрій, смішні жарти, та весело проведений час. Бажаємо їм подальших успіхів та багато позитиву.
P.S. Велика подяка висловлюється чудовому ведучому – Девіняку Роману.
А також дякуємо Юлі Кость та...

Читати »