Кафедра конструктивної географії і картографії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Історія кафедри
 • Новини

У структуру кафедри входить навчальна лабораторія геоінформаційного моделювання і картографування, кабінет геодезії і картографії та кімната географічної карти (спецкімната).

Кафедра здійснює підготовку студентів освітніх рівнів бакалавр і магістр за спеціальностями 101 “Екологія”, 106 “Географія” і 183 “Технології захисту навколишнього середовища”. Водночас кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін для спеціальностей 014 “Середня освіта (географія)”, 103 “Науки про Землю (географія)”, 241 “Готельно-ресторанна справа” і 242 “Туризм”. Важливою складовою підготовки студентів залишаються навчальні і виробничі практики.

Кафедра конструктивної географії і картографії готує бакалаврів першого рівня вищої освіти галузі знань 10 “Природничі науки” за спеціальністю 101 “Екологія (прикладна екологія)”.  Відповідно до навчальних планів спеціалістам присвоюється кваліфікація “Бакалавр з екології. Фахівець із прикладної екології”.

За цією ж спеціальністю здійснюється підготовка магістрів.  Після успішного захисту кваліфікаційної роботи випускникам присвоюють кваліфікацію “Магістр з екології. Еколог. Фахівець із прикладної екології”.

На кафедрі також готують фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань18 “Виробництво та технології” за спеціальністю 183 “Технології захисту навколишнього середовища”. Після  навчання та успішного захисту кваліфікаційної роботи випускникам присвоюють кваліфікацію“Магістр з технологій захисту навколишнього середовища”.

Навчальну і наукову роботу на кафедрі здійснюють 11 викладачів (доцентів) і ще два викладачі працюють за сумісництвом (доцент й асистент). На кафедрі працюють три співробітники навчально-допоміжного персоналу.

Співробітники

завідувачІВАНОВ Євген Анатолійовичзавідувач
доцентАНДРЕЙЧУК Юрій Михайловичдоцент
доцентВОЙТКІВ Петро Степановичдоцент
доцентКРАВЦІВ Степан Степановичдоцент
доцентКРИЧЕВСЬКА Діана Анатоліївнадоцент
доцентКУРГАНЕВИЧ Людмила Петрівнадоцент
доцентМИХНОВИЧ Андрій Васильовичдоцент
доцентМКРТЧЯН Олександр Сергійовичдоцент
доцентПЕТРОВСЬКА Мирослава Андріївнадоцент
доцентПИЛИПОВИЧ Ольга Василівнадоцент
інженер 2 категоріїБУХТА Ірина Олегівнаінженер 2 категорії
інженерКОБЕЛЬКА Михайло Володимировичінженер

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Наукові дослідження кафедри проводяться у рамках держбюджетних й госпдоговірних тем конструктивно-географічної, геоекологічної і гідроекологічної тематики та спрямовані на пошук закономірностей, взаємозв’язків і механізмів розвитку природно-антропогенних процесів та явищ з використанням системного, комплексного, ландшафтного, басейнового, структурного і динамічного підходів, методів моніторингу, картографування і моделювання. Колектив кафедри продовжує розпочаті проф. І. Ковальчуком роботи й зосередив увагу на головних напрямах наукових досліджень:

 • конструктивно-географічні (гідрогеологічні, гідрологічні, гідроекологічні, ґрунтові) дослідження навколишнього природного середовища;
 • геоекологія, ландшафтна екологія, екологічна геоморфологія;
 • урбоекологія, техноекологія, антропогенне ландшафтознавство, інженерна та антропогенна геоморфологія;
 • системно-структурний, історико-географічний і геоекологічний аналіз басейнових систем;
 • польові, стаціонарні, експериментальні і картографічні дослідження геосистем та екзогенних процесів;
 • моніторинг довкілля, екологічна експертиза, екологічний менеджмент, менеджмент природоохоронних територій;
 • інженерно-екологічне обґрунтування проектів та розробка шляхів покращення стану навколишнього природного середовища;
 • картографічні і топографо-геодезичні дослідження;
 • геоінформаційне моделювання компонентів довкілля, екологічного стану природно-господарських систем;
 • дистанційне зондування Землі, дешифрування аеро- й космознімків;
 • розробка проблем географічного українознавства, термінології та історії географічних і картографічних досліджень;
 • історико-географічний аналіз і синтез, історико-картографічне моделювання змін стану природно-господарських систем.

