Старости і порадники

Староста академічної групи є представником деканату та студентської  ради для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом при залученні групи до всіх організаційних заходів, які здійснюються ректоратом, деканатом та студентською  радою або за їх дорученням.

Староста призначається розпорядженням декана факультету з числа кандидатів, запропонованих академічною групою. Кандидатура старости має бути узгоджена з куратором групи, головою студентської ради факультету. Кандидатура його заступника узгоджується з деканатом.

Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студентів, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом та пошаною серед студентів групи, має позитивний вплив на колектив групи, володіє організаторськими здібностями.

Порадник (куратор) академічної групи призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведенні індивідуальної навчально-виховної роботи, здійснення зв’язків із батьками студентів, з’ясування проблем студентів, надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом тощо. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

ПОРАДНИКИ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП

Перший курс

Дністрянський Мирослав Степанович, доктор географічних наук, професор кафедри географії України (група ГРО-21);

Блажко Наталія Богданівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (група ГРФ-11);

Лабінська Галина Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України (група ГРФУ-21);

Борсук Юрій Володимирович, асистент кафедри економічної і соціальної географії імені професора Олега Шаблія (група ГРФЕ-11);

Телегуз Олексій Гнатович, кандидат географічних наук, доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів (група ГРН-11);

Андрейчук Юрій Михайлович, кандидат географічних наук, доцент кафедри конструктивної географії і картографії (група ГРГТ-11);

Ярмолович В’ячеслав Володимирович, асистент кафедри туризму (група ГРТ-11);

Красько Анна Богданівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму (група ГРТ-12);

Бригілевич Галина Михайлівна, асистент кафедри туризму (група ГРГ-11);

Ганич Наталія Михайлівна, асистент кафедри туризму (група ГРГ-12);

Мандюк Назарій Любомирович, кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму (група ГРГ-13);

Максимець Олександра Богданівна, старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій (група ГРХТ-11).

Другий курс

Брусак Віталій Пилипович, кандидат географічних наук, доцент кафедри геоморфології і палеогеографії (група ГРФ-21);

Тиханович Євген Євгенійович, кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології і фізичної географії (група ГРО-21);

Склярська Оксана Ігорівну, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України (група ГРФУ-21);

Івах Ярослав Євгенович, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної і соціальної географії імені професора Олега Шаблія (група ГРФЕ-21);

Кирильчук Андрій Андрійович, доктор географічних наук, професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів (група ГРН-21);

Зінько Юрій Володимирович, старший викладач кафедри туризму (група ГРТ-21);

Гаталяк Оксана Михайлівна, асистент кафедри туризму (група ГРТ-22);

Філь Марія Іванівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри туризму (група ГРГ-21);

Жук Юрій Ігорович, кандидат географічних наук, асистент кафедри туризму (група ГРГ-22);

Федина Лариса Олександрівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій (група ГРХ-21).