Кафедра конструктивної географії і картографії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Історія кафедри
 • Новини

У структуру кафедри входить навчальна лабораторія геоінформаційного моделювання і картографування, кабінет геодезії і картографії та кімната географічної карти (спецкімната).

Кафедра здійснює підготовку студентів освітніх рівнів бакалавр і магістр за спеціальностями 101 “Екологія”, 106 “Географія” і 183 “Технології захисту навколишнього середовища”. Водночас кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін для спеціальностей 014 “Середня освіта (географія)”, 103 “Науки про Землю (географія)”, 241 “Готельно-ресторанна справа” і 242 “Туризм”. Важливою складовою підготовки студентів залишаються навчальні і виробничі практики.

Кафедра конструктивної географії і картографії готує бакалаврів першого рівня вищої освіти галузі знань 10 “Природничі науки” за спеціальністю 101 “Екологія (прикладна екологія)”.  Відповідно до навчальних планів спеціалістам присвоюється кваліфікація “Бакалавр з екології. Фахівець із прикладної екології”.

За цією ж спеціальністю здійснюється підготовка магістрів.  Після успішного захисту кваліфікаційної роботи випускникам присвоюють кваліфікацію “Магістр з екології. Еколог. Фахівець із прикладної екології”.

На кафедрі також готують фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань18 “Виробництво та технології” за спеціальністю 183 “Технології захисту навколишнього середовища”. Після  навчання та успішного захисту кваліфікаційної роботи випускникам присвоюють кваліфікацію“Магістр з технологій захисту навколишнього середовища”.

Навчальну і наукову роботу на кафедрі здійснюють 11 викладачів (доцентів) і ще два викладачі працюють за сумісництвом (доцент й асистент). На кафедрі працюють три співробітники навчально-допоміжного персоналу.

Співробітники

завідувачІВАНОВ Євген Анатолійовичзавідувач
доцентАНДРЕЙЧУК Юрій Михайловичдоцент
доцентВОЙТКІВ Петро Степановичдоцент
доцентКРАВЦІВ Степан Степановичдоцент
доцентКРИЧЕВСЬКА Діана Анатоліївнадоцент
доцентКУРГАНЕВИЧ Людмила Петрівнадоцент
доцентМИХНОВИЧ Андрій Васильовичдоцент
доцентМКРТЧЯН Олександр Сергійовичдоцент
доцентПЕТРОВСЬКА Мирослава Андріївнадоцент
доцентПИЛИПОВИЧ Ольга Василівнадоцент
інженер 2 категоріїБУХТА Ірина Олегівнаінженер 2 категорії
інженерКОБЕЛЬКА Михайло Володимировичінженер

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Наукові дослідження кафедри проводяться у рамках держбюджетних й госпдоговірних тем конструктивно-географічної, геоекологічної і гідроекологічної тематики та спрямовані на пошук закономірностей, взаємозв’язків і механізмів розвитку природно-антропогенних процесів та явищ з використанням системного, комплексного, ландшафтного, басейнового, структурного і динамічного підходів, методів моніторингу, картографування і моделювання. Колектив кафедри продовжує розпочаті проф. І. Ковальчуком роботи й зосередив увагу на головних напрямах наукових досліджень:

 • конструктивно-географічні (гідрогеологічні, гідрологічні, гідроекологічні, ґрунтові) дослідження навколишнього природного середовища;
 • геоекологія, ландшафтна екологія, екологічна геоморфологія;
 • урбоекологія, техноекологія, антропогенне ландшафтознавство, інженерна та антропогенна геоморфологія;
 • системно-структурний, історико-географічний і геоекологічний аналіз басейнових систем;
 • польові, стаціонарні, експериментальні і картографічні дослідження геосистем та екзогенних процесів;
 • моніторинг довкілля, екологічна експертиза, екологічний менеджмент, менеджмент природоохоронних територій;
 • інженерно-екологічне обґрунтування проектів та розробка шляхів покращення стану навколишнього природного середовища;
 • картографічні і топографо-геодезичні дослідження;
 • геоінформаційне моделювання компонентів довкілля, екологічного стану природно-господарських систем;
 • дистанційне зондування Землі, дешифрування аеро- й космознімків;
 • розробка проблем географічного українознавства, термінології та історії географічних і картографічних досліджень;
 • історико-географічний аналіз і синтез, історико-картографічне моделювання змін стану природно-господарських систем.

Загалом наукові інтереси кафедри різноманітні. Вони охоплюють як проблеми методології і методики конструктивної географії, так і питання польових, стаціонарних, експериментальних і картографічних досліджень. Їх варто згрупувати у два головні напрями дослідницького пошуку‒власне конструктивно-географічний і картографічний.

За час існування кафедри вийшло понад 50 монографій, два підручники, близько 40 навчальних посібників і 90 навчально-методичних вказівок і рекомендацій.

