Томенюк Олена Михайлівна

Посада: доцент кафедри геоморфології i палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-98

Електронна пошта: olena.tomeniuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

 • Палеогеографічні умови формування плейстоценових відкладів Волино-Поділля і Передкарпаття, розвиток у них палеокріогенних процесів;
 • плейстоценовий перигляціальний морфолітогенез;
 • природне середовище проживання палеолітичної людини;
 • екологічні аспекти прояву геоморфологічних процесів;
 • історія географічних досліджень в Україні, зокрема дослідження постаті й наукового доробку відомого українського географа, геолога й археолога Ю. Полянського;
 • геотуристичні об’єкти заходу України;
 • форми звітрювання гіпсів та ангідритів;
 • грантова підтримка наукових досліджень.

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

 • Богуцький А., Волошин П., Томенюк О. Лесовий покрив Подільської височини: стратиграфія, опорні розрізи, інженерно-геологічна характеристика. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 238 с. ISBN 978-617-10-0831-1
 • Богуцький А., Волошин П., Томенюк О. Лесовий покрив Волинської височини: стратиграфія, опорні розрізи, інженерно-геологічна характеристика. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 152 с. ISBN 978-617-10-0684-3
 • Богуцький A., Волошин П., Бомбель М., Яцишин А., Tоменюк О. Оцінка карстонебезпечності району гіпсового кар’єру села Піски поблизу Щирця (Україна) / Wietrzenie anhydrytów i gipsów [монографія] / Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert (Red. nauk.). Warszawa: GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, 2020. С. 215–221.
 • Львівська область: природні умови та ресурси / за заг. ред. М.М. Назарука. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. 592 с. ISBN 978-617-679-652-7. Розділ у монографії: Богуцький А., Побережський А., Томенюк О. Геологічна будова. Львівська область: природні умови та ресурси / за заг. ред. М.М. Назарука. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. С. 20–54.
 • Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Геологія загальна та історична. Лабораторний практикум: навч. посібник. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 138 с. ISBN 978-617-10-0452-8.

