Зінько Юрій Володимирович

Посада: старший викладач кафедри туризму

Телефон (робочий): (032) 239-43-02

Електронна пошта: Yuriy.Zinko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • природоохоронний аналіз та оцінка рельєфу;
 • геоспадщина і геотуризм, територіальне планування заповідних територій;
 • сільський туризм і екотуризм.

Курси

Публікації

Монографії та посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Мальська М.П., Зінько Ю. В., Андрейчук Ю. М. Агротуристичний кластер “Горбогори”: проблематика розвитку туристичних послуг і продуктів. // Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”/ Черкаський державний технологічний університет, 2023. – с. 117-119.
 • Біланюк В. І., Зінько Ю. В. Про створення еколого-освітнього екотуристичного кластеру на базі НПП «Синевир» // Функціонування природоохоронних територій в сучасних умовах : Матер. міжнар. наук.-практ. конфер. з нагоди 30-річчя НПП «Синевир». – Синевир, 2019. – С. 210-212.
 • Зінько Ю., Мальська М., Табака Н., Янчишин І. Гастрономічний туризм Львівщини: стан і перспективи / Юрій Зінько, Марта Мальська, Наталія Табака, Іоан Янчишин // Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації європейського досвіду : Матер. Міжнар. наук-практ. конфер. – Географія та туризм. – Київ С. 85-87.
 • Мальська М., Філь М., Зінько Ю. Сучасні підходи виробництва крафтової продукції у гастрономічному туризмі Львівщини / Марта Мальська, Марія Філь, Юрій Зінько // Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації європейського досвіду : Матер. Міжнар. наук-практ. конфер. – Географія та туризм. – Київ С. 90-91.
 • Любіцева О., Войцеховський К., Зінько Ю., Кочеткова І. Використання рекреаційно-туристичного потенціалу Розточчя в туризмі Польщі і України / О. Любіцева, К. Войцеховський, Ю. Зінько, І. Кочеткова // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягенння та перспективи (GTSNU) : матер. міжнар. наук.-практ. конференції. – Київ: Прінт-Сервіс, 2018. – С. 206-208.
 • Дубіс Л., Мальська М., Зінько Ю. Проблеми формування національного бренду сільського зеленого туризму // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матер. XІІІ Міжнар. наук. конференції. – Львів, 2019. – С. 291-294.
 • Зінько Ю., Левчук А. Аналіз змін в інформаційно-рекламному забезпеченні сільського зеленого туризму Карпатського регіону // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матер. XІІІ Міжнар. наук. конференції. – С. 262-265.
 • Зінько Ю., Іваник М. Інноваційні форми збереження і популяризації геоспадщини: міжнародний досвід та українські реалії // Екологічні проблеми природокористування. Наука, освіта, практика : Матер. всеукр. конфер. до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології ЛНУ ім. Івана Франка / [відп. ред. М.Павлунь] – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 42-45.
 • Зінько Ю. Діяльність О. Т. Ващенка у Львівському відділі Географічного Товариства України // Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики: Матер. Всеукраїнського наукового семінару, присвяченого 110-літтю від народження д.г.н., проф. О. Т. Ващенка [відп. ред. Шаблій О. І.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 47-49.
 • Завадович О., Вітошек К., Кнез Н., Зінько Ю. Стежки здоров’я в структурі лікувально-оздоровчого туризму (з досвіду ініціатив парку «Знесіння») // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матер. XІІІ Міжнар. наук. конференції. – Львів, 2019. – С. 287-291.
 • Зінько Ю. Геоосвіта і геотуризм у національних парках заходу України // Природоохоронна територія як базова навчальна платформа Нової української школи : Зб. статей Всеукраїнської наук.-практ. конфер. з міжнародною участю. – Львів, 2019. – Ч.1. – С. 37-42.
 • Іваніна А., Підлісна О., Гоцалюк Г., Зінько Ю., Чучман Н. Геотуристична стежка у Регіональному ландшафтному парку «Знесіння» (Львів) // Природоохоронна територія як базова навчальна платформа Нової української школи : Зб. статей Всеукраїнської наук.-практ. конфер. з міжнародною участю. – Львів, 2019. – Ч.2. – С. 60-70.
 • Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Зяблікова І. Г. Топокліматичні дослідження Мухи Б. П. на Розточчі та їх використання для вивчення морфодинаміки схилів // Довготермінові спостережння довкілля: досвід, проблеми, перспективи : Матер. Міжнар. наук. семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б.П.Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.189-200.
 • Зінько Ю., Мальська М. Науково-освітнє забезпечення досліджень і краєзнавчо-туристичної популяризації природної і культурної спадщини Розточчя // Роль і значення персоналу в промоції та пропагуванні природних цінностей і природної спадщини регіону Розточчя : Матер. конференції. [Проект «РовеЛове Розточчя – разом попри кордони» в рамках Грантового контракту PLBU.01.02.00-06-0211/17-00] – Львів, 2019. – С. 1-9.
 • Зінько Ю. В., Гнатюк Р. М., Іваник М. Б., Оліяр Г. І. Стратегічні завдання і перспективні заходи зі збереження і сталого використання геоспадщини природного заповідника «Медобори» // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.) [наук. ред. Л. П. Царик, М. Я. Сивий, А. В. Кузишин, Я. О. Мариняк]. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. – С. 84-88.
 • Зінько Ю., Мальська М., Дубіс Л. Кластери сільського туризму в Україні // Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2019. – C.75-83.
 • Зінько Ю. В., Когут М. В. Формування Комарнівського кластеру сільського туризму на Городоччині // VII Регіональна науково-практична конференція «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму : Проблеми та перспективи розвитку туристичної дестинації Городоччини» (Львів-Городок, 21-22 березня 2019 р.) – Львів: ЛІЕТ, 2019. – С. 61-66.
 • Кравчук Я., Зінько Ю. Вивчення Степаном Рудницьким морфології, генезису та історії розвитку рельєфу Поділля // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірн. наук. праць. – 2019. – Вип. 1 (9). – С. 3–20.
 • Мальська М.П., Філь М.І., Зінько Ю.В. Потенціал ресторанного гастро-туру у розвитку гастрономічного туризму Львова // Географія та туризм: Наук. зб. [ред. кол. О. Любіцева та ін.]. – К.: Альфа-ПІК, 2019. – Вип. 49. – С. 73-82.
 • Зінько Ю. Кластери туризму як один з інструментів сталого сільського розвитку України / Ю. Зінько, М. Мальська, Л. Дубіс, В. Васильєв, І. Околович // International Public-Scientific Initiative «Community: Health. Human Potential. Socio-Economic Innovations» (29-31 May 2019, Ukraine, Kyiv) / International Platform “Mental Health: Global challenges”. – Режим доступу: https://www.mhgc21.org/en/mhgc21/events/2019may/Klastery-turyzmu-yak-odyn-z-instrumentiv-staloho-silskoho-rozvytku-Ukrayiny DOI: http://doi.org/10.32437/IPSIProceedings.Issue-2019
 • Zinko Yu., Malska M., Kriba I. A Multilevel Universal Model of the Rural Tourism Cluster: Implementation at the Local Level // Studia Periegetica. – 2018. – Vol. 4(24). – P. 11–24. – https://doi.org/10.26349/st.per.0024.1
 • Мальська М., Зінько Ю. Типи і моделі кластерів сільського туризму в Україні // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм. – 2018. – Вип. 2. – С. 8–23. – https://doi.org/10.31866/2616-7603.2.2018.154397
 • Кальна-Дубінюк Т., Локутова О., Зінько Ю., Нестерчук І., Строченко Н. Сільський зелений туризм. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни для аграрних закладів вищої освіти. – Київ: Агроосвіта, 2018. – 19 с. (1,2 д.а.).
 • Любіцева О., Войцеховський К., Зінько Ю., Кочеткова І. Транскордонне співробітництво з туризму на Розточчі // Географія та туризм: Наук. зб. [ред. кол. О. Любіцева та ін.]. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44. – С. 68-80.
 • Мальська М.П., Зінько Ю.В. Типи і моделі кластерів сільського туризму в Україні // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм : наук. зб. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. – Вип. 2. – С.8-23.
 • Зінько Ю. В., Мальська М. П. Кластери сільського туризму України як інноваційні структури // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт.-1 лист. 2018 р. / [відповід. за вип.: М. Ю. Барна] – Львів : ЛТЕУ, 2018. – С. 157-161.
 • Зінько Ю. В., Площанський П.М., Іваник М.Б. Перспективи розвитку рекреації і туризму в Національному природному парку «Дністровський каньйон» // Географія та туризм: Наук. зб. [ред. кол. О. Любіцева та ін.]. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43. – С. 173-185.
 • Майданський М.А. Обгрунтування доцільності розширення території Яворівського національного природного парку за рахунок частини земель державного підприємства “Рава-Руське лісове господарство” // М.А. Майданський, І.П. Любинець, С.М. Стельмах, В.П. Брусак, Ю.В. Зінько, Г.С. Савка, В.М. Шушняк / Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю створення Яворівського національного природного парку. – смт. Івано-Франкове; Львів: ЗУКЦ, 2018. – С. 51–61.
 • Бубняк І. Бориславське нафтове родовище як об’єкт міжнародного геотуристичного шляху “Гео-Карпати” / І. Бубняк, А. Бучинська, Я. Внук, Ю. Зінько, Л. Скакун, О. Яцожинський // Культурна спадщина нафтової столиці Передкарпаття. Матеріали наук.-практ. конф. – Львів, 2017. – С. 90–92.
 • Bzhezinska-Woytsek T. Development prospects for cross-border tourism on the height of Roztoczczya / T. Bzhezinska-Woytsek, T. Grabovski, M. Malska, Yu. Zinko, O. Zavadovych // Sustainable tourism for development: Proceedings of International conference (Zhovkva, March   19-22, 2017). – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv; The Baltic University Programme, 2017. – P. 11–13.
 • Bubniak I. Geo-heritage sites as attractions of Geo-Karpaty Ukrainian-polish touristic route / I. Bubniak, Yu. Zinko, M. Malska, L. Skakun, A. Buchynska, O. Yatsozhynsky, A. Solecky // Sustainable tourism for development: Proceedings of International conference (Zhovkva, March   19-22, 2017). – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv; The Baltic University Programme, 2017. – P. 13–15.
 • Zinko Y. Polish-Ukrainian Geotourist Route “Geo-Carpathians” / Y. Zinko, L. Skakun, I. Bublik, A. Buchynska, O. Yatsozhynskyi, M. Malska, A. Soleсki. // GEOTRENDS : 2nd International Conference on Geoheritage & Geotourism. – 20–23rd September 2017, Wrocław/Poland. – P. 26.
 • Зінько Ю. До питання комплексних досліджень скель-мегалітів Косівщини / Ю. Зінько // Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 15-й річниці НПП “Гуцульщина”. – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2017. – С. 322–326.
 • Зінько Ю. Досвід підготовки в університетах Франції фахівців з туристично-готельного та ресторанного бізнесу / Ю. Зінько, М. Мальська, О. Мхітарян, Н. Антонюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 77–80.
 • Зінько Ю. Передумови та пріоритети розвитку рекреації і туризму на території НПП “Північне Поділля” / Ю. Зінько, Я. Хомин, М. Іваник, М. Каднічанська // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 80–85.
 • Зінько Ю. Християнсько-екологічна освіта в Україні: нові виклики / Ю. Зінько, Н. Джура // Edukacja i duchowość ekologiczna [Pod. red. Ks. Petera Tirpáka i Józefa Partyki]. – Ojcow, 2017. – S. 99–107.
 • Kiptenko V. Geography of tourism of the Ukraine / V. Kiptenko, O. Lyubitsewa, M. Malska, M. Rutynskyi, Yu. Zan’ko, Yu. Zinko // Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries. Second Edition / ed. K. Widawski, J. Wyrzykowski. – Basel : Springer International Publishing AG, 2017. – Р. 509–551
 • Malska M. Geomorphosites as integral part of Geo-Karpaty Ukrainian-Polish geotouristic route / M. Malska, Y. Zinko, I. Bubniak, R. Hnatyuk, L. Skakun // Archives of tourism, hospitality and sport science / Copyright by Vincent Pol University in Lublin, Poland. – Vol. 2. – 2016. – P. 55–67. ISSN : 2451-5124.
 • Malska M. Ecotourism and Geotourism in Ukraine / M. Malska, Yu. Zinko, N. Antoniuk // Journal of Geography, Politics and Society. – 2016. – 6 (4). – P. 27–33.
 • Zinko Y. Introduction / Yuriy Zinko // Sustainable Tourism for Development. Studia Periegetica. – No. 2(18)/2017. – P. 9–11.
 • Мальська М. П. Удосконалення схеми рекреаційно-туристичної регіоналізації України / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання” (24–25 березня 2016 р.): у 2-х томах / Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Т. 1. – Черкаси, 2016. – С. 86–89.
 • Зінько Ю. Геотуристичні атракції Ойцовського національного парку (Польща) / Юрій Зінько, Юзеф Партика // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ювілейної Х міжнародної наукової конференції. Львів, 2016. – С. 154-157.
 • Кравчук Я. Інвентаризація та оцінка георізноманітності верхнього і середнього Придністер’я для потреб геоохорони і геотуризму / Ярослав Кравчук, Юрій Зінько, Роман Гнатюк, Оксана Шевчук // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 149-151.
 • Кравчук Я. Оцінка георізноманітності геоморфологічних районів Верхнього і Середнього Придністер’я / Ярослав Кравчук, Юрій Зінько, Роман Гнатюк, Катерина Москалюк // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1(6). – С. 275-290.
