Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Історія кафедри
  • Новини

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності 8.070502 “Географія”. Після захисту дипломної роботи випускникам присвоюють кваліфікацію “Географ. Викладач географії, основ економіки та екології”, магістерської – Магістр географії. Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи.”

Кафедра розвиває такі напрямки наукових досліджень: еколого-економічні та еколого-географічні проблеми природокористування (проф. С. Кукурудза, доц. М. Сиротюк, доц. І. Рожко, доц. І. Койнова, доц. П. Теліш), моніторинг, метризація та екологічна оцінка ландшафтних систем (проф. С. Кукурудза, проф. З. Гамкало, доц. Б. Сенчина, доц. Ф. Кіптач), екологічні та соціоекологічні проблеми (проф. С. Кукурудза, проф. М. Назарук, доц. М. Сиротюк, доц. О. Перхач), антропогенна трансформація ландшафтів (проф. П. Штойко, доц. Ф. Кіптач, доц. І. Койнова, доц. Н. Блажко), історико-географічні дослідження (проф. С. Кукурудза, проф. М. Назарук, доц. П. Штойко, доц. О. Перхач).
При кафедрі діє аспірантура, випускники якої мають можливість отримати науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

На кафедрі працюють 11 викладачів та 5 працівників науково-допоміжного персоналу. При кафедрі діють навчальна лабораторія екологічної експертизи та кабінет охорони природи.
Кафедра РВПР і ОП підтримує партнерські відносини з Департаментом охорони навколишнього природного середовища у Львівській області, Інститутом екології Карпат НАН України, національними природними парками – Карпатським, Гуцульщиною, Яворівським, Шацьким, Карпатським біосферним заповідником, заповідником „Розточчя”, регіональним ландшафтним парком “Знесіння”, численними вищими навчальними закладами та громадськими організаціями України. Укладені угоди про співпрацю з Католицьким університетом м. Любліна і Вищою школою екології та управління м. Варшава (РеспублікаПольща).
При кафедрі активно діє Громадська екологічна організація “Екопоступ” та студентські екологічні гуртки.

Співробітники

завідувачРОЖКО Ігор Михайловичзавідувач
професорКУКУРУДЗА Семен Іллічпрофесор
професорНАЗАРУК Микола Миколайовичпрофесор
доцентБЛАЖКО Наталія Богданівнадоцент
доцентКОЙНОВА Ірина Богданівнадоцент
доцентПЕРХАЧ Оксана Романівнадоцент
доцентСЕНЧИНА Богдана Володимирівнадоцент
доцентТЕЛІШ Павло Степановичдоцент
старший лаборант, аспірант (сумісник)ГАЛЯНТА Лідія Андріївнастарший лаборант, аспірант (сумісник)
старший лаборантКРУК Дарія Євгенівнастарший лаборант
аспірантШТОЙКО Регіна Ігорівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Історія кафедри

Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (РВПР і ОП) на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка створена у 1988 р. згідно з наказом ректора № 658 від 20 квітня 1988 р.
У різний час на кафедрі працювали відомі вчені: доктор біологічних наук, доктор гоноріс кауза професор Степан Стойко; академік УААН, професор Федір Палфій; доктор географічних наук, професор Георгій Бачинський; доктор медичних наук, професор Алік Маненко; доктор юридичних наук, професор Світлана Кравченко; доктор біологічних наук, професор Платон Третяк; кандидат геолого-мінералогічних наук Віктор Огоноченко.

Завершився екологічний розділ практики у студентів-географів 1 курсу

12.07.2021 | 19:15

Студенти-географи 1 курсу здали звіти про екологічний розділ практики. Вони представили результати досліджень екологічних проблем різних регіонів України у вигляді презентацій, відеороликів, фотографій. Підсумовуючи результати, можна виділити найбільш типові проблеми:

засмічення побутовими відходами,
несанкціоноване використання/видобування природних ресурсів (рубки лісу, видобуток бурштину чи річкової гальки),
забруднення та обміління малих річок,
надмірне нерегульоване рекреаційне використання водойм,
поширення інвазійних видів рослин,
депресивність територій колишнього видобування корисних копалин.

Для вирішення цих та інших екологічних проблем студенти рекомендували, передусім підвищити контроль за природокористуванням та охороною природи, збільшити штрафи за порушення законодавства, підвищувати...

Читати »

Відбулось перше засідання Громадської екологічної комісії

10.07.2021 | 20:48

9 липня 2021 р відбулось перше засідання Громадської екологічної комісії при Львівській міській раді. Кафедру раціонального використання природних ресурсів і охорони природи представляє доцент Койнова І.Б.
Завдання комісії – надання фахових консультацій з екологічних питань, визначення напрямів екологічної політики міста, зв’язок з населенням Львівської міської територіальної громади тощо. Дуже приємно, що одним із ініціаторів створення такої комісії є випускниця кафедри Микитчак Галина – тепер фахівець управління екології та природних ресурсів ЛМР.

Читати »

Лекція про еволюцію міських ландшафтів Львова для студентів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

06.07.2021 | 23:38

Професор Микола Миколайович Назарук прочитав лекцію про еволюцію міських ландшафтів Львова для студентів 3 курсу кафедри екологічного моніторингу і заповідної справи Харківського національного університету  імені В. Н. Каразіна під час проходження ними виробничої практики. Також ознайомив харків’ян з основними напрямками наукових досліджень кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи та факультету, педагогічною та екоосвітньою роботою.
 

 

Читати »

Відбувся захист кандидатської дисертації Зюзіна Святослава на тему “Рекреаційний потенціал полонин Українських Карпат”

13.05.2021 | 13:45

11 травня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.04 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбувся захист кандидатської дисертації Зюзіна Святослава на тему “Рекреаційний потенціал полонин Українських Карпат” (науковий керівник- доцент Рожко Ігор Михайлович). Захист пройшов у цікавих дискусіях та жвавому обговоренні. Члени комісії відзначили високий науковий рівень дисертації, яка базується на власних багаторічних польових дослідженнях і має прикладне значення. Тому опоненти та члени комісії рекомендували впроваджувати результати роботи для організації рекреаційного природокористування в Українських Карпатах.
Колектив...

Читати »

Дипломи освітнього ступеня “Магістр” отримали випускники кафедри РВПР і ОП

10.02.2021 | 20:59

Сьогодні випустили у світ магістрів-природоохоронців. Ми віримо у Вас. Своєю наполегливістю, любов’ю, небайдужістю, креативністю Ви не лише збережете природу, а й зміните світ на краще. Успіхів Вам, колеги!!!

Читати »