Вибіркові дисципліни

Денне навчання, 2 семестр 2021/2022 н.р. 

Розподіл студентів 2 і 3 курсів географічного факультету денної форми навчання на вивчення дисциплін вільного вибору студента у 2 семестрі 2021/2022 навчального року