Штойко Регіна Ігорівна

Наукові інтереси

  • проблеми поширення інвазійних видів рослин, зокрема борщівника Сосновського;
  • збереження природних геосистем та біорізноманіття;
  • сталий розвиток.

Публікації

  • Рожко І. С., Штойко Р. І. Диво-рослини в любительському садівництві: очікування та реалії. // International scientific conference “Forecasts and prospects of scientific discoveries in agricultural sciences and food” : conference proceedings (August 30–31, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. С. 71-76
  • Shtoiko R. Koinova I. The problem associated with the spread of Sosnovskyi hogweed (Heracleum sosnovskyi), in the mountainous geosystems of the Ukrainian-Polish border  //  Environmental & Socio-economic Studies, 2018. – №6(2). –  40-47 p.
  • Штойко Р. І. Історія інтродукції інвазійних видів борщівника на територію України // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони Матеріали III-ого міжнародного наукового семінару – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 391 с.
  • Штойко Р. І. Результати Дрон-зйомки поширення Борщівника Сосновського у Турківському районі Львівської області  / Р. Штойко// Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХVIII-ої студентської наукової конференції (Львів, 17 травня 2017 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 34-40
  • Штойко Р.І. Зменшення біорізноманітя гірських геосистем під впливом борщівника Сосновського (Heracleum Sosnovskyі)// «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих вчених (29 – 30 листопада 2017 р., м. Харків, Україна), 2017. С. 158-160
  • Штойко Р.І. Дослідження поширення борщівника Сосновського у Турківському районі Львівської області / Р. Штойко //  Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХVI-ої студентської наукової конференції (Львів, 28 квітня 2015 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 131-137
  • Койнова І.Б., Штойко Р.І. Геоекологічні загрози поширення борщівника Сосновського на території Турківського району Львівської області // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – № 1-2, 2015. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – С.115- 122.

Біографія

Народилась 24 березня 1994 року у Львові. Проживаю в Дублянах. Саме тут протягом 2000-2011рр навчалась в Дублянській ЗОШ I-IIIст.
У 2011 році вступила на географічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка.

2015-2017 рр. – викладала предмет «Юний еколог» у суботній школі.
2016-2017 рр. –  працювала вчителем географії в НВК «Школа-садок «Софія».

У 2017 р. закінчила навчання на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи та отримала диплом магістра з відзнакою.
У тому ж році вступила до аспірантури при кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.
Тема дисертаційного дослідження «Еколого-географічні закономірності поширення інвазійних видів борщівників у Львівській області».
Науковий керівник Койнова Ірина Богданівна.