Рожко Ігор Михайлович

Посада: завідувач кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 380-32 239-58-08

Електронна пошта: Ihor.Rozhko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Екологічний туризм;
 • організація рекреаційної діяльності на гірських територіях;
 • поводження з відходами;