Загалом наукові інтереси кафедри різноманітні. Вони охоплюють як проблеми методології і методики конструктивної географії, так і питання польових, стаціонарних, експериментальних і картографічних досліджень. Їх варто згрупувати у два головні напрями дослідницького пошуку‒власне конструктивно-географічний і картографічний.

За час існування кафедри вийшло понад 50 монографій, два підручники, близько 40 навчальних посібників і 90 навчально-методичних вказівок і рекомендацій.

Історія кафедри

Кафедра створена у 2000 р. шляхом поділу кафедри геоморфології на дві: геоморфології та конструктивної географії і картографії.

Засновником і першим завідувачем кафедри став доктор географічних наук, професор Іван Ковальчук – відомий вчений-географ, геоморфолог, гідроеколог, доктор географічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук, академік-секретар Відділення наук про Землю Академії наук вищої освіти України, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України, фундатор Львівської еколого-геоморфологічної школи. Під його керівництвом суттєво поповнився спеціалістами склад кафедри, відкрилися нові спеціальності на кафедрі та у Природничому коледжі.У різні роки сумісниками працювали спеціалісти-екологи Львівської міської ради і Державного управління екології та охорони природних ресурсів у Львівській області (Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА), геологи і гідрогеологи ВАТ (ПАТ) “Геотехнічний інститут”, гідрологи і гідроекологи Львівського обласного управління водних ресурсів (Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну).

У 2007–2008 рр. обов’язки завідувача виконував кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Петро Волошин. У 2008‒2016 рр. завідувачем був доктор географічних наук, професор Валерій Петлін. З 2016 р. виконував обов’язки, а з 2018 р. став завідувачем доктор географічних наук, доцент Євген Іванов.

Університет для учнів- відеоробота доцентки Ольги Пилипович

30.03.2021 | 10:35

Пізнавально, доступно – і не тільки для учнів.
Вітаємо доцентку кафедри конструктивної географії Ольгу Пилипович із цікавим досвідом.
Зичимо нових вдалих відеоробіт!
Університет для учнів. Географія. Несприятливі гідрологічні явища і заходи запобігання їм

Читати »

Випускники кафедри конструктивної географії і картографії отримали дипломи освітнього ступеня “Магістр”

10.02.2021 | 20:46

Щиро вітаємо випускників кафедри конструктивної географії і картографії спеціальностей 101 “Екологія” і 183 “Технології захисту навколишнього середовища” з отриманням дипломів освітнього ступеня “Магістр”! Дякуємо за позитивні емоції, які панували сьогодні на географічному факультеті! Будьте всі здорові!!! Нехай міцніють ваші крила та долі хай будуть щасливі!

 

Читати »

Навчальний посібник “Загальна гідрологія”- “Найкращий навчальний посібник природничого напряму 2019-2020 року”

15.01.2021 | 21:42

Колектив кафедри конструктивної географії і картографії вітає доцентів кафедри Людмилу Петрівну Курганевич і Юрія Михайловича Андрейчука, а також декана географічного факультету, доцента кафедри фізичної географії Володимира Івановича Біланюка, авторів навчального посібника “Загальна гідрологія”, які отримали перше місце у конкурсі “Найкращий навчальний посібник природничого напряму 2019-2020 року”. Щиро вітаємо переможців та зичимо їм підкорення нових творчих вершин!

Читати »

Доктор географічних наук, доцент Іванов Євген Анатолійович нагороджений медаллю ім. Святого Володимира Національної академії наук вищої освіти України!

15.01.2021 | 14:11

Завідувач кафедри конструктивної географії і картографії, доктор географічних наук, доцент Іванов Євген Анатолійович нагороджений медаллю ім. Святого Володимира Національної академії наук вищої освіти України! Колектив кафедри вітає Євгена Анатолійовича та бажає наснаги та нових здобутків у науковій роботі та освітянській діяльності!

Читати »

Колективна монографічна праця “Національна безпека України у викликах новітньої історії” нагороджена дипломом Національної академії наук вищої освіти України за перше місце у номінації “Монографії”

30.12.2020 | 13:08

Колективна монографічна праця “Національна безпека України у викликах новітньої історії” нагороджена дипломом Національної академії наук вищої освіти України за перше місце у номінації “Монографії”. До видання цієї монографії доклалися Володимир Біланюк, Євген Іванов, Степан Позняк та Євген Тиханович. Тож вітаємо авторів і зичимо їм надхнення та творчої наснаги… Ще раз хочемо висловити подяку науковому редактору монографії Володимиру Стецюку та академіку-секретарю відділення наук про Землю Івану Ковальчуку. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю…

Читати »