Магістр. Вступ 2022

Львівський національний університет імені Івана Франка, Географічний факультет

О Г О Л О Ш У Ю Т Ь   П Р И Й О М    Н А    Н А В Ч А Н Н Я   У 2022 Р О Ц І

О С В І Т Н І Й    С Т У П І Н Ь    « М А Г І С Т Р »

(термін навчання 1 рік 4 місяці)

 

Завантажити інформацію про спеціальності у форматі pdf

 

Спеціальність 014.07 – Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта (Географія)

Ліцензований обсяг: 100 – денна і 50 – заочна форма навчання.
Умови вступу:
На державну форму: фахове випробування.
На платну форму: мотиваційний лист.

Кваліфікація: магістр освіти (географія). Учитель географії.

 

Спеціальність 101 – Екологія

Освітня програма: Прикладна екологія

Ліцензований обсяг: 13 – денна форма навчання.
Умови вступу:
На державну форму: фахове випробування.
На платну форму: мотиваційний лист.

Кваліфікація: магістр з екології. Професіонал із прикладної екології.

 

Спеціальність 103 – Науки про Землю

Освітні програми:
Геоекологічний менеджмент. Кваліфікація: магістр з Наук про Землю. Професіонал з геоекологічного менеджменту.
Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель. Кваліфікація: магістр з Наук про Землю. Професіонал з прикладного ґрунтознавства та оцінки земель.
Глобальні зміни геоморфосистем та геозагрози.  Кваліфікація: магістр з Наук про Землю. Професіонал з глобальних змін геоморфосистем і геозагроз.

Ліцензований обсяг: 45 – денна форма навчання.
Умови вступу:
На державну форму: фахове випробування.
На платну форму: мотиваційний лист.

 

Спеціальність 106 – Географія

Освітня програма: Географія

Ліцензований обсяг: 100 – денна форма навчання.
Умови вступу:
На державну форму: фахове випробування.
На платну форму: мотиваційний лист.

Кваліфікація: магістр географії.

 

Спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього середовища

Освітня програма: Технології захисту навколишнього середовища

Ліцензований обсяг: 30 – денна форма навчання.
Умови вступу:
На державну форму: фахове випробування.
На платну форму: мотиваційний лист.

Кваліфікація: магістр з технологій захисту навколишнього середовища.

 

Спеціальність 241 – Готельно-ресторанна справа

Освітня програма: Готельно-ресторанна справа

Ліцензований обсяг: 20 – денна і 20 – заочна форма навчання.
Умови вступу:
На державну форму: фахове випробування.
На платну форму: мотиваційний лист.

Кваліфікація: магістр з готельно-ресторанної справи.

 

Спеціальність 242 – Туризм

Освітня програма: Туристична діяльність

Ліцензований обсяг: 75 – денна форма навчання.
Умови вступу:
На державну форму: фахове випробування.
На платну форму: мотиваційний лист.

Кваліфікація: магістр з туризму. Туристична діяльність.

 

Спеціальність 242 – Туризм

Освітня програма: Міжнародний туризм

Ліцензований обсяг: 75 – денна форма навчання.
Умови вступу:
На державну форму: фахове випробування.
На платну форму: мотиваційний лист.

Кваліфікація: магістр з туризму. Міжнародний туризм.

 

АЛГОРИТМ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

за спеціальностями 014.07 «Середня освіта (географія)», 101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 106 «Географія», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища»  PDF

 

Реєстрація для складання вступних випробувань для вступу в магістратуру у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Особи, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра у 2022 році зобов’язані зареєструватися для складання вступних випробувань та отримати екзаменаційний листок  в пункті реєстрації.

Реєстрація осіб, здійснюється дистанційно:

ФакультетАдреса електронної пошти  для реєстраціїАдреса видачі екзаменаційних листків
Географічнийzno.geograf@lnu.edu.uaвул. Дорошенка, 41 (ауд.35)

Терміни реєстрації вступників для складання вступних випробувань

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) відбувається

Перелік документів, необхідних для реєстрації вступника

(подаються скановані копії (фотокопії)): 

  1. Заява-анкета з інформацією, необхідною для формування екзаменаційного листка (заповнюється розбірливо друкованими літерами) (Зразок заяви).
  2. Документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника (ПАСПОРТ).
  3. Облікова картка платника податків вступника (ІПН).
  4. Документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), або Довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в 2021 році (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти).
  5. Фотокартка для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.
  6. Медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

При реєстрації вступник зазначає:

– іноземну мову, з якої він бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова, або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);

– інформацію про блоки єдиного фахового вступного випробовування, які особа бажає скласти;

–інформацію про населений пункт, у якому вступник бажає скласти вступні випробування (Вступні випробування проводяться в обласних центрах (крім міст Донецьк і Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ і Маріуполь Донецької області, місті Сєверодонецьк Луганської області, а також в інших містах обласного підпорядкування, визначених Українським центром оцінювання якості освіти).

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

 Завершення процедури реєстрації:

– після завершення реєстрації вступнику на електронну адресу, вказану в Анкеті, надсилається сканована копія сформованого Екзаменаційного листка;

– вступник здійснює перевірку інформації, зазначеної в сканованій копії Екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звертається до відповідального працівника Приймальної комісії для з’ясування ситуації за допомогою електронної пошти;

– оригінал оформленого Екзаменаційного листка зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто, або надсилається засобами поштового зв’язку (за умови зазначення вступником такої необхідності в Анкеті).

Терміни складання основної сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

Запланована дата складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови – 

Запланована дата складання Єдиного фахового вступного випробування з права і загальних навчальних правничих компетентностей –

Інформацію про місце та час проведення вступних випробувань буде зазначено в запрошенні-перепустці, розміщеній на інформаційній сторінці вступника «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше ніж за два тижні до проведення вступних випробувань.

Основна сесія ЄВІ проводиться у дві зміни (початок першої зміни – о 10:00, другої – о 14:00).

Допуск учасників до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку вступних випробувань.

У пункті тестування вступник зобов’язаний пред’явити

 – Екзаменаційний листок (оформляється при реєстрації в Приймальній комісії);

– Документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку) (ПАСПОРТ);

 запрошення-перепустку (роздруковується вступником особисто з власного кабінету учасника Єдиного вступного іспиту/Єдиного фахового вступного випробування).