Кафедра конструктивної географії і картографії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Історія кафедри
 • Новини

У структуру кафедри входить навчальна лабораторія геоінформаційного моделювання і картографування, кабінет геодезії і картографії та кімната географічної карти (спецкімната).

Кафедра здійснює підготовку студентів освітніх рівнів бакалавр і магістр за спеціальностями 101 “Екологія” і 183 “Технології захисту навколишнього середовища”.

Водночас кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін для спеціальностей 106 “Географія”, 014 “Середня освіта”, 103 “Науки про Землю”, 241 “Готельно-ресторанна справа” і 242 “Туризм”.

Важливою складовою підготовки студентів залишаються навчальні і виробничі практики.

Кафедра готує бакалаврів першого рівня вищої освіти галузі знань 10 “Природничі науки” за спеціальністю 101 “Екологія (прикладна екологія)”.
Відповідно до навчальних планів спеціалістам присвоюється кваліфікація “Бакалавр з екології. Фахівець із прикладної екології”.

Водночас кафедра здійснює підготовку магістрів за спеціальностями 101 “Екологія (прикладна екологія)” та 183 “Технології захисту навколишнього середовища”. За цими спеціальностями присвоюються кваліфікації “Магістр з екології. Еколог. Фахівець із прикладної екології” і “Магістр з технологій захисту навколишнього середовища”.

Навчальну і наукову роботу на кафедрі здійснюють 10 викладачів (доцентів) і ще два викладачі працюють за сумісництвом (доцент й асистент).

На кафедрі працюють три співробітники навчально-допоміжного персоналу, навчаються три аспіранти денної форми навчання.

Співробітники

завідувачІВАНОВ Євген Анатолійовичзавідувач
доцентАНДРЕЙЧУК Юрій Михайловичдоцент
доцентВОЙТКІВ Петро Степановичдоцент
доцентКРАВЦІВ Степан Степановичдоцент
доцентКРИЧЕВСЬКА Діана Анатоліївнадоцент
доцентКУРГАНЕВИЧ Людмила Петрівнадоцент
доцентМИХНОВИЧ Андрій Васильовичдоцент
доцентПЕТРОВСЬКА Мирослава Андріївнадоцент
доцентПИЛИПОВИЧ Ольга Василівнадоцент
інженер 2 категоріїБУХТА Ірина Олегівнаінженер 2 категорії
інженерКОБЕЛЬКА Михайло Володимировичінженер
аспірантГРАБАР Ігор Ігоровичаспірант
аспірантЛОПУШАНСЬКА Марія Романівнааспірант
аспірантТЕСЛОВИЧ Мар’яна Вікторівнааспірант
аспірантЩЕРБА Віталій Вікторовичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Наукові дослідження кафедри проводяться у рамках держбюджетних й госпдоговірних тем конструктивно-географічної, геоекологічної і гідроекологічної тематики та спрямовані на пошук закономірностей, взаємозв’язків і механізмів розвитку природно-антропогенних процесів та явищ з використанням системного, комплексного, ландшафтного, басейнового, структурного і динамічного підходів, методів моніторингу, картографування і моделювання. Колектив кафедри продовжує розпочаті проф. І. Ковальчуком роботи й зосередив увагу на головних напрямах наукових досліджень:

 • конструктивно-географічні (гідрогеологічні, гідрологічні, гідроекологічні, ґрунтові) дослідження навколишнього природного середовища;
 • геоекологія, ландшафтна екологія, екологічна геоморфологія;
 • урбоекологія, техноекологія, антропогенне ландшафтознавство, інженерна та антропогенна геоморфологія;
 • системно-структурний, історико-географічний і геоекологічний аналіз басейнових систем;
 • польові, стаціонарні, експериментальні і картографічні дослідження геосистем та екзогенних процесів;
 • моніторинг довкілля, екологічна експертиза, екологічний менеджмент, менеджмент природоохоронних територій;
 • інженерно-екологічне обґрунтування проектів та розробка шляхів покращення стану навколишнього природного середовища;
 • картографічні і топографо-геодезичні дослідження;
 • геоінформаційне моделювання компонентів довкілля, екологічного стану природно-господарських систем;
 • дистанційне зондування Землі, дешифрування аеро- й космознімків;
 • розробка проблем географічного українознавства, термінології та історії географічних і картографічних досліджень;
 • історико-географічний аналіз і синтез, історико-картографічне моделювання змін стану природно-господарських систем.

Загалом наукові інтереси кафедри різноманітні. Вони охоплюють як проблеми методології і методики конструктивної географії, так і питання польових, стаціонарних, експериментальних і картографічних досліджень. Їх варто згрупувати у два головні напрями дослідницького пошуку‒власне конструктивно-географічний і картографічний.

За час існування кафедри вийшло понад 50 монографій, два підручники, близько 40 навчальних посібників і 90 навчально-методичних вказівок і рекомендацій.

