Брусак Віталій Пилипович

Посада: доцент кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-39

Електронна пошта: Vitaliy.Brusak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • географічні аспекти природно-заповідної справи (комплексне тематичне картографування, проектування і загосподарювання територій природно-заповідних об’єктів);
 • ландшафтознавство і ландшафтна екологія;
 • дослідження сучасних рельєфоутворювальних процесів;
 • природоохоронна оцінка рельєфу.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

 • Брусак В. Екологічна мережа. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / Брусак В., Кричевська Д., Сенчина Б. // За заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С.442-456.
 • Ярослав Кравчук (до 80-річчя від дня народження): бібліографічний показник / автори й упоряд.: Дубіс Л., Іваник М., Брусак В., Зінько Ю.; відп. за випуск проф. Позняк С. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 108 с.
 • Brusak V. Ochrona przyzody Roztocza / Grabowski T., Ctachyra P., Brusak V., Kalamucka W., Stanicka M., Shevchuk O. Zinko Yu., Krychevska D. // Roztocze przyzoda i czlowiek. Redakcja naukowa: Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Boguslaw M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzislaw Michalczyk, Oleg Shabliy. – Zwierzyniec, 2015. –  C. 227-275.
 •  

  Brusak V. Turystyka na Roztoczu / Swieca A., Brzezinska-Wojcik T., Skowronek E., Krukowska R., Tucki A., Grabowski T., Malska M., Zinko Yu., Brusak V., Pandiak I., Shevchuk O. // Roztocze przyzoda i czlowiek. Redakcja naukowa: Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Boguslaw M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzislaw Michalczyk, Oleg Shabliy. – Zwierzyniec, 2015. – C. 389-427.

 • Брусак В. Основні етапи становлення природоохоронних об’єктів і територій на Українському Розточчі / Брусак В. // Біосферний резерват “Розточчя” / [ред.-упоряд. С. Стойко, А.-Т. Башта, Ю. Зінько, М. Гарасім’юк]. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – С. 17-28.
 • Брусак В. Гідрографія / Брусак В., Шубер П. // Біосферний резерват “Розточчя” / [ред.-упоряд. С. Стойко, А.-Т. Башта, Ю. Зінько, М. Гарасім’юк]. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – С. 60-67.
 • Національний природний парк «Гуцульщина» // За ред. В.В. Пророчука, Ю.П. Стефурака, В.П. Брусака, Л.М. Держипільського. – Львів – Косів: НВП «Карти і атласи», 2013. – 408 с.
 • Географо-екологічні маршрути Чорногори: навч. посібник / І.М. Рожко, В.П. Матвіїв, В.П. Брусак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 224 с.
 • Брусак В.П. Природні ландшафти Яворівського національного природного парку / Збірник методичних матеріалів з питань природно-заповідної справи: навчальний посіб-ник. – К.: ПРООН в Україні, 2009. – С. 120-128.
 • Zasoby wodne i przyrodnicze / Monografia. Seria: Monografie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSEiZ w Warszawie, 2007. – S. 385-393.
 • Міллер Г.П., Федірко О.М., Брусак В.П. Ландшафтна диференціація території КБЗ / Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника: монографія. – К.: ІнтерЕкоЦентр, 1997. – С. 96-113.
 • Брусак В.П., Зінько Ю.В., Кравчук Я.С., Антосяк В.М., Довганич Я.О., Чу­мак В.О., Годованець Б.Й. Оптимізація та розширення території КБЗ / Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника: монографія. – К.: ІнтерЕкоЦентр, 1997. – С. 373-427.

