Кабінет геодезії та картографії

 • Про підрозділ

Для забезпечення потреб навчально-виховного процесу й підвищення якості викладання основ геодезії, топографії й картографії при кафедрі конструктивної географії і картографії функціонує кабінет геодезії і картографії.

Кабінет бере активну участь у навчанні студентів географічного факультету, забезпечує проведення лабораторних і практичних робіт з курсів “Топографія з основами картографії”, “Основи топографії”, “Картографія”, “Основи картографії”, “Картографічні методи в екології”, топографічного розділу комплексної фізико-економіко-географічної  практики студентів першого курсу географічного факультету. Також  розробляє навчальні, навчально-методичні та методичні посібники, методичні вказівки і робочі зошити із зазначених курсів, тиражує бланки практичних робіт й топографічні основи.

Інструктаж перед початком топографічного розділу комплексної фізико-економіко-географічної практики

Інструктаж перед початком топографічного розділу комплексної фізико-економіко-географічної практики

Співробітниками кабінету видано 21 навчальний і навчально-методичний посібники, 4 довідникові видання, понад 30 методичних вказівок і робочих зошитів. Серед них слід виділити навчальні і навчально-методичні посібники:

 • “Топографічний практикум” (2009),
 • “Топографічне і картографічне креслення” (2009),
 • “Картографія: запитання і задачі” (2010),
 • “Топографічна карта” (2010, 2012),
 • “Топографічне знімання ділянок місцевості” (2010, 2012),
 • “Топографічний практикум. Розв’язання задач за топографічною картою” (2012),
 • “Основи топографічного креслення” (2012),
 • “Контрольні запитання і завдання з курсу “Топографія з основами геодезії” (2012),
 • “Картографія та картографічне креслення” (2013),
 • “Топографічна практика” (2013),
 • “Математична картографія” (2014),
 • “Картографо-топографічний словник-довідник” (2014),
 • “Тести та запитання з курсу “Картографія і картографічне креслення” (2014),
 • “Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум” (2014, 2015),
 • “Картографія” (2017);

та довідники:

 • “Топографо-геодезична термінологія” (2002),
 • “Топографо-географічний словник” (2007),
 • “Топографо-геодезичний довідник” (2009),
 • “Картографія: основні терміни та визначення з навчального курсу” (2019).