Кабінет геодезії та картографії

  • Про підрозділ

Для забезпечення потреб навчально-виховного процесу й підвищення якості викладання основ геодезії, топографії й картографії при кафедрі конструктивної географії і картографії функціонує кабінет геодезії і картографії. Кабінет бере активну участь у навчанні студентів географічного факультету, забезпечує проведення практичних робіт з курсів “Топографія з основами картографії”, “Картографія і картографічне креслення”, “Картографічні методи в екології”, “Туристична картографія”, топографічного розділу комплексної фізико-економіко-географічної практики студентів першого курсу географічного факультету, розробляє навчальні посібники, методичні вказівки і робочі зошити із зазначених курсів, тиражує бланки практичних робіт й топографічні основи.

Співробітниками кабінету опубліковано 8 навчальних і навчально-методичних посібників, 3 довідникові видання, близько 20 методичних вказівок і робочих зошитів. Серед них слід виділити навчально-методичні посібники “Топографічний практикум”(2009), “Топографічна карта”(2010), “Топографічне знімання ділянок місцевості”(2010), “Топографічне і картографічне креслення” (2009), “Картографія : запитання і задачі” (2010), довідники “Топографо-географічний словник”(2007), “Топографо-геодезичний довідник”(2009).