103 Науки про Землю. Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель

Освітній ступінь: “Магістр”, спеціальність: 103 “Науки про Землю”

Освітньо-професійна програма

Інформаційний буклет

Умови вступу: На державну форму:
фахове випробування.
На платну форму: мотиваційний лист.

Випускнику присвоюється кваліфікація: Магістр з Наук про Землю. Професіонал з прикладного ґрунтознавства та оцінки земель.

Особливості освітньої програми

Особливістю програми є її фокусування на підготовку професіоналів для вирішення практичних задач у прикладному ґрунтознавстві, зокрема: дослідження морфогенетичних властивостей ґрунтів, проведення великомасштабних ґрунтових обстежень із застосуванням сучасних ГІС-технологій, картографування ґрунтового покриву, обґрунтування способів підвищення їхньої родючості, раціонального використання і охорони та опанування методології економічної оцінки земель.

Перспективи працевлаштування

Працевлаштування у державних та приватних установах і організаціях, діяльність яких пов’язана з виконанням науково-дослідної, освітньої, проектно-пошукової роботи та економічної оцінки у сфері землекористування, раціонального використання та збереження родючості ґрунтів, охорони природних, і передусім земельних ресурсів, консультування агробізнесу, органів виконавчої влади, зокрема місцевого і регіонального самоврядування.

Переваги спеціальності

  • Знання сучасних засад прикладного ґрунтознавства, взаємодії природи і суспільства із застосуванням раціонального використання природних ресурсів, і передусім земельних ресурсів, а також економічних аспектів законодавства щодо оцінки земель.
  • Володіння сучасними методами досліджень, які використовуються у виробничих та науково-дослідницьких організаціях при вивченні Землі, і зокрема педосфери та її компонентів.
  • Уміння застосовувати наукові знання і практично втілювати їх для розробки та впровадження механізмів територіального планування, проведення моніторингу розвитку регіонів, складання стратегічних планів і програм.
  • Уміння застосовувати методологію економічної оцінки земель як невід’ємної складової державного земельного кадастру.
  • Володіння геоінформаційними методами в ґрунтознавстві та експертній грошовій оцінці земель.
  • Поглиблене володіння методиками: ґрунтово-географічних досліджень, картографування ґрунтового покриву, нормативної та експертної грошової оцінки земель та геоінформаційними методами в одній із галузей землекористування.