Персонал

Деканат

деканБІЛАНЮК Володимир Івановичдекан
заступник деканаБЕЗРУЧКО Любомир Степановичзаступник декана
заступник деканаКОТИК Любов Іванівназаступник декана
заступник деканаТИХАНОВИЧ Євген Євгенійовичзаступник декана

Секретаріат деканату

Кафедра географії України

завідувачЛОЗИНСЬКИЙ Роман Мар'яновичзавідувач
професорДНІСТРЯНСЬКИЙ Мирослав Степановичпрофесор
доцентБАЙЦАР Андрій Любомировичдоцент
доцентЗУБИК Андрій Ігоровичдоцент
доцентЛАБІНСЬКА Галина Миколаївнадоцент
доцентЛАВРУК Марія Миколаївнадоцент
доцентСКЛЯРСЬКА Оксана Ігорівнадоцент
доцентСТЕЦЮК Оксана Василівнадоцент
старший лаборант, аспірант (сумісник)МОРГАЦЬКИЙ Владислав Миколайовичстарший лаборант, аспірант (сумісник)

Кафедра геоекології і фізичної географії

завідувачКРУГЛОВ Іван Станіславовичзавідувач
доцент (сумісник)БІЛАНЮК Володимир Івановичдоцент (сумісник)
доцентБУРЯНИК Олеся Олексіївнадоцент
доцентЕЛБАКІДЗЕ Маріне Мухтарівнадоцент
доцентКОСТІВ Людмила Ярославівнадоцент
доцентМАТВІЇВ Володимир Павловичдоцент
доцентСМАЛІЙЧУК Анатолій Дмитровичдоцент
доцентТИХАНОВИЧ Євген Євгенійовичдоцент
доцентШУБЕР Павло Михайловичдоцент
доцентШУШНЯК Володимир Миколайовичдоцент
доцентЯВОРСЬКИЙ Богдан Ігоровичдоцент
старший лаборантСІВІНСЬКИЙ Іван Васильовичстарший лаборант

Кафедра геоморфології i палеогеографії

завідувачДУБІС Лідія Францівназавідувач
професорБОГУЦЬКИЙ Андрій Боніфатійовичпрофесор
доцент, докторант (сумісник)БАЙРАК Галина Ростиславівнадоцент, докторант (сумісник)
доцентБРУСАК Віталій Пилиповичдоцент
доцентГНАТЮК Роман Михайловичдоцент
доцентГОРІШНИЙ Павло Михайловичдоцент
доцентДМИТРУК Роман Ярославовичдоцент
доцентТОМЕНЮК Олена Михайлівнадоцент
доцентЯЦИШИН Андрій Михайловичдоцент
інженер 1 категорії (сумісник)ОБЛОГІНА Ольга Миколаївнаінженер 1 категорії (сумісник)
аспірантВЕСЕЛОВСЬКА Соломія Павлівнааспірант
аспірантГАЛАЙКО Марія Богданівнааспірант
аспірантЗАГРІЙЧУК Володимир Федоровичаспірант
аспірантМИСАК Максим Петровичаспірант
аспірантОБЛОГІНА Юлія Олександрівнааспірант
аспірантПАНІВ Оксана Русланівнааспірант
аспірантСАПСА Іван Степановичаспірант
аспірантШЕВЦОВА Анастасія Андріївнааспірант

Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій

завідувачПАНДЯК Ігор Григоровичзавідувач
професорБОМБА Мирослав Ярославовичпрофесор
професорОЩИПОК Ігор Миколайовичпрофесор
доцентВІВЧАРУК Ольга Миколаївнадоцент
доцентКУШНІРУК Галина Володимирівнадоцент
доцентМАЙКОВА Світлана Віталіївнадоцент
доцентМАСЛІЙЧУК Ольга Богданівнадоцент
доцентПЕТЛІН Ірина Володимирівнадоцент
доцентУДУД Іванна Романівнадоцент
доцентФЕДИНА Лариса Олександрівнадоцент
доцентЦИМБАЛА Ольга Стефанівнадоцент
старший викладачМАКСИМЕЦЬ Олександра Богданівнастарший викладач
старший викладачПАУК Оксана Євгеніївнастарший викладач
асистентДОРОШ Юлія Степанівнаасистент
асистентЧАЙКА Ірина Мирославівнаасистент
лаборантМАКОГІН Ганна Василівналаборант
лаборантОСТРОВСЬКА Галина Василівналаборант

Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

завідувачПАНЬКІВ Зіновій Павловичзавідувач
професорГАСЬКЕВИЧ Володимир Георгійовичпрофесор
професорКИРИЛЬЧУК Андрій Андрійовичпрофесор
професорПАПІШ Ігор Ярославовичпрофесор
професорПОЗНЯК Степан Павловичпрофесор
професорЯМЕЛИНЕЦЬ Тарас Степановичпрофесор
доцентБОНІШКО Оксана Станіславівнадоцент
доцентІВАНЮК Галина Станіславівнадоцент
доцентНАКОНЕЧНИЙ Юрій Ігоровичдоцент
доцентТЕЛЕГУЗ Олексій Гнатовичдоцент
інженер 1 категоріїЛУЦИШИН Олена Зіновіївнаінженер 1 категорії
аспірантБОРИС Ярослав Ярославовичаспірант
аспірантВІТВІЦЬКИЙ Ярослав Йосиповичаспірант
аспірантГОНЧАРУК Петро Олександровичаспірант
аспірантТИХОВСЬКА Лесяаспірант

Кафедра економічної і соціальної географії імені професора Олега Шаблія

завідувачГУДЗЕЛЯК Ірина Іванівназавідувач
професорРОВЕНЧАК Іван Іллічпрофесор
доцентВЛАХ Мирослава Романівнадоцент
доцентІВАХ Ярослав Євгеновичдоцент
доцентМАМЧУР Ольга Ігорівнадоцент
асистент, аспірант (сумісник)БОРСУК Юрій Володимировичасистент, аспірант (сумісник)
асистентКОТИК Любов Іванівнаасистент
асистентСКАБАРА Наталія Богданівнаасистент
асистентСМАЛІЙЧУК Ганна Володимирівнаасистент
старший лаборантВАНДА Ірина Володимирівнастарший лаборант
аспірантДІТЧУК Володимир Володимировичаспірант
аспірантЛОГІН Злата Романівнааспірант
аспірантМАЛЕЦЬ Олег Степановичаспірант
аспірантНАЗАРЧУК Олександра Мирославівнааспірант

Кафедра конструктивної географії і картографії

завідувачІВАНОВ Євген Анатолійовичзавідувач
доцентАНДРЕЙЧУК Юрій Михайловичдоцент
доцентВОЙТКІВ Петро Степановичдоцент
доцентКРАВЦІВ Степан Степановичдоцент
доцентКРИЧЕВСЬКА Діана Анатоліївнадоцент
доцентКУРГАНЕВИЧ Людмила Петрівнадоцент
доцентМИХНОВИЧ Андрій Васильовичдоцент
доцентПЕТРОВСЬКА Мирослава Андріївнадоцент
доцентПИЛИПОВИЧ Ольга Василівнадоцент
інженер 2 категоріїБУХТА Ірина Олегівнаінженер 2 категорії
інженерКОБЕЛЬКА Михайло Володимировичінженер
аспірантГРАБАР Ігор Ігоровичаспірант
аспірантЛОПУШАНСЬКА Марія Романівнааспірант
аспірантТЕСЛОВИЧ Мар’яна Вікторівнааспірант
аспірантЩЕРБА Віталій Вікторовичаспірант

Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

завідувачРОЖКО Ігор Михайловичзавідувач
доцентБЛАЖКО Наталія Богданівнадоцент
доцентКОЙНОВА Ірина Богданівнадоцент
доцентПЕРХАЧ Оксана Романівнадоцент
доцентСЕНЧИНА Богдана Володимирівнадоцент
доцентТЕЛІШ Павло Степановичдоцент
асистент (сумісник)ЗЮЗІН Святослав Юрійовичасистент (сумісник)
старший лаборантКРУК Дарія Євгенівнастарший лаборант
аспірантБОТА Олегаспірант
аспірантГАЛЯНТА Лідія Андріївнааспірант
аспірантПОЛЯНСЬКИЙ Юрій Серійовичаспірант
аспірантШТОЙКО Регіна Ігорівнааспірант

Кафедра туризму

завідувачМАЛЬСЬКА Марта Пилипівназавідувач
професорШУЛЬЦ Світлана Леонідівнапрофесор
доцентБЕЗРУЧКО Любомир Степановичдоцент
доцентБІЛАНЮК Ольга Петрівнадоцент
доцентБІЛОУС Софія Василівнадоцент
доцентБОРДУН Ореста Юріївнадоцент
доцентГРИЦИШИН Анна Тарасівнадоцент
доцентІВАНИК Мирослав Богдановичдоцент
доцентКАДНІЧАНСЬКИЙ Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентКІЗИМА Вікторія Любомирівнадоцент
доцентКРАСЬКО Анна Богданівнадоцент
доцентМАНДЮК Назарій Любомировичдоцент
доцентМАНЬКО Андрій Михайловичдоцент
доцентМАСЮК Юлія Олегівнадоцент
доцентМОНАСТИРСЬКИЙ Володимир Романовичдоцент
доцентМУНКАЧІЙ Ірина Зеновіївнадоцент
доцентПАНЬКІВ Наталія Мирославівнадоцент
доцентПУРСЬКА Ірина Степанівнадоцент
доцентРОМАНІВ Павло Володимировичдоцент
доцентСТЕЦЬКИЙ Василь Володимировичдоцент
доцентФІЛЬ Марія Іванівнадоцент
доцентХУДО Володимир Володимировичдоцент
старший викладачБЛАГОДИР Світлана Феодосіївнастарший викладач
старший викладачЗІНЬКО Юрій Володимировичстарший викладач
асистентБРИГІЛЕВИЧ Галина Михайлівнаасистент
асистентГАНИЧ Наталія Михайлівнаасистент
асистентГАТАЛЯК Оксана Миколаївнаасистент
асистентЖУК Юрій Ігоровичасистент
асистентКАГУЙ Христина Богданівнаасистент
асистент (сумісник)ЛЕМЕГА Надія Михайлівнаасистент (сумісник)
асистентМАЛЮГА Ліна Анатоліївнаасистент
асистентЯРМОЛОВИЧ В’ячеслав Володимировичасистент
старший лаборантАРДАН Христина Володимирівнастарший лаборант
старший лаборантГНАТІВ Наталія Миколаївнастарший лаборант

Лабораторія атласного і тематичного картографування

завідувачХОМИНЕЦЬ Марія Михайлівназавідувач
інженер 1 категоріїПЕЛЕХ Марія Григорівнаінженер 1 категорії

Лабораторія безпеки ландшафту

Лабораторія геоінформаційних технологій і ландшафтного планування

завідувачСАВКА Галина Степанівназавідувач
інженер 1 категоріїКАСЯНЮК Наталія Володимирівнаінженер 1 категорії

Лабораторія геоінформаційного моделювання і картографування

Лабораторія готельної та ресторанної справи

старший лаборантЖУК (ЛЕСИК) Ірина Йосипівнастарший лаборант

Лабораторія ландшафтного моніторингу

завідувачГНАТЯК Ігор Степановичзавідувач
інженер 2 категоріїПРОДАНЮК Олег Юрійовичінженер 2 категорії
інженерТЕРЛЕЦЬКА Наталія Андріївнаінженер

Лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі

Лабораторія харчових технологій та ресторанного обслуговування

Навчально-виробнича лабораторія “Навчальна туристична агенція”

завідувачЗАВАДОВСЬКИЙ Тарас Богдановичзавідувач
провідний спеціаліст (сумісник)КАДНІЧАНСЬКИЙ Дмитро Анатолійовичпровідний спеціаліст (сумісник)
провідний спеціалістХАЛІЛОВА Олена Михайлівнапровідний спеціаліст
провідний спеціалістШЕВЧУК Оксана Михайлівнапровідний спеціаліст

Навчально-наукова лабораторія аналізу ґрунтів і природних вод

завідувачЄФІМЧУК Наталія Миколаївназавідувач
інженер 1 категоріїГНАТИШИН Галина Богданівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїСЕМАЩУК Роман Богдановичінженер 1 категорії

Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар

завідувач (сумісник)ЯВОРСЬКИЙ Богдан Ігоровичзавідувач (сумісник)
інженер 1 категоріїБАБИЧ Олег Богдановичінженер 1 категорії
технік 1 категоріїЧАЛИК Василь Івановичтехнік 1 категорії
старший лаборантПРИТУЛА Ірина Михайлівнастарший лаборант