Історія кафедри

Кафедра створена у 2000 р. шляхом поділу кафедри геоморфології на дві: геоморфології та конструктивної географії і картографії.

Засновником і першим завідувачем кафедри став доктор географічних наук, професор Іван Ковальчук – відомий вчений-географ, геоморфолог, гідроеколог, доктор географічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук, академік-секретар Відділення наук про Землю Академії наук вищої освіти України, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України, фундатор Львівської еколого-геоморфологічної школи. Під його керівництвом суттєво поповнився спеціалістами склад кафедри, відкрилися нові спеціальності на кафедрі та у Природничому коледжі.У різні роки сумісниками працювали спеціалісти-екологи Львівської міської ради і Державного управління екології та охорони природних ресурсів у Львівській області (Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА), геологи і гідрогеологи ВАТ (ПАТ) “Геотехнічний інститут”, гідрологи і гідроекологи Львівського обласного управління водних ресурсів (Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну).

У 2007–2008 рр. обов’язки завідувача виконував кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Петро Волошин. У 2008‒2016 рр. завідувачем був доктор географічних наук, професор Валерій Петлін. З 2016 р. виконував обов’язки, а з 2018 р. став завідувачем доктор географічних наук, доцент Євген Іванов.

31 травня 2024 р. відбувся захист дисертації аспірантки кафедри конструктивної географії і картографії Теслович Мар’яни Вікторівни на тему”Екологічна мережа Закарпатської області: територіальна структура, функціонування, оптимізація”

03.06.2024 | 12:48

31 травня 2024 року відбувся захист дисертації аспірантки кафедри конструктивної географії і картографії Теслович Мар’яни Вікторівни на тему “Екологічна мережа Закарпатської області: територіальна структура, функціонування, оптимізація”, науковий керівник – доцент Кричевська Д.А.
За результатами обговорення наукової новизни, теоретичного та практичного значення результатів дисертаційного дослідження здобувачці присуджено ступінь доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 103 «Науки про Землю»!
Захист відбувся під головуванням доктора географічних наук проф. Круглова І.С. (завідувач кафедри геоекології та фізичної географії ЛНУ імені Івана Франка), офіційні...

Читати »

Відбулася зустріч переможців і призерів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН та їхніх наукових керівників

29.05.2024 | 10:41

27 травня 2024 р. в актовій залі Львівського національного університету імені Івана Франка  відбулася зустріч переможців і призерів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН та їхніх наукових керівників. Серед нагороджених – викладачі географічного факультету: завідувач кафедри геоекології і фізичної географії Іван Круглов, старший викладач кафедри туризму Юрій Зінько, доцентка кафедри конструктивної географії і картографії  Ольга Пилипович. Маємо надію, що учні Малої академії у майбутньому продовжуватимуть свої наукові дослідження на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Читати »

Пізнання світу через призму Географії – учні НВК “Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей” відвідали географічний факультет

26.04.2024 | 11:02

25 квітня 2024 року Географічний факультет відвідали учні НВК “Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей”.
Молоді люди допитливо оглядали Навчально-наукову лабораторію “Аналізу ґрунтів і природних вод”; з захопленням розглядали зразки ґрунтів; з цікавістю прослухали лекцію доцентки кафедри конструктивної географії і картографії Ольги Пилипович на тему : “Чому потрібно берегти воду”.
Студентка четвертого курсу Христина Терновецька та аспірант Назар Ваньо навчили учнів вимірювати рН та мінералізацію води.
Дякуємо учителям ліцею пані Зоряні Бурак та пані Світлані Юрків за те, що дбають про своїх...

Читати »

24 січня 2024 р. на географічному факультеті відбулася лекція професора соціології та урбаністики Мейджі Гакуін університету (м. Токіо, Японія) Шінджі Іванага

24.01.2024 | 09:53

24 січня 2024 р. на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася лекція професора соціології та урбаністики Мейджі Гакуін університету (м. Токіо, Японія) Шінджі Іванага (Shinji IWANAGA, Professor of Sociology and Urban Studies, Department of Sociology, Meiji Gakuin University, Tokyo, Japan) на тему: “Tokyo as a largest metropolitan region in the world: some reflections on its postwar experience with regard to the future of Ukraine” “Токіо, як найбільше міська агломерація світу, в роздумах про майбутній повоєнний досвід України”.
Основні тези...

Читати »

У міжнародний День студентів пройшов майстер-клас із виготовлення окопних свічок

18.11.2023 | 11:10

17.11. 2023 року у міжнародний День студентів на кафедрі конструктивної географії і картографії відбувся майстер-клас із виготовлення окопних свічок. Дякуємо досвідченим четвертокурсникам та завзятим першокурсникам за підготовку основ для перших 50-ти теплих подарунків для наших захисників.
А ще були щирі вітання і подарунок від викладачів для сьогоднішньої уродинниці – студентки першого курсу ГРГТ-11 Юлії Корчак.
Слава Україні та ЗСУ! Наближаємо Перемогу разом!

Читати »