 • Зінько Ю. Інвентаризація та оцінка об’єктів геоморфологічної спадщини Придністерського Поділля для потреб геоохорони і геотуризму / Юрій Зінько, Мирослав Іваник // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1(6). – 291-302.
 • Зінько Ю. Наукове та освітнє забезпечення геотуризму / Юрій Зінько, Мирослав Іваник // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: НВФ “Карти і Атласи”, 2016. – C. 9-10.
 • Зінько Ю. Проектований польсько-український туристичний шлях «Гео-Розточчя» / Юрій Зінько, Марта Мальська, Ярослав Кравчук, Оксана Шевчук, Тадеуш Грабовскі // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: НВФ “Карти і Атласи”, 2016. – C. 67-68.
 • Завадович О. Підвищення привабливості і значення природоохоронного об’єкту при впровадженні геоекспозицій в регіональному ландшафтному парку «Знесіння» / Олександр Завадович, Юрій Зінько // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: НВФ “Карти і Атласи”, 2016. – C. 157-159.
 • Зінько Ю. Система міжнародної сертифікації GoToCarpathia – шанс для промоції регіональних продуктів сільського туризму Українських Карпат / Юрій Зінько, Марта Мальська, Богуслав Пизоха, Павло Горішевський / Матеріали міжнародного круглого столу «Сталий розвиток сільського туризму». – К.:ЛГТ, 2016. – С. 16–18.
 • Зінько Ю. Польсько-український геотуристичний шлях «Гео-Карпати» / Юрій Зінько, Марта Мальська, Леонід Скакун, Ігор Бубняк, Анджей Солєцкій // ІІІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski I Ukrainy” : Streszczenia referatów – Lublin–Lwów, 2016. – С. 7-9.
 • Мальська М. Перспективні форми транскордонної туристичної діяльності у Розточчі / Марта Мальська, Наталія Антонюк, Юрій Зінько, Тадеуш Грабовскі // ІІІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski I Ukrainy” : Streszczenia referatów – Lublin–Lwów, 2016. – С. 23-24.
 • Transgraniczny Rezerwat Biosfery “Roztocze” : Transboundary Biosphere Reserve “Roztocze” / Oleksiy Balytskiy, Mikhaylo Bilyak, Yaroslaw Bovt, Teresa Brzezińska-Wójcik, Lucyna Droździel, Małgorzata Flaga, Tadeusz Grabowski, Wioletta Kałamucka, Krzysztof Kałamucki, Marcin Kozieł, Irena Lublienec, Inesa Shemlynets, Ewa Skowronek, Myroslawa Soroka, Przemysław Stachyra, Halyna Stryamets, Alina Urbańska, Jurij Zinko. – Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015. – 170 s.
 • Туристична галузь: висновки з аналітичного дослідження та соціологічного опитування: Івано-Франківська область – край для туризму / Л. Аронець, Г. Васильченко, В. Великочий, Н. Гасюк, П. Горішевський, Б. Гречаник, Ю. Зінько, О. Іваницька, Є. Микитюк, Л. Михайлишин, В. Насадюк, В. Передерко, С. Оришко, Д. Симовоник, І. Турчак, О. Федорович. – Івано-Франківськ, 2015. – 42 c.
 • Зінько Ю. Інноваційні форми охорони геоспадщини / Ю. Зінько, Я. Кравчук, О. Шевчук // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 14-16 травня 2015 р.) – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2015. – С. 247-251.
 • Мальська М. Система міжнародної сертифікації GoToCarpathia як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіональних туристичних продуктів Східних Карпат / М. Мальська, Н. Антонюк, Б. Пизоха, Ю. Зінько, П. Горішевський // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції [За ред. Саух І. В.] – Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2015. – С. 67-69.
 • Кравчук Я. С. Науково-методичні підходи до оцінки георізноманітності верхнього і середнього Придністер’я / Я. С. Кравчук, Р. М. Гнатюк, Ю. В. Зінько // Географія. Екологія. Туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (21-25 травня 2015 р.). – Тернопіль: СМП «Тайп», 2015. – С. 253-254.
 • Пизоха Б. Перспективи впровадження системи міжнародної сертифікації GoToCarpathia для об’єктів зеленого туризму в Українських Карпатах / Б. Пизоха, Ю. Зінько, М. Мальська, Н. Антонюк // Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму: [Текст]: Зб. матер. між нар. наук.-практ. конф. (Львів, 22 квітня 2015 р.). / Міністерство освіти і науки України. Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – С. 210-217.
 • Львів: Природа навколо нас: Монграфія / М. М. Назарук, А. М. Галушка, Н. В. Партика, Ю. В. Зінько, Б. В. Сенчина, І. Б. Койнова, М. Є Крет. – Львів: Коло, 2016. – 206 с.
