Магістр. Вступ 2024

Львівський національний університет імені Івана Франка, Географічний факультет

О Г О Л О Ш У Ю Т Ь   П Р И Й О М    Н А    Н А В Ч А Н Н Я   У 2024 Р О Ц І

О С В І Т Н І Й    С Т У П І Н Ь    « М А Г І С Т Р »

(термін навчання 1 рік 4 місяці)

 

Завантажити інформацію про спеціальності у форматі pdf

 

Спеціальність 014.07 – Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта (Географія)

Ліцензований обсяг: 70 – денна і 50 – заочна форма навчання.
Умови вступу:
1. ЄВІ ;
2. ЄФВВ (предметний тест з педагогіки та психології) + мотиваційний лист.

 

Спеціальність 101 – Екологія

Освітня програма: Прикладна екологія

Ліцензований обсяг: 13 – денна форма навчання.
Умови вступу:
1. ЄВІ; 2. Фахове випробування + мотиваційний лист.

 

Спеціальність 103 – Науки про Землю

Освітні програми:
Геоекологічний менеджмент.
Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель.
Глобальні зміни геоморфосистем та геозагрози.

Ліцензований обсяг: 45 – денна форма навчання.
Умови вступу: 1. ЄВІ; 2. Фахове випробування + мотиваційний лист.

 

Спеціальність 106 – Географія

Освітня програма: Географія

Ліцензований обсяг: 50 – денна форма навчання.
Умови вступу: 1. ЄВІ; 2. Фахове випробування + мотиваційний лист.

 

Спеціальність 106 – Географія

Освітня програма: Урбаністика, міське планування і сталий просторовий розвиток

Ліцензований обсяг: 30 – денна форма навчання.
Умови вступу: 1. ЄВІ; 2. Фахове випробування + мотиваційний лист.

 

Спеціальність 181 – Харчові технології

Освітня програма: Харчові технології

Ліцензований обсяг: 30 – денна форма навчання.

Умови вступу: 1. ЄВІ; 2. Фахове випробування + мотиваційний лист.

 

Спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього середовища

Освітня програма: Технології захисту навколишнього середовища

Ліцензований обсяг: 30 – денна форма навчання.

Умови вступу: 1. ЄВІ; 2. Фахове випробування + мотиваційний лист.

 

Спеціальність 241 – Готельно-ресторанна справа

Освітня програма: Готельно-ресторанна справа

Ліцензований обсяг: 40 – денна і 20 – заочна форма навчання.

Умови вступу: 1. ЄВІ; 2. Фахове випробування (один із предметних тестів за вибором)+ мотиваційний лист.

 

Спеціальність 242 – Туризм і рекреація

Освітня програма: Туристична діяльність

Ліцензований обсяг: 75 – денна форма навчання.

Умови вступу: 1. ЄВІ; 2. Фахове випробування (один із предметних тестів за вибором) + мотиваційний лист.

 

Спеціальність 242 – Туризм і рекреація

Освітня програма: Міжнародний туризм

Ліцензований обсяг: 50 – денна, 25 – заочна форма навчання.
Умови вступу: 1. ЄВІ; 2. Фахове випробування (один із предметних тестів за вибором) + мотиваційний лист.

Інформація про освітню програму “Міжнародний туризм” у pdf форматі

 

АЛГОРИТМ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

за спеціальностями 014.07 «Середня освіта (Географія)», 101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 106 «Географія», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 181 «Харчові технології», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» PDF

 

Інформація для вступників на здобуття ОС «Магістр» 2023

Списки осіб, зареєстрованих для складання іспиту для вступу в магістратуру у 2023 році