Лабораторія безпеки ландшафту

  • Про підрозділ
  • Співробітники

Навчальна лабораторія “Екологічної експертизи” є структурним підрозділом кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи географічного факультету. Лабораторія створена 1 лютого 2005 року згідно наказу ректора №594 від 4 березня 2005 р. Головне завдання лабораторії – сприяти організаційному, методичному і матеріально-технічному забезпеченню сучасного рівня викладання кафедральних дисциплін, надавати практичну допомогу студентам і професорсько-викладацькому складу під час навчальної і наукової роботи.
Функціонування лабораторії забезпечують троє працівників: завідувач лабораторії кандидат географічних наук Теліш Павло Степанович та два старших лаборанти – Крук Любов Данилівна та Крет Марія Євстахіївна.
Основний напрямок роботи лабораторії – забезпечення навчально-наукової роботи студентів. Вона є базою для проведення лабораторних, практичних і семінарських занять з таких курсів, як “Екологічна експертиза”, “Екологічне картографування”, “Метризація природного довкілля”. Для потреб лабораторії придбано киснемір (АЖА-101МА), pH-метр та переносну комплектну лабораторію аналізу води (СКЛАВ-1). У майбутньому планується придбання сучасних портативних вимірювальних приладів для вимірювання головних параметрів стану довкілля під час виконання практичних і лабораторних робіт (портативна лабораторія для експрес-аналізів води, газоаналізатор, радіометр, Gps-навігатор).
Лабораторія є місцем роботи студентів, аспірантів і пошукувачів під час підготовки наукових рефератів, курсових, дипломних, магістерських і дисертаційних робіт. У 2011 р. на базі лабораторії підготована і захищена дисертаційна робота “Еколого-географічні основи комплексного використання лісових ресурсів Верхньодністровських Бескидів (зав. лаб. Теліш П.С.) та низка дипломних робіт: “Стан забруднення атмосферного повітря в м. Львові та шляхи його мінімізації” (Мариняк О.В., 2010), “Оцінка впливу основних джерел забруднення на стан атмосферного повітря території Львівської області” (Гребенюк С.П., 2010), “Лісові ресурси Дрогобицького ДЛГП “Галсільліс”: структура, стан використання та проблеми управління” (Вінтоняк І.В., 2011).
Працівники лабораторії займаються підготовкою і забезпеченням проведення навчальних, виробничих практик, наукових семінарів, конференцій. У 2013 р. вони приймали активну участь в організації Другого міжнародного наукового семінару, “Природні ресурси регіону: проблеми метризації, використання й охорони”, присвяченого 25-ти річчю кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка.
Співробітники лабораторії беруть участь у підготовці до друку підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, методичних розробок, а також наукових статей, збірників наукових праць, монографій, карт тощо. У 2013-14 рр. на базі лабораторії упорядковано і підготовано до друку Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 45, низку навчально-методичних посібників (“Основи екології”, 2012, “Філософія довкілля і природокористування”, 2013).
Співробітники лабораторії беруть активну участь у наукових конференціях і співпрацюють з науковцями України та Польщі. У 2014 р. старший лаборант Крет М.Є. проходила стажування у Республіці Польща.
Працівники лабораторії приймають активну участь у виховній роботі зі студентами. Зав. лаб Теліш П.С. є порадником академічної групи ГРФ-24. Співробітники були співорганізаторами щорічної екологічної акції “Чисті береги озера Пісочного – 2014”. Вони часто приймають участь у традиційних посвятах студентів кафедри у природоохоронці та інших навчально-пізнавальних екскурсіях.
Працівники лабораторії займаються оновленням інформації про кафедру на веб-сторінці географічного факультету та є відповідальними за протипожежну безпеку та охорону праці на кафедрі.

Співробітники

завідувачЗЮЗІН Святослав Юрійовичзавідувач
інженер 1 категоріїЯВОРСЬКА Андріана Михайлівнаінженер 1 категорії
інженерКРУК Любов Данилівнаінженер