Шевчук Оксана Михайлівна

Посада: провідний спеціаліст Навчально-виробнича лабораторія “Навчальна туристична агенція”

Електронна пошта: oksana.shevchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • Дослідження георізноманітності західного регіону України;
 • геоконсервація і популяризація об’єктів геоспадщини;
 • геоосвіта і геотуризм;
 • проектування геопарків;
 • сталий розвиток різних форм туризму (у т. ч. на природоохоронних територіях).

Курси

Публікації

Монографії

Розділи в цій монографії:

 • Ochrona przyrody Roztocza / TadeuszGrabowski, PrzemysławStachyra, VitaliiBrusak, WiolettaKałamucka, MałgorzataStanicka, OksanaShevchuk, YuriyZinko, DianaKrychevska // Roztocze: przyroda i człowiek / [Red. naukowa: T. Grabowski, M. Harasimiuk, B. M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy]. – Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015. – S. 227-274.
 • TurystykanaRoztoczu / Andrzej Świeca, TeresaBrzezińska-Wójcik, EwaSkowronek, RenataKrukowska, AndrzejTucki, TadeuszGrabowski, MartaMalska, YuriyZinko, VitalijBrusak, IhorPandiak, OksanaShevchuk // Roztocze: przyrodaiczłowiek / [Red. naukowa: T. Grabowski, M. Harasimiuk, B. M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy]. – Zwierzyniec: RoztoczańskiParkNarodowy, 2015. – 391-427.
 1. Geo-Carpathians. PotentialoftheCognitiveTourism / [Edited by IhorBubniak and Andrzej Solecki] – Krosno, 2014.– 208 p.

Розділи в цій монографії:

 • Зінько Ю. Проектовані геопарки Українських Карпат як території розвитку геотуризму / Ю. Зінько, Я. Кравчук, Р. Гнатюк, О. Шевчук // Geo-Carpathians. PotentialoftheCognitiveTourism. – Krosno, 2014.– С. 83–96.
 • Мальська М. Пізнавальний природничий туризм в Україні / М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук // Geo-Carpathians. PotentialoftheCognitiveTourism. – Krosno, 2014.– С. 103–109.

 

Навчальний посібник

 • Навчальні матеріали для провідників по шляху Гео-Карпати (Кросно – Борислав – Яремче) / [за ред. І.Бубняк, А.Солєцкі] – Кросно: Видавництво Ruthenus, 2013. – 80 с.

Розділ у посібнику:

 • Шевчук О. Основи геотуризму / Оксана Шевчук, Юрій Зінько // Навчальні матеріали для провідників по шляху Гео-Карпати (Кросно – Борислав – Яремче) / [за ред. І. Бубняк, А. Солєцкі] – Кросно: Видавництво Ruthenus, 2013. – С. 4-12.

 

Статті

 • Зінько Ю. Проектований польсько-український туристичний шлях «Гео-Розточчя» / Юрій Зінько, Марта Мальська, Ярослав Кравчук, Оксана Шевчук, ТадеушГрабовскі// Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції.– Львів: НВФ “Карти і Атласи”, 2016. – C. 67-68.
 • Зінько Ю. Інноваційні форми охорони геоспадщини / Ю. Зінько, Я. Кравчук, О. Шевчук // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 14-16 травня 2015 р.) – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2015. – С. 247-251.
 • Шевчук О. М. Використання геолого-геоморфологічних об’єктів Львівської області для геотуризму / О. М. Шевчук, М. Б. Іваник // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції [Ред. Л.З.Скакун, І. М. Бубняк]. – Львів: НВФ «Карти і атласи», 2014. – С. 17-22.
 • Кравчук Я. Мережа геопарків в Україні: головні засади формування // Кравчук Я., Богуцький А., Зінько Ю., Брусак В.,Кричевська Д., Шевчук О. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2013. – Вип. 46. – С. 203–217.
 • Богуцький А. Науково-методичні засади створення “Українського Бурштинового Шляху” та формування його геотуристичного бренду / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук. – Вісник Львівського ун-ту. Серія географ. – 2013. – Вип. 43. – Ч. 1. – С. 136–149.

 

Тези доповідей

 • Кравчук Я. Інвентаризація та оцінка георізноманітності верхнього і середнього Придністер’я для потреб геоохорони і геотуризму / Ярослав Кравчук, Юрій Зінько, Роман Гнатюк, Оксана Шевчук // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 149-151.

 

Переклади наукових праць:

 • KrajobrazyRoztocza: Ландшафти Розточчя [переклад з польськ. О. Шевчук]/ [podred. K. Kałamucki, K. Wojciechowski]. – Lublin: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych ; KARTPOL, 2017. – 84s.
 • Krajobrazsakralny : Сакральний ландшафт [переклад з польськ. О. Шевчук] / [podred. ks. prof.dr.hab. MaciejOstrowskiidr. JózefPartyka]. – Kraków-Lwów, 2014. – 260 s.
 • Богуцький А. Геотуристичний бренд “Український Бурштиновий Шлях” / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 67–75.
 • Богуцький А. Стратегічні орієнтири туристичного бізнесу в Україні / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали І V міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 61-67.
 • Зінько Ю. Геоконсерваційна оцінка та організаційно-територіальне планування геопарку “Вулканічні Карпати” / Ю. Зінько, Я. Кравчук, Я. Хомин, Т. Петрик, О. Шевчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 258–273.
 • Зінько Ю. В. Організаційно-територіальні засади створення геопарку “Дністровський каньйон” / Ю. В.Зінько, О. М.Шевчук // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції-семінару. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 23–30.
 • Кравчук Я . Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі / Я . Кравчук , А . Богуцький , В . Брусак , Ю . Зінько , О . Шевчук // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій : Матеріали міжнар . наук . конф . – Чернівці : Букрек , 2012. – С. 114–116.
 • Кравчук Я. Проектований геопарк “Вулканічні Карпати” / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Я. Хомин, О. Шевчук // Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 30–43.
 • Кравчук Я. С. Розвиток мережі геопарків на Західному Поділлі / Я. С. Кравчук, Ю. В. Зінько, В. П. Брусак, К. Л. Москалюк, О. М. Шевчук // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції-семінару. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. – С. 30–37.
 • Мальська М. П. Особливості структури і функціонування готельного господарства Ізраїлю / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – 2012 . – № 7. – С. 122–129.
 • Шевчук О. Геоосвіта як важливий напрям діяльності геопарків / О. Шевчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 394–401.
 • Шевчук О. Потенційні геотуристичні об’єкти і регіони України / О. Шевчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 407–419.
 • Шевчук О. М. Організаційно-правові аспекти створення геопарку “Подільський карст” / О. М. Шевчук // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції-семінару. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. – С. 37–43.
 • Зінько Ю. В. Проектовані геопарки Західної України / Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2011. – Вип. 3(64). – С. 41–55.
 • Зінько Ю. В. Ринок туристичних послуг Австралійського Союзу / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук, Ю. Я. Городиський // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – Вип. 99. – Част. ІІ – К.: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2011. – 197–207 с.
 • Шевчук О. Методичні засади створення національних геопарків в Україні / Оксана Шевчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Вип. 587–588 : Географія. – Чернівці: Видавництво Чернівецького університету, 2011. – С. 82–88.
 • Підходи до природоохоронної паспортизації скельних утворень Поділля (2004, співавтори Зінько Ю., Гнатюк Р.).
 • Екотуризм у національних парках Західної України (2003, співавтор Зінько Ю.);
 • Природоохоронна оцінка скельних утворень Поділля (2002, співавтор Зінько Ю.);
 • Природоохоронна паспортизація печер подільського Придністров’я (1997, співавтор Русенко А., Зінько Ю.);
 • Рекреаційна оцінка печер Подільського Придністров’я (1997, співавтор Русенко А., Зінько Ю.);

Біографія

Народилася в м. Чорткові Тернопільської обл. У 1997 р. закінчила географічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка.З 1999 р. по 2003 – інженер кафедри геоморфології і палеогеографії географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

З 01.07.2023 року – фахівець Навчально-виробничої лабораторії “Навчальна туристична агенція”.

Сертифікати