Зінько Юрій Володимирович

Посада: старший викладач кафедри туризму

Телефон (робочий): (032) 239-43-02

Електронна пошта: Yuriy.Zinko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • природоохоронний аналіз та оцінка рельєфу;
 • геоспадщина і геотуризм, територіальне планування заповідних територій;
 • сільський туризм і екотуризм.

Курси

Публікації

Монографії та посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Біланюк В. І., Зінько Ю. В. Про створення еколого-освітнього екотуристичного кластеру на базі НПП «Синевир» // Функціонування природоохоронних територій в сучасних умовах : Матер. міжнар. наук.-практ. конфер. з нагоди 30-річчя НПП «Синевир». – Синевир, 2019. – С. 210-212.
 • Зінько Ю., Мальська М., Табака Н., Янчишин І. Гастрономічний туризм Львівщини: стан і перспективи / Юрій Зінько, Марта Мальська, Наталія Табака, Іоан Янчишин // Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації європейського досвіду : Матер. Міжнар. наук-практ. конфер. – Географія та туризм. – Київ С. 85-87.
 • Мальська М., Філь М., Зінько Ю. Сучасні підходи виробництва крафтової продукції у гастрономічному туризмі Львівщини / Марта Мальська, Марія Філь, Юрій Зінько // Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації європейського досвіду : Матер. Міжнар. наук-практ. конфер. – Географія та туризм. – Київ С. 90-91.
 • Любіцева О., Войцеховський К., Зінько Ю., Кочеткова І. Використання рекреаційно-туристичного потенціалу Розточчя в туризмі Польщі і України / О. Любіцева, К. Войцеховський, Ю. Зінько, І. Кочеткова // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягенння та перспективи (GTSNU) : матер. міжнар. наук.-практ. конференції. – Київ: Прінт-Сервіс, 2018. – С. 206-208.
 • Дубіс Л., Мальська М., Зінько Ю. Проблеми формування національного бренду сільського зеленого туризму // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матер. XІІІ Міжнар. наук. конференції. – Львів, 2019. – С. 291-294.
 • Зінько Ю., Левчук А. Аналіз змін в інформаційно-рекламному забезпеченні сільського зеленого туризму Карпатського регіону // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матер. XІІІ Міжнар. наук. конференції. – С. 262-265.
 • Зінько Ю., Іваник М. Інноваційні форми збереження і популяризації геоспадщини: міжнародний досвід та українські реалії // Екологічні проблеми природокористування. Наука, освіта, практика : Матер. всеукр. конфер. до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології ЛНУ ім. Івана Франка / [відп. ред. М.Павлунь] – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 42-45.
 • Зінько Ю. Діяльність О. Т. Ващенка у Львівському відділі Географічного Товариства України // Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики: Матер. Всеукраїнського наукового семінару, присвяченого 110-літтю від народження д.г.н., проф. О. Т. Ващенка [відп. ред. Шаблій О. І.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 47-49.
 • Завадович О., Вітошек К., Кнез Н., Зінько Ю. Стежки здоров’я в структурі лікувально-оздоровчого туризму (з досвіду ініціатив парку «Знесіння») // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матер. XІІІ Міжнар. наук. конференції. – Львів, 2019. – С. 287-291.
 • Зінько Ю. Геоосвіта і геотуризм у національних парках заходу України // Природоохоронна територія як базова навчальна платформа Нової української школи : Зб. статей Всеукраїнської наук.-практ. конфер. з міжнародною участю. – Львів, 2019. – Ч.1. – С. 37-42.
 • Іваніна А., Підлісна О., Гоцалюк Г., Зінько Ю., Чучман Н. Геотуристична стежка у Регіональному ландшафтному парку «Знесіння» (Львів) // Природоохоронна територія як базова навчальна платформа Нової української школи : Зб. статей Всеукраїнської наук.-практ. конфер. з міжнародною участю. – Львів, 2019. – Ч.2. – С. 60-70.
 • Зінько Ю. В., Благодир С. Ф., Зяблікова І. Г. Топокліматичні дослідження Мухи Б. П. на Розточчі та їх використання для вивчення морфодинаміки схилів // Довготермінові спостережння довкілля: досвід, проблеми, перспективи : Матер. Міжнар. наук. семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б.П.Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.189-200.