Статті та матеріали конференцій

 • Брусак В. Результати дослідження дефлюкційних процесів на Українському Розточчі напівстаціонарними методами // Фізична географія і геоморфологія. 2019. Вип.94 (2). С. 29–37.
 • Брусак В., Сеничак Д. Пам’ятки неживої природи басейнів Пруту і Лазещини у гірському масиві Чорногора (Українські Карпати) // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Вип. 1 (9). С. 133–153.
 • Брусак В. П. Результати дослідження дефлюкційних процесів на Українському Розточчі напівстаціонарними методами // Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи : матеріали міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 7–11.
 • Кричевська Д., Брусак В. Пам’ятки неживої природи у природно-заповідному фонді Львівської області: структура та географія // Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта, практика : матеріали всеукр. конф. до 20-річчя каф-ри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка / відп. ред. М. Павлунь. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 70–73.
 • Брусак В. П., Кричевська Д. А. Ландшафтна і басейнова структура Надсянського регіонального ландшафтного парку як основа його функціонування //Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у ТНПУ імені В.Гнатюка (7-8 травня 2019 р.) / наук. ред. Л.П. Царик, М. Я. Сивий, А. В. Кузишин, Я. О. Мариняк. Тернопіль : СМП «Тайп», 2019. С. 72–76.
 • Майданський М.А. Обгрунтування доцільності розширення території Яворівського національного природного парку за рахунок частини земель державного підприємства “Рава-Руське лісове господарство” // М.А. Майданський, І.П. Любинець, С.М. Стельмах, В.П. Брусак, Ю.В. Зінько, Г.С. Савка, В.М. Шушняк / Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю створення Яворівського національного природного парку. – смт. Івано-Франкове; Львів: ЗУКЦ, 2018. – С. 51–61.
 • Брусак В.,  Москалюк К. Сучасний стан та перспективи збереження і геотуристичного використання геолого-геоморфологічних об’єктів Медобірських Товтр // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017, Вип. 1 (7). – С. 77–84.
 • Брусак В. Географічні дослідження природно-заповідних територій: структура, сучасний стан і перспективи реалізації / В. Брусак – Фізична географія і геоморфологія – 2017. –  Вип.2 (86)  – С. 25-35.
  Брусак В. Сучасний стан та перспективи збереження і геотуристичного використання геолого-геоморфологічних об’єктів Кам’янець-Подільських Товтр // В. Брусак, К. Москалюк. – Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Збірник наук. праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 39–51.
 • Брусак В., Москалюк К. Ландшафтна структура Природного заповідника «Медобори». – Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2016. – Вип. 50. – С. 67-83.
 • Брусак В. Галицький район. Туристична карта (масштаб 1:80000) // В. Брусак, І. Дикий. – Львів : ПП «Неофіта І.М.», 2015.
 • Брусак В.П. Методологія і методи функціонального і режимного зонування національних природних парків // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : Матер. всеукр. наук. конф., присвяч. 15-річчю кафедри Конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 140–144.
 • Брусак В.П. Конструктивно-географічні дослідження для вирішення актуальних завдань природно-заповідної справи // В.П. Брусак, Д.А. Кричевська – Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика: Матер. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2015. – С. 251–253.
 • Brusak V. Ochrona przyzody Roztocza / Grabowski T., Ctachyra P., Brusak V., Kalamucka W., Stanicka M., Shevchuk O. Zinko Yu., Krychevska D. // Roztocze przyzoda i czlowiek. Redakcja naukowa: Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Boguslaw M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzislaw Michalczyk, Oleg Shabliy. – Zwierzyniec, 2015. – C. 227-275.
 • Brusak V. Turystyka na Roztoczu / Swieca A., Brzezinska-Wojcik T., Skowronek E., Krukowska R., Tucki A., Grabowski T., Malska M., Zinko Yu., Brusak V., Pandiak I., Shevchuk O. // Roztocze przyzoda i czlowiek. Redakcja naukowa: Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Boguslaw M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzislaw Michalczyk, Oleg Shabliy. – Zwierzyniec, 2015. – C. 389-427.
 • Брусак В. Основні етапи становлення природоохоронних об’єктів і територій на Українському Розточчі / Брусак В. // Біосферний резерват “Розточчя” / [ред.-упоряд. С. Стойко, А.-Т. Башта, Ю. Зінько, М. Гарасім’юк]. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – С. 17-28.
