Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Дослідження
  • Методичні матеріали
  • Історія кафедри
  • Новини

Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи готує фахівців за освітніми програмами бакалавр та магістр денної форми навчання спеціальності “Географія”. Кафедра забезпечує викладання кількох нормативних курсів для спеціальностей 106 “Географія”, 014 “Середня освіта (Географія)”, 103 “Науки про Землю”, а також спеціальності 183 “Технології захисту навколишнього середовища”. Зокрема: “Основи екології”, “Екологія”, “Екологія та освіта для сталого розвитку” (доц. І. Койнова); “Біогеографія і геоботаніка” (доц. Н. Блажко), “Біогеографія і охорона природи” (доц. І. Рожко); „Раціональне природокористування” (доц. І. Рожко), “Адаптація до змін клімату”, (доц. І. Койнова), “Концептуальні засади філософії довкілля” (доц. П. Теліш), “Екологічні технології”, (доц. І. Рожко), для яких розроблені навчальні на навчально-методичні посібники.

Наукові інтереси співробітників кафедри: доцент І. Рожко – раціональне природокористування та охорона природи, екологічний туризм; організація рекреаційної діяльності й еколого‐географічні проблеми гірських територій; еколого‐економічні аспекти сталого розвитку територій; доцент І. Койнова – екологічна освіта і культура, антропогенний вплив і трансформація геосистем, збалансований розвиток територій, екологічний менеджмент, поводження з відходами; доцент Н. Блажко – еколого‐географічні проблеми водно-болотяних територій, ревіталізація геосистем, екологічний контроль та екологічна інфраструктура; доцент Б. Сенчина – збереження біорізноманіття, проблеми функціонування природо-заповідних територій, біогеографія; доцент О. Перхач – охорона та використання водних ресурсів, екологія людини, історико-географічні дослідження; доцент П. Теліш – стале лісокористування, відновлювана енергетика; асистент С. Зюзін – проблеми оцінки рекреаційного потенціалу Українських Карпат, метризація геосистем.

При кафедрі активно діє студентський науковий екологічний гурток, керівниками якого є доценти І. Койнова, І. Рожко, Б. Сенчина, завідувач лабораторії С. Зюзін. Важливе завдання гуртка – практична, теоретична та екопросвітницька природоохоронна діяльність. Студенти кафедри беруть участь у наукових дослідженнях, результати яких доповідають на конференціях в т. ч. й міжнародних, публікують статті, неодноразово ставали переможцями і призерами олімпіад та конкурсів наукових робіт. Кращі студенти продовжують навчання в аспірантурі.

На кафедрі працюють: завідувач кафедри доцент І. Рожко (з 2018 р.), доценти Б. Сенчина, І. Койнова, Н. Блажко, П. Теліш, О. Перхач, к. геогр. н., асистент С. Зюзін. На штатних посадах навчально‐допоміжного персоналу кафедри працюють: завідувач лабораторії екологічної безпеки ландшафту, к. геогр. н. с. Зюзін, ст. лаборант Д. Крук та інженер навчальної лабораторії – Л. Крук.

Викладачі, співробітники, аспіранти та студенти кафедри опублікували понад 1100 наукових праць, зокрема 40 монографій (в тому числі іноземними мовами), понад 70 підручників, навчальних і навчально‐методичних посібників, атласів, словників, довідників. Значним підсумком наукового доробку кафедри стала монографія «Львівська область: природні умови та ресурси» за загальною редакцією доктора географічних наук, професора М.М. Назарука. Монографія, обсягом 592 сторінки, видана у 2018 р. до 30-річного ювілею кафедри.

Співробітники

завідувачРОЖКО Ігор Михайловичзавідувач
доцентБЛАЖКО Наталія Богданівнадоцент
доцентКОЙНОВА Ірина Богданівнадоцент
доцентПЕРХАЧ Оксана Романівнадоцент
доцентСЕНЧИНА Богдана Володимирівнадоцент
доцентТЕЛІШ Павло Степановичдоцент
асистент (сумісник)ЗЮЗІН Святослав Юрійовичасистент (сумісник)
старший лаборантКРУК Дарія Євгенівнастарший лаборант
аспірантБОТА Олегаспірант
аспірантГАЛЯНТА Лідія Андріївнааспірант
аспірантПОЛЯНСЬКИЙ Юрій Серійовичаспірант
аспірантШТОЙКО Регіна Ігорівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Нагороди, подяки

