Магістр. Вступ 2022

Львівський національний університет імені Івана Франка, Географічний факультет

О Г О Л О Ш У Ю Т Ь   П Р И Й О М    Н А    Н А В Ч А Н Н Я   У 2022 Р О Ц І

О С В І Т Н І Й    С Т У П І Н Ь    « М А Г І С Т Р »

(термін навчання 1 рік 4 місяці)

 

Завантажити інформацію про спеціальності у форматі pdf

 

Спеціальність 014.07 – Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта (Географія)

Ліцензований обсяг: 100 – денна і 50 – заочна форма навчання.
Умови вступу:
На державну форму: фахове випробування.
На платну форму: мотиваційний лист.

Кваліфікація: магістр освіти (географія). Учитель географії.

 

Спеціальність 101 – Екологія

Освітня програма: Прикладна екологія

Ліцензований обсяг: 13 – денна форма навчання.
Умови вступу:
На державну форму: фахове випробування.
На платну форму: мотиваційний лист.

Кваліфікація: магістр з екології. Професіонал із прикладної екології.

 

Спеціальність 103 – Науки про Землю

Освітні програми:
Геоекологічний менеджмент. Кваліфікація: магістр з Наук про Землю. Професіонал з геоекологічного менеджменту.
Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель. Кваліфікація: магістр з Наук про Землю. Професіонал з прикладного ґрунтознавства та оцінки земель.
Глобальні зміни геоморфосистем та геозагрози.  Кваліфікація: магістр з Наук про Землю. Професіонал з глобальних змін геоморфосистем і геозагроз.

Ліцензований обсяг: 45 – денна форма навчання.
Умови вступу:
На державну форму: фахове випробування.
На платну форму: мотиваційний лист.

 

Спеціальність 106 – Географія

Освітня програма: Географія

Ліцензований обсяг: 100 – денна форма навчання.
Умови вступу:
На державну форму: фахове випробування.
На платну форму: мотиваційний лист.

Кваліфікація: магістр географії.

 

Спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього середовища

Освітня програма: Технології захисту навколишнього середовища

Ліцензований обсяг: 30 – денна форма навчання.
Умови вступу:
На державну форму: фахове випробування.
На платну форму: мотиваційний лист.

Кваліфікація: магістр з технологій захисту навколишнього середовища.

 

Спеціальність 241 – Готельно-ресторанна справа

Освітня програма: Готельно-ресторанна справа

Ліцензований обсяг: 20 – денна і 20 – заочна форма навчання.
Умови вступу:
На державну форму: фахове випробування.
На платну форму: мотиваційний лист.

Кваліфікація: магістр з готельно-ресторанної справи.

 

Спеціальність 242 – Туризм

Освітня програма: Туристична діяльність

Ліцензований обсяг: 75 – денна форма навчання.
Умови вступу:
На державну форму: фахове випробування.
На платну форму: мотиваційний лист.

Кваліфікація: магістр з туризму. Туристична діяльність.

 

Спеціальність 242 – Туризм

Освітня програма: Міжнародний туризм

Ліцензований обсяг: 75 – денна форма навчання.
Умови вступу:
На державну форму: фахове випробування.
На платну форму: мотиваційний лист.

Кваліфікація: магістр з туризму. Міжнародний туризм.

Інформація про освітню програму “Міжнародний туризм” у pdf форматі

 

АЛГОРИТМ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

за спеціальностями 014.07 «Середня освіта (географія)», 101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 106 «Географія», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» PDF

 

Реєстрація для складання вступних випробувань для вступу в магістратуру у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 

Терміни реєстрації вступників для складання вступних випробувань

Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) відбувається з 1 серпня 2022 р.

Перелік документів, необхідних для реєстрації вступника

(подаються скановані копії (фотокопії)): 

  1. Заява-анкета з інформацією, необхідною для формування екзаменаційного листка (заповнюється розбірливо друкованими літерами) (Зразок заяви).
  2. Документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника (ПАСПОРТ).
  3. Облікова картка платника податків вступника (ІПН).
  4. Документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), або Довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в 2021 році (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти).
  5. Фотокартка для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

Терміни складання основної сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

Запланована дата складання Єдиного фахового вступного випробування з права і загальних навчальних правничих компетентностей – 16-19 вересня 2022 р.

Інформацію про місце та час проведення вступних випробувань буде зазначено в запрошенні-перепустці, розміщеній на інформаційній сторінці вступника «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше ніж за два тижні до проведення вступних випробувань.

Допуск учасників до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку вступних випробувань.

У пункті тестування вступник зобов’язаний пред’явити

 – Екзаменаційний листок (оформляється при реєстрації в Приймальній комісії);

– Документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку) (ПАСПОРТ);

 запрошення-перепустку (роздруковується вступником особисто з власного кабінету учасника Єдиного вступного іспиту/Єдиного фахового вступного випробування).