Екологічна паспортизація

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Кіптач Ф. Я.Грфм-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Грфм-51доцент Кіптач Ф. Я.

Опис курсу

Мета. Навчити студентів у своїй практичній діяльності під час впровадження першого етапу організації природоохоронної діяльності на виробництві чи земельних ділянках різного цільового призначення розробляти нормативно-технічні документи нового типу – екологічні паспорти, що відображають стан функціонування цих об’єктів і на основі яких розробляють програми або напрями та системи заходів гармонізації життєдіяльності людини й довкілля.

 

Завдання:

1.Висвітлити передумови виникнення екологічної паспортизації, її головну функцію і мету, об’єкти паспортизації, принципи, на яких базується державна політика в сфері екологічної паспортизації, а також головні завдання її на сучасному етапі розвитку суспільства.

 1. Виокремити законодавче поле процедури розроблення екопаспортів та джерела фінансування.
 2. Ознайомити студентів із структурною побудовою і змістом екологічного паспорта промислового підприємства, методиками розроблення еколого-агрохімічного паспорта земельної ділянки (поля) лісостепових ландшафтів, екопаспортів джерела витоку води і водойми, міста, вікових дерев, рідкісних рослин, природоохоронної території та об’єктів природно-заповідного фонду.
 3. Сформувати інформаційне середовище та укласти орієнтовний екопаспорт територіально-адміністративної одиниці області.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:Передумови виникнення екологічної паспортизації, її головну функцію і мету, об’єкти паспортизації, принципи, на яких базується державна політика в сфері екологічної паспортизації, а також основні завдання її на сучасному етапі розвитку суспільства;

вміти: Розробляти нормативно-технічні документи нового типу – екологічні паспорти, що відображають стан функціонування виробничих об’єктів чи земельних ділянок різного цільового призначення, на основі яких вміти розробляти програми та рекомендувати головні напрями і системи заходів гармонізації життєдіяльності людини й довкілля.

Рекомендована література

Базова

 1. Кіптач Федір.Екологічна паспортизація: тексти лекцій [Електронний варіант]. – Львів, 2018.
 2. Кіптач Федір. Екологічна паспортизація: навч.-метод. посібник / Федір Кіптач. – Львів : Малий видавничий центр лабораторії тематичного картографування географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 78 с.
 3. Стойко С. Вікові дерева Львівщини: посібник /С. Стойко, В.Шушняк, Г.Савка, П.Шубер, Я. Шляхта. – Львів: Вид-во „Меркатор”, 2006. – 100 с.
 4. Топчиев А. Г. Геоэкология:географические основы природопользования / А. Г.Топчиев. – Одесса: Астропринт, 1996. – 392 с.
 5. ГОСТ 17.0.0.04-90: Утвержденный и введённый в действие ухвалою Государственного комитета СССР с охраны природы от 30 января 1990 г.№ 4-НТК. Переиздание – декабрь1996 г. // Разработчики И. А. Алексеев, канд.техн. наук; А. М. Андреева; О. С. Балабеков, д-р техн. наук и др. – Москва, 1996.

 

Допоміжна

 1. Білявський Г. О. Основи екології.Теорія та практикум : навч. посібник / Г. О. Білявський, Л. І. Бутченко, В. М. Навроцький. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.
 2. Водний кодекс України // Україна. Закони. – К.: Школа, 2010. – С. 3–57.
 3. Земельний кодекс України // Україна. Закони. – К.: Велес, 2007. – 80 с.
 4. Лісовий кодекс України // Україна. Закони. – К.: Школа, 2009. – С. 33–

 

         Інформаційні ресурси

 1. Державна програма запобігання і боротьби з підтопленням земель (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 545). –Джерело доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
 2. Державна програма “Ліси України” на 2002–2015 роки / Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 581.–Джерело доступу :http://zakon.rada.gov.ua.
 3. Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 р. № 187. –Джерело доступу :http://zakon.rada. gov.ua.
 4. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” (затверджений постановою Верховної Ради від 16 жовтня 1992 р. № 2708-ХІІ; із змінами, внесеними згідно із Законами від 28.02.1995 р. № 75/95-ВР і від 03.06. 2004 р. № 1745-IV). –Джерело доступу :http://zakon.rada.gov.ua.
 5. Загальнодержавна програма використання та охорони земель –Джерело доступу :http://zakon.rada.gov.ua.
 6. Закон України ”Про меліорацію земель” від 14 січня 2000 року № 1389–XIV. –Джерело доступу :http://zakon.rada.gov.ua.
 7. Закон України ”Про основи містобудування” від 16 листопада 1992 р. № 2781–ХІІ. –Джерело доступу :http://zakon.rada.gov.ua.
 8. Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 року № 962-ІV. –Джерело доступу :http://zakon.rada.gov.ua.
 9. Закон України Про природно-заповідний фонд України від 16 червня 1992 р. № 34.– Джерело доступу ://http://zakon.rada.gov.ua.
 10. Закон України “Про власність”: Введений в дію Постановою ВР № 885-ХІІ від 26.03.1991 року. – Джерело доступу :www.rada.kiev.ua.
 11. Закон України “Про захист рослин” від 14 жовтня 1998 р. № 180–XIV. – Джерело доступу :http://zakonrada.gov.ua.
 12. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (затверджено Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР). –Джерело доступу :http://zakon.rada.gov.ua.
 13. Правила відтворення лісів (затверджено постановою Кабінету Міністрів Українивід 1 березня 2007 року№ 303). – Джерело доступу :http://zakonrada.gov.ua.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА