Семащук Роман Богданович

Посада: інженер 1 категорії Навчально-наукова лабораторія аналізу ґрунтів і природних вод

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Електронна пошта: Roman.Semashchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • Ґрунтознавство;
 • Фізика і хімія ґрунтів;
 • Ініціальне ґрунтотворення;
 • Екологія ґрунтів.

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Семащук Р. Б. Анізотропність показника pH в ініціальних рендзинних ґрунтах у межах екотопу сосни чорної європейської (Pinusnigra) / Р. Б. Семащук // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Львів, 2017. Випуск 51. – С. 314‑321.
 • Семащук Р. Б. Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля : монографія / Р. Б. Семащук, А. А. Кирильчук. – Львів : Простір М, 2018. – 163 с.
 • Семащук Р. Б. Особенности группового и фракционного состава гумуса слаборазвитыхрендзинЗападногоПодолья / Вестник БГУ. Серия 2. – Минск: Изд во БГУ, 2015. – Т. 2. – С. 81 86.
 • Семащук Р. Б. Морфологічні особливості та валовий хімічний склад ініціальних рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора / Науковий журнал «Геополітика і екогеодинаміка регіонів» // Сімферопіль, 2014. Том 10. Випуск 1. – С. 849-855.
 • Семащук Р. Б. Гумусовий стан слаборозвинутих рендзин Західного Поділля / Наукові записки національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль: СПМ__ “Тайп”. – №2 (Випуск 37). – 2014. – С. 40-45.
 • Семащук Р. Б. Особливості формування морфогенетичних властивостей ініціальних рендзинних ґрунтів / Вісник Львівського Університету. Серія географічна. Львів, 2013. Випуск 44 – 409 с.
 • Семащук Р.Б. Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.05«Біогеографія та географія ґрунтів» / Семащук Роман Богданович. — Л., 2015. — 22 с. 
 • Семащук Р.Б. Преобразование мелового мергеля под влиянием гипергенеза (за результатами лабораторного модельного опыта) / Материалы Международной научной конференции XVI Докучаевские молодежные чтения ” Законы почвоведения: новые вызовы”, СПб.: Издательский дом С.-Петербургского Государственого университета, 2013.
 • Семащук Р.Б. Ініціальні рендзинні ґрунти урочища Біла Гора / Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті. Видавничий центр ЛНУ імені Франка. Львів, 2013. – Том 2. -340 с. 300-302 с.
 • Семащук Р. Б. Рецентнеґрунтотворення і ґрунти в природно-антропогенних ландшафтах Західного Поділля / А. А. Кирильчук, Р. Б. Семащук // Наукові записки національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль: СПМ__ “Тайп” – №3 (Випуск 33) – 2012 – С. 27-32.

Біографія

Народився 13 вересня 1989 року у містечку Олесько, Буського району, Львівської області.

З вересня 1996 року до липня 2007 року навчався в Олеській загальноосвітній середній школі, де здобув загальну середню освіту.

У 2007 році вступив на географічний факультет ЛНУ ім. Франка, котрий закінчив у 2012 році.

У листопаді 2012 року вступив в аспірантуру на кафедру ґрунтознавства та географії ґрунтів, географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, котру закінчив у листопаді 2015 році.

З листопада 2015 по даний час працює на посаді інженера І категорії навчальної лабораторії «Аналізу ґрунтів і природних вод» кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, географічного факультету, Львівського національного університету імені Івана Франка.

29 січня 2016 р. захистив кандидатську дисертацію «Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля» (науковий керівник – професор Кирильчук А. А.)за результатами якої здобув вчений ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.05 – біогеографія і географія ґрунтів.

Член українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків (УТҐА).

Проекти

Сертифікати