Екологія

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Назарук М. М.ГРФ-11, ГРФ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГРФ-11доцент Койнова І. Б.
ГРФ-12доцент Блажко Н. Б.

Опис курсу

Мета. Навчити студентів методології екологічних досліджень.
Завдання:

  • довести до студентів теоретичні засади екології як науки і навчальної дисципліни;
  • довести до студентів методику екологічних досліджень.

В результаті вивчення курсу студент повинен
знати:

  • причини та наслідки локальних, регіональних, глобальних екологічних криз;
  • основні положення та структуру екології;
  • особливості будови біосфери, закономірності її функціонування;
  • роль взаємозв’язків усіх природних процесів та явищ.

вміти:

  • використовувати Закон України “Про охорону довкілля”, знаходити шляхи до поліпшення екологічної ситуації;
  • ефективно користуватися екологічними довідниками, національними законодавчими і нормативними документами;
  • вести природоохоронну роботу серед населення;
  • робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій.