Національні програми

Держбюджетні проєкти та гранти

0120U104942, “Геоекологічні фактори адаптації землекористування до регіональних і глобальних змін”

Науковий керівник –доц. Круглов І. С.
Термін виконання: 01.01.2021 – 31.12.2023

2020.02/0165, “Розвиток палеокріогенних процесів у плейстоценовій лесово-ґрунтовій серії України: інженерно-геологічний, ґрунтовий, кліматичний, природоохоронний аспекти”

Науковий керівник – проф. А. Богуцький
Виконавці – доц. Р. Дмитрук, О. Томенюк, доц. А. Яцишин, аспір. А. Шевцова.
Термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2022

0120U102200, ВФ-10П,Моделювання стратегій менеджменту лісових ландшафтів Карпат за сценаріями зміни клімату

Науковий керівник – доц. Круглов І. С.
Термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2022

2018-2021. “Екосистемна адаптація до зміни клімату біосферних резерватів України

Науковий керівник – доц. Круглов І. С.
Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2021

Теоретичні і методичні основи створення “Військово-політичного атласу України”

Науковий керівник – проф. Шаблій О. І.
Термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2022

0120U102606, “Збалансоване природокористування в межах об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Західного регіону України

Науковий керівник – проф. Назарук М.М.
Термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2022

0120U102542, “Ґрунтово-земельні ресурси Карпатського регіону України та їхня інвестиційна привабливість

Керівник – проф. Паньків З. П.
Термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2022

0120U102409, “Природні та антропогенно-трансформовані геосистеми Західного регіону України, їх функціонування та екологічний стан

Науковий керівник ‒ доц. Іванов Є. А.
Термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2022

0120U102441 Географічні проблеми розвитку регіонів і міст України

Науковий керівник – проф.  Лозинський Р. М.
Термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2022

0118U000594 Еволюція, структура, динаміка та оптимізація геокомплексів Українських Карпат і Західно-Українського краю

Наукові керівники ‒ доц. Круглов І. С., проф. Мельник А. В.
Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020

0120U102411 “Морфодинамічні процеси західного регіону України: розвиток і екологічні ризики”

Науковий керівник – проф. Дубіс Л. Ф.
Термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2022

0119U002411Туристично-рекреаційний потенціал Львівської області

Науковий керівник –  проф. Мальська М. П.
Термін виконання: 01.01.2019 – 31.12.2021

0110U004075Оптимізація просторової та структурної організації туристичної інфраструктури Карпатського регіону України

Науковий керівник – проф.  Мальська М. П.
Термін виконання: 01.01.2019 – 31.12.2021

0117U001227, Вг-49ФКонцепції еволюції флювіального і еолового морфолітогенезу та їхнє застосування для збереження геоспадщини і геотуризму

Науковий керівник – проф. Богуцький А. Б.
Термін виконання: 01.01.2017 – 31.12.2019

117U001400Людський і природний потенціал західноукраїнського прикордоння як чинник національної безпеки

Науковий керівник – проф. Шаблій О. І.
Термін виконання: 01.01.2017 – 31.12.2019

0117U001388Еколого-географічні підходи до вирішення регіональних і локальних проблем природокористування в контексті сталого розвитку

Науковий керівник – проф. Кукурудза С. І.
Термін виконання: 01.01.2017 – 31.12.2019

117U001307Теоретико-методологічні основи ґрунтово-географічного районування

Науковий керівник – проф. Позняк С. П.
Термін виконання: 01.01.2017 ‒ 31.12.2019

0111U003355Оптимізація природно-господарських систем західного регіону України з метою забезпечення його сталого розвитку

Науковий керівник ‒ доц. Іванов Є. А.
Термін виконання: 01.01.2017 – 31.12.2019

0111008005 Пріоритети просторового розвитку України в контексті сучасних суспільних змін

Науковий керівник: проф. Лозинський Р. М.
Термін виконання: 01.01.2017 – 31.12.2019

0117U000899Рельєф західного регіону України: генезис, динаміка і георізноманіття

Науковий керівник – проф. Кравчук Я. С.
Термін виконання 01.01.2017 – 31.12.2019

ВГ-03П “Грунтово-географічне районування України”

Науковий керівник – проф. Позняк С. П.
Термін виконання: 01.01.2015 – 31.12.2016

0113U003048, Вг 142Ф “Георізноманітність Верхнього і Середнього Придністер’я: структурно-просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини”

Наукові керівники – проф. Кравчук Я. С., проф. Богуцький А. Б.
Термін виконання: 01.01.2013 – 31.12.2015

0113U003049, Вс-143Ф “Природний і суспільно-географічний потенціал як чинник подолання рецесії соціально-економічного розвитку (на матеріалах Карпатського регіону України)”

Науковий керівник – проф. Шаблій О. І.
Термін виконання: 01.01.2013 – 31.12.2015