Правила прийому

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ “БАКАЛАВР”

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти  для вступу на географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 2020 році

Завантажити у форматі Word

 

Спеціальності ОС бакалавра Спеціалізація (освітня програма) Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) – третій конкурсний предмет за вибором абітурієнта Вага предметів сертифікату ЗНО Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
Код Назва
014.07 Середня освіта Середня освіта (Географія) (бюджетна) 1. Українська мова та література 0,30 100
2. Географія 0,50 100
3. Математика або іноземна мова 0,20 100
014.07 Середня освіта Середня освіта (Географія) (небюджетна) 1. Українська мова та література 0,30 100
2. Історія України 0,20 100
3. Географія або математика 0,50 100
101 Екологія Прикладна екологія 1. Українська мова та література 0,30 100
2. Біологія 0.30 100
3. Хімія або географія 0,40 100
103 Науки про Землю Грунтознавство та експертна оцінка земель 1. Українська мова та література 0,30 100
2. Математика 0.30 100
3. Фізика або географія 0,40 100
106 Географія Географія (бюджетна) 1. Українська мова та література 0,30 100
2. Географія 0,50 100
3. Математика або Іноземна мова 0,20 100
106 Географія

Географія (небюджетна)

1. Українська мова та література 0,30 100
2. Історія України 0,20 100
3. Географія або математика 0,50 100
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа (бюджетна) 1. Українська мова та література 0,30 100
2. Іноземна мова 0,25 100
3. Географія або математика 0,45 100
241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа (небюджетна) 1. Українська мова та література 0,30 100
2. Історія України 0,25 100
3. Географія або іноземна мова 0,45 100
242 Туризм Туристична діяльність (бюджетна) 1. Українська мова та література 0,30 100
2. Іноземна мова 0,25 100
3. Географія або математика 0,45 100
242 Туризм Туристична діяльність (небюджетна) 1. Українська мова та література 0,30 100
2. Історія України 0,25 100
3. Географія або іноземна мова 0,45 100

Алгоритми вступної кампанії для здобуття освітнього рівня бакалавр у 2020 році

Алгоритм вступної кампанії для здобуття освітнього рівня бакалавр за спеціальностями 014.07 «Середня освіта (географія)», 101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 106 «Географія», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» (за результатами ЗНО)

Алгоритм вступної кампанії для здобуття освітнього рівня бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (на 2-й, 3-й курс)


Основні положення правил прийому до ЛНУ:

http://admission.lnu.edu.ua/

УЦОЯО 

http://testportal.gov.ua/

ЛРЦОЯО 

http://www.lvtest.org.ua/

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ “МАГІСТР”

Для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) згідно із Додатком 4 Правил прийому, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Для конкурсного відбору для здобуття ступеня магістра зараховуються:

  • результати вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань;

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітнього ступеня магістра, конкурсний бал обчислюють як суму результатів вступного випробування з іноземної мови, фахового вступного випробування, середнього бала додатку до диплома бакалавра (бакалавра та спеціаліста при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) та додаткових балів за особливі досягнення (відповідно до пункту 6.9 Правил прийому).

За результатами складання вступних випробувань з іноземної мови та фахового випробування Приймальна комісія встановлює рівень успішного тестування та надає допуск до участі у конкурсі.

Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у наступні терміни:

Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Початок прийому 10 липня
Закінчення прийому до 10:00 23 липня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) до 23 липня
Терміни проведення вступних випробувань 23 липня – 26 липня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на

місця державного замовлення

до 30 липня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення 31 липня – 05 серпня
Зарахування вступників на місця державного замовлення до 18:00 06 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 18:00 09 серпня
Зарахування вступників для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 12:00 12 серпня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 01 вересня – 30 листопада