Галянта Лідія Андріївна

Наукові інтереси

  • філософські проблеми природокористування;
  • промислове природокористування;
  • проблеми взаємодії людського суспільства і природи.

Публікації

  • Галянта Л.А. ОВД промислових підприємств як інструмент екологічної безпеки / Л.А.Галянта // Екологічна безпека держави: тези доповідей ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 22 квітня 2021 р., Національний авіаційний університет. – К. : НАУ, 2021. – С. 29-31
  • Назарук М.М. Галянта Л.А. До питань дослідження промислового природокористування на території Львівської області / М. М. Назарук, Л. А. Галянта // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Вип. 34. 2020 – С. 79- 89.
  • Назарук М.М., Галянта Л.А. Історичні аспекти формування промислового природокористування в Львівській області та його екологічні наслідки /М.М. Назарук, Л.А. Галянта//Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 1 (випуск 46).–2019. – С.10-17
  • Галянта Л. А. Загрози впливу добувної промисловості на довкілля Львівської області/Л.А.Галянта//Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні : матеріали XVIII-ої студентської наукової конференції (м. Львів, 17 травня 2017 р.). – Львів :ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 118-123
  • Галянта Л. А. Геопросторове розташування поверхневих вод міста Львова/Л.А.Галянта//Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні :матеріали XVII-ої студентської наукової конференції(м. Львів, 18 травня 2016 р.). – Львів :ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 38-41
  • Галянта Л.А. Аналіз еколого-географічного стану водних об’єктів північно-західної частини міста Львова/Л.А.Галянта//Матеріали третього міжнародного студентського конгресу “Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування”( м.Львів, 21-22 квітня 2016 р.). – Львів :Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 30-32
  • Галянта Л.А. Геопросторові аспекти розвитку промислового природокористування на території м. Львова/Л.А.Галянта//Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції молодих вчених. – Х.:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. – С.14-16

Біографія

Народилася 4 серпня 1996 р. у м. Львові. У 2013р. закінчила СЗШ № 30 у м. Львові. У цьому ж році вступила на географічний факультет ЛНУ імені Івана Франка. У 2018 р. отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю “Середня освіта” (спеціалізація “Географія”) і здобула кваліфікацію “Викладач географії та економіки”. У вересні 2019 року вступила до аспірантури при кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи. З жовтня цього ж року займає посаду старшого лаборанта при цій ж кафедрі.

Тема дисертації: “Конструктивно-географічні засади промислового природокористування в об’єднаних територіальних громадах Львівської області” (науковий керівник – проф. Назарук М.М.).

Сертифікати