 • Зінько Ю., Мальська М. Науково-освітнє забезпечення досліджень і краєзнавчо-туристичної популяризації природної і культурної спадщини Розточчя // Роль і значення персоналу в промоції та пропагуванні природних цінностей і природної спадщини регіону Розточчя : Матер. конференції. [Проект «РовеЛове Розточчя – разом попри кордони» в рамках Грантового контракту PLBU.01.02.00-06-0211/17-00] – Львів, 2019. – С. 1-9.
 • Зінько Ю. В., Гнатюк Р. М., Іваник М. Б., Оліяр Г. І. Стратегічні завдання і перспективні заходи зі збереження і сталого використання геоспадщини природного заповідника «Медобори» // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.) [наук. ред. Л. П. Царик, М. Я. Сивий, А. В. Кузишин, Я. О. Мариняк]. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. – С. 84-88.
 • Зінько Ю., Мальська М., Дубіс Л. Кластери сільського туризму в Україні // Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2019. – C.75-83.
 • Зінько Ю. В., Когут М. В. Формування Комарнівського кластеру сільського туризму на Городоччині // VII Регіональна науково-практична конференція «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму : Проблеми та перспективи розвитку туристичної дестинації Городоччини» (Львів-Городок, 21-22 березня 2019 р.) – Львів: ЛІЕТ, 2019. – С. 61-66.
 • Кравчук Я., Зінько Ю. Вивчення Степаном Рудницьким морфології, генезису та історії розвитку рельєфу Поділля // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірн. наук. праць. – 2019. – Вип. 1 (9). – С. 3–20.
 • Мальська М.П., Філь М.І., Зінько Ю.В. Потенціал ресторанного гастро-туру у розвитку гастрономічного туризму Львова // Географія та туризм: Наук. зб. [ред. кол. О. Любіцева та ін.]. – К.: Альфа-ПІК, 2019. – Вип. 49. – С. 73-82.
 • Зінько Ю. Кластери туризму як один з інструментів сталого сільського розвитку України / Ю. Зінько, М. Мальська, Л. Дубіс, В. Васильєв, І. Околович // International Public-Scientific Initiative «Community: Health. Human Potential. Socio-Economic Innovations» (29-31 May 2019, Ukraine, Kyiv) / International Platform “Mental Health: Global challenges”. – Режим доступу: https://www.mhgc21.org/en/mhgc21/events/2019may/Klastery-turyzmu-yak-odyn-z-instrumentiv-staloho-silskoho-rozvytku-Ukrayiny DOI: http://doi.org/10.32437/IPSIProceedings.Issue-2019
 • Zinko Yu., Malska M., Kriba I. A Multilevel Universal Model of the Rural Tourism Cluster: Implementation at the Local Level // Studia Periegetica. – 2018. – Vol. 4(24). – P. 11–24. – https://doi.org/10.26349/st.per.0024.1
 • Мальська М., Зінько Ю. Типи і моделі кластерів сільського туризму в Україні // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм. – 2018. – Вип. 2. – С. 8–23. – https://doi.org/10.31866/2616-7603.2.2018.154397
 • Кальна-Дубінюк Т., Локутова О., Зінько Ю., Нестерчук І., Строченко Н. Сільський зелений туризм. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни для аграрних закладів вищої освіти. – Київ: Агроосвіта, 2018. – 19 с. (1,2 д.а.).
 • Любіцева О., Войцеховський К., Зінько Ю., Кочеткова І. Транскордонне співробітництво з туризму на Розточчі // Географія та туризм: Наук. зб. [ред. кол. О. Любіцева та ін.]. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44. – С. 68-80.
 • Мальська М.П., Зінько Ю.В. Типи і моделі кластерів сільського туризму в Україні // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм : наук. зб. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. – Вип. 2. – С.8-23.
 • Зінько Ю. В., Мальська М. П. Кластери сільського туризму України як інноваційні структури // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт.-1 лист. 2018 р. / [відповід. за вип.: М. Ю. Барна] – Львів : ЛТЕУ, 2018. – С. 157-161.
 • Зінько Ю. В., Площанський П.М., Іваник М.Б. Перспективи розвитку рекреації і туризму в Національному природному парку «Дністровський каньйон» // Географія та туризм: Наук. зб. [ред. кол. О. Любіцева та ін.]. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43. – С. 173-185.
 • Майданський М.А. Обгрунтування доцільності розширення території Яворівського національного природного парку за рахунок частини земель державного підприємства “Рава-Руське лісове господарство” // М.А. Майданський, І.П. Любинець, С.М. Стельмах, В.П. Брусак, Ю.В. Зінько, Г.С. Савка, В.М. Шушняк / Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю створення Яворівського національного природного парку. – смт. Івано-Франкове; Львів: ЗУКЦ, 2018. – С. 51–61.
