Томенюк Олена Михайлівна

Посада: доцент кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Електронна пошта: olena.tomeniuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • палеогеографічні умови формування плейстоценових відкладів Волино-Поділля і Передкарпаття, розвиток у них палеокріогенних процесів;
 • природне середовище проживання палеолітичної людини;
 • історія географічних досліджень в Україні, зокрема дослідження постаті й наукового доробку відомого українського географа, геолога й археолога Ю. Полянського;
 • геотуристичні об’єкти заходу України;
 • форми звітрювання гіпсів та ангідритів.

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Богуцький А., Томенюк О. Геотуристична привабливість лесово-ґрунтових серій плейстоцену // Екологічні проблеми надрокористування. Наука, практика, досвід: матеріали всеукраїнської конференції до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка / відп. ред. М. Павлунь. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 17–22.
 • Bogucki A., Tomeniuk O., Sytnyk O., Koropetskyi R. Main problems of the research on the Palaeolithic of Halych-Dnister region (Ukraine) // XXVI Konferencja “Stratygrafia Plejstocenu Polski”: Plejstocen i paleolit przedpola Sudetów (Pokrzywna, 2–6 września 2019 r.). – Wrocław, 2019. – P. 7–9.
 • Дмитрук Р., Богуцький А., Томенюк О. Середньоплейстоценова фауна молюсків палеолітичної стоянки Великий Глибочок І (Подільська височина) та її палеогеографічне значення // Палеонтологічні дослідження Доно-Дніпровського прогину: матеріали міжнародної наукової конференції та XXXIX сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Градизьк, 14–16 травня 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 96–97.
 • Bąbel M., Jarzyna A., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D., Ługowski D., Bogucki A., Wołoszyn P., Jacyszyn A., Tomeniuk O. Miocen i badeńskie gipsy okolic Szczyrca k. Lwowa // LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Sesja terenowa B. Geologia między Przemyślem a Lwowem. – 2019. – Cz. 2. – P. 81–100.
 • Nawrocki J., Bogucki A.B., Gozhik P., Łanczont M., Pańczyk M., Standzikowski K., Komar M., Rosowiecka O., Tomeniuk O. Fluctuations of the Fennoscandian Ice Sheet recorded in the anisotropy of magnetic susceptibility of periglacial loess from Ukraine // Boreas. – 2019. – Vol. 48, Is. 4. – P. 940–952. – https://doi.org/10.1111/bor.12400
 • Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2019. – Vol. 530. – P. 59–77. – https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.05.024
 • Бермес А., Богуцький А., Томенюк О. Геотуристичний потенціал Кременецьких гір // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2018. – Вип. 52. – С. 27–41. – http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10166 (Index Copernicus)
 • Богуцький А., Ситник О., Томенюк О., Коропецький Р. Верхній палеоліт Мізоцької височини на матеріалах стоянок Липа І та Липа VI: природне середовище, вік, техніка обробки кременю, первісне мистецтво // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2018. – Вип. 22. – С. 23–41. – https://doi.org/10.33402/mdapv.2018-22-23-41 (Index Copernicus)
 • Богуцький А., Волошин П., Кремінь Н., Томенюк О. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорних розрізів Тернопіль і Малий Ходачків (Подільська височина) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2018. – Вип. 52. – С. 324–341. – http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10286 (Index Copernicus)
 • Богуцький А., Томенюк О., Дмитрук Р., Яцишин А. Вододільний плейстоценовий лесово-ґрунтовий покрив у розрізі Межигірці (Галицьке Придністер’я) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2018. – Вип. 52. – С. 342–357. – http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10287 (Index Copernicus)
 • Яцишин А., Томенюк О., Дмитрук Р. Нестримний дух ученого (до 80 річчя професора Андрія Богуцького) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2018. – Вип. 52. – С. 324–331. – http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10288 (Index Copernicus)
 • Boguckij A., Tomeniuk O., Łanczont M. Plejstoceńska seria lessowo-glebowa jako obiekt geoturystyczny // Streszczenia referatów III Międzynarodowej Konferecji Naukowej “Wspólpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy” (Lublin–Lwów, 20–22.10.2016 r.). – S. 43–44.
 • Богуцький А., Гожик П., Ланчонт М., Томенюк О., Яцишин А., Дмитрук Р. Залеський І. Роль польових українсько-польських семінарів у вивченні льодовикового комплексу України та Польщі // XX Polsko-Ukraińskie Seminarium Terenowe “Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej”: Materiały konferencyjne (Mielnik, Polska, 2–5 lipca 2018 ). – 2018. – S. 11–12.
 • Łanczont M., Bogucki A., Mroczek P., Tomeniuk O., Yatsyshyn A., Hołub B., Standzikowski K. The Zadariv site as a key loess section to solving the problem of Pleistocene relief evolution in the Opillia Upland (Ukraine) // Book of Abstracts of Central European Conference on Geomorphology and Quaternary Sciences. Joint Conference of AKG and DEUQUA (University of Giessen, Germany, September 23–27, 2018). – – P. 139–140.