 

Грамоти студентів

Сертифікати студентів

Історія кафедри

Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (РВПР і ОП) на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка створена у 1988 р. згідно з наказом ректора № 658 від 20 квітня 1988 р.
У різний час на кафедрі працювали відомі вчені: доктор біологічних наук, доктор гоноріс кауза професор Степан Стойко; академік УААН, професор Федір Палій; доктор географічних наук, професор Георгій Бачинський; доктор медичних наук, професор Алік Маненко; доктор юридичних наук, професор Світлана Кравченко; доктор біологічних наук, професор Платон Третяк; кандидат геолого-мінералогічних наук Віктор Огоноченко.

Географи на святкуванні 30-річчя РЛП «Знесіння»

06.12.2023 | 15:31

2 грудня 2023 року виповнилось 30 років з часу заснування регіонального ландшафтного парку «Знесіння» у Львові.
Цій даті було присвячено науково-практичну конференцію «Збереження та охорона унікальних природно-історичних комплексів РЛП «Знесіння», яка відбулась в конференц-залі сусіднього з парком готелю «Кавалєр».
Безпосередньо у роботі конференції взяли участь викладачі і студенти кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони природи, кафедри туризму, кафедри геоморфології і палеогеографії та кафедри геоекології і фізичної географії.
Від імені географічного факультету поздоровили колектив парку «Знесіння» доцент Євген Тиханович і доцентка Ірина...

Читати »

Відновлюємо традицію: з нагоди Дня студента відвідуємо печери Поділля

23.10.2023 | 15:59

“Географові добре жить, бо в гори може він ходить”, але ж географ може досліджувати і підземний світ, який не менш захоплюючий!
До Дня студента відновлюємо нашу традицію відвідин печер Поділля.
18-19 листопада 2023 року  – печера “Атлантида” + м. Кам’янець-Подільський
Кошти – 1500 грн
У вартість входить: все, окрім особистих побажань.
Всі, хто бажає взяти участь в мандрівці, можуть зголоситися до ас. Святослава Зюзіна, доц. Віталія Брусака або доц. Євгена Тихановича.

Читати »

Відкрита дистанційна зустріч з експертною групою щодо акредитації освітньо-професійної програми «Географія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

10.10.2023 | 12:02

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у відкритій дистанційній зустрічі з експертною групою щодо акредитації освітньо-професійної програми «Географія» другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка відбудеться 13 жовтня з 14 год. 20 хв.  до 15 год. 00 хв. Доєднатися до конференції Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/83246528719?pwd=EL7evfDgQtnArnIax9J6TtWoaxIIVB.1
Ідентифікатор конференції: 832 4652 8719
Пароль: 2023

Читати »

Відійшов у засвіти професор Микола Миколайович Назарук

01.08.2023 | 11:19

 
З невимовним жалем повідомляємо, що на 71-му році життя відійшов у засвіти Назарук Микола Миколайович – заслужений працівник освіти України, академік Академії Вищої школи України, доктор географічних наук, багаторічний професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, відомий вчений-спеціаліст в галузі прикладної екології та конструктивної географії.
Парастас відбудеться 1 серпня 2023 р. о 19-30 в Домініканському соборі (Храм Пресвятої Євхаристії).
Чин похорону відбудеться 2 серпня 2023 р. о 10-30 в Домініканському соборі (Храм Пресвятої Євхаристії).
ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!

Читати »

Під керівництвом викладачів кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи тривають геоботанічний та екологічний розділи навчальної практики зі студентами 2 курсу спеціальністі 014 Середня освіта (географія)

20.07.2023 | 09:18

Під керівництвом викладачів кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи доцентів Богдани Сенчини, Оксани Перхач, Наталі Блажко, Павла Теліша тривають геоботанічний та екологічний розділи навчальної практики зі студентами 2 курсу спеціальності 014 Середня освіта (географія). Для проведення геоботанічного розділу було обрану територію РЛП «Знесіння», де студенти досліджували флористичне різноманіття, створили фотогербарій та описали сформовані фітоценози. Особливо цікавою була розповідь директора РЛП «Знесіння» Тараса Микітчака, за що йому велика вдячність. Під час екологічного розділу практики об’єктом дослідження було обрано територію...

Читати »