 • Бубняк І. Бориславське нафтове родовище як об’єкт міжнародного геотуристичного шляху “Гео-Карпати” / І. Бубняк, А. Бучинська, Я. Внук, Ю. Зінько, Л. Скакун, О. Яцожинський // Культурна спадщина нафтової столиці Передкарпаття. Матеріали наук.-практ. конф. – Львів, 2017. – С. 90–92.
 • Bzhezinska-Woytsek T. Development prospects for cross-border tourism on the height of Roztoczczya / T. Bzhezinska-Woytsek, T. Grabovski, M. Malska, Yu. Zinko, O. Zavadovych // Sustainable tourism for development: Proceedings of International conference (Zhovkva, March   19-22, 2017). – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv; The Baltic University Programme, 2017. – P. 11–13.
 • Bubniak I. Geo-heritage sites as attractions of Geo-Karpaty Ukrainian-polish touristic route / I. Bubniak, Yu. Zinko, M. Malska, L. Skakun, A. Buchynska, O. Yatsozhynsky, A. Solecky // Sustainable tourism for development: Proceedings of International conference (Zhovkva, March   19-22, 2017). – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv; The Baltic University Programme, 2017. – P. 13–15.
 • Zinko Y. Polish-Ukrainian Geotourist Route “Geo-Carpathians” / Y. Zinko, L. Skakun, I. Bublik, A. Buchynska, O. Yatsozhynskyi, M. Malska, A. Soleсki. // GEOTRENDS : 2nd International Conference on Geoheritage & Geotourism. – 20–23rd September 2017, Wrocław/Poland. – P. 26.
 • Зінько Ю. До питання комплексних досліджень скель-мегалітів Косівщини / Ю. Зінько // Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 15-й річниці НПП “Гуцульщина”. – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2017. – С. 322–326.
 • Зінько Ю. Досвід підготовки в університетах Франції фахівців з туристично-готельного та ресторанного бізнесу / Ю. Зінько, М. Мальська, О. Мхітарян, Н. Антонюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 77–80.
 • Зінько Ю. Передумови та пріоритети розвитку рекреації і туризму на території НПП “Північне Поділля” / Ю. Зінько, Я. Хомин, М. Іваник, М. Каднічанська // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 80–85.
 • Зінько Ю. Християнсько-екологічна освіта в Україні: нові виклики / Ю. Зінько, Н. Джура // Edukacja i duchowość ekologiczna [Pod. red. Ks. Petera Tirpáka i Józefa Partyki]. – Ojcow, 2017. – S. 99–107.
 • Kiptenko V. Geography of tourism of the Ukraine / V. Kiptenko, O. Lyubitsewa, M. Malska, M. Rutynskyi, Yu. Zan’ko, Yu. Zinko // Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries. Second Edition / ed. K. Widawski, J. Wyrzykowski. – Basel : Springer International Publishing AG, 2017. – Р. 509–551
 • Malska M. Geomorphosites as integral part of Geo-Karpaty Ukrainian-Polish geotouristic route / M. Malska, Y. Zinko, I. Bubniak, R. Hnatyuk, L. Skakun // Archives of tourism, hospitality and sport science / Copyright by Vincent Pol University in Lublin, Poland. – Vol. 2. – 2016. – P. 55–67. ISSN : 2451-5124.
 • Malska M. Ecotourism and Geotourism in Ukraine / M. Malska, Yu. Zinko, N. Antoniuk // Journal of Geography, Politics and Society. – 2016. – 6 (4). – P. 27–33.
 • Zinko Y. Introduction / Yuriy Zinko // Sustainable Tourism for Development. Studia Periegetica. – No. 2(18)/2017. – P. 9–11.
 • Мальська М. П. Удосконалення схеми рекреаційно-туристичної регіоналізації України / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання” (24–25 березня 2016 р.): у 2-х томах / Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Т. 1. – Черкаси, 2016. – С. 86–89.
 • Зінько Ю. Геотуристичні атракції Ойцовського національного парку (Польща) / Юрій Зінько, Юзеф Партика // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ювілейної Х міжнародної наукової конференції. Львів, 2016. – С. 154-157.
 • Кравчук Я. Інвентаризація та оцінка георізноманітності верхнього і середнього Придністер’я для потреб геоохорони і геотуризму / Ярослав Кравчук, Юрій Зінько, Роман Гнатюк, Оксана Шевчук // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 149-151.
 • Кравчук Я. Оцінка георізноманітності геоморфологічних районів Верхнього і Середнього Придністер’я / Ярослав Кравчук, Юрій Зінько, Роман Гнатюк, Катерина Москалюк // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1(6). – С. 275-290.
