Студентська конференція

Всеукраїнська студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, туризму та сфери гостинності в Україні”

Наукова конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Горизонти ґрунтознавства»

Міждисциплінарні дослідження в умовах нової реальності: Україна і світ: Матеріали Міжвузівської студентської наукової конференції – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2023. – 1 електронний опт. диск (СD-ROM)