Практика

Географічний факультет у традиціях університету завжди асоціювався з романтикою мандрівництва, доцільним у поєднанні теорії і практики у підготовці студентів під час навчальних і виробничих практик. Практика – це не лише отримання практичних навичок та умінь, але й подорожі, ознайомлення з різнотипними природними, історико-культурними й соціально-економічними об’єктами, зустрічі з працедавцями, або ж отримання запрошення на роботу.

Резонанс приємних вражень, захоплення об’єктами польових практик спонукає до перших наукових досліджень, написання студентських наукових робіт, орієнтації у наукових дослідженнях під час подальшого навчання в аспірантурі. Важливе значення мають практики у формуванні високого рейтингу факультету серед абітурієнтів, яких ваблять подорожі, високофахові польовики-дослідники під керівництвом яких проводяться дослідження різних регіонів України, організовуються практики за кордоном, що дає змогу скласти повне враження розмаїття природних та соціокультурних геосистем.

Географію ототожнюють з картами і планами. Основи землевимірювання, користування геодезичними приладами і складання карт студенти освоюють під час топографічної практики.

Кафедра туризму дотримується традицій у проведенні практик у формі навчально-екскурсійних турів Україною та територією Європейського союзу від Польщі й Угорщини до Італії і Франції. Під час краєзнавчої практики студенти-туризмознавці вивчають туристично-ресурсний потенціал Західного регіону України. Ці екскурсії охоплюють курортно-рекреаційні, історико-культурні, природоохоронні та інші туристично-привабливі об’єкти Західної України. Практика зі спортивно-оздоровчого туризму поєднує категорії гірських піших походів, ознайомлення з організацією діяльності спортивно-оздоровчих центрів України у поєднанні з вивченням туристичної інфраструктури Польщі. Уже десять років проводиться навчальна практика в Ойцовському національному природному парку (Респібліка Польща).

На другому курсі студенти-географи під час проходження навчальної комплексної практики в межах баз практик – стаціонарів організовують метеорологічні спостереження на метеомайданчиках, досліджують гідрологічний режим річок, вивчають особливості геологічної і геоморфологічної будови, ґрунтового і рослинного покривів, ландшафтної структури, аналізують специфіку соціальної та економічної сфери регіону,оцінюють екологічний стан території. Під час гірського розділу студенти подорожують пізнавальними і мальовничими маршрутами Чорногори.

Студенти-туризмознавці під час проходження практик вивчають об’єкти туристичної інфраструктури Львова та найпопулярніших регіонів України. Серед об’єктів вивчення – десятки турфірм, готелів міста Львова, зустрічі із провідними менеджера-ми-практиками туризму, керівниками тури-стичного господарства області та міської адміністрації. В свою чергу, студенти-екологи досліджують гідрологічний режим та гідроекологічний стан водойм, вивчають географію, ґенезу, екологію та деградаційні процеси ґрунтів, основи заповідання в межах природоохоронних територій, спектр проблем розроблення покладів корисних копалин й утилізації побутових і промислових відходів.

Отож, важливим напрямом роботи факультету залишається проведення навчальних, педагогічних і виробничих практик. Враховуючи досвід обмінних навчальних практик із Люблінським університетом ім. М. Кюрі-Склодовської, передбачено організацію аналогічних обмінів із іншими навчальними і науковими закладами Європи.

 

Стаціонари факультету забезпечують успішне проведення навчальних та виробничих практик.

На першому курсі студенти напряму “Географія” проходять навчальну міжзональну загальногеографічну, топографічну практики та ґрунтовий і геологічний розділи навчальної комплексної фізико-економіко-географічної практики. Особливо популярною серед студентів є навчальна міжзональна практика. Під час практики студенти долають значні відстані, приймають участь у піших екскурсіях, доводиться підніматись на круті схили й вершини, знайомляться з природними зонами України, особливостями розселення й освоєння території, сучасними формами ведення господарства, вивчають історичні та архітектурні пам’ятки Кам’янець-Подільського, Хотина, Умані, Інкермана та ін. Серед найбільш популярних навчальних екскурсій – екскурсія ландшафтним парком “Софіївка”, ознайомлення з природними особливостями й відомими курортами Кримського півострову.

 

Традиційними місцями проведення практик є Чорногірський та Дністровський географічні стаціонари, Шацький біолого-географічний стаціонар.

Відео про Чорногірський географічний стаціонар

У відео з геологічного розділу практики розказано про основні дочетвертинні і четвертинні відклади регіону, показано способи підготовки розрізів для опису, роз’яснено послідовність описів порід.

https://youtu.be/3OnCHdG5zp8

 У відео з геоморфологічного розділу практики детально розказано про  річковий, ерозійний, зсувний, карстовий, структурно-денудаційний рельєф досліджуваноі територіі, а для іі загального огляду з висоти пташиного польоту використано квадрокоптер.

Вступ
Частина 1
Частина 2
Частина 3
Частина 4

 

Зразки документів

  • Бланк Договору про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка щодо проходження практики, стажування та подальшого працевлаштування випускників Університету (doc, pdf)
  • Угода на проведення практики студентів Львівського національного університету імені Івана Франка (docpdf)
  • Зразок скерування на практику
  • Щоденник практики

Накази

Про проходження педагогічної практики студентами ІV року денної форми навчання географічного факультету за освітнім рівнем “Бакалавр”, за спеціальністю “Середня освіта (Географія)”

Про проходження виробничих практик студентами ІV курсу географічного факультету денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” із спеціальностей: “ Географія”, “ Середня освіта (Географія)”, “ Науки про Землю”

Про проходження виробничих практик студентами ІІ року денної форми навчання географічного факультету за освітнім рівнем “Магістр” за спеціальностями: “Середня освіта (Географія)”, “Готельно-ресторанна справа”

Про проходження навчальних практик студентів І курсу спеціальностей: “Середня освіта (Географія)”, “Географія” “Туризм”, “Готельно-ресторанна справа”, «Екологія», «Науки про Землю» географічного факультету денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”

Про проходження навчальних практик студентами ІІ курсу за спеціальностями: “Географія”, “Середня освіта (Географія)”, “Туризм”, “Готельно-ресторанна справа” “Екологія” географічного факультету денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”

Програми практик

Робоча програма Навчальної комплексної практики для студентів 2 курсу за спеціальністю 103 Науки про Землю

Робоча програма мікрокліматичного розділу комплексної практики (2 курс)

Наскрізна програма практик напрямку “Географія”

Програма метеорологічного практикуму на метеостанції Розтоцького геофізичного стаціонару в смт Брюховичі та графік одноденного метеорологічного практикуму

Робоча програма Практика навчальна ознайомча для студентів 2 курсу  географічного факультету на 2020-2021 н.р. за спеціальністю 106 Географія

Робоча програма Практика навчальна міжзональна загальногеографічна для студентів 2 курсу  географічного факультету на 2019-2020 н.р. за спеціальністю 106 Географія 

Робоча програма Практика навчальна комплексна для студентів 2 курсу  географічного факультету на 2020-2021 н.р. за спеціальністю 106 Географія

ЗВІТ про результати проведення навчальних практик у 2019-2020 навчальному році

Фотозвіти про практики

  • Чорногірський географічних стаціонар (навчальні практики студентів денної та заочної форми навчання напрямів “географія”, “екологія”, “туризм”, навчальні практики студентів інших ВУЗів України та обмінна практика);

Автор фото: О. Колтун

Автор фото: О. Речич