Навчально-виробнича лабораторія “Навчальна туристична агенція”

  • Про підрозділ
  • Співробітники

Лабораторія “Навчальна туристична агенція” покликана формувати у студентів початкові практичні вміння та навики роботи за фахом “Туризм”. Лабораторія  створена відповідно до вимог ліцензування вищих навчальних закладів України готельного та туристського профілів.
Основна мета створення лабораторії – одержання студентами практичних навиків організації трудової діяльності за обраною спеціальністю з використанням знань і умінь, набутих під час теоретичного навчання; поєднання теоретичних напрацювань галузі з практичною роботою туристської фірми.
Навчально-виробнича лабораторія „Навчальна туристична агенція” створюється за наказом ректора ЛНУ імені Івана Франка № 4191 від “28” вересня 2005 року та згідно з Інструкцією по реалізації „Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженому Міністерством освіти України від 08.04.93 № 93.
У 2008 році лаборантом, а пізніше старшим лаборантом лабораторії стає Завадовський Т. Б., у 2011 році старшим лаборантом зараховують Жук І. З. З 2009 по 2010 роки у приміщені лабораторії проводяться ремонтні роботи, а також укомплектовується меблями та комп’ютерною технікою.

Співробітники