 • Біосферний резерват «Розточчя» / [ред.-упоряд. С. Стойко, А.-Т. Башта, Ю. Зінько, М. Герасімюк]. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 224 с.
 • Гнатяк І. Моніторинг мікрорельєфу на туристичних стежках Карпатського національного парку / Ігор Гнатяк, Юрій Зінько. – Prądnik. Prace Muz. Szafera. – Вип. 25. – 2015. – С. 1-12.
 • Мальська М. П. Сільський туризм в Карпатському регіоні: сучасний стан і перспективи розвитку / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, П. А. Горішевський // Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5–6 листопада 2015 р.). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 127–130.
 • Кравчук Я., Богуцький А., Зінько Ю., Брусак В., Кричевська Д., Благодир С., Шевчук О. Мережа геопарків в Україні: головні засади формування. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2013. – Вип. 46. – С. 203–217.  ВісникЛНУ2013-Geoparky.pdf
 • Богуцький А. Геотуристичний бренд “Український Бурштиновий Шлях” / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 67–75.
 • Богуцький А. Стратегічні орієнтири туристичного бізнесу в Україні / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали І V міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 61-67.
 • Гнатюк Р. Аналіз і природоохоронна оцінка морфологічної різноманітності рельєфу Західної України / Р. Гнатюк, Ю. Зінько // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 219–226.
 • Зінько Ю. Вплив недержавних організацій на розвиток туристичної галузі (на прикладі Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні) / Р.Лозинський, Ю.Зінько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – № 1 (Вип. 31). – С. 138–143.
 • Зінько Ю. Геоконсерваційна оцінка та організаційно-територіальне планування геопарку “Вулканічні Карпати” / Ю. Зінько, Я. Кравчук, Я. Хомин, Т. Петрик, О. Шевчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 258–273.
 • Зінько Ю. В. Концепція розвитку рекреайційно-туристичного господарства Національного природного парку “ Гуцульщина ” / Ю. В. Зінько // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованого розвитку територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП “ Гуцульщина ” . – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271 – 276.
 • Зінько Ю. В. Програма розвитку сталого туризму у національному природ-ному парку “Гуцульщина” / Ю. В. Зінько, В. П. Брусак, М. А. Майданський // Географія та туризм: наук. зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 77-86.
 • Зінько Ю. В. Організаційно-територіальні засади створення геопарку “Дністровський каньйон” / Ю. В.Зінько, О. М.Шевчук // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції-семінару. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 23–30.
 • Зінько Ю. Обґрунтування української частини транскордонного геотуристич-ного шляху “Гео-Карпати” / Ю. Зінько, Л. Скакун, Я. Проць // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 274–284.
 • Зінько Ю. Організаційно-територіальна структура сільського туризму в Україні / Ю. Зінько, М. Рутинський, П. Горішевський, С. Благодир // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 145–147.
 • Зінько Ю. Оцінка природоохоронних територій Західного Поділля в контексті формування геопарків / Ю. Зінько, С. Благодир // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 2 (Вип. 32). – С. 179–184.
 • Зінько Ю. Українсько-польський геотуристичний шлях “Гео-Карпати” / Ю. Зінько, Л. Скакун, А. Бучинська, Я. Внук, Р. Райхель // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 25. – Частина 2. – С. 269–273.
 • Іваник М. Б. Зледеніння Північної Камчатки і його вплив на розвиток річкової мережі / М. Б. Іваник // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 285–289.
 • Лозинський Р. М. Вплив недержавних організацій на розвиток туристичної галузі (на прикладі Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Роман Лозинський, Ігор Зінько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль СМП “Тайп”. – 2012. – № 1 (Випуск 31). – С. 138–142.
 • Кравчук Я. Проектований геопарк “Вулканічні Карпати” / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Я. Хомин, О. Шевчук // Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 30–43.