Статті та матеріали конференцій

 • Hrynowiecka A., Majecka A., Marks L., Nowacki Ł., Orłowska A., Pochocka-Szwarc K., Rychel J., Szymanek M., Zbucki Ł., Żarski M., Bahdasarau M., Bogucki A., Brovkina G., Hrachanik M., Hradunova A., Rylova T., Tomeniuk O., Zalesky I. Mapa geologiczna pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego – rejon Włodawy, tekst objaśniający (Geological map of Polish-Belarusian-Ukrainian border area – Włodawa region, explanatory tekst) 1:250 000 / red. nauk. L. Marks. Warszawa : Państw. Inst. Geol. – PIB, 2023. 154 s. + 2 tab. ISBN 978-83-67197-26-7
 • Pochocka-Szwarc K., Żarski M., Bahdasarau M., Bogucki A., Brovkina G., Hrachanik M., Hradunova A., Hrynowiecka A., Majecka A., Majewska A., Majewski K., Marks L., Nitychoruk J., Nowacki Ł., Orłowska A., Rychel J., Rylova T., Szymanek M., Tomeniuk O., Zalesky I., Zbucki Ł. Mapa geologiczna powierzchniowa pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego – rejon Włodawy (Geological map of Polish-Belarusian-Ukrainian border area – Włodawa region) 1:250 000 / nauk. L.Marks. Warszawa : Państw. Inst. Geol. – PIB, 2023. ISBN 978-83-67197-24-3
 • Rychel J., Nowacki Ł., Bahdasarau M., Bogucki A., Brovkina G., Hrachanik M., Hradunova A., Hrynowiecka A., Majecka A., Marks L., Orłowska A., Pochocka-Szwarc K., Rylova T., Tomeniuk O., Zalesky I., Zbucki Ł., Żarski M. Mapa geologiczna podłoża czwartorzędu pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego – rejon Włodawy (Geological map of Quaternary bedrock of Polish-Belarusian-Ukrainian border area – Włodawa region) 1:250000 / nauk. L. Marks. Warszawa : Państw. Inst. Geol. – PIB, 2023. ISBN 978-83-67197-25-0
 • Богуцький А., Матвіїшина Ж., Томенюк О., Дорошкевич С. Пам’яті академіка Петра Гожика – видатного ученого-четвертинника та організатора науки. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Львів, 2023. Вип. 1(15). С. 20–29. http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2023.1.3945
 • Tomeniuk O., Bogucki A. The significance of the Pleistocene periglacial loess-palaeosol sequences study for the knowledge of the Palaeolithic of Ukraine. EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 23–28 April 2023. 2023. EGU23-15856. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-15856.
 • Tomeniuk O., Bogucki A. Paleocryogenic phenomena in the periglacial loess-paleosol sequence of Ukraine. XXI INQUA Congress 2023 : abstracts (Rome, 13–20 July 2023). https://inquaroma2023.exordo.com/programme/presentation/657
 • Jary Z., Bogucki A., Moska P., MroczekP., Krawczyk M., Raczyk J., Skurzyński J., Tomeniuk O. Age and palaeoenvironmental interpre­tation of the ice-wedge pseudomorphs recorded in the Last Glacial loess-palaeosol sequences in Poland and western part of Ukraine. XXI INQUA Congress 2023 : abstracts (Rome, 13–20 July 2023). https://inquaroma2023.exordo.com/programme/presentation/666
 • Marks L., Majecka O., Orłowska A., Pochocka-Szwarc, Żarski M., Bogucki A., Hrynowiecka A., Krzywicki T., Nowacki Ł., Rychel J., Szymanek M., Woronko B., Zalessky I., Zbucki Ł., Brovkina G., Nitychoruk J., Pielach M., Tekielska A., Tomeniuk O. Revision of the Mid-Pleistocene ice sheet limits stimulated by geological mapping in the Polish-Belarusian-Ukrainian border region. XXI INQUA Congress 2023 : abstracts (Rome, 13–20 July 2023). 2023. https://inquaroma2023.exordo.com/programme/presentation/371
 • Богуцький А., Томенюк О. Українсько-польська наукова співпраця у сфері міждисциплінарних досліджень пам’яток палеоліту заходу України. Географічна освіта і наука: виклики і поступ : матеріали Міжнародної науково-практичної конферен­ції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (18–20 травня 2023 р.). Львів, 2023. Т. 2. С. 113–119.
 • Bogucki A., Tomeniuk O. Final Pleistocene (Krasyliv) paleocryogenic stage in periglacial loess-paleosol sequence of Ukraine. Zlodowacenia i interglacjały w Polsce – stan obecny i perspektywy badań: Konferencja naukowa dedykowana prof.  hab. Leszkowi Lindnerowi z okazji Jubileuszu 85-lecia urodzin i 60-lecia pracy naukowej (Chęciny,
  16–18 czerwca 2023 r.). 2023. P. 20–22.
 • Dzierżek J., Lindner L., Chlebowski R., Szymanek M., Bogucki A., Tomeniuk O. Depositional conditions of the Upper Younger Loess during the Last Glacial Maximum in central and eastern Europe. Acta Geologica Polonica. Warszawa, 2022. Vol. 72, Is. 4, P. 369–389. https://doi.org/10.24425/agp.2022.142642
 • Łanczont M., Komar M., Madeyska T., Mroczek P., Standzikowski K., Hołub B., Fedorowicz S., Sytnyk O., Bogucki A., Dmytruk R., Yatsyshyn A., Koropetskyi R., Tomeniuk O. Spatio-temporal variability of topoclimates and local palaeoenvironments in the Upper Dniester River valley: Insights from the Middle and Upper Palaeolithic key-sites of the Halych region (western Ukraine). Quaternary International. 2022. Vol. 632. P. 112–131. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.10.013
