Іванов Євген Анатолійович

Посада: завідувач кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: Yevhen.Ivanov@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Конструктивна географія;
  • геоекологія;
  • ландшафтознавство;
  • геоекологічне картографування;
  • геоінформаційні технології.

Курси

Вибрані публікації

Монографії та посібники:

Статті та матеріали конференцій

Біографія

Народився 16 липня 1975 р. в м. Валуйки Бєлгородської області в шахтарській родині. У 1992 р. закінчив Червоноградську СШ № 13 (м. Соснівка). У цьому ж році став студентом першого курсу географічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1997 р. закінчив навчання на кафедрі фізичної географії та отримав диплом за спеціальністю “Географ. Викладач”. У цьому ж році вступив до аспірантури при кафедрі фізичної географії.
В листопаді 2001 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області)” зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів (науковий керівник: проф. А. В. Мельник).
З 2000 р. працював на географічному факультеті на посадах інженера Чорногірського географічного стаціонару, лаборанта та інженера кафедри фізичної географії, завідувача навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування, асистента кафедри конструктивної географії і картографії (за сумісництвом). З вересня 2004 р. перебував на посаді доцента кафедри конструктивної географії і картографії. У листопаді 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри конструктивної географії і картографії. У 2005‒2008 рр. був завідувачем відділення “Прикордонний екологічний контроль” у Природничому коледжі університету. У 2011‒2013 і 2018‒2019 рр. був заступником декана географічного факультету з навчально-виховної і наукової роботи. У 2013‒2016 рр. перебував у докторантурі за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. З вересня 2016 р. виконував обов’язки, а з червня 2018 р. ‒ завідувач кафедри конструктивної географії і картографії.
У січні 2018 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію на тему: “Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація” зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів (науковий консультант: проф. І. П. Ковальчук).
Наукові інтереси пов’язані з питаннями картографування, моделювання, обліку, ландшафтного планування, охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів у межах гірничопромислових територій Західного регіону України в умовах реструктуризації гірничих підприємств. У коло наукового зацікавлення входять актуальні питання конструктивної географії, ландшафтознавства, ландшафтної екології, геоекології, гідроекології, геоекологічного картографування і моделювання.
Здійснював наукове керівництво кафедральними держбюджетними науково-дослідними темами: “Трансформація природно-господарських систем гірничопромислових територій” (2008–2010), “Оптимізація природно-господарських систем Західного регіону України з метою забезпечення його сталого розвитку” (2017–2019) і “Природні та антропогенно-трансформовані геосистеми Західного регіону України, їх функціонування та екологічний стан” (2020–2022).
Виступав (спів)організатором десяти наукових конференцій і семінарів. Брав участь у понад 60 міжнародних і всеукраїнських наукових чи науково-практичних з’їздах, конгресах, конференціях і семінарах.
Автор понад 460 наукових, навчально-методичних, енциклопедичних та публіцистичних праць з актуальних проблем конструктивної географії, геоекології, ландшафтознавства, ландшафтної екології, гідроекології, картографії й геоінформатики, у т. ч. 17 монографій, 6 навчальних і навчально-методичних посібників, 12 методичних розробок, 63 статті у фахових виданнях, понад 40 статей в закордонних і наукометричних виданнях. Опублікував понад 20 статей до “Екологічної енциклопедії” і 10 статей до “Енциклопедії Сучасної України”

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!