Кафедра конструктивної географії і картографії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Історія кафедри
 • Новини

У структуру кафедри входить навчальна лабораторія геоінформаційного моделювання і картографування, кабінет геодезії і картографії та кімната географічної карти (спецкімната).

Кафедра здійснює підготовку студентів освітніх рівнів бакалавр і магістр за спеціальностями 101 “Екологія” і 183 “Технології захисту навколишнього середовища”.

Водночас кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін для спеціальностей 106 “Географія”, 014 “Середня освіта”, 103 “Науки про Землю”, 241 “Готельно-ресторанна справа” і 242 “Туризм”.

Важливою складовою підготовки студентів залишаються навчальні і виробничі практики.

Кафедра готує бакалаврів першого рівня вищої освіти галузі знань 10 “Природничі науки” за спеціальністю 101 “Екологія (прикладна екологія)”.
Відповідно до навчальних планів спеціалістам присвоюється кваліфікація “Бакалавр з екології. Фахівець із прикладної екології”.

Водночас кафедра здійснює підготовку магістрів за спеціальностями 101 “Екологія (прикладна екологія)” та 183 “Технології захисту навколишнього середовища”. За цими спеціальностями присвоюються кваліфікації “Магістр з екології. Еколог. Фахівець із прикладної екології” і “Магістр з технологій захисту навколишнього середовища”.

Навчальну і наукову роботу на кафедрі здійснюють 10 викладачів (доцентів) і ще два викладачі працюють за сумісництвом (доцент й асистент).

На кафедрі працюють три співробітники навчально-допоміжного персоналу, навчаються три аспіранти денної форми навчання.

Співробітники

завідувачІВАНОВ Євген Анатолійовичзавідувач
доцентАНДРЕЙЧУК Юрій Михайловичдоцент
доцентВОЙТКІВ Петро Степановичдоцент
доцентКРАВЦІВ Степан Степановичдоцент
доцентКРИЧЕВСЬКА Діана Анатоліївнадоцент
доцентКУРГАНЕВИЧ Людмила Петрівнадоцент
доцентМИХНОВИЧ Андрій Васильовичдоцент
доцентПЕТРОВСЬКА Мирослава Андріївнадоцент
доцентПИЛИПОВИЧ Ольга Василівнадоцент
інженер 2 категоріїБУХТА Ірина Олегівнаінженер 2 категорії
інженерКОБЕЛЬКА Михайло Володимировичінженер
аспірантГРАБАР Ігор Ігоровичаспірант
аспірантЛОПУШАНСЬКА Марія Романівнааспірант
аспірантТЕСЛОВИЧ Мар’яна Вікторівнааспірант
аспірантЩЕРБА Віталій Вікторовичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Наукові дослідження кафедри проводяться у рамках держбюджетних й госпдоговірних тем конструктивно-географічної, геоекологічної і гідроекологічної тематики та спрямовані на пошук закономірностей, взаємозв’язків і механізмів розвитку природно-антропогенних процесів та явищ з використанням системного, комплексного, ландшафтного, басейнового, структурного і динамічного підходів, методів моніторингу, картографування і моделювання. Колектив кафедри продовжує розпочаті проф. І. Ковальчуком роботи й зосередив увагу на головних напрямах наукових досліджень:

 • конструктивно-географічні (гідрогеологічні, гідрологічні, гідроекологічні, ґрунтові) дослідження навколишнього природного середовища;
 • геоекологія, ландшафтна екологія, екологічна геоморфологія;
 • урбоекологія, техноекологія, антропогенне ландшафтознавство, інженерна та антропогенна геоморфологія;
 • системно-структурний, історико-географічний і геоекологічний аналіз басейнових систем;
 • польові, стаціонарні, експериментальні і картографічні дослідження геосистем та екзогенних процесів;
 • моніторинг довкілля, екологічна експертиза, екологічний менеджмент, менеджмент природоохоронних територій;
 • інженерно-екологічне обґрунтування проектів та розробка шляхів покращення стану навколишнього природного середовища;
 • картографічні і топографо-геодезичні дослідження;
 • геоінформаційне моделювання компонентів довкілля, екологічного стану природно-господарських систем;
 • дистанційне зондування Землі, дешифрування аеро- й космознімків;
 • розробка проблем географічного українознавства, термінології та історії географічних і картографічних досліджень;
 • історико-географічний аналіз і синтез, історико-картографічне моделювання змін стану природно-господарських систем.

Загалом наукові інтереси кафедри різноманітні. Вони охоплюють як проблеми методології і методики конструктивної географії, так і питання польових, стаціонарних, експериментальних і картографічних досліджень. Їх варто згрупувати у два головні напрями дослідницького пошуку‒власне конструктивно-географічний і картографічний.

За час існування кафедри вийшло понад 50 монографій, два підручники, близько 40 навчальних посібників і 90 навчально-методичних вказівок і рекомендацій.

