Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Історія кафедри
  • Новини

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності 8.070502 “Географія”. Після захисту дипломної роботи випускникам присвоюють кваліфікацію “Географ. Викладач географії, основ економіки та екології”, магістерської – Магістр географії. Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи.”

Кафедра розвиває такі напрямки наукових досліджень: еколого-економічні та еколого-географічні проблеми природокористування (проф. С. Кукурудза, доц. М. Сиротюк, доц. І. Рожко, доц. І. Койнова, доц. П. Теліш), моніторинг, метризація та екологічна оцінка ландшафтних систем (проф. С. Кукурудза, проф. З. Гамкало, доц. Б. Сенчина, доц. Ф. Кіптач), екологічні та соціоекологічні проблеми (проф. С. Кукурудза, проф. М. Назарук, доц. М. Сиротюк, доц. О. Перхач), антропогенна трансформація ландшафтів (проф. П. Штойко, доц. Ф. Кіптач, доц. І. Койнова, доц. Н. Блажко), історико-географічні дослідження (проф. С. Кукурудза, проф. М. Назарук, доц. П. Штойко, доц. О. Перхач).
При кафедрі діє аспірантура, випускники якої мають можливість отримати науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

На кафедрі працюють 11 викладачів та 5 працівників науково-допоміжного персоналу. При кафедрі діють навчальна лабораторія екологічної експертизи та кабінет охорони природи.
Кафедра РВПР і ОП підтримує партнерські відносини з Департаментом охорони навколишнього природного середовища у Львівській області, Інститутом екології Карпат НАН України, національними природними парками – Карпатським, Гуцульщиною, Яворівським, Шацьким, Карпатським біосферним заповідником, заповідником „Розточчя”, регіональним ландшафтним парком “Знесіння”, численними вищими навчальними закладами та громадськими організаціями України. Укладені угоди про співпрацю з Католицьким університетом м. Любліна і Вищою школою екології та управління м. Варшава (РеспублікаПольща).
При кафедрі активно діє Громадська екологічна організація “Екопоступ” та студентські екологічні гуртки.

Співробітники

завідувачРОЖКО Ігор Михайловичзавідувач
професорНАЗАРУК Микола Миколайовичпрофесор
доцентБЛАЖКО Наталія Богданівнадоцент
доцентКОЙНОВА Ірина Богданівнадоцент
доцентПЕРХАЧ Оксана Романівнадоцент
доцентСЕНЧИНА Богдана Володимирівнадоцент
доцентТЕЛІШ Павло Степановичдоцент
старший лаборантКРУК Дарія Євгенівнастарший лаборант
аспірантБОТА Олегаспірант
аспірантГАЛЯНТА Лідія Андріївнааспірант
аспірантПОЛЯНСЬКИЙ Юрій Серійовичаспірант
аспірантШТОЙКО Регіна Ігорівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Історія кафедри

Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (РВПР і ОП) на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка створена у 1988 р. згідно з наказом ректора № 658 від 20 квітня 1988 р.
У різний час на кафедрі працювали відомі вчені: доктор біологічних наук, доктор гоноріс кауза професор Степан Стойко; академік УААН, професор Федір Палфій; доктор географічних наук, професор Георгій Бачинський; доктор медичних наук, професор Алік Маненко; доктор юридичних наук, професор Світлана Кравченко; доктор біологічних наук, професор Платон Третяк; кандидат геолого-мінералогічних наук Віктор Огоноченко.

Знайомство з відновлювальною енергетикою магістрів географічного факультету в рамках навчального курсу “Екологічні аспекти відновних енергоресурсів”

24.05.2023 | 15:10

У вівторок 23 травня 2023 р. магістри географічного факультету в рамках навчального курсу “Екологічні аспекти відновних енергоресурсів” (викладач доц. Павло Теліш) відвідали Старосамбірську вітрову та Самбірську сонячну електростанції.
Старосамбірська ВЕС – вітрова електростанція потужністю 33,9 МВт, побудована у 2017 р. поблизу м. Старий Самбір Львівської обл.
На двох майданчиках станції встановлено десять вітроагрегатів фірми VESTAS. Річне виробництво електроенергії сягає 74 млн кВт-год.
Самбірська СЕС – фотоелектрична сонячна електростанція потужністю 9,98 МВт поблизу с. Ралівка Самбірського р-ну.
На ділянці площею 22 га встановлено...

Читати »

7-8 лютого 2023 р. відбудеться Звітна наукова конференція географічного факультету

06.02.2023 | 16:49

Шановні колеги!
7-8 лютого відбудеться Звітна наукова конференція географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Засідання проводяться в очному режимі із дотриманням  умов воєнного стану і карантинного режиму (допускається змішана форма за поважних обставин).

Покликання на конференцію:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amifCOYqVcrBlaoh31R1i1tq1oYVgPsLirrWZ6PhCSl41%40thread.tacv2/conversations?groupId=ca010228-5a36-44d7-935a-7773350f3d02&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

Завантажити програму конференції

 
СЕКЦІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК
Аудиторія 69, вул. Дорошенка 41
 Керівник секції – доц. Біланюк В.І.
Секретар секції – доц. Тиханович Є.Є.
П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

Підсумки наукової роботи географічного факультету...

Читати »

26 січня 2023 року магістрам географічного факультету вручено дипломи

26.01.2023 | 23:47

26 січня 2023 р. в Актовій залі університету відбулось вручення дипломів випускникам магістратури географічного факультету. З привітальним словом виступив проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку проф. Володимир Качмар, декан факультету доц. Володимир Біланюк та завідувач кафедри туризму проф. Марта Мальська. Складність сьогодення засвідчила важливість формування справжніх патріотів, порядних громадян та професіоналів своєї справи. Бажаємо випускникам пронести ці чесноти впродовж всього життя.
Автор фото Олег Вівчарик.
Більше фото на файлообміннику (2,4 ГБ, до 1 лютого) https://fex.net/uk/s/zrbae92

Світлини: Олег Вівчарик

Читати »

Захист курсових робіт здобувачами ступеня магістра за спеціальністю 106 Географія відбувся на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

04.01.2023 | 18:49

Новий 2023  рік на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи розпочали із захисту курсових робіт здобувачами ступеня магістра за спеціальністю 106 Географія.
Роботи стосувалися теоретико-методичних основ еколого-географічних досліджень різних об’єктів: територіальних громад, окремих міст, природо-заповідних об’єктів, впливу на довкілля роботи підприємств тощо. Захищені курсові стануть основою майбутніх магістерських робіт.
Рецензуючи роботи, викладачі звернули увагу на обов’язковість власного доробку у майбутній магістерській роботі та наукової новизни. Наголосили на правилах цитування наукових праць та оформленні списку літератури. Після захисту обговорили завдання...

Читати »

Захист курсових робіт на природоохоронну тематику відбувся на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

30.11.2022 | 09:00

29 листопада 2022 року відбувся захист курсових робіт студентів групи ГРФ-42.
Було представлено широкий спектр студентських наукових досліджень на природоохоронну тематику. Студенти представили результати своїх досліджень протягом навчання на кафедрі на актуальну тематику: оптимізація природокористування на територіях об’єктів ПЗФ України, геоекологічні наслідки військових дій та соціоекологічні проблеми міст України, новітні підходи до розв’язання екологічних проблем.
Щиро вдячні студентам за цікаві доповіді та бажаємо продовжувати свої наукові дослідження з врахуванням отриманих побажань.

Читати »