Основи туризмознавства (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Зінько Ю. В.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164ГРГ-11сЗінько Ю. В.
ГРГ-12сЗінько Ю. В.
ГРГ-13сШевчук О. М.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни полягає у оволодінні системою знань у сфері туризму, вивчення та оперування понятійно-термінологічним апаратом туризмології, туризмознавства.

Завдання:

 • окреслення суті туризму як виду діяльності, туризмознавства як накопиченої системи знань про туризм як багатогранне явище, туризмології як галузі знань;
 • вивчення умов та чинників, ресурсів розвитку туризму в Україні та світі;
 • характеристика технологічних аспектів туристичної діяльності.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: головні умови та чинники розвитку туризму, головні терміни та визначення менеджменту та маркетингу туризму, історію світового та українського туризму, головні аспекти технології туристичної діяльності.

вміти: оперувати понятійно-термінологічним апаратом туризмології, туризмознавства, аналізувати систему туристичного господарювання в межах туристичних дестинацій.

Рекомендована література

Основна:

Додаткова:

 1. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР.
 2. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997  № 280/97-ВР.
 3. Богорад О.Д., Тевелєв О.М., Падалка В.М., Підмогильний М.В. Регіональна економіка. Словник-довідник. К., 2004. – 346 с.
 4. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів. Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2006. – 288 с.
 5. Винниченко І.І. Середовище турбізнесу. Навч. посібник. – К.: Академперіодика, 2006. – 220 с.
 6. Данильчук В.Ф. Мировой рынок услуг турбизнеса: Учебное пособие. – Донецк: Донецкий ин-т туристического бизнеса, 2000. – 146 с.
 7. Регіональна політика: методологія, методи, практика / Відповід. ред. Академік НАН України М.І. Долішній. – Львів: ІРД НАН України, 2001. – 700 с.
 8. А.Ю.Александрова. Международный туризм. Учебное пособие: для вузов-М.: Аспект Пресс, 2001. – 464 с.
 9. Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму в Україні. Оновлення до документу «Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf
 10. Щодо розвитку внутрішнього туризму в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/vnutrishniy-turyzm-vukraini.pdf.

Інформаційні ресурси:

 • Українсько-польський туристичний портал, Рада з туризму Карпатського регіону – www.tourism-carpathian.com.ua
 • Офіційний туристичний сайт Київщини – www.ko-tourism.gov.ua
 • Офіційний сайт міста Одеса – www.odessa.ua
 • Інформаційний сайт м. Одеса – www.misto.odessa.ua
 • Інформаційнo-туристичний центр Рівненщини – www.tourism.rv.ua
 • Інформаційно-туристичний центр Львівщини – www.tourism.lviv.ua
 • Інформаційно-туристичний центр Чернігівщини – www.chturizm.com.ua
 • Презентаційний туристичний сайт Закарпатської області –www.transcarpathiatour.ua.
 • Презентаційний туристичний сайт Тернопільщини –
  www.ternotour.com.ua
 • Спілка сприяння сільського зеленого туризму Україні – www.greentour.com.ua
 • Зелений туризм (сільський відпочинок в Україні) –
  www.ruraltourism.com.ua
 • Українська спадщина (Історико-культурна спадщина України: пам’ятники історії, мистецтво, архітектура. Портал Науково-дослідного інституту пам’ятко-охоронних досліджень) – www.heritage.com.ua
 • Музейний простір України – www.ukrmuseum.org.ua
 • Офіційний сайт Всеукраїнського проекту «7 чудес України» –www.7chudes.in.ua
 • Все про туризм. Туристична бібліотека. – https://tourlib.net/.