 • БогуцькийА., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Перигляціальний алювій у долині Дністра // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 37–38.
 • БогуцькийА., Томенюк О. Ритмічно-шаруваті відклади схилів як палеогеографічний феномен // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 38–39.
 • ТоменюкО., Богуцький А., Ситник О. В опіці над українською старовиною: Юрій Полянський і Музей НТШ // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2017. – Вип. 21. – С. 11–40.
 • Bąbel M. Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część I. Ogólna charakterystyka / M. Bąbel, A. Bogucki, A. Jacyszyn, D. Ługowski, Olszewska-Nejbert, K. Nejbert, A. Jarzyna, A. Bermes, G. Przybylik, O. Tomeniuk // Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych : Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. – Warszawa, 2017. – S. 18–22.
 • Богуцький А. Рельєф, геологічна будова і гідрогеологічні особливості околиць гіпсового кар’єру в с. Піски поблизу Щирця / А. Богуцький, П. Волошин, А. Яцишин, О. Томенюк, І. Книш // Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych: Materiały naukowe Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego (19–21.01.2017, Warszawa). – Warszawa, 2017. – С. 38–46.
 • Ситник О. Маріямпіль V – нова середньопалеолітична памʼятка Галицького Придністер’я / О. Ситник, А. Богуцький, М. Ланчонт, О. Томенюк, Р. Коропецький, К. Стандзіковський, П. Мрочек // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2016. – Вип. – С. 221–236.
 • Богуцький А. Ямпіль – нова верхньопалеолітична пам’ятка Північного Поділля / А. Богуцький, О. Ситник, М. Ланчонт, О. Томенюк, К. Стандзіковський, П. Мрочек // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2016. – Вип. – С. 237–250.
 • Богуцький А. Розріз Солонське і перспективи пізнання поверхні Лоєвої / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2016. – Вип. – С. 54–66. –  http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2016.50.8677
 • БогуцькийА. Українсько-польські польові лесові семінари як форми наукової комунікації палеогеографів і археологів / А. Богуцький, О. Ситник, О. Томенюк, М. Ланчонт, Т. Мадейська // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2015. – Вип.  – С. 348–354.
 • Bogucki А. Zaburzenia peryglacjalne warstw kulturowych na stanowiskach paleolitycznych północnego Podola – problemy ich wydzielenia i datowania / A. Bogucki, M. Łanczont, P. Mroczek, Tomeniuk, S. Fedorowicz, K. Standzikowski // Granice Geografii. Kongres Geografów Polskich (17–21 czerwca 2015). – Lublin, 2015. – S. 25–26.
 • Bogucki A. Zapadowość plejstoceńskich poziomów lessowo-glebowych i kriogenicznych Wołynia i Podola / A. Bogucki, P. Voloshyn, O. Tomeniuk // Przegląd Geologiczny. – 2014. – Vol. 62. – N 10/2. – S. 553–559.
 • Богуцький А. Опорний розріз БуглівV та його значення для вивчення однойменної палеолітичної пам’ятки / А. Богуцький, О. Ситник, М. Ланчонт, С. Федорович, К. Стандзіковський, О. Томенюк // МДАПВ. – Львів, 2014. – Вип. 18. – С. 87–96.
 • Ситник О. Ванжулів І – опорна палеолітична пам’ятка Волино-Поділля / О. Ситник, А. Богуцький, М. Ланчонт, Т. Мадейська, Р. Коропецький, О. Томенюк // МДАПВ. – Львів, 2014. – Вип. 18. – С. 172–211.
 • Богуцький А. Геотуристичний потенціал каньйонів Середнього Дністра і його лівих подільських приток / А. Богуцький, А. Яцишин, О. Томенюк, Р. Дмитрук, М. Ланчонт, М. Бомбель, Д. Ольшевська-Нейберт // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я. – Львів, 2014. – С. 22–26.
 • Bąbel M. The gypsum tumuli in the abandoned quarry in the Dnister River Canyon near Zalishchyky / M.Bąbel, A. Yatsyshyn, D. Ługowski, D. Olszewska-Nejbert, А. Bogucki, O. Tomeniuk // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я. – Львів, 2014. – С. 169–174.
 • Томенюк О. Наукові контакти професора Юрія Полянського (за матеріалами епістолярної спадщини) / О. Томенюк // Вісник Львів. ун‑ту. Серія геогр. – Львів, 2013. – Вип. 41. – С. 336–357.
 • Ситник О. Багатошарова палеолітична стоянка Ігровиця І / О. Ситник, Р. Коропецький, А. Богуцький, О. Томенюк, М. Ланчонт, Т. Мадейська, М. Крайцаж, М. Крайцаж // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 22–72.
 • Богуцький А. Головні генетичні типи плейстоценових відкладів рівнинної частини заходу України / А. Богуцький, П. Волошин, М. Ланчонт, О. Томенюк, Р. Дмитрук, А. Яцишин // Географічна наука і практика: виклики епохи : Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (Львів, 16–18 травня 2013 р.). У 3 томах. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Т. 2. – С. 218–221.
 • Богуцький А. До проблеми “леси і палеоліт” / А. Богуцький, О. Ситник, М. Ланчонт, Т. Мадейська, О. Томенюк, Р. Дмитрук, А. Яцишин // Лесовий покрив Північного Причорномор’я : збірн. наук. праць (до ХVІІІ українсько-польського семінару. Роксолани 8–13 вересня 2013 р.). – Люблін : KARTPOL s.c. Lublin, 2013. – С. 221–224.
 • Богуцький А. Проблемні питання вивчення плейстоцену рівнинної частини заходу України і перспективи наукової співпраці між Львівським і Варшавським університетами / А. Богуцький, П. Волошин, А. Яцишин, О. Томенюк, Р. Дмитрук / Od Czarnohory po Góry Świętokrzyskie – geologiczne peregrynacje. Polsko-Ukraińska Sesja Naukowa. Warszawa–Bocheniec, 15–19paźdernika – 2013. – S. 9–14.