 • Бермес А., Богуцький А., Томенюк О. Застосування безпілотних літальних апаратів для вивчення кар’єрів. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Львів, 2022. Вип. 1(14). С. 19–32. http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2022.1.3829
 • Томенюк О., Богуцький А. E fructu arbor cognoscĭtur: до 70-річчя Олександра Ситника. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2022. Вип. 26. С. 362–367. https://doi.org/10.33402/mdapv.2022-26-362-367
 • Tomeniuk O., Bogucki A. The oldest palaeocryogenic stages in the Quaternary loess-palaeosol sequences of Ukraine. EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022. 2022. EGU22-5740. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-5740.
 • Jary Z., Bogucki A., Krawczyk M., Raczyk J., Skurzyński J., Tomeniuk O. Last Glacial sudden climate changes recorded in periglacial loess of Poland and western part of Ukraine. Abstracts of the 2022 INQUA LoessFest (Beijing, China, 20–23 August, 2022) / Yang S.L. (ed.). Beijing, China, 2022. P. 24–25.
 • Tomeniuk O., Bogucki A. Correlation of Quaternary glaciations and palaeocryogenic stages in the loess-palaeosol sequences of Volhyn-Podillya (Ukraine). XXVII Stratygrafia Plejstocenu Polski: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego (Stara Kiszewa, Poland, 5–9 września 2022 r.). Wrocław, 2022. P. 54–56.
 • Bogucki A., Tomeniuk O. Quaternary glaciations of the West of Ukraine. XXVII Stratygrafia Plejstocenu Polski: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego (Stara Kiszewa, Poland, 5–9 września 2022 r.). Wrocław, 2022. P. 51–53.
 • Bogucki A., Voloshyn P., Tomeniuk O. Features of the structure of the Pleistocene periglacial loess-palaeosol sequences and their role in the microelements distributio. Metodyka rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska zapisanych w pokrywach lessowych. XXI Terenowe Seminarium Korelacja lessów i osadów glacjalnych Polski i Ukrainy. Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej (Jarosław, 6–8 października 2022 r.) / Łanczont M., Hołub M., Mroczek P. (red.). Lublin, 2022. P. 25–28. DOI: 10.13140/RG.2.2.20705.58720
 • Nawrocki J., Bogucki A., Gozhik P., Łanczont M., Mroczek P., Standzikowski K., Komar M., Rosowiecka O., Tomeniuk O. Anizotropia podatności magnetycznej w badaniach lessów – przykłady z Polski i Ukrainy. Metodyka rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska zapisanych w pokrywach lessowych. XXI Terenowe Seminarium Korelacja lessów i osadów glacjalnych Polski i Ukrainy. Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej (Jarosław, 6–8 października 2022 r.) / Łanczont M., Hołub M., Mroczek P. (red.). Lublin, 2022. P. 67–68. DOI: 10.13140/RG.2.2.20705.58720
 • Jary Z., Bogucki A., Krawczyk M., Mroczek P., Raczyk J., Skurzyński J., Tomeniuk O. Struktury peryglacjalne w lessach Polski i zachodniej części Ukrainy oraz ich interpretacja paleośrodowiskowa. Metodyka rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska zapisanych w pokrywach lessowych. XXI Terenowe Seminarium Korelacja lessów i osadów glacjalnych Polski i Ukrainy. Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej (Jarosław, 6–8 października 2022 r.) / Łanczont M., Hołub M., Mroczek P. (red.). Lublin, 2022. P. 42–48. DOI: 10.13140/RG.2.2.20705.58720
 • Богуцький А., Томенюк О., Коропецький Р., Ільчишин В. Дискусійні питання палеоліту Чистопадів (Подільська височина): середній чи верхній палеоліт. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2021. Вип. 25. С. 177–187. https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-177-187
 • Bogucki A., Tomeniuk O. Key sections of the periglacial loess-palaeosol sequences of Volhyn-Podillya (Ukraine) as geoheritage sites. Building connections for global geoconservation. X International ProGEO Symposium: abstract book. [Ed. by Gonzalo Lozano, Javier Luengo, Ana Cabrera, Juana Vegas]. Instituto Geológico y Minero de España, 2021. P. 251–252.
 • Bermes A., Tomeniuk O. Application of GIS for morphotectonic analysis (on the example of Kremenets Mountains). Abstracts of International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020» (December 7–9, 2020). 2020. Article number: GeoTerrace-2020-053. (Scopus)
 • Bogucki A., Tomeniuk O., Sytnyk O., Koropetskyi R. Main problems of the research on the Palaeolithic of Halych-Dnister region (Ukraine). Open Geosciences. 2020. Vol. 12(1). P. 791–803. https://doi.org/10.1515/geo-2020-0029