 • Брусак В. Гідрографія / Брусак В., Шубер П. // Біосферний резерват “Розточчя” / [ред.-упоряд. С. Стойко, А.-Т. Башта, Ю. Зінько, М. Гарасім’юк]. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – С. 60-67.
 • Брусак В.  Сучасний стан та перспективи збереження і геотурис­тичного використання геолого-геоморфологічних об’єктів Збаразьких Товтр. / В. Брусак, К. Москалюк. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2015. – Вип. 49.  – С. 25-35.
 • Брусак В.  Пам’ятки неживої природи Галицького Придністер’я: стан охорони і перспективи геотуристичного використання / В. Брусак, С. Паляниця. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2014. – Вип. 47.  – С. 30-41.
 • Брусак В. Ландшафтно-географічні аспекти проектування і формування екологічної мережі в Українських Карпатах // Брусак В. – Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: Матер. міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю заснування каф. фізичної географії, 60-річчю діяльн. Львівськ. школи ландшафтознавства, 110-річчю з дня народж. проф. К.І.Геренчука і 80-річчю з дня народж. проф. Г.П.Міллера (24-27 вересня 2014 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 133-137.
 • Брусак В. П. Геотуристичні атракції навчального маршруту для студентів географічного факультету «Гірським масивом Чорногора» / В. П. Брусак // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції [Ред. Л. З.Скакун, І. М. Бубняк]. – Львів: НВФ «Карти і атласи», 2014. – С. 39-42.
 • Брусак В. Сучасний стан і перспективи розвитку природно-заповідних територій та формування екологічної мережі в Українських Карпатах // В. Брусак, Д. Кричевська. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2014. – Вип. 45. – С. 452–455.
 • Брусак В. Геолого-геоморфологічна будова та цінні природні об’єкти природного заповідника “Горгани” // Р. Гнатюк, В. Брусак – Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наук. праць. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 54–67.
 • Кравчук Я. Мережа геопарків в Україні: головні засади формування // Я. Кравчук, А. Богуцький, Ю. Зінько, В. Брусак, Д. Кричевська, С. Благодир, О. Шевчук. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2013. – Вип. 46. – С. 203–217.
 • Брусак В. Функціональне зонування національних природних і регіональних ландшафтних парків Карпатського регіону: сучасний стан, методи і методологія реалізації // В. Брусак, М. Майданський. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2013. – Вип. 41. – С. 50–69.
 • Національний природний парк «Гуцульщина» // За ред. В.В. Пророчука, Ю.П. Стефурака, В.П. Брусака, Л.М. Держипільського. – Львів – Косів: НВП «Карти і атласи», 2013. – 408 с.
 • Кравчук Я. Концептуальні і методичні засади формування мережі геопарків в Україні / Я. Кравчук, А. Богуцький, Ю. Зінько, В. Брусак, О. Шевчук. – Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної науково-практичної конф., присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 2. – С. 202-207.
 • Брусак В. Структура і пріоритетні заходи впровадження екологічної мережі Українських Карпат / В. Брусак, Ю. Зінько, Д. Кричевська. – Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 3. – С. 5-8.
 • Брусак В. П. Перспективи екотуристичного використання пам’яток неживої природи Галицького району Івано-Франківської області та створення геопарку “Галицьке Придністер’я” / В.П. Брусак // Карпатський край: наукові студії з історії, культури, туризму. – 2013. – № 1 (3). – С. 177-188.
 • Брусак В. П. Розвиток мережі геопарків на Західному Поділлі / Я. С. Кравчук, Ю. В. Зінько, В. П. Брусак, К. Л. Москалюк, О. М. Шевчук. – Туристичні ресурси як чинник розвитку території : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції-семінару. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. –  С. 30-37.
 • Брусак В. П. Функціональне зонування Національних природних парків Українських Карпат: сучасний стан, методи і методологія реалізації / В. П. Брусак, М. А. Майданський // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованого розвитку територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 330-337.
 • Кравчук Я. Концепція формування мережі геопарків Українських Карпат і Волино-Поділля / Я. Кравчук, А. Богуцький, В. Брусак, Ю. Зінько, О. Шевчук // У 45 Україна: географія цілей та можливостей: Зб. наук. праць. – К.: ФОП «Лисенко М.М.», 2012. – Т. 1. – С. 159-165.
 • Bogucki A. Koncepcja i zasady tworzenia geoparkow na zachodzie Ukrainy / A. Bogucki, W. Brusak, J. Krawczuk, K. Moskaluk, I. Sirenko, O. Tomeniuk, O. Szewczuk, J. Zinko. – Annales UMCS. – Vol. LXVII. – Z. 2. – Sectio B. – 2012. – S. 9-32.