 • Tomeniuk O.
   Profesor Jurij Polański jako autor “Szkiców Podolskich” / O. Tomeniuk // Annales UMCS. Sectio B. Geographia geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin, 2012. – Vol.LXVIII. – Z.  – S. 139–146.
 • Bogucki A. Koncepcja i zasady tworzenia geoparków na zachodzie Ukrainy / A. Bogucki, W. Brusak, J. Krawczuk, K. Moskaluk, I. Sirenko, Tomeniuk, O. Szewczuk, J. Zińko // Annales UMCS. Sectio B. Geographia geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin, 2012. – Vol. LXVIII. – Z. 2. – S. 9–32.
 • Богуцький А.Б. Високі тераси Дністра в околицях с.Довге на Івано-Франківщині / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк, Д. Завалій, М. Ланчонт // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 2012. – Вип. 40. – Ч. І. – С. 123–131.
 • Томенюк О. Вплив наукових ідей Юрія Полянського на розвиток геоморфології і палеогеографії в Україні (до 120‑річчя від дня народження Ю. Полянського) / О. Томенюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 2012. – Вип. 40. – Ч. 2. – С. 178–196.
 • Богуцький А. Єзупіль VII–IX – нові розрізи плейстоценових відкладів Галицького Придністер’я / А. Богуцький, М. Ланчонт, О. Ситник, Т. Мадейська, О. Томенюк, Я. Кусяк, А. Яцишин, Р. Дмитрук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наук. праць (Ворохта, 6–9 вересня 2012 р.). – Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 104–114.
 • Богуцький А. Делювіально-соліфлюкційні процеси й проблеми перевідкладення і датування палеолітичних культурних горизонтів / А. Богуцький, М. Ланчонт, О. Томенюк, О. Ситник // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2012. – Вип. 16. – С. 55–64.
 • Богуцький А. Про покривні лесово-ґрунтові товщі на терасах Передкарпаття і Придністерського Поділля та алювіальне походження лесів / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк, П. Волошин, М. Ланчонт // Фізична географія і геоморфологія. – Київ, 2011. – Вип. 3(64). – С. 144–153.
 • Яцишин А. Етапи морфогенезу північно-західної частини долини Дністра / А. Яцишин, А. Богуцький, Б. Голуб, М. Ланчонт, О. Томенюк // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття. Збірник наукових праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15–18 вересня 2011 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 26–61.
 • Ситник О. Пронятин ІІ – пам’ятка початку верхнього палеоліту Волино-Подільської височини / О. Ситник, А. Богуцький, Р. Коропецький, О. Томенюк, М. Ланчонт, Я. Кусяк, Т. Мадейська // МДАПВ. – Львів, 2011. – Вип. 15. – С. 280–290.
 • Томенюк О. Дослідження лесів Волино-Поділля – наріжний камінь наукових пошуків Юрія Полянського / О. Томенюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 2011. – Вип. 39. – С. 342–363.
 • Томенюк О. Юрій Полянський – дослідник терас Дністра / О. Томенюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 2010. – Вип. 38. – С. 340–356.
 • Ситник О. Юрій Полянський та Стефан Круковський – геологічно-палеолітичний тандем / О. Ситник, О. Томенюк // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2010. – Вип. 13. – С. 7–52.
 • Томенюк О. Педагогічна діяльність професора Юрія Полянського в Академічній гімназії Львова / О. Томенюк // МДАПВ. − Львів, 2009. – Вип. 13. − С. 322–335.
 • Томенюк О. Історіографічні аспекти наукової діяльності Юрія Полянського / О. Томенюк // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 238–249.