Історія кафедри

Кафедра створена у 2000 р. шляхом поділу кафедри геоморфології на дві: геоморфології та конструктивної географії і картографії.

Засновником і першим завідувачем кафедри став доктор географічних наук, професор Іван Ковальчук – відомий вчений-географ, геоморфолог, гідроеколог, доктор географічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук, академік-секретар Відділення наук про Землю Академії наук вищої освіти України, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України, фундатор Львівської еколого-геоморфологічної школи. Під його керівництвом суттєво поповнився спеціалістами склад кафедри, відкрилися нові спеціальності на кафедрі та у Природничому коледжі.У різні роки сумісниками працювали спеціалісти-екологи Львівської міської ради і Державного управління екології та охорони природних ресурсів у Львівській області (Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА), геологи і гідрогеологи ВАТ (ПАТ) “Геотехнічний інститут”, гідрологи і гідроекологи Львівського обласного управління водних ресурсів (Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну).

У 2007–2008 рр. обов’язки завідувача виконував кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Петро Волошин. У 2008‒2016 рр. завідувачем був доктор географічних наук, професор Валерій Петлін. З 2016 р. виконував обов’язки, а з 2018 р. став завідувачем доктор географічних наук, доцент Євген Іванов.

Завершився регіональний природоохоронний розділ навчальної ландшафтно-екологічної практики студентів-екологів

23.07.2021 | 11:12

19 липня 2021 року завершили регіональний природоохоронний розділ навчальної ландшафтно-екологічної практики студентів ІІ курсу спеціальності “Екологія” групи ГРЕ-21, під час якого здійснили онлайн-мандрівку будівлею адміністрації Яворівського НПП, музеєм історії і музеєм старожитностей, зустрілися з директором парку, заслуженим природоохоронцем України М. В. Біляком. Відвідали Заповідник Розточчя, музей художньої обробки деревини ПТУ ім. Станька, печерний монастир у Страдчі, пройшлися туристичними стежками Розточчя, Ведмежий Притулок Домажир, центральною (старою) частиною Львова, екостежкою на Сихові. Завдяки презентаціям і цікавим розповідям провідного фахівця з екологічної освіти...

Читати »

Завершилася робота екзаменаційної комісії зі спеціальності “Екологія”

26.06.2021 | 00:13

Завершилася робота екзаменаційної комісії зі спеціальності “Екологія”. За чотири дні роботи комісії 19 студентів денної і заочної форми навчання здали державний іспит та захистили кваліфікаційні роботи.
Побажаємо випускникам успіхів в подальшому та очікуємо у магістратуру зі спеціальностей 101 Екологія (прикладна екологія) і 183 Технології захисту навколишнього середовища!

Читати »

Вітання Ользі Пилипович із Подякою від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

08.06.2021 | 13:42

Вітаємо Ольгу Пилипович, доцентку кафедри конструктивної географії і картографії, членкиню Басейнової ради Дністра, із ПОДЯКОЮ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за активну участь у Міжнародному басейновому конкурсі “Барви Дністра” та вагомий внесок у формування екологічного світогляду молоді. Приємно, що цю відзнаку отримано з рук нашої випускниці, заступниці  начальника БУВР Західного Бугу та Сяну Наталії Крутої.
За словами Ольги Василівни: “Це була приємна несподіванка, бо вже майже з десяток років як конкурс “Барви Дністра” став традицією, і ніхто не думав...

Читати »

Вийшов друком навчальний посібник «Застосування ГІС у природоохоронній справі на прикладі відкритої програми QGIS»

12.05.2021 | 11:04

Вийшов друком навчальний посібник «Застосування ГІС у природоохоронній справі на прикладі відкритої програми QGIS» за авторством доцента кафедри лісової таксації Олега Часковського (Національний лісотехнічний університет України), доцента кафедри конструктивної географії і картографії Юрія Андрейчука, доцента кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Тараса Ямелинця (Львівський національний університет імені Івана Франка).
В навчальному посібнику висвітлюються загальні принципи організації і функціонування географічних інформаційних систем (ГІС) та основні можливості використання методів ГІС в природоохоронній справі та у дослідженні екологічних проблем. Велику увагу звернено на теоретичні...

Читати »

22 квітня 2021 р. відбувся успішний захист дисертацій Лети Василя Васильовича на тему «Гідроекологічні стани басейну Тиси в межах Рахівського району»

10.05.2021 | 15:23

22 квітня 2021 р., на засіданні спеціалізованої вченої ради К 32.051.08 Волинського національного університету імені Лесі Українки відбувся успішний захист дисертацій Лети Василя Васильовича на тему «Гідроекологічні стани басейну Тиси в межах Рахівського району». Науковий керівник: Пилипович Ольга Василівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка. Висловлюємо щиру подяку членам спеціалізованої вченої ради К 32.051.08 Волинського національного університету імені Лесі Українки та її голові – доктору географічних наук, професору Петліну Валерію Миколайовичу...

Читати »