 • Брусак В. Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі /Я. Кравчук, А. Богуцький, В. Брусак, Ю. Зінько, О. Шевчук. – Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Вип. 612-613 : Географія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – С. 102-107.
 • Брусак В. Пам’ятки неживої природи Галицького району Івано-Франківської області: сучасний стан та перспективи екотуристичного використання / В. Брусак, Б. Баюнова / / Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Збірник наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 158–171.
 • Брусак В.П. Цінні природні комплекси та об’єкти верхів’я Пруту в межах Чорногори: перспективи екотуристичного використання / В.П. Брусак, Б.В. Сенчина, Д.А. Кричевська // Карпатський край: наукові студії з історії, культури, туризму. – 2012. – No 2. – С. 77–86.
 • Зінько Ю.В. Програма розвитку сталого туризму у національному природному парку “Гуцульщина” / Ю.В. Зінько, В.П. Брусак, М.А. Майданський // Географія та туризм: наук. зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 77- 86.
 • Брусак В. Перспективи створення геопарку на території Подільських Товтр / В. Брусак, К. Москалюк. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. – Ч. 1. –С. 132-141.
 • Брусак В. Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі / Я. Кравчук, А. Богуцький, В. Брусак, Ю. Зінько, О. Шевчук // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали міжнар. наук. конф. – Чернівці: Букрек, 2012.   – С. 114-116.
 • Брусак В.П. Міждержавні природоохоронні території польсько-українського прикордоння: сучасний стан та перспективи створення / В.П. Брусак, Д.А. Кричевські. – Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГК «Обрії», 2011 – Вип.2 (63). – С.58-65.
 • Брусак В.П. Природні й історико-культурні рекреаційні ресурси Галицького району як передумова розвитку рекреації у Галицькому національному природному парку / В.П. Брусак // Збірник метод. матер. з питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. – К., 2011 – С. 110-120.
 • Брусак В. Методичні аспекти класифікації і паспортизації геолого-геоморфологічних пам’яток природи // В. Брусак, В. Бакун // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип.39. – 2011. – С.44-51.
 • Брусак В.П. Геоморфологічні умови / Держипільський Л. П. Національний природний парк «Гуцульщина». Рослинний світ // Л. П. Держипільський, М. В. Томич, С. В. Юсип [та ін.]. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 9. – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. –С. 20-26.
 • Брусак В.П., Гнатюк Р.М. Ландшафти / Держипільський Л. П. Національний природний парк «Гуцульщина». Рослинний світ // Л. П. Держипільський, М. В. Томич, С. В. Юсип [та ін.]. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 9. – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. –С. 41-48.
 • Брусак В. П. Історія розвитку, сучасний стан та перспективи рекреаційної діяльності у національному природному парку «Гуцульщина» / В. П. Брусак, Ю. В. Зінько, М. А. Майданський // Збірник метод. матер. з питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. – К., 2011 – С. 81–93.
 • Брусак В. П. Пріоритети функціонування національного природного парку «Гуцульщина» / В. П. Брусак, Ю. В. Зінько // Збірник метод. матер. з питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. – К., 2011 – С. 138–142.
 • Брусак В. Пам’ятки неживої природи Українського Розточчя // В. Брусак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.16 – С. 15-21.
 • Брусак В. Географічні основи розробки регіональних екологічних мереж (на прикладі Українських Карпат) / В. Брусак, Ю. Зінько, Д. Кричевська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – No 1 (випуск 27). – 2010. – С.316-322.
 • Москалюк К.Л. Гірничодобувне природокористування у межах Подільських Товтр / К.Л. Москалюк, В.П. Брусак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С.189-196.
 • Vitalij Brusak, Jurij Zinko, Inna Sirenko. Zabytki przyrody i kultury Roztocza na Ukrainie [w:] Roztocze region pogranicza przyrodniczo-kulturowego, Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej. 35 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza regionu pogranicza. Zeszyt I [red: Reszel R., Grabowski T.] wyd. Roztoczańskiego Parku Narodowego. – 2009. – S. 195-206.
