Зюзін Святослав Юрійович

Наукові інтереси

  • Рекреаційне природокористування;
  • Сталий туризм;
  • Організація рекреаційної діяльності на гірських територіях;
  • Зимовий туризм на гірських територіях.

Публікації

Рожко І. М. Зюзін С. Ю. Перспективи організації пішохідного туризму на полонинських господарствах масиву Чорногора Українських Карпат / І. М. Рожко, С. Ю. Зюзін // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету Імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2015.– С. 340-342

Зюзін С. Перспективи розвитку туризму у Карпатському високогір’ї Чорногірського масиву Українських Карпат / С. Зюзін // Матеріали XV-ої студентської наукової конференції .– Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2014 – С. 65-69.

Зюзін С. Передумови розвитку зеленого туризму на полонинських господарствах Чорногірського масиву Українських Карпат / C. Ю. Зюзін // Матеріали II міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених.– Харків, 2013. – С. 90-91

Рожко І. М, Зюзін С. Ю. Методичні основи дослідження рекреаційного потенціалу полонин Українських Карпат / І.М.Рожко, С.Ю.Зюзін // Людина та довкілля. Проблеми неоекології.–- №3-4.-С.61-65

 

 

Біографія

Народився 17 липня 1994 року у м.Дубляни Жовківського району Львівської області. З 1999 по 2010 р навчався у Дублянській СЗШ, яку закінчив з відзнакою. У 2015 році закінчив магістратуру географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2015 році став аспірантом географічного факультету кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.

Тема кандидатської дисертації «Рекреаційний потенціал полонин Українських Карпат», науковий керівник – кандидат географічних наук, доцент Рожко І. М.