 • Кравчук Я. Проектований геопарк “Вулканічні Карпати” / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Я. Хомин, О. Шевчук // Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 30–43.
 • Кравчук Я. Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі /Я. Кравчук, А. Богуцький, В. Брусак, Ю. Зінько, О. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012.– Вип. 612–613 : Географія. – С. 102–107.
 • Мальська М. П. Особливості структури і функціонування готельного господарства Ізраїлю / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – 2012 . – № 7. – С. 122–129.
 • Zinko J. Cerkiew i obszary chronione Galicji – historia i stan obecny / Z. Mamcur, J. Zinko, I. Sirenko // Czlowiek w Ogrodzie Pana : XX Miedzynarodowe Seminarium “Sacrum i Przyroda”. – Ojcow, 2012. – S. 141–146.
 • Брусак В. П. Історія розвитку, сучасний стан та перспективи рекреаційної діяльності у національному природному парку “Гуцульщина” / В. П. Брусак, Ю . В. Зінько, М. А. Майданський // Збірник метод. матер. з питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. – К., 2011 – С. 81–93.
 • Брусак В. П. Пріоритети функціонування національного природного парку “ Гуцульщина ” / В. П. Брусак, Ю . В. Зінько // Збірник метод. матер. з питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. – К., 2011 – С. 138–142.
 • Зінько Ю. В. Проектовані геопарки Західної України / Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2011. – Вип. 3(64). – С. 41–55.
 • Зінько Ю. В. Ринок туристичних послуг Австралійського Союзу / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук, Ю. Я. Городиський // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – Вип. 99. – Част. ІІ – К.: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2011. – 197–207 с.
 • Рожко І. М. Методичні підходи до організації інформаційно-туристичної інфраструктури у Львові в рамках підготовки до Євро-2012 / І. М. Рожко, Ю. В. Зінько, А. А. Яремчишин, В. В. Ярмолович // Зб. мат. міжн. наук-прак. конф. “Стан, основні завдання і проблеми підприємств туристичної індустрії напередодні Євро-2012 в Польщі та Україні (із врахуванням досвіду Швейцарії)”. – Львів, 2011. – С. 182–185.
 • Брусак В., Зінько Ю., Благодир С., Шевчук Окс., Кричевська Д., Ліро А. Ключові території Українських і Польських Карпат у складі транскарпатської екологічної мережі // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип.38. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Ів.Франка, 2010. – С.45-57.
 • Брусак В.П., Зінько Ю.В. Концепція розвитку рекреації у національному природному парку “Гуцульщина” // Матеріали IV міжнародної наукової конференції “Географія і туризм”. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С.57-63.
 • Зінько Ю., Богуцький А., Брусак В., Гнатюк Р., Шевчук О., Кромпєц М., Бурачинський Я. Міжнародний геопарк “Кам’яний ліс Розточчя”: концепція та програма формування // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.16 – С. 33−45.
 • Зінько Ю., Брусак В., Кричевська Д., Ткачик В. Верхньодністровський екологічний коридор: сучасний стан та заходи з охорони. // Річкові долини. Природа – ландшафти – людина: Збірник наукових праць. – Чернівці – Сосновець: Поліграфічно-видавн. заклад “ПЛІК”, 2007. – С. 69-78.
 • Зінько Ю., Брусак В., Дзядик Б. Сучасний стан та перспективи розвитку сталого туризму в Ужанському НПП. // Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах: матер. міжнародн. наук.-практ. конф. – Рахів: ЗАТ “Надвірнянська друкарня”, 2007. – С. 122-128.
 • Регіональний природоохоронно-геоморфологічний аналіз території Західної України (2004).
 • Стойко С.М., Зінько Ю.В., Брусак В.П. Екосистемна і ландшафтна репре-зентативність Карпатського біосферного заповідника та його значення для форму­вання екологічної мережі в Карпат / Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2004. – Т. 20. – С.81–92.
 • Зiнько Ю.В., Брусак В.П., Кравчук Я.С., Антосяк В.М., Довганич Я.О., Чумак В.О., Годованець Б.Й. Оптимiзацiя та розширення територiї КБЗ // Бiорiзноманiття Карпатського бiосферного заповiдника. – Київ: IнтерЕкоЦентр, 1997. – С. 373–427.
 • Шушняк В.М., Брусак В.П., Зiнько Ю.В. Сучаснi екзогеннi геоморфологiчнi процеси на територiї заповiдника “Розточчя” та їх монiторiнг // Природничі дослідження на Розточчі: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: Вид-во УкрДЛТУ, 1995. – С. 32–40.

