Екологічна паспортизація (106 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Зюзін С. Ю.ГрФМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрФМ-11сЗюзін С. Ю.

Опис курсу

Мета: сформувати у студентів уявлення про системний виклад особливостей запровадження екологічного аудиту – від концептуальних положень загальнодержавного значення до конкретних типових процедур з практичними прикладами, які дають змогу вивчити і запровадити екоаудит на підприємствах, у галузях, регіонах.
Цілі:
– засвоїти теоретико-методологічні основи екологічної паспортизації та специфіку використання екологічних паспортів підприємсті і територій;
– навчитися використовувати на практиці успішні вітчизняні та закордонні практики екологічної паспортизації;
– розглянути різні підходи та інструменти екологічної паспортизації підприємст та територій;
– сформувати вміння та навички для розроблення та запровадження екологічних паспортів підприємтв та територій як елемент Системи Екологічного Менеджменту згідно міжнародних стандартів ІСО 14000 та ДСТУ на підприємствах/організаціях різного виду діяльності.

Рекомендована література

Основна:

 • Pavlínek P. Environmental Transitions: Transformationand Ecological Defensein Central and Eastern Europe / P. Pavlínek, J. Pickles. – London : Routladge, 2000. – 384 p.
 • Білявський Г. О.Основи екології.Теорія та практикум : навч. посібник / Г. О. Білявський, Л. І. Бутченко, В. М. Навроцький. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.
 • Водний кодекс України // Україна. Закони. – К.: Школа, 2010. – С. 3–57.
 • Земельний кодекс України//Україна. Закони. – К.:Велес, 2007. – 80 с.
 • Кіптач Федір.Екологічна паспортизація: навч.-метод. посібник / Федір Кіптач. – Львів : Малий видавничий центр лабораторії тематичного картографування географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 78 с.
 • Кіптач Федір.Екологічна паспортизація: тексти лекцій [Електронний варіант]. – Львів, 2018.
 • Койнова І. Б. Екологічний паспорт території: теорія та практика : монографія / І. Б. Койнова, М. В. Головатий. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 160 с.
 • Лісовий кодекс України // Україна. Закони. – К.: Школа, 2009. – С. 33с.
 • Петлін В. М. Ландшафтно-екологічна експертиза : навч. посібник / В. М. Петлін. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 236 с.
 • Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.
 • Скрипчук П. М. Менеджмент якості довкілля: [монографія] / П. М.Скрипчук. – Рівне: НУВГП, 2006. – 350 с.
 • Стойко С.Вікові дерева Львівщини: посібник /С. Стойко, В.Шушняк, Г.Савка, П.Шубер, Я. Шляхта. – Львів: Вид-во „Меркатор”, 2006. – 100 с.
 • Царенко О. М. Основи екології та економіка природокористування /О. М. Царенко, О. О. Нєсвєтов, М. О. Кадацький. – Суми, 2001. – 323 с.

Додаткова:

 • Державна програма “Ліси України” на 2002–2015 роки / Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 581.–Джерело доступу :http://zakon.rada.gov.ua.
 • Державна програма запобігання і боротьби з підтопленням земель (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 545). –Джерело доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
 • ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування
 • ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування
 • ДСТУ ISO 14006:2013 Системи екологічного управління. Настанови щодо запроваджування екологічного проектування
 • ДСТУ ISO 14015:2005 Екологічне управління. Екологічне оцінювання ділянок та організацій
 • ДСТУ ISO 14020:2003 Екологічні маркування та декларації. Загальні принципи
 • ДСТУ ISO 14026:2018 Екологічні маркування та декларації. Принципи, вимоги та настанови стосовно обмінювання інформацією щодо впливу діяльності людини на довкілля
 • Загальнодержавна програма використання та охорони земель –Джерело доступу :http://zakon.rada.gov.ua.
 • Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-XII
 • Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” від 23.05.2017 № 2059-VII
 • Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 р. № 187. –Джерело доступу :http://zakon.rada. gov.ua.
 • Закон України “Про власність”: Введений в дію Постановою ВР № 885-ХІІ від 26.03.1991 року. – Джерело доступу :rada.kiev.ua.
 • Закон України “Про захист рослин” від 14 жовтня 1998 р. № 180–XIV. – Джерело доступу :http://zakonrada.gov.ua.
 • Закон України “Про охорону атмосферного повітря” (затверджений постановою Верховної Ради від 16 жовтня 1992 р. № 2708-ХІІ; із змінами, внесеними згідно із Законами від 28.02.1995 р. № 75/95-ВР і від 03.06. 2004 р. № 1745-IV). –Джерело доступу :http://zakon.rada.gov.ua.
 • Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 року № 962-ІV. –Джерело доступу :http://zakon.rada.gov.ua.
 • Закон України ”Про меліорацію земель” від 14 січня 2000 року № 1389–XIV. –Джерело доступу :http://zakon.rada.gov.ua.
 • Закон України ”Про основи містобудування” від 16 листопада 1992 р. № 2781–ХІІ. –Джерело доступу :http://zakon.rada.gov.ua.
 • Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-XII
 • Закон України «Про екологічний аудит» від 24.06.2004 № 1862-IV
 • Закон України Про природно-заповідний фонд України від 16 червня 1992 р. № 34.– Джерело доступу ://http://zakon.rada.gov.ua.
 • Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (затверджено Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР). –Джерело доступу :http://zakon.rada.gov.ua.
 • Правила відтворення лісів (затверджено постановою Кабінету Міністрів Українивід 1 березня 2007 року№ 303). – Джерело доступу :http://zakonrada.gov.ua.