Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Історія кафедри
  • Новини
  • Оголошення

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності 8.070502 “Географія”. Після захисту дипломної роботи випускникам присвоюють кваліфікацію “Географ. Викладач географії, основ економіки та екології”, магістерської – Магістр географії. Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи.”

Кафедра розвиває такі напрямки наукових досліджень: еколого-економічні та еколого-географічні проблеми природокористування (проф. С. Кукурудза, доц. М. Сиротюк, доц. І. Рожко, доц. І. Койнова, доц. П. Теліш), моніторинг, метризація та екологічна оцінка ландшафтних систем (проф. С. Кукурудза, проф. З. Гамкало, доц. Б. Сенчина, доц. Ф. Кіптач), екологічні та соціоекологічні проблеми (проф. С. Кукурудза, проф. М. Назарук, доц. М. Сиротюк, доц. О. Перхач), антропогенна трансформація ландшафтів (проф. П. Штойко, доц. Ф. Кіптач, доц. І. Койнова, доц. Н. Блажко), історико-географічні дослідження (проф. С. Кукурудза, проф. М. Назарук, доц. П. Штойко, доц. О. Перхач).
При кафедрі діє аспірантура, випускники якої мають можливість отримати науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

На кафедрі працюють 11 викладачів та 5 працівників науково-допоміжного персоналу. При кафедрі діють навчальна лабораторія екологічної експертизи та кабінет охорони природи.
Кафедра РВПР і ОП підтримує партнерські відносини з Департаментом охорони навколишнього природного середовища у Львівській області, Інститутом екології Карпат НАН України, національними природними парками – Карпатським, Гуцульщиною, Яворівським, Шацьким, Карпатським біосферним заповідником, заповідником „Розточчя”, регіональним ландшафтним парком “Знесіння”, численними вищими навчальними закладами та громадськими організаціями України. Укладені угоди про співпрацю з Католицьким університетом м. Любліна і Вищою школою екології та управління м. Варшава (РеспублікаПольща).
При кафедрі активно діє Громадська екологічна організація “Екопоступ” та студентські екологічні гуртки.

Співробітники

завідувачРОЖКО Ігор Михайловичзавідувач
професорКУКУРУДЗА Семен Іллічпрофесор
професорНАЗАРУК Микола Миколайовичпрофесор
доцентБЛАЖКО Наталія Богданівнадоцент
доцентКОЙНОВА Ірина Богданівнадоцент
доцентПЕРХАЧ Оксана Романівнадоцент
доцентСЕНЧИНА Богдана Володимирівнадоцент
доцентТЕЛІШ Павло Степановичдоцент
старший лаборант, аспірант (сумісник)ГАЛЯНТА Лідія Андріївнастарший лаборант, аспірант (сумісник)
старший лаборантКРУК Дарія Євгенівнастарший лаборант
аспірантШТОЙКО Регіна Ігорівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Історія кафедри

Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (РВПР і ОП) на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка створена у 1988 р. згідно з наказом ректора № 658 від 20 квітня 1988 р.
У різний час на кафедрі працювали відомі вчені: доктор біологічних наук, доктор гоноріс кауза професор Степан Стойко; академік УААН, професор Федір Палфій; доктор географічних наук, професор Георгій Бачинський; доктор медичних наук, професор Алік Маненко; доктор юридичних наук, професор Світлана Кравченко; доктор біологічних наук, професор Платон Третяк; кандидат геолого-мінералогічних наук Віктор Огоноченко.

17 травня 2022 року відкриту лекцію з курсу “Охорона земельних і лісових ресурсів” проводитиме к.г.н., доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Теліш П.С.

13.05.2022 | 14:09

У вівторок 17 травня 2022 року  об 11.50 відбудеться відкрита лекція к.г.н., доцента кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Теліша П.С. з курсу “Охорона земельних і лісових ресурсів” для студентів третього року навчання на тему: “Проблеми збереження лісів та сталого використання лісових ресурсів”.
Заняття у дистанційному форматі на платформі  Microsoft Teams за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a-Qld2cpEVeTze_ZgDYOwc545InfvPztTKAsiy_rQnO01%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=c820d580-405b-43cc-9d90-325971678c91&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

Читати »

19–20 травня 2022 р. відбудеться ХХІІІ-а Всеукраїнська студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, туризму та сфери гостинності в Україні”

28.04.2022 | 11:09

19–20 травня 2022 р. відбудеться ХХІІІ-а Всеукраїнська студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, туризму та сфери гостинності в Україні”. Конференція відбуватиметься в online режимі на платформі Microsoft Teams.
Просимо повідомити про студентів, які бажають взяти участь у конференції та до 16 травня подати відповідну заявку (для учасників з географічного факультету Львівського Університету – централізовано від кафедри). Заявку необхідно надіслати на електронну пошту yevhen.tykhanovych@lnu.edu.ua.
Для виступу на конференції необхідно підготувати презентацію, яка буде демонструватися в online режимі.
Важливі дати: Читати »

Звіт декана географічного факультету Володимира Біланюка про навчально-виховну та наукову роботу на факультеті за 2016-2021 роки

27.04.2022 | 19:29

27 квітня 2022 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка, на якому заслухано звіт про навчально-виховну та наукову роботу на географічному факультеті. Зі звітною інформацію перед колегами виступив декан географічного факультету Володимир Біланюк. Під час презентації звіту Володимир Іванович ознайомив колег із ґрунтовною інформацією щодо показників освітньої діяльності, наукової роботи та міжнародної співпраці. Декан також розповів про співпрацю з роботодавцями, національно-патріотичне виховання, творчу і культурно-просвітницьку роботу, інформаційні технології та інновації, промоцію та комунікацію, фандрайзинг та проєктну...

Читати »

Участь студентів у зимовій школі дослідження високогірних територій Чорногірського масиву Українських Карпат

10.02.2022 | 10:50

2-5 лютого 2022 студенти кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи взяли участь у зимовій школі дослідження високогірних територій Чорногірського масиву Українських Карпат.
Захід організований студентами географічного факультету Піцишин Вікторією, Кіт Оксаною, Веремчуком Андрієм спільно з європейською асоціацією молодих географів Львівського осередку EGEA Lviv.  До участі долучились географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка і Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а також студенти з інших факультетів ЛНУ імені Івана Франка. Загалом одинадцять учасників.
Досліджували рекреаційний потенціал зимових сходжень на...

Читати »

Оголошення

Запрошуємо на навчання у 2022 році за освітньою програмою “Географія” другого освітнього рівня (магістр)

Інформаційний буклет