 • Шевцова А., Томенюк О. Морфометричний аналіз рельєфу району буглівських палеолітичних стоянок на Поділлі та перспективи їхньої охорони. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. 2020. Вип. 01(11). С. 250–266. http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3211
 • Богуцький А., Томенюк О., Ситник О., Коропецький Р. Нові дані про вік палеолітичної пам’ятки Пронятин на Поділлі. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2020. Вип. 24. С. 47–65. https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-47-65
 • Богуцький А., Томенюк О., Яцишин А., Дмитрук Р. Палеогеографія антропогену у Львівському університеті: основні здобутки у XXI столітті та перспективи. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. 2020. Вип. 01(11). С. 30–70. http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3201
 • Шевцова А., Томенюк О. Буглівські палеолітичні стоянки на Поділлі: морфометрична характеристика рельєфу та проблеми їхньої охорони. Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології та палеогеографії в Україні: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка (26–27 листопада 2020 р.). Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 46–47.
 • Богуцький А., Томенюк О. Геотуристична привабливість лесово-ґрунтових серій плейстоцену. Екологічні проблеми надрокористування. Наука, практика, досвід: матеріали всеукраїнської конференції до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка / відп. ред. М. Павлунь. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 17–22.
 • Bogucki A., Tomeniuk O., Sytnyk O., Koropetskyi R. Main problems of the research on the Palaeolithic of Halych-Dnister region (Ukraine). XXVI Konferencja “Stratygrafia Plejstocenu Polski”: Plejstocen i paleolit przedpola Sudetów (Pokrzywna, 2–6 września 2019 r.). Wrocław, 2019. P. 7–9.
 • Дмитрук Р., Богуцький А., Томенюк О. Середньоплейстоценова фауна молюсків палеолітичної стоянки Великий Глибочок І (Подільська височина) та її палеогеографічне значення. Палеонтологічні дослідження Доно-Дніпровського прогину: матеріали міжнародної наукової конференції та XXXIX сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Градизьк, 14–16 травня 2019 р.). Київ, 2019. С. 96–97.
 • Bąbel M., Jarzyna A., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D., Ługowski D., Bogucki A., Wołoszyn P., Jacyszyn A., Tomeniuk O. Miocen i badeńskie gipsy okolic Szczyrca k. Lwowa. LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Sesja terenowa B. Geologia między Przemyślem a Lwowem. 2019. Cz. 2. P. 81–100.
 • Nawrocki J., Bogucki A.B., Gozhik P., Łanczont M., Pańczyk M., Standzikowski K., Komar M., Rosowiecka O., Tomeniuk O. Fluctuations of the Fennoscandian Ice Sheet recorded in the anisotropy of magnetic susceptibility of periglacial loess from Ukraine. Boreas. 2019. Vol. 48, Is. 4. P. 940–952. – https://doi.org/10.1111/bor.12400
 • Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2019. Vol. 530. P. 59–77. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.05.024
 • Бермес А., Богуцький А., Томенюк О. Геотуристичний потенціал Кременецьких гір. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018. Вип. 52. С. 27–41. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10166
 • Богуцький А., Ситник О., Томенюк О., Коропецький Р. Верхній палеоліт Мізоцької височини на матеріалах стоянок Липа І та Липа VI: природне середовище, вік, техніка обробки кременю, первісне мистецтво. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2018. Вип. 22. С. 23–41. https://doi.org/10.33402/mdapv.2018-22-23-41
 • Богуцький А., Волошин П., Кремінь Н., Томенюк О. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорних розрізів Тернопіль і Малий Ходачків (Подільська височина). Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018. Вип. 52. С. 324–341. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10286
 • Богуцький А., Томенюк О., Дмитрук Р., Яцишин А. Вододільний плейстоценовий лесово-ґрунтовий покрив у розрізі Межигірці (Галицьке Придністер’я). Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018. Вип. 52. С. 342–357. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10287
 • Яцишин А., Томенюк О., Дмитрук Р. Нестримний дух ученого (до 80 річчя професора Андрія Богуцького). Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018. Вип. 52. С. 324–331. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10288
 • Boguckij A., Tomeniuk O., Łanczont M. Plejstoceńska seria lessowo-glebowa jako obiekt geoturystyczny. Streszczenia referatów III Międzynarodowej Konferecji Naukowej “Wspólpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy” (Lublin–Lwów, 20–22.10.2016 r.). S. 43–44.