Біографія

Томенюк Олена Михайлівна народилася у м. Жмеринка на Вінниччині. У 2009 р. закінчила з відзнакою географічний факультет (магістр географії, викладач, палеогеограф), у 2012 р. – аспірантуру при кафедрі геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Наукові ідеї Юрія Полянського та їхній вплив на розвиток геоморфології і палеогеографії в Україні” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і отримала науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія. З листопада 2012 р. працювала на посаді молодшого наукового співробітника, з липня 2016 р. – наукового співробітника, з 2018 р. – старшого наукового співробітника НДЧ географічного факультету, з березня 2016 р. по липень 2017 р. – на посаді асистента кафедри геоморфології і палеогеографії.

О. Томенюк багато часу приділяє польовим експедиційним роботам, особливо на опорних розрізах перигляціальної лесово-ґрунтової серії України.

О. Томенюк – відповідальний секретар “Вісника Львівського університету. Серія географічна”, а також багатьох міжнародних лесових та археологічних конференцій і польових семінарів.

Проекти

Як відповідальний виконавець О. Томенюк брала участь у виконанні кількох держбюджетних тем: Вг 51Ф “Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в Україні” (2009–2012), Вг 142Ф “Георізноманітність Верхнього і Середнього Придністер’я: структурно-просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини” (2013–2015), Вг 49Ф “Концепції еволюції флювіального і еолового морфолітогенезу та їхнє застосування для збереження геоспадщини і геотуризму” (2017–2019). Окрім українських, О. Томенюк активно залучена до виконання міжнародних грантів, включаючи проведення польових експедиційних робіт на території України і Польщі:

– ПН-010115 “Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук” (2015–2016 рр., науковий керівник – проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.).

– “Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych)” MNiSW:691/N/Ukraina/2010/0. Термін реалізації проекту 20.05.2010–19.05.2015. Керівник – проф. М. Ланчонт (UMCS, м. Люблін, РП).

– “Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych – geomorfologia, petrologia i geochemia”. Термін реалізації проекту 2013–2017. Керівник – проф. М. Бомбель (UW, м. Варшава, РП).

– “Czwartorzędowa paleocyrkulacja atmosferyczna miedzy Wisłą a Morzem Czarnym w świetle wyników pomiarów anizotropii podatności magnetycznej i badań proweniencji materiału detrytycznego pokryw lessowych” (numer rejestracyjny: 2014/15/B/ST10/03695). Термін реалізації проекту 2015–2017. Керівник – проф. Є. Навроцький (PIG–PIB, м. Варшава, РП).

– “Adjustment of the Middle Pleistocene stratigraphy and the Scandinavian ice sheet limits in western Polesye (Polish-Belarusian-Ukrainian border area)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/00165). Термін реалізації проекту 2018–2021. Керівник – проф. Л. Маркс (PIG–PIB, м. Варшава, РП).

– “Sudden COLD events of the Last Glacial in the central part of the European LOESS Belt – in Poland and in the western part of Ukraine (COLD LOESS)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/01854). Термін реалізації проекту 2018–2021. Керівник – проф. З. Яри (Вроцлавський університет, РП).

Нагороди

Впродовж навчання в університеті брала активну участь у науковому житті факультету, була головою Наукового студентського географічного товариства, яке щороку організовувало студентську наукову конференцію “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”. За високі показники академічної успішності та активну громадську роботу відзначена премією благодійного “Фонду братів Кличків” (2007). У 2016 р. за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі, стала лауреатом премії талановитим молодим ученим і спеціалістам Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!