Вітальне слово

BilanyukВітаю Вас на інтернет-сторінці географічного факультету !

Географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка є провідним в Україні науковим і навчально-методичним центром підготовки спеціалістів високого рівня кваліфікації. Офіційно географічна освіта в Університеті започаткована у 1883 р. зі створення Інституту географії, який очолював відомий географ і геоботанік Антоній Реман. У 1945 р. на базі Інституту географії утворений географічний факультет. Становлення географії пов’язане з відомими вченими: С. Рудницьким, Ю. Полянським, Г. Величко, П. Цисем, К. Геренчуком, А. Ващенком та ін.
Сьогодні на географічному факультеті функціонує вісім кафедр: фізичної географії, економічної і соціальної географії, геоморфології і палеогеографії, раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, географії України, ґрунтознавства і географії ґрунтів, конструктивної географії і картографії, туризму. Кафедри факультету здійснюють підготовку 
фахівців за спеціальностями “Середня освіта”, “Екологія”, “Науки про Землю”, “Географія”, “Готельно-ресторанна справа”, “Туризм”.

На факультеті працюють понад 100 науково-педагогічних працівників, навчаються понад 1500 студентів денної та заочної форми. Функціонує спеціалізована Вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій (Д.35.051.08) за спеціальностями “11.00.02. Економічна та соціальна географія” і “11.00.05. Біогеографія і географія грунтів”.
Практичні навички студенти отримують у науково-дослідних лабораторіях: ґрунтознавства і екології землекористування; інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень; фізико-хімічних аналізів ґрунтів та навчальних лабораторіях: аналізу ґрунтів і природних вод; геоінформаційного моделювання і картографування; геоінформаційних технологій та ландшафтного планування; екологічної експертизи; ландшафтних досліджень; тематичного картографування; ландшафтного моніторингу; навчальній туристичній агенції; комплексного атласного картографування; методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі. Під час навчальних практик, базами яких є стаціонари, розташовані у мальовничих куточках Карпат, Полісся, Розточчя та Передкарпаття, студенти пізнають особливості природи і господарства України.

Співробітники і студенти беруть активну участь у міжнародній науковій і навчальній діяльності. В рамках академічної мобільності  студенти навчаються в університетах Європи, беруть участь у міжнародних практиках в Греції, Польщі, Туреччині та Болгарії. На факультеті активно працюють органи студентського самоврядування та студентська профспілка, які традиційно організовують національно-патріотичні, культурно-мистецькі, розважальні заходи та благодійні акції. Студенти факультету є членами Європейської асоціації географів EGEA. Випускники факультету працюють в закладах освіти, науково-дослідних, туристичних, природоохоронних організаціях, органах державного та регіонального управління, комерційних установах.

З повагою,
декан географічного факультету
Володимир Біланюк