 • Богуцький А., Гожик П., Ланчонт М., Томенюк О., Яцишин А., Дмитрук Р. Залеський І. Роль польових українсько-польських семінарів у вивченні льодовикового комплексу України та Польщі. XX Polsko-Ukraińskie Seminarium Terenowe “Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej”: Materiały konferencyjne (Mielnik, Polska, 2–5 lipca 2018 ). – 2018. – S. 11–12.
 • Łanczont M., Bogucki A., Mroczek P., Tomeniuk O., Yatsyshyn A., Hołub B., Standzikowski K. The Zadariv site as a key loess section to solving the problem of Pleistocene relief evolution in the Opillia Upland (Ukraine). Book of Abstracts of Central European Conference on Geomorphology and Quaternary Sciences. Joint Conference of AKG and DEUQUA (University of Giessen, Germany, September 23–27, 2018). P. 139–140.
 • БогуцькийА., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Перигляціальний алювій у долині Дністра. Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). Чернівці, 2018. С. 37–38.
 • БогуцькийА., Томенюк О. Ритмічно-шаруваті відклади схилів як палеогеографічний феномен. Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). Чернівці, 2018. С. 38–39.
 • Томенюк О., Богуцький А., Ситник О. В опіці над українською старовиною: Юрій Полянський і Музей НТШ. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2017. Вип. 21. С. 11–40. https://doi.org/10.33402/mdapv.2017-21-11-40
 • Bąbel M., Bogucki A., Jacyszyn A., Ługowski D., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Jarzyna A., Bermes A., Przybylik G., Tomeniuk O. Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część I. Ogólna charakterystyka. Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych: Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. Warszawa, 2017. S. 18–22.
 • Богуцький А., Волошин П., Яцишин А., Томенюк О., Книш І. Рельєф, геологічна будова і гідрогеологічні особливості околиць гіпсового кар’єру в с. Піски поблизу Щирця. Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych: Materiały naukowe Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego (19–21.01.2017, Warszawa). Warszawa, 2017. С. 38–46.
 • Ситник О., Богуцький А., Ланчонт М., Томенюк О. , Коропецький Р.,  Стандзіковський К.,  Мрочек П. Маріямпіль V – нова середньопалеолітична памʼятка Галицького Придністер’я. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2016. Вип. С. 221–236.
 • Богуцький А., О. Ситник, М. Ланчонт, О. Томенюк, К. Стандзіковський, П. Мрочек. Ямпіль – нова верхньопалеолітична пам’ятка Північного Поділля. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2016. Вип. С. 237–250.
 • Богуцький А., А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк. Розріз Солонське і перспективи пізнання поверхні Лоєвої. Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. С. 54–66.  http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2016.50.8677
 • Богуцький А., О. Ситник, О. Томенюк, М. Ланчонт, Т. Мадейська. Українсько-польські польові лесові семінари як форми наукової комунікації палеогеографів і археологів. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2015. Вип. 19. С. 348–354.
 • Bogucki А., M. Łanczont, P. Mroczek, Tomeniuk, S. Fedorowicz, K. Standzikowski. Zaburzenia peryglacjalne warstw kulturowych na stanowiskach paleolitycznych północnego Podola – problemy ich wydzielenia i datowania. Granice Geografii. Kongres Geografów Polskich (17–21 czerwca 2015). Lublin, 2015. S. 25–26.
 • Bogucki A., Voloshyn P., Tomeniuk O. Zapadowość plejstoceńskich poziomów lessowo-glebowych i kriogenicznych Wołynia i Podola. Przegląd Geologiczny. 2014. Vol. 62. N 10/2. S. 553–559. https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/article/view/27931
 • Богуцький А., О. Ситник, М. Ланчонт, С. Федорович, К. Стандзіковський, О. Томенюк. Опорний розріз Буглів V та його значення для вивчення однойменної палеолітичної пам’ятки. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2014. Вип. 18. С. 87–96.
 • Ситник О., А. Богуцький, М. Ланчонт, Т. Мадейська, Р. Коропецький, О. Томенюк. Ванжулів І – опорна палеолітична пам’ятка Волино-Поділля. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2014. Вип. 18. С. 172–211.
 • Богуцький А., А. Яцишин, О. Томенюк, Р. Дмитрук, М. Ланчонт, М. Бомбель, Д. Ольшевська-Нейберт. Геотуристичний потенціал каньйонів Середнього Дністра і його лівих подільських приток. Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я. Львів, 2014. С. 22–26.
 • Bąbel M., A. Yatsyshyn, D. Ługowski, D. Olszewska-Nejbert, А. Bogucki, O. Tomeniuk. The gypsum tumuli in the abandoned quarry in the Dnister River Canyon near Zalishchyky. Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я. Львів, 2014. С. 169–174.
 • Томенюк О. Наукові контакти професора Юрія Полянського (за матеріалами епістолярної спадщини). Вісник Львів. ун‑ту. Серія геогр. Львів, 2013. Вип. 41. С. 336–357. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.41.2007
