Визначні пам’ятки природи Землі (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Брусак В. П.ГрФ-31с, ГрФ-32с, ГРО-31с, ГРН-31с, ГРТ-31с, ГРГ-31с, ГрФУ-31с, ГрХТ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ГрФ-31сдоцент Брусак В. П.
ГРО-31сдоцент Брусак В. П.
ГРТ-31сдоцент Брусак В. П.
ГрФУ-31сдоцент Брусак В. П.
ГРН-31сдоцент Брусак В. П.
ГРГ-31сдоцент Брусак В. П.
ГрХТ-31сдоцент Брусак В. П.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни: Розглядається зміст і класифікації пам’яток природи та найвизначніші пам’ятки природи Землі (унікальні скелі і скелясті гори, знамениті долини і дельти, водоспади і печери, унікальні озера і болота, незвичайні льодовики і фіорди, відомі коралові рифи, унікальні свідчення альпійського горотворення і відомі землетруси, вулкани, гейзери і псевдовулкани, унікальні метеоритні кратери, знамениті копальні і геологічні розрізи, відомі палеонтологічні місця та музеї викопної фауни і флори, унікальні комплекси рельєфу пустель). Вивчаються форми охорони пам’яток природи у структурі природно-заповідного фонду різних країн світу й України, вітчизняний і міжнародний досвід охорони пам’яток природи та основні напрямками їхнього збереження і використання, зокрема при проектуванні рекреаційного використання територій й прокладанні туристичних маршрутів.

Метою викладання навчальної дисципліни «Визначні пам’ятки природи Землі» є набуття теоретичних і практичних знань для дослідження визначних об’єктів живої і неживої природи, які мають наукову, природно-пізнавальну, естетичну і рекреаційну цінність, а також вміння застосовувати їх на практиці.

Головні цілі:

 • формування у студентів системи знань про види пам’яток живої і неживої природи та природоохоронних територій на світовому, національному і регіональному рівнях;
 • засвоєння студентами інформації про унікальні пам’ятки природи Світу і України, а також окремих регіонів;
 • формування у студентів навиків щодо обгрунтування збереження і
  використання унікальних пам’яток природи Землі для наукових, освітніх і економічних потреб (туризм і рекреація).

Після завершення цього курсу студент
знатиме:

 • види пам’яток живої і неживої природи та природоохоронних територій на світовому, національному і регіональному рівнях;
 • найвідоміші визначні пам’ятки природи Світу та України;
 • розуміти і вміти охарактеризувати наукову, природно-пізнавальну, естетичну і рекреаційну цінність пам’яток;
 • способи збереження і використання пам’яток для науково-дослідних, освітніх і економічних потреб (туризм і рекреація).

вмітиме:

 • комплексно охарактеризувати найвизначніші пам’ятки Світу і
  України;
 • аналізувати наукову, природно-пізнавальну, естетичну і рекреаційну цінність пам’яток;
 • застосувати способи збереження і використання пам’яток для науково-дослідних, освітніх і економічних потреб (туризм і рекреація).

Рекомендована література

Основна:

 • Бортник С.Ю., Гриценко В.П., Іванік О.М., Лаврук Т.М., Стецюк
  В.В. Геологічні та геоморфологічні пам’ятки України. Навчаль-
  ний посібник / За ред. В.В. Стецюка – Київ: Логос, 2020. – 500 с.
 • Геологічні пам’ятки України: у 3-х томах / В.П. Безвинний, С.В. Білецький, О.Б. Бобров та ін.; За ред. В.І. Калініна, Д.С.Гуруського Ю.О., І.В. Антакової. – К.: ДІА, 2006. – Т.1 – 320 с. –Т.2 – 345 с. – Т.3. – 350 с.
 • Олійник Я. Б. Природні та етнокультурні феномени України: монографія / Я.Б. Олійник, В.В.Стецюк. – К.: Видавн.-поліграф. центр “Київський університет”, 2008. – 215 с.
 • Шварцбах М. Великие памятники природы (перевод с немецкого). – Москва: Мир, 1973. – 329 с.

 Додаткова:

 • Геологические памятники Украины: Справочник-путеводитель /
  Коротенко Н.Е.,Щирица А.С., Каневский А.Я. и др. – Киев: Наук.
  думка, 1987. – 156 с.
 • Брусак В. Мережа та структура комплексних, геологічних і гідрологічних пам’яток природи Львівської області / В.П. Брусак,  Д. А. Кричевська, // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019, Вип. 2 (10). – С. 133–153.
 • Брусак В. Пам’ятки неживої природи басейнів Пруту і Лазещини у гірському масиві Чорногора (Українські Карпати) / В. Брусак, Д. Сеничак // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019, Вип. 1 (9). – С. 133–153
 • Брусак В. Пам’ятки неживої природи Українського Розточчя /Віталій Брусак. – Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.16 – С. 15–21.
 • Брусак В.П. Методичні аспекти класифікації і паспортизації геолого-геоморфологічних пам’яток природи // В. Брусак, В. Бакун // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип.39. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Ів.Франка, 2011. –С. 44–51.
 • Брусак В. Перспективи створення геопарку на території Подільських Товтр / В. Брусак, К. Москалюк. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. – Ч. 1. –С. 132-141.
 • Брусак В. П. Цінні природні комплекси та об’єкти верхів’я Пруту в межах Чорногори: перспективи екотуристичного використання / В.П. Брусак, Б.В. Сенчина, Д.А. Кричевська // Карпатський край: наукові студії з історії, культури, туризму. – 2012. – № 2. – С. 77–
  86.
 • Брусак В. Пам’ятки неживої природи Галицького району Івано-Франківської області: сучасний стан та перспективи екотуристичного використання / В. Брусак, Б. Баюнова //Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Збірник наук. праць. – Львів : Видавн.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 158–171.
 • Зінько Ю. Заповідні геоморфологічні об’єкти Українських Карпат: структура, особливості поширення та використання / Ю. Зінько, В. Брусак, Р. Гнатюк, Р. Кобзяк // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Матер. міжнар. семінару присв. 90-річчю від дня народж. проф. П. Цися. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – С. 260–280.
 • Зінько Ю.В. Формування міжнародного геопарку “Скелясті Бескиди” як центру геотуризму / Ю.В. Зінько. – Вісник Львів. ун-ту. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 83–93.
 • Зінько Ю.В. Передумови створення геопарку “Дністровський каньйон” / Ю. Зінько, О. Шевчук // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С. 7–12.
 • Зінько Ю. Міжнародний геопарк “Кам’яний ліс Розточчя”: концепція та програма формування / Ю. Зінько, А. Богуцький, В. Брусак, Р. Гнатюк, О. Шевчук, М. Кромпєц, Я. Бурачинський. – Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.16 – С. 33–45.
 • Зінько Ю.В. Проектовані геопарки Західної України / Ю.В. Зінько, О.М. Шевчук. – Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2011. – Вип. 3(64). – С. 41–55.
 • Катастрофы и история Земли (перевод с английского) Под. Ред.
  У. Берггрена и Дж. Ван Кауверинга. – Москва: Мир, 1986.
 • Кравчук Я.С. Перспективи розвитку вулканічного туризму в межах Вигорлат-Гутинського пасма Українських Карпат / Я.С. Кравчук, О.М. Шевчук // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : Історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 3: Матер. міжнар. наук. конф. “Туризм і розвиток регіону” / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант”, 2011. – С. 261–270.
 • Кравчук Я. Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі /Я. Кравчук, А. Богуцький, В.  Брусак, Ю. Зінько, О. Шевчук. – Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Вип. 612-613 : Географія. – Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2012. – С. 102–107.
 • Кравчук Я.С. Розвиток мережі геопарків на Західному Поділлі / Я.С. Кравчук, Ю.В. Зінько, В.П. Брусак, К.Л. Москалюк, О.М. Шевчук // Туристичні ресурси як чинник розвитку території:
  Матер. Всеукр. наук.-практ. конф.-сем. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2012. – С. 30–37.
 • Шевчук О. Європейські геопарки: збереження геоспадщини і розвиток геотуризму / Оксана Шевчук // Наукові записки Тернопільського національного пед. університету. Серія: географія. Спеціальний випуск: Стале природокористування: підходи, проблеми, перспективи. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2010– № 1 (вип. 27). – С. 369–378.
 • Шевчук О.М. Геотуристичний потенціал Івано-Франківщини /О.М. Шевчук // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. –Івано-Франківськ: “Фоліант”, 2009. – С. 352–360.
 • Шевчук О.М. Геотуристичні атракції Тернопільського Придністер’я // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. –Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 929–934.
 • Шевчук О.М. Організаційно-правові аспекти створення геопарку “Подільський карст”. – Туристичні ресурси як чинник розвитку території: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф.-сем. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 37–43.
 • Флинт Р. Ф. История Земли (перевод с англ.). – М.: Изд-во «Прогресс», 1978. – 355 с.
 • Alexandrowicz Z. Earth sciense conservation in Poland // Earth Sci. Conserv. – 1993/ – №33. – Р.7-9.
 • Dingwall P, Weighell T, Badman T Geological world heritage: a global framework, Protected Area Programme, IUCN, – 2005, pp. 51.
 • Sturm B. Geoconservation in Switzerland – General situation 2005. –GEOforumCH of the Swiss Academy of Sciences, Working Group Geotope, Goldach (Switzerland) – 2005, рр. 7.
 • Transboundary Protected Areas for Peace and Cooperation. – IUCN, 2001. – 111 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму