Вибіркові дисципліни

Денне навчання, 1 семестр 2022/2023 н.р.

Розподіл студентів географічного факультету

Списки студентів на прослуховування дисциплін вільного вибору, денна форма навчання, 1 семестр 2022/2023 н.р.

Силабуси ДВВС географічного факультету, магістри, денна форма навчання, 1 семестр 2022/2023 н.р.

Інформація про дисципліну:
Тип дисципліни: дисципліна вільного вибору студента циклу загальної підготовки
3 кредити;
90 годин всього;
16 годин лекцій;
16 годин практично-семінарських занять;
58 годин самостійної роботи;
Залік.

Назва навчальної дисципліниКафедра забезпечення
pdfГеографія мов в УкраїніГеографії України
pdfЗемлелогіяГеоморфології і палеогеографії
pdfКрафтові технологіїГотельно-ресторанної справи та харчових технологій
pdfПродовольча безпека УкраїниҐрунтознавства і географії ґрунтів
pdfКраїнознавствоЕкономічної і соціальної географії
pdfЗбалансоване природокористуванняКонструктивної географії і картографії
pdf
Екологічні аспекти використання відновних ресурсів
Раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
pdfСуспільно-просторові системи послугТуризму
pdfКліматична політикаГеоекології і фізичної географії