 • Ситник О., Р. Коропецький, А. Богуцький, О. Томенюк, М. Ланчонт, Т. Мадейська, М. Крайцаж, М. Крайцаж. Багатошарова палеолітична стоянка Ігровиця І. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2013. Вип. 17. С. 22–72.
 • Богуцький А., П. Волошин, М. Ланчонт, О. Томенюк, Р. Дмитрук, А. Яцишин. Головні генетичні типи плейстоценових відкладів рівнинної частини заходу України. Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (Львів, 16–18 травня 2013 р.). У 3 томах. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Т. 2. С. 218–221.
 • Богуцький А., Ситник О., Ланчонт М., Мадейська Т., Томенюк О., Дмитрук Р., Яцишин А. До проблеми “леси і палеоліт”. Лесовий покрив Північного Причорномор’я: збірн. наук. праць (до ХVІІІ українсько-польського семінару. Роксолани 8–13 вересня 2013 р.). Люблін: KARTPOL s.c. Lublin, 2013. С. 221–224.
 • Богуцький А., Волошин П., Яцишин А., Томенюк О., Дмитрук Р. Проблемні питання вивчення плейстоцену рівнинної частини заходу України і перспективи наукової співпраці між Львівським і Варшавським університетами. Od Czarnohory po Góry Świętokrzyskie – geologiczne peregrynacje. Polsko-Ukraińska Sesja Naukowa. Warszawa–Bocheniec, 15–19  paźdernika 2013. 2013. S. 9–14.
 • Tomeniuk O. Profesor Jurij Polański jako autor “Szkiców Podolskich”. Annales UMCS. Sectio B. Geographia geologia, mineralogia et petrographia. Lublin, 2012. Vol.LXVIII. Z. S. 139–146.
 • Bogucki A., Brusak W., Krawczuk J., Moskaluk K., Sirenko I., Tomeniuk O., Szewczuk O.,  Zińko J. Koncepcja i zasady tworzenia geoparków na zachodzie Ukrainy. Annales UMCS. Sectio B. Geographia geologia, mineralogia et petrographia. Lublin, 2012. Vol. LXVIII. Z. 2. S. 9–32.
 • Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О., Завалій Д., Ланчонт М. Високі тераси Дністра в околицях с.Довге на Івано-Франківщині. Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. Львів, 2012. Вип. 40. Ч. І. С. 123–131. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2012.40.2036
 • Томенюк О. Вплив наукових ідей Юрія Полянського на розвиток геоморфології і палеогеографії в Україні (до 120‑річчя від дня народження Ю. Полянського). Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. Львів, 2012. Вип. 40. Ч. 2. С. 178–196. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2012.40.2105
 • Богуцький А., Ланчонт М., Ситник О., Мадейська Т., Томенюк О., Кусяк Я., Яцишин А., Дмитрук Р. Єзупіль VII–IX – нові розрізи плейстоценових відкладів Галицького Придністер’я. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: збірник наук. праць (Ворохта, 6–9 вересня 2012 р.). Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. С. 104–114.
 • Богуцький А., Ланчонт М., Томенюк О., Ситник О. Делювіально-соліфлюкційні процеси й проблеми перевідкладення і датування палеолітичних культурних горизонтів. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2012. Вип. 16. С. 55–64.
 • Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О., Волошин П., Ланчонт М. Про покривні лесово-ґрунтові товщі на терасах Передкарпаття і Придністерського Поділля та алювіальне походження лесів. Фізична географія і геоморфологія. Київ, 2011. Вип. 3(64). С. 144–153.
 • Яцишин А., Богуцький А., Голуб Б., Ланчонт М., Томенюк О. Етапи морфогенезу північно-західної частини долини Дністра. Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття: збірник наукових праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15–18 вересня 2011 р.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С. 26–61.
 • Ситник О., Богуцький А., Коропецький Р.,  Томенюк О., Ланчонт М., Кусяк Я.,  Мадейська Т. Пронятин ІІ – пам’ятка початку верхнього палеоліту Волино-Подільської височини. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2011. Вип. 15. С. 280–290.
 • Томенюк О. Дослідження лесів Волино-Поділля – наріжний камінь наукових пошуків Юрія Полянського. Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. Львів, 2011. Вип. 39. С. 342–363. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2012.40.2105
 • Томенюк О. Юрій Полянський – дослідник терас Дністра. Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. Львів, 2010. Вип. 38. С. 340–356. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2010.38.2287
 • Ситник О., Томенюк О. Юрій Полянський та Стефан Круковський – геологічно-палеолітичний тандем. Археологічні дослідження Львівського університету. Львів, 2010. Вип. 13. С. 7–52.
 • Томенюк О. Педагогічна діяльність професора Юрія Полянського в Академічній гімназії Львова. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2009. Вип. 13. С. 322–335.
 • Томенюк О. Історіографічні аспекти наукової діяльності Юрія Полянського. Археологічні дослідження Львівського університету. Львів, 2008. Вип. 11. С. 238–249.