 • Зінько Ю. Інвентаризація та оцінка об’єктів геоморфологічної спадщини Придністерського Поділля для потреб геоохорони і геотуризму / Юрій Зінько, Мирослав Іваник // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1(6). – 291-302.
 • Зінько Ю. Наукове та освітнє забезпечення геотуризму / Юрій Зінько, Мирослав Іваник // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: НВФ “Карти і Атласи”, 2016. – C. 9-10.
 • Зінько Ю. Проектований польсько-український туристичний шлях «Гео-Розточчя» / Юрій Зінько, Марта Мальська, Ярослав Кравчук, Оксана Шевчук, Тадеуш Грабовскі // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: НВФ “Карти і Атласи”, 2016. – C. 67-68.
 • Завадович О. Підвищення привабливості і значення природоохоронного об’єкту при впровадженні геоекспозицій в регіональному ландшафтному парку «Знесіння» / Олександр Завадович, Юрій Зінько // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: НВФ “Карти і Атласи”, 2016. – C. 157-159.
 • Зінько Ю. Система міжнародної сертифікації GoToCarpathia – шанс для промоції регіональних продуктів сільського туризму Українських Карпат / Юрій Зінько, Марта Мальська, Богуслав Пизоха, Павло Горішевський / Матеріали міжнародного круглого столу «Сталий розвиток сільського туризму». – К.:ЛГТ, 2016. – С. 16–18.
 • Зінько Ю. Польсько-український геотуристичний шлях «Гео-Карпати» / Юрій Зінько, Марта Мальська, Леонід Скакун, Ігор Бубняк, Анджей Солєцкій // ІІІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski I Ukrainy” : Streszczenia referatów – Lublin–Lwów, 2016. – С. 7-9.
 • Мальська М. Перспективні форми транскордонної туристичної діяльності у Розточчі / Марта Мальська, Наталія Антонюк, Юрій Зінько, Тадеуш Грабовскі // ІІІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski I Ukrainy” : Streszczenia referatów – Lublin–Lwów, 2016. – С. 23-24.
 • Transgraniczny Rezerwat Biosfery “Roztocze” : Transboundary Biosphere Reserve “Roztocze” / Oleksiy Balytskiy, Mikhaylo Bilyak, Yaroslaw Bovt, Teresa Brzezińska-Wójcik, Lucyna Droździel, Małgorzata Flaga, Tadeusz Grabowski, Wioletta Kałamucka, Krzysztof Kałamucki, Marcin Kozieł, Irena Lublienec, Inesa Shemlynets, Ewa Skowronek, Myroslawa Soroka, Przemysław Stachyra, Halyna Stryamets, Alina Urbańska, Jurij Zinko. – Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015. – 170 s.
 • Туристична галузь: висновки з аналітичного дослідження та соціологічного опитування: Івано-Франківська область – край для туризму / Л. Аронець, Г. Васильченко, В. Великочий, Н. Гасюк, П. Горішевський, Б. Гречаник, Ю. Зінько, О. Іваницька, Є. Микитюк, Л. Михайлишин, В. Насадюк, В. Передерко, С. Оришко, Д. Симовоник, І. Турчак, О. Федорович. – Івано-Франківськ, 2015. – 42 c.
 • Зінько Ю. Інноваційні форми охорони геоспадщини / Ю. Зінько, Я. Кравчук, О. Шевчук // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 14-16 травня 2015 р.) – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2015. – С. 247-251.
 • Мальська М. Система міжнародної сертифікації GoToCarpathia як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіональних туристичних продуктів Східних Карпат / М. Мальська, Н. Антонюк, Б. Пизоха, Ю. Зінько, П. Горішевський // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції [За ред. Саух І. В.] – Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2015. – С. 67-69.
 • Кравчук Я. С. Науково-методичні підходи до оцінки георізноманітності верхнього і середнього Придністер’я / Я. С. Кравчук, Р. М. Гнатюк, Ю. В. Зінько // Географія. Екологія. Туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (21-25 травня 2015 р.). – Тернопіль: СМП «Тайп», 2015. – С. 253-254.
 • Пизоха Б. Перспективи впровадження системи міжнародної сертифікації GoToCarpathia для об’єктів зеленого туризму в Українських Карпатах / Б. Пизоха, Ю. Зінько, М. Мальська, Н. Антонюк // Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму: [Текст]: Зб. матер. між нар. наук.-практ. конф. (Львів, 22 квітня 2015 р.). / Міністерство освіти і науки України. Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – С. 210-217.
 • Львів: Природа навколо нас: Монграфія / М. М. Назарук, А. М. Галушка, Н. В. Партика, Ю. В. Зінько, Б. В. Сенчина, І. Б. Койнова, М. Є Крет. – Львів: Коло, 2016. – 206 с.
