Національні програми

Держбюджетні проєкти та гранти

0122U200060, “Перспективи розвитку туризму у Західному регіоні Україні в контексті сучасного адміністративно-територіального устрою”

Науковий керівник – проф. Мальська М. П.
Термін виконання: 01.01.2022 – 31.12.2024

0120U102409, “Стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу в умовах невизначеності

Науковий керівник –  доц. І. Г. Пандяк
Термін виконання: 01.01.2022 – 31.12.2024

0120U104942, “Геоекологічні фактори адаптації землекористування до регіональних і глобальних змін

Науковий керівник – доц. Круглов І. С.
Термін виконання: 01.01.2021 – 31.12.2023

2020.02/0165, “Розвиток палеокріогенних процесів у плейстоценовій лесово-ґрунтовій серії України: інженерно-геологічний, ґрунтовий, кліматичний, природоохоронний аспекти”

Науковий керівник – проф. А. Богуцький
Виконавці – доц. Р. Дмитрук, доц. О. Томенюк, доц. А. Яцишин, аспір. А. Шевцова.
Термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2022

0120U102200, ВФ-10П,Моделювання стратегій менеджменту лісових ландшафтів Карпат за сценаріями зміни клімату

Науковий керівник – доц. Круглов І. С.
Термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2022

2018-2021. “Екосистемна адаптація до зміни клімату біосферних резерватів України

Науковий керівник – доц. Круглов І. С.
Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2021

Теоретичні і методичні основи створення “Військово-політичного атласу України”

Науковий керівник – проф. Шаблій О. І.
Термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2022

0120U102606, “Збалансоване природокористування в межах об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Західного регіону України

Науковий керівник – проф. Назарук М.М.
Термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2022

0120U102542, “Ґрунтово-земельні ресурси Карпатського регіону України та їхня інвестиційна привабливість

Керівник – проф. Паньків З. П.
Термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2022

0120U102409, “Природні та антропогенно-трансформовані геосистеми Західного регіону України, їх функціонування та екологічний стан

Науковий керівник ‒ доц. Іванов Є. А.
Термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2022

0120U102441 Географічні проблеми розвитку регіонів і міст України

Науковий керівник – проф.  Лозинський Р. М.
Термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2022

0118U000594 Еволюція, структура, динаміка та оптимізація геокомплексів Українських Карпат і Західно-Українського краю

Наукові керівники ‒ доц. Круглов І. С., проф. Мельник А. В.
Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020

0120U102411 “Морфодинамічні процеси західного регіону України: розвиток і екологічні ризики

Науковий керівник – проф. Дубіс Л. Ф.
Термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2022

0119U002411Туристично-рекреаційний потенціал Львівської області

Науковий керівник –  проф. Мальська М. П.
Термін виконання: 01.01.2019 – 31.12.2021

0110U004075Оптимізація просторової та структурної організації туристичної інфраструктури Карпатського регіону України

Науковий керівник – проф.  Мальська М. П.
Термін виконання: 01.01.2019 – 31.12.2021

0117U001227, Вг-49ФКонцепції еволюції флювіального і еолового морфолітогенезу та їхнє застосування для збереження геоспадщини і геотуризму

Науковий керівник – проф. Богуцький А. Б.
Термін виконання: 01.01.2017 – 31.12.2019

117U001400Людський і природний потенціал західноукраїнського прикордоння як чинник національної безпеки

Науковий керівник – проф. Шаблій О. І.
Термін виконання: 01.01.2017 – 31.12.2019

0117U001388Еколого-географічні підходи до вирішення регіональних і локальних проблем природокористування в контексті сталого розвитку

Науковий керівник – проф. Кукурудза С. І.
Термін виконання: 01.01.2017 – 31.12.2019

117U001307Теоретико-методологічні основи ґрунтово-географічного районування

Науковий керівник – проф. Позняк С. П.
Термін виконання: 01.01.2017 ‒ 31.12.2019

0111U003355Оптимізація природно-господарських систем західного регіону України з метою забезпечення його сталого розвитку

Науковий керівник ‒ доц. Іванов Є. А.
Термін виконання: 01.01.2017 – 31.12.2019

0111008005 Пріоритети просторового розвитку України в контексті сучасних суспільних змін

Науковий керівник: проф. Лозинський Р. М.
Термін виконання: 01.01.2017 – 31.12.2019

0117U000899Рельєф західного регіону України: генезис, динаміка і георізноманіття

Науковий керівник – проф. Кравчук Я. С.
Термін виконання 01.01.2017 – 31.12.2019

ВГ2-15 “Підготовка аналітичних матеріалів тарозроблення заходів і рекомендацій з планування території та організації управління діяльністю природного заповідника для розроблення «Проекту організації території природного заповідника «Медобори» та охорони його природних комплексів”

Науковий керівник –старший викладач Ю. В. Зінько
Термін виконання 05.10.2015 – 31.03.2016

ВМ 3-16 “Виконання лабораторно-аналітичних робіт з визначення фізико-хімічних властивостей ґрунтів у зразках, відібраних в межах м. Львова на придатність для вирощування газонної трави та декоративних кущів”

Науковий керівник – доктор географічних наук, професор А. А. Кирильчук Термін виконання – 01.06.2016 –30.06.2016

ВГ-03П “Грунтово-географічне районування України”

Науковий керівник – проф. Позняк С. П.
Термін виконання: 01.01.2015 – 31.12.2016

0113U003048, Вг 142Ф “Георізноманітність Верхнього і Середнього Придністер’я: структурно-просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини”

Наукові керівники – проф. Кравчук Я. С., проф. Богуцький А. Б.
Термін виконання: 01.01.2013 – 31.12.2015

0113U003049, Вс-143Ф “Природний і суспільно-географічний потенціал як чинник подолання рецесії соціально-економічного розвитку (на матеріалах Карпатського регіону України)”

Науковий керівник – проф. Шаблій О. І.
Термін виконання: 01.01.2013 – 31.12.2015