Навчально-виробнича лабораторія “Навчальна туристична агенція”

  • Про підрозділ
  • Співробітники

Лабораторія “Навчальна туристична агенція” покликана формувати у студентів початкові практичні вміння та навики роботи за фахом “Туризм”. Лабораторія „Навчальна туристична агенція” створена відповідно до вимог ліцензування вищих навчальних закладів України готельного та туристського профілів.
Основна мета створення лабораторії – одержання студентами практичних навиків організації трудової діяльності за обраною спеціальністю з використанням знань і умінь, набутих під час теоретичного навчання; поєднання теоретичних напрацювань галузі з практичною роботою туристської фірми.
Навчально-виробнича лабораторія „Навчальна туристична агенція” створюється за наказом ректора ЛНУ імені Івана Франка № 4191 від “28” вересня 2005 року та згідно з Інструкцією по реалізації „Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженому Міністерством освіти України від 08.04.93 № 93.
У 2008 році лаборантом, а пізніше старшим лаборантом лабораторії стає Завадовський Т. Б., у 2011 році старшим лаборантом зараховують Жук І. З. З 2009 по 2010 роки у приміщені лабораторії проводяться ремонтні роботи, а також укомплектовується меблями та комп’ютерною технікою.

Співробітники

завідувачЗАВАДОВСЬКИЙ Тарас Богдановичзавідувач