 • Біосферний резерват «Розточчя» / [ред.-упоряд. С. Стойко, А.-Т. Башта, Ю. Зінько, М. Герасімюк]. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 224 с.
 • Гнатяк І. Моніторинг мікрорельєфу на туристичних стежках Карпатського національного парку / Ігор Гнатяк, Юрій Зінько. – Prądnik. Prace Muz. Szafera. – Вип. 25. – 2015. – С. 1-12.
 • Мальська М. П. Сільський туризм в Карпатському регіоні: сучасний стан і перспективи розвитку / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, П. А. Горішевський // Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5–6 листопада 2015 р.). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 127–130.
 • Кравчук Я., Богуцький А., Зінько Ю., Брусак В., Кричевська Д., Благодир С., Шевчук О. Мережа геопарків в Україні: головні засади формування. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2013. – Вип. 46. – С. 203–217.  ВісникЛНУ2013-Geoparky.pdf
 • Богуцький А. Геотуристичний бренд “Український Бурштиновий Шлях” / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 67–75.
 • Богуцький А. Стратегічні орієнтири туристичного бізнесу в Україні / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали І V міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 61-67.
 • Гнатюк Р. Аналіз і природоохоронна оцінка морфологічної різноманітності рельєфу Західної України / Р. Гнатюк, Ю. Зінько // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 219–226.
 • Зінько Ю. Вплив недержавних організацій на розвиток туристичної галузі (на прикладі Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні) / Р.Лозинський, Ю.Зінько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – № 1 (Вип. 31). – С. 138–143.
 • Зінько Ю. Геоконсерваційна оцінка та організаційно-територіальне планування геопарку “Вулканічні Карпати” / Ю. Зінько, Я. Кравчук, Я. Хомин, Т. Петрик, О. Шевчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 258–273.
 • Зінько Ю. В. Концепція розвитку рекреайційно-туристичного господарства Національного природного парку “ Гуцульщина ” / Ю. В. Зінько // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованого розвитку територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП “ Гуцульщина ” . – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271 – 276.
 • Зінько Ю. В. Програма розвитку сталого туризму у національному природ-ному парку “Гуцульщина” / Ю. В. Зінько, В. П. Брусак, М. А. Майданський // Географія та туризм: наук. зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 77-86.
 • Зінько Ю. В. Організаційно-територіальні засади створення геопарку “Дністровський каньйон” / Ю. В.Зінько, О. М.Шевчук // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції-семінару. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 23–30.
 • Зінько Ю. Обґрунтування української частини транскордонного геотуристич-ного шляху “Гео-Карпати” / Ю. Зінько, Л. Скакун, Я. Проць // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 274–284.
 • Зінько Ю. Організаційно-територіальна структура сільського туризму в Україні / Ю. Зінько, М. Рутинський, П. Горішевський, С. Благодир // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 145–147.
 • Зінько Ю. Оцінка природоохоронних територій Західного Поділля в контексті формування геопарків / Ю. Зінько, С. Благодир // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 2 (Вип. 32). – С. 179–184.
 • Зінько Ю. Українсько-польський геотуристичний шлях “Гео-Карпати” / Ю. Зінько, Л. Скакун, А. Бучинська, Я. Внук, Р. Райхель // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 25. – Частина 2. – С. 269–273.
 • Іваник М. Б. Зледеніння Північної Камчатки і його вплив на розвиток річкової мережі / М. Б. Іваник // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 285–289.
 • Лозинський Р. М. Вплив недержавних організацій на розвиток туристичної галузі (на прикладі Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Роман Лозинський, Ігор Зінько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль СМП “Тайп”. – 2012. – № 1 (Випуск 31). – С. 138–142.
 • Кравчук Я. Проектований геопарк “Вулканічні Карпати” / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Я. Хомин, О. Шевчук // Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 30–43.
 • Кравчук Я. Проектований геопарк “Вулканічні Карпати” / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Я. Хомин, О. Шевчук // Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 30–43.
 • Кравчук Я. Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі /Я. Кравчук, А. Богуцький, В. Брусак, Ю. Зінько, О. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012.– Вип. 612–613 : Географія. – С. 102–107.
 • Мальська М. П. Особливості структури і функціонування готельного господарства Ізраїлю / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – 2012 . – № 7. – С. 122–129.
 • Zinko J. Cerkiew i obszary chronione Galicji – historia i stan obecny / Z. Mamcur, J. Zinko, I. Sirenko // Czlowiek w Ogrodzie Pana : XX Miedzynarodowe Seminarium “Sacrum i Przyroda”. – Ojcow, 2012. – S. 141–146.
 • Брусак В. П. Історія розвитку, сучасний стан та перспективи рекреаційної діяльності у національному природному парку “Гуцульщина” / В. П. Брусак, Ю . В. Зінько, М. А. Майданський // Збірник метод. матер. з питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. – К., 2011 – С. 81–93.
 • Брусак В. П. Пріоритети функціонування національного природного парку “ Гуцульщина ” / В. П. Брусак, Ю . В. Зінько // Збірник метод. матер. з питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. – К., 2011 – С. 138–142.
 • Зінько Ю. В. Проектовані геопарки Західної України / Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2011. – Вип. 3(64). – С. 41–55.
 • Зінько Ю. В. Ринок туристичних послуг Австралійського Союзу / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук, Ю. Я. Городиський // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – Вип. 99. – Част. ІІ – К.: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2011. – 197–207 с.
 • Рожко І. М. Методичні підходи до організації інформаційно-туристичної інфраструктури у Львові в рамках підготовки до Євро-2012 / І. М. Рожко, Ю. В. Зінько, А. А. Яремчишин, В. В. Ярмолович // Зб. мат. міжн. наук-прак. конф. “Стан, основні завдання і проблеми підприємств туристичної індустрії напередодні Євро-2012 в Польщі та Україні (із врахуванням досвіду Швейцарії)”. – Львів, 2011. – С. 182–185.
 • Брусак В., Зінько Ю., Благодир С., Шевчук Окс., Кричевська Д., Ліро А. Ключові території Українських і Польських Карпат у складі транскарпатської екологічної мережі // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип.38. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Ів.Франка, 2010. – С.45-57.
 • Брусак В.П., Зінько Ю.В. Концепція розвитку рекреації у національному природному парку “Гуцульщина” // Матеріали IV міжнародної наукової конференції “Географія і туризм”. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С.57-63.
 • Зінько Ю., Богуцький А., Брусак В., Гнатюк Р., Шевчук О., Кромпєц М., Бурачинський Я. Міжнародний геопарк “Кам’яний ліс Розточчя”: концепція та програма формування // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.16 – С. 33−45.
 • Зінько Ю., Брусак В., Кричевська Д., Ткачик В. Верхньодністровський екологічний коридор: сучасний стан та заходи з охорони. // Річкові долини. Природа – ландшафти – людина: Збірник наукових праць. – Чернівці – Сосновець: Поліграфічно-видавн. заклад “ПЛІК”, 2007. – С. 69-78.
 • Зінько Ю., Брусак В., Дзядик Б. Сучасний стан та перспективи розвитку сталого туризму в Ужанському НПП. // Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах: матер. міжнародн. наук.-практ. конф. – Рахів: ЗАТ “Надвірнянська друкарня”, 2007. – С. 122-128.
 • Регіональний природоохоронно-геоморфологічний аналіз території Західної України (2004).
 • Стойко С.М., Зінько Ю.В., Брусак В.П. Екосистемна і ландшафтна репре-зентативність Карпатського біосферного заповідника та його значення для форму­вання екологічної мережі в Карпат / Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2004. – Т. 20. – С.81–92.
 • Зiнько Ю.В., Брусак В.П., Кравчук Я.С., Антосяк В.М., Довганич Я.О., Чумак В.О., Годованець Б.Й. Оптимiзацiя та розширення територiї КБЗ // Бiорiзноманiття Карпатського бiосферного заповiдника. – Київ: IнтерЕкоЦентр, 1997. – С. 373–427.
 • Шушняк В.М., Брусак В.П., Зiнько Ю.В. Сучаснi екзогеннi геоморфологiчнi процеси на територiї заповiдника “Розточчя” та їх монiторiнг // Природничі дослідження на Розточчі: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: Вид-во УкрДЛТУ, 1995. – С. 32–40.