 

Біографія

Народився 31.03.1955 у м. Золочів Львівської обл. Закінчив географічний факультет Львів. ун-ту (1977). У 1982-83 навчався в аспірантурі Московського ун-ту ім. М. Ломоносова. З 1977 інженер грунтової експедиції геогр. ф-ту, з 1979 інженер, а з 1980 – асистент кафедри геоморфології і палеогеографії. 1990-2000 – завідувач лабораторії інженерно-геомофологічних досліджень географічного ф-ту.

Додаткові посади :

З 1995 року виконавчий директор громадської організації «Еколого-географічний фонд».

З 2000 року – Голова Львівського обласного Центру сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

Член Правління Всеукраїнської організації Спілка сільського зеленого туризму (м. Київ)

З 2006 р. – член правління громадської організації Фундація Бєщадська «Партнерство для середовища» (м. Краків – Устрики Дольні, Польща).

З 2018 р. – заступник голови Львівської обласної організації товариства охорони пам’яток історії і культури.

Член Науково-технічних рад Природного заповідника “Медобори”, Національних природних парків “Яворівський”, “Гуцульщина”, “Галицький” і “Північне Поділля” та Регіонального ландшафтного парку “Знесіння”.

Член Наукової Ради з туризму при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі.

Представник від ЛНУ імені Івана Франка у Мережі знань Національної туристичної організації.

Додаткові звання : Лауреат Європейської екологічної нагороди Г.Форда (Лондон, 1994). Почесний працівник туризму України (1998). Нагороджений грамотою Верховної Ради України (2005) за розвиток сільського туризму.

Сфери наукових інтересів . Ключові слова: природоохоронний аналіз та оцінка рельєфу; геоспадщина і геотуризм, територіальне планування заповідних територій; сільський туризм і екотуризм. zapyt-pam-neziv-pryr

Перелік курсів, які читає : Геоморфологічна термінологія. Туристична картографія. Туризм на природоохоронних територіях. Аграрний і екологічний туризм. Геолого-геоморфологічні туристичні об’єкти.

Опубліковано понад 480 наукових праць.

Проекти

 • Експерт проекту «РовеЛове Розточчя – разом попри кордони» у рамках Грантового контракту PLBU.01.02.00-06-0211/17-00 Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-України 2014-2020 рр. Брав участь як експерт у заході проекту – Міжнародній конференції «Роль і значення персоналу в промоції та пропагуванні природних цінностей і природної спадщини регіону Розточчя» (Львів, 30.08.2019). В рамках цього проекту був спікером на зустрічі для представників польських природоохоронних територій у РЛП «Знесіння» (23.09.2019).
 • Виконавець міжвузівського науково-дослідного проекту «Формування теоретико-методологічного забезпечення і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції» (за участю України, Грузії, Польщі) (номер держреєстрації 0117U0020921), провідна організація – Львівський торгово-економічний університет. Співавтор розділу однойменної монографії.
 • Виконавець міжвузівського освітнього проекту з розробки Програми курсу «Сільський зелений туризм» для аграрних закладів вищої освіти (замовник – ДП Науково-методичний центр діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»)

Нагороди

Сертифікати

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!