 • Брусак В.П. Геоморфологічні передумови формування екологічної мережі Українських Карпат // В.П. Брусак, Ю.В. Зінько, Я.С.Кравчук, Д.А. Кричевська // Фізична географія і геоморфологія: міжвідомч. наук. зб. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2009. – С. 112-123.
 • Брусак В.П.Ландшафтна будова і пам’ятки неживої природи філіалу “Кременецькі гори” природного заповідника “Медобори” / В.П. Брусак // Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Гримайлів – Тернопіль: Джура, 2008. – С. 34-40.
 • Зінько Ю., Брусак В., Кричевська Д., Ткачик В. Верхньодністровський екологічний коридор: сучасний стан та заходи з охорони. // Річкові долини. Природа – ландшафти – людина: Збірник наукових праць. – Чернівці – Сосновець: Поліграфічно-видавн. заклад “ПЛІК”, 2007. – С. 69-78.
 • Брусак В.П. Просторова структура і функціональне зонування української частини проектованого біосферного резервата “Розточчя” // В. П. Брусак, Ю.В. Зінько, Д.А. Кричевська, О.Т. Данчук, Г.Т. Криницький, Г.В. Стрямець, М.А. Майданський. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2007. – Вип.34. – С.19–30.
 • Брусак В.П., Кричевська Д.А. Характеристика природних ландшафтів / Ужанський національний природний парк. Поліфункціональне значення: монографія // За ред. С.М. Стойка. – Львів: Меркатор, 2007. – С.67-83.
 • Wojciechowski K., Abramčuk A., Brusak W., Senczyna B. System obsczarów chronionych doliny Górnego i Środkowego Bugu oraz możliwości jego rozbudowy Zlewnie rzek Bugu i Narwi.
 • Брусак В.П. Географічні дослідження природно-заповідних територій: методологія і структура // В.П. Брусак. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2006. – Вип. 33. – С.31-42.
 • Брусак В.П. Ландшафтно-екологічні засади планувальної організації території Ужанського національного природного парку / В.П. Брусак, Д.А. Кричевська // Фізична географія та геоморфо-логія. Вип.48. – К.: ВГЛ Обрії, 2005. – С.138-145.
 • Брусак В.П. Історія і сучасний стан вивчення ландшафтного різноманіття Подільських Товтр і природного заповідника “Медобори”/ В.П. Брусак // Збірн. праць за підсумками укр.-пол. наук. конф. “Роль природно-заповідних територій Захід-ного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ланд-шафт-ного різноманіття” – Гри-май-лів, 2004. – С. 143-154.
 • Стойко С.М. Екосистемна і ландшафтна репрезентативність Карпатського біосферного заповідника та його значення для форму-вання екологічної мережі в Карпат / С.М. Стойко, В.П. Брусак, Ю.В. Зінько // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2004. – Т. 20. – С.81-92.
 • Брусак В.П. Історія, сучасний стан і перспективи розвитку заповідної справи на Розточчі // В.П. Брусак. – Вiсник Львiвського університету. Серія географ. – 2000. – Вип.26. – С. 237–242.
 • Брусак В. Особенности полустационарного изучения дефлюкционных процессов на Украинском Расточье // Брусак В., Дикий И. // Збірник праць Міжвузівської Ради з проблем ерозійних, руслових та гирлових процесів “Стаціонарні та експериментальні дослідження сучасного рельєфоутворення”. – Львів, 2000. – С.9-17.
 • Брусак В.П. Використання ландшафтних підходів у зоологічних дослідженнях / Обліки птахів: підходи, методики, результати. – Львів – Київ, 1997. – С.3-17. Zinko Y., Brusak V., Kravchuk Y., Rakowski G. The development of the network of protected areas in Western Ukraine in the international context. / Regional environmental polisy planning: the chollenge in cooperation. – Lublin. – 1997. – P. 39- 49.
 • Брусак В.П. Особливості ландшафтної стру-ктури заповідника “Розточчя” / В.П. Брусак, Г.П. Міллер, О.М. Федірко // Природничі дослідження на Розточчі: 36. наук.-техн. праць. – Львів: Вид-во УкрДЛТУ, 1995. – С.60-70.
 • Кравчук Я.С. Геоморфологічні та ландшафтні аспекти формування Розтоцького національного парку / Я.С. Кравчук, В.П. Брусак, Ю.В. Зінько, Р.М. Гнатюк // Вiсник Львiвського університету. Серія географ. – 1994. – Вип.19. – С. 3-12.
 • Mucha B., Fedirko О., Brusak W. Przejawy tektoniki oraz struktur litologicznych w krajobrazach Roztocza Ukraińskiego / Materiały Polsko-Ukrainskiej konferencji “Tektonika Roztocza”. – Lublin, 1993. – S. 85-89.
 • Krawczuk J.S., Bohucki A.B., Zinko J.W., Brusak W.P., Gnatuk R.M. Problemy ksztaltowania Roztoczansko-Gologorsko-Krzemienieckiego pasma chronionej przyrody // Mater. konferen. “Edukacja ekologiczna i ochrona srodowiska na pograniczach”. – Lublin. – 1992. – S. 14–18.
 • Брусак В.П. Географічні підходи до формування природоохоронних тери-торій Волино- Поділля (на прик-ладі Львівщини) / В.П. Брусак, Ю.В. Зінько, Ю.Й. Нестерук // Вісник Львівського університету. Серія географ. – 1992. – Вип. 18. – С. 6-11.

Біографія

Народився у м.Калуш Івано-Франківської області, де закінчив ЗСШ No3. У 1985-1990 рр. навчався на географічному факультеті, у 1992-1995 рр. – аспірантурі Львівського університету імені Івана Франка. У 1997 р. захистив дисертацію на тему “Географічні аспекти оптимізації функціонування заповідників (на прикладі Природного заповідника “Розточчя” і Карпатського біосферного заповідника” (науковий керівник – проф. Кравчук Я.С.), у 2002 р. отримав вчене звання доцента. Працював інженером кафедри геоморфології (1990-1991 рр.), молодшим науковим (1991-1992 рр.) і науковим співробітником (1995-1999 рр.) лабораторії інженерно-геоморфологічних досліджень. З 1997 р. – асистент кафедри геоморфології. З 2000 р. – доцент кафедри геоморфології і палеогеографії та завідувач міжкафедральною лабораторією інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень. Член Науково-технічних рад природного заповідника “Горгани”, національних природних парків Яворівський і Карпатський, Надсянського РЛП,  заступник голови Науково-технічної ради НПП “Гуцульщина”. Автор понад 190 наукових праць.

Проекти

Учасник міжнародних проектів: “Екотуризм природоохоронної зони Розточчя” (1994), Міжнародного банку Реконструкції і розвитку “Збереження біорізноманіття Карпат” (1996-1997). Науковий керівник і учасник розробки Проектів організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів національних природних парків Яворівський (1999-2001, 2010-2011), Ужанський (2003- 2005), “Гуцульщина” (2003-3008) і Галицький НПП (2005-2010), Проектів організації території заповідника та охорони природних комплексів природних заповідників “Медобори” (2001-2003) і “Горгани” (2010-2011). Стипендіат Німецької служби академічних обмінів (Гіссен, 1999), стажувався в університетах Гіссена, Лейпцига і Дрездена (1999-2000), Кракова (2004).

Нагороди

Отримав відзнаку ректора за відмінне навчання, успіхи у студентській науковій роботі та активну участь в громадському житті Університету (1990 р.). Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1999-2001 рр.).

Нагороджений Грамотою ректора “За багаторічну сумлінну працю і вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності”. (2018 р.)

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!