 

Біографія

Народився 31.03.1955 у м. Золочів Львівської обл. Закінчив географічний факультет Львів. ун-ту (1977). У 1982-83 навчався в аспірантурі Московського ун-ту ім. М. Ломоносова. З 1977 інженер грунтової експедиції геогр. ф-ту, з 1979 інженер, а з 1980 – асистент кафедри геоморфології і палеогеографії. 1990-2000 – завідувач лабораторії інженерно-геомофологічних досліджень географічного ф-ту.

Додаткові посади :

З 1995 року виконавчий директор громадської організації «Еколого-географічний фонд».

З 2000 року – Голова Львівського обласного Центру сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

Член Правління Всеукраїнської організації Спілка сільського зеленого туризму (м. Київ)

З 2006 р. – член правління громадської організації Фундація Бєщадська «Партнерство для середовища» (м. Краків – Устрики Дольні, Польща).

З 2018 р. – заступник голови Львівської обласної організації товариства охорони пам’яток історії і культури.

Член Науково-технічних рад Природного заповідника “Медобори”, Національних природних парків “Яворівський”, “Гуцульщина”, “Галицький” і “Північне Поділля” та Регіонального ландшафтного парку “Знесіння”.

Член Наукової Ради з туризму при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі.

Представник від ЛНУ імені Івана Франка у Мережі знань Національної туристичної організації.

Додаткові звання : Лауреат Європейської екологічної нагороди Г.Форда (Лондон, 1994). Почесний працівник туризму України (1998). Нагороджений грамотою Верховної Ради України (2005) за розвиток сільського туризму.

Сфери наукових інтересів . Ключові слова: природоохоронний аналіз та оцінка рельєфу; геоспадщина і геотуризм, територіальне планування заповідних територій; сільський туризм і екотуризм. zapyt-pam-neziv-pryr

Перелік курсів, які читає : Геоморфологічна термінологія. Туристична картографія. Туризм на природоохоронних територіях. Аграрний і екологічний туризм. Геолого-геоморфологічні туристичні об’єкти.

Опубліковано понад 480 наукових праць.

Проекти

Експерт проекту «РовеЛове Розточчя – разом попри кордони» у рамках Грантового контракту PLBU.01.02.00-06-0211/17-00 Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-України 2014-2020 рр. Брав участь як експерт у заході проекту – Міжнародній конференції «Роль і значення персоналу в промоції та пропагуванні природних цінностей і природної спадщини регіону Розточчя» (Львів, 30.08.2019). В рамках цього проекту був спікером на зустрічі для представників польських природоохоронних територій у РЛП «Знесіння» (23.09.2019).
Виконавець міжвузівського науково-дослідного проекту «Формування теоретико-методологічного забезпечення і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції» (за участю України, Грузії, Польщі) (номер держреєстрації 0117U0020921), провідна організація – Львівський торгово-економічний університет. Співавтор розділу однойменної монографії.
Виконавець міжвузівського освітнього проекту з розробки Програми курсу «Сільський зелений туризм» для аграрних закладів вищої освіти (замовник – ДП Науково-методичний центр діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»)

Нагороди

Лауреат Європейської екологічної нагороди Г.Форда (Лондон, 1994). Почесний працівник туризму України (1998). Нагороджений грамотою Верховної Ради України (2005) за розвиток сільського туризму.

Сертифікати

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!