Магістр. Вступ 2020

Результати вступного випробування з іноземної мови для вступників в магістратуру  PDF

 

Особи, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання на географічному факультеті для здобуття ступеня магістра у 2020 році зобов’язані зареєструватися для складання вступних випробувань та отримати екзаменаційний листок  в пункті реєстрації.

Адреса електронної пошти для реєстрації:  zno.geograf@lnu.edu.ua

Адреса видачі екзаменаційних листків:  м. Львів, вул. Дорошенка, 41 (ауд.35)

 

Алгоритм вступної кампанії для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями 101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 106 «Географія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 242 «Туризм»  PDF

Алгоритм вступної кампанії для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальністю 014.07 «Середня освіта (Географія)» PDF

 

Перелік документів, необхідних для реєстрації вступника

(подаються скановані копії (фотокопії)):

 Заява-анкета з інформацією, необхідною для формування екзаменаційного листка, з підписом вступника (Зразок заяви).

  1. Документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника (ПАСПОРТ).
  2. Облікова картка платника податків вступника (ІПН).
  3. Документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), або Довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в 2020 році (Лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання)).
  4. Фотокартка для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.
  5. Медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

При реєстрації вступник зазначає:

– іноземну мову, з якої він бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова, або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);

– інформацію про блоки єдиного фахового вступного випробовування, які особа бажає скласти;

– інформацію про населений пункт, у якому вступник бажає скласти вступні випробування (Вступні випробування проводяться в обласних центрах (крім міст Донецьк і Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ і Маріуполь Донецької області, місті Сєверодонецьк Луганської області, а також в інших містах обласного підпорядкування, визначених Українським центром оцінювання якості освіти).

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

 Завершення процедури реєстрації:

– після завершення реєстрації вступнику на електронну адресу, вказану в Анкеті, надсилається сканована копія сформованого Екзаменаційного листка;

– вступник здійснює перевірку інформації, зазначеної в сканованій копії Екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звертається до відповідального працівника Приймальної комісії для з’ясування ситуації за допомогою електронної пошти;

– оригінал оформленого Екзаменаційного листка зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто, або надсилається засобами поштового зв’язку (за умови зазначення вступником такої необхідності в Анкеті).

Терміни складання основної сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

Інформацію про місце та час проведення вступних випробувань буде зазначено в запрошенні-перепустці, розміщеній на інформаційній сторінці вступника «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше ніж за два тижні до проведення вступних випробувань.

Допуск учасників до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку вступних випробувань.

У пункті тестування вступник зобов’язаний пред’явити

 – Екзаменаційний листок (оформляється при реєстрації в Приймальній комісії);

– Документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку) (ПАСПОРТ);

– запрошення-перепустку (роздруковується вступником особисто з власного кабінету учасника Єдиного вступного іспиту/Єдиного фахового вступного випробування).