Історія кафедри

Кафедра створена у 2000 р. шляхом поділу кафедри геоморфології на дві: геоморфології та конструктивної географії і картографії.

Засновником і першим завідувачем кафедри став доктор географічних наук, професор Іван Ковальчук – відомий вчений-географ, геоморфолог, гідроеколог, доктор географічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук, академік-секретар Відділення наук про Землю Академії наук вищої освіти України, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України, фундатор Львівської еколого-геоморфологічної школи. Під його керівництвом суттєво поповнився спеціалістами склад кафедри, відкрилися нові спеціальності на кафедрі та у Природничому коледжі.У різні роки сумісниками працювали спеціалісти-екологи Львівської міської ради і Державного управління екології та охорони природних ресурсів у Львівській області (Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА), геологи і гідрогеологи ВАТ (ПАТ) “Геотехнічний інститут”, гідрологи і гідроекологи Львівського обласного управління водних ресурсів (Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну).

У 2007–2008 рр. обов’язки завідувача виконував кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Петро Волошин. У 2008‒2016 рр. завідувачем був доктор географічних наук, професор Валерій Петлін. З 2016 р. виконував обов’язки, а з 2018 р. став завідувачем доктор географічних наук, доцент Євген Іванов.

Лекція виконавчої директорки ГО Zero Waste Lviv на географічному факультеті

17.03.2023 | 13:39

15.03.2023 р. на географічному факультеті було заплановано лекцію виконавчої директорки ГО Zero Waste Lviv Ірини Миронової.
Відбулася цікава зустріч, під час якої пані Ірина донесла до нас складні речі доступним викладенням матеріалу.
Щира подяка ГО Zero Waste Lviv за їхню титанічну працю заради життя без відходів, а також за те, що відвідали географічний факультет.
Дякуємо ЗСУ за можливість навчатися і працювати!

Світлини: Д. Кричевська

Читати »

7-8 лютого 2023 р. відбудеться Звітна наукова конференція географічного факультету

06.02.2023 | 16:49

Шановні колеги!
7-8 лютого відбудеться Звітна наукова конференція географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Засідання проводяться в очному режимі із дотриманням  умов воєнного стану і карантинного режиму (допускається змішана форма за поважних обставин).

Покликання на конференцію:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amifCOYqVcrBlaoh31R1i1tq1oYVgPsLirrWZ6PhCSl41%40thread.tacv2/conversations?groupId=ca010228-5a36-44d7-935a-7773350f3d02&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

Завантажити програму конференції

 
СЕКЦІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК
Аудиторія 69, вул. Дорошенка 41
 Керівник секції – доц. Біланюк В.І.
Секретар секції – доц. Тиханович Є.Є.
П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

Підсумки наукової роботи географічного факультету...

Читати »

26 січня 2023 року магістрам географічного факультету вручено дипломи

26.01.2023 | 23:47

26 січня 2023 р. в Актовій залі університету відбулось вручення дипломів випускникам магістратури географічного факультету. З привітальним словом виступив проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку проф. Володимир Качмар, декан факультету доц. Володимир Біланюк та завідувач кафедри туризму проф. Марта Мальська. Складність сьогодення засвідчила важливість формування справжніх патріотів, порядних громадян та професіоналів своєї справи. Бажаємо випускникам пронести ці чесноти впродовж всього життя.
Автор фото Олег Вівчарик.
Більше фото на файлообміннику (2,4 ГБ, до 1 лютого) https://fex.net/uk/s/zrbae92

Світлини: Олег Вівчарик

Читати »

3 січня 2023 року на кафедрі конструктивної географії і картографії пройшов захист курсових робіт магістрів першого року навчання

04.01.2023 | 19:58

3 січня 2023 року пройшов захист курсових робіт студентів-екологів групи ГРЕМ-11с освітньої програми “Технології захисту навколишнього середовища” другого (магістерського) рівня.

Читати »

Відкрита дистанційна зустріч з експертною групою щодо акредитації освітньо-професійних програм «Екологія» ID 10288, «Прикладна екологія» ID 30607 другого (магістерського) рівня вищої освіти

24.10.2022 | 11:37

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у відкритій дистанційній зустрічі з експертною групою щодо акредитації освітньо-професійних програм  «Екологія» ID 10288, «Прикладна екологія» ID 30607 другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка відбудеться  28 жовтня 2022 року о 11 год. 00 хв.  дистанційно у ZOOM(i) .

Запрошуються усі бажаючі.
Час: 28 жовтня  2022 р., 11:00

Підключитися до конференції Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/72766950761?pwd=YZACe2nJTsnpie9SagAtNFgRemHkjt.1

Ідентифікатор конференції: 727 6695 0761 
Код доступу: 2022
 

Читати »