Біографія

Томенюк Олена Михайлівна народилася у м. Жмеринка на Вінниччині. У 2009 р. закінчила з відзнакою географічний факультет (магістр географії, викладач, палеогеограф), у 2012 р. – аспірантуру при кафедрі геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Наукові ідеї Юрія Полянського та їхній вплив на розвиток геоморфології і палеогеографії в Україні” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і отримала науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія. З листопада 2012 р. працювала на посаді молодшого наукового співробітника, з липня 2016 р. – наукового співробітника, з 2018 р. – старшого наукового співробітника НДЧ географічного факультету, з березня 2016 р. по липень 2017 р. – на посаді асистента кафедри геоморфології і палеогеографії, з 2020 р. – на посаді доцента кафедри геоморфології і палеогеографії.

О. Томенюк багато часу приділяє польовим експедиційним роботам, особливо на опорних розрізах перигляціальної лесово-ґрунтової серії України.

О. Томенюк – відповідальний секретар “Вісника Львівського університету. Серія географічна”, а також багатьох міжнародних лесових та археологічних конференцій і польових семінарів.

Проекти

Була менеджером і відповідальним виконавцем гранту Національного фонду досліджень України «Розвиток палеокріогенних процесів у плейстоценовій лесово-ґрунтовій серії України: інженерно-геологічний, ґрунтовий, кліматичний, природоохоронний аспекти», реєстраційний номер: 2020.02/0165 (2020–2023 рр.).

Як відповідальний виконавець О. Томенюк брала участь у виконанні кількох держбюджетних тем: Вг 51Ф “Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в Україні” (2009–2012), Вг 142Ф “Георізноманітність Верхнього і Середнього Придністер’я: структурно-просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини” (2013–2015), Вг 49Ф “Концепції еволюції флювіального і еолового морфолітогенезу та їхнє застосування для збереження геоспадщини і геотуризму” (2017–2019). Окрім українських, О. Томенюк активно залучена до виконання міжнародних грантів, включаючи проведення польових експедиційних робіт на території України і Польщі:

– ПН-010115 “Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук” (2015–2016 рр., науковий керівник – проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.).

– “Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych)” MNiSW:691/N/Ukraina/2010/0. Термін реалізації проекту 20.05.2010–19.05.2015. Керівник – проф. М. Ланчонт (UMCS, м. Люблін, РП).

– “Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych – geomorfologia, petrologia i geochemia”. Термін реалізації проекту 2013–2017. Керівник – проф. М. Бомбель (UW, м. Варшава, РП).

– “Czwartorzędowa paleocyrkulacja atmosferyczna miedzy Wisłą a Morzem Czarnym w świetle wyników pomiarów anizotropii podatności magnetycznej i badań proweniencji materiału detrytycznego pokryw lessowych” (numer rejestracyjny: 2014/15/B/ST10/03695). Термін реалізації проекту 2015–2017. Керівник – проф. Є. Навроцький (PIG–PIB, м. Варшава, РП).

– “Adjustment of the Middle Pleistocene stratigraphy and the Scandinavian ice sheet limits in western Polesye (Polish-Belarusian-Ukrainian border area)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/00165). Термін реалізації проекту 2018–2023. Керівник – проф. Л. Маркс (PIG–PIB, м. Варшава, РП).

– “Sudden COLD events of the Last Glacial in the central part of the European LOESS Belt – in Poland and in the western part of Ukraine (COLD LOESS)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/01854). Термін реалізації проекту 2018–2024. Керівник – проф. З. Яри (Вроцлавський університет, РП).

Стажування

У період з 17 березня по 20 травня 2023 р. завершила програму підвищення кваліфікації «English-language Academic Communication in the Cross-cultural Context» (180 годин, 6 кредитів ЄКТС), сертифікат AK № 02070987/000060-23, Львівський національний університет імені Івана Франка.

У період з 3 по 21 квітня 2023 р. проходила наукове стажування за стипендійною програмою STIPENDIEN LEMBERG Австрійського агентства з питань освіти та інтернаціоналізації (OeAD) у Віденському університеті в Австрії (реєстраційний номер: MPC-2022-05657). Тема стажування: «Плейстоценові лесово-палеоґрунтові серії як записи глобальних змін і область взаємодії людини та довкілля» («Pleistocene loess-palaeosol sequences as global change records and area of human-environment interactions»).

У період з 5 вересня по 9 вересня 2022 р. проходила стажування за обміном на факультеті наук про Землю та управління навколишнім середовищем Вроцлавського університету за програмою ERASMUS+ PROGRAM – PARTNER COUNTRIES. Тема стажування: «Кореляція четвертинних зледенінь та палеокріогенних етапів у лесово-ґрунтовій серії Волино-Поділля (Україна)» («Correlation of Quaternary glaciations and palaeocryogenic stages in the loess-palaeosol sequences of Volhyn-Podillya (Ukraine))».

Нагороди

Впродовж навчання в університеті брала активну участь у науковому житті факультету, була головою Наукового студентського географічного товариства, яке щороку організовувало студентську наукову конференцію “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”. За високі показники академічної успішності та активну громадську роботу відзначена премією благодійного “Фонду братів Кличків” (2007).

У 2016 р. і 2021 р. за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі, стала лауреатом премії талановитим молодим ученим і спеціалістам Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради.

Сертифікати

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!