Практика

Географічний факультет у традиціях університету завжди асоціювався з романтикою мандрівництва, доцільним у поєднанні теорії і практики у підготовці студентів під час навчальних і виробничих практик. Практика – це не лише отримання практичних навичок та умінь, але й подорожі, ознайомлення з різнотипними природними, історико-культурними й соціально-економічними об’єктами, зустрічі з працедавцями, або ж отримання запрошення на роботу.

Резонанс приємних вражень, захоплення об’єктами польових практик спонукає до перших наукових досліджень, написання студентських наукових робіт, орієнтації у наукових дослідженнях під час подальшого навчання в аспірантурі. Важливе значення мають практики у формуванні високого рейтингу факультету серед абітурієнтів, яких ваблять подорожі, високофахові польовики-дослідники, під керівництвом яких проводяться дослідження різних регіонів України, організовуються практики за кордоном, що дає змогу скласти повне враження розмаїття природних та соціокультурних геосистем.

Типи практик

Географію ототожнюють з картами і планами. Основи землевимірювання, користування геодезичними приладами і складання карт студенти освоюють під час топографічної практики.

Кафедра туризму дотримується традицій у проведенні практик у формі навчально-екскурсійних турів Україною та територією Європейського союзу від Польщі й Угорщини до Італії і Франції. Під час краєзнавчої практики студенти-туризмознавці вивчають туристично-ресурсний потенціал Західного регіону України. Ці екскурсії охоплюють курортно-рекреаційні, історико-культурні, природоохоронні та інші туристично-привабливі об’єкти Західної України. Практика зі спортивно-оздоровчого туризму поєднує категорії гірських піших походів, ознайомлення з організацією діяльності спортивно-оздоровчих центрів України у поєднанні з вивченням туристичної інфраструктури Польщі. Уже десять років проводиться навчальна практика в Ойцовському національному природному парку (Респібліка Польща).

На другому курсі студенти-географи під час проходження навчальної комплексної практики в межах баз практик – стаціонарів організовують метеорологічні спостереження на метеомайданчиках, досліджують гідрологічний режим річок, вивчають особливості геологічної і геоморфологічної будови, ґрунтового і рослинного покривів, ландшафтної структури, аналізують специфіку соціальної та економічної сфери регіону,оцінюють екологічний стан території. Під час гірського розділу студенти подорожують пізнавальними і мальовничими маршрутами Чорногори.

Студенти-туризмознавці під час проходження практик вивчають об’єкти туристичної інфраструктури Львова та найпопулярніших регіонів України. Серед об’єктів вивчення – десятки турфірм, готелів міста Львова, зустрічі із провідними менеджера-ми-практиками туризму, керівниками тури-стичного господарства області та міської адміністрації. В свою чергу, студенти-екологи досліджують гідрологічний режим та гідроекологічний стан водойм, вивчають географію, ґенезу, екологію та деградаційні процеси ґрунтів, основи заповідання в межах природоохоронних територій, спектр проблем розроблення покладів корисних копалин й утилізації побутових і промислових відходів.

Отож, важливим напрямом роботи факультету залишається проведення навчальних, педагогічних і виробничих практик. Враховуючи досвід обмінних навчальних практик із Люблінським університетом ім. М. Кюрі-Склодовської, передбачено організацію аналогічних обмінів із іншими навчальними і науковими закладами Європи.

Стаціонари факультету забезпечують успішне проведення навчальних та виробничих практик.

На першому курсі студенти напряму “Географія” проходять навчальну міжзональну загальногеографічну, топографічну практики та ґрунтовий і геологічний розділи навчальної комплексної фізико-економіко-географічної практики. Особливо популярною серед студентів є навчальна міжзональна практика. Під час практики студенти долають значні відстані, приймають участь у піших екскурсіях, доводиться підніматись на круті схили й вершини, знайомляться з природними зонами України, особливостями розселення й освоєння території, сучасними формами ведення господарства, вивчають історичні та архітектурні пам’ятки Кам’янець-Подільського, Хотина, Умані, Інкермана та ін. Серед найбільш популярних навчальних екскурсій – екскурсія ландшафтним парком “Софіївка”, ознайомлення з природними особливостями й відомими курортами Кримського півострова.

Стаціонари

Стаціонари факультету забезпечують успішне проведення навчальних та виробничих практик.

Традиційними місцями проведення практик є Чорногірський та Дністровський географічні стаціонари, Шацький біолого-географічний стаціонар.

Відео про Чорногірський географічний стаціонар

Відео по розділах практик

У відео з геологічного розділу практики розказано про основні дочетвертинні і четвертинні відклади регіону, показано способи підготовки розрізів для опису, роз’яснено послідовність описів порід.

https://youtu.be/3OnCHdG5zp8

 У відео з геоморфологічного розділу практики детально розказано про  річковий, ерозійний, зсувний, карстовий, структурно-денудаційний рельєф досліджуваноі територіі, а для іі загального огляду з висоти пташиного польоту використано квадрокоптер.

Вступ
Частина 1
Частина 2
Частина 3
Частина 4

Зразки документів

  • Бланк Договору про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка щодо проходження практики, стажування та подальшого працевлаштування випускників Університету (doc, pdf)
  • Угода на проведення практики студентів Львівського національного університету імені Івана Франка (docpdf)
  • Зразок скерування на практику
  • Щоденник практики

Накази

Програми і силабуси практик

Методичні матеріали

ЗВІТ про результати проведення навчальних практик у 2019-2020 навчальному році

Фотозвіти про практики

  • Чорногірський географічних стаціонар (навчальні практики студентів денної та заочної форми навчання напрямів “географія”, “екологія”, “туризм”, навчальні практики студентів інших ВУЗів України та обмінна практика);
  • Шацький біолого-географічний стаціонар (навчальні практики студентів заочної форми навчання напряму “географія”, денної форми навчання напряму “екологія та збалансоване природокористування”).

Автор фото: О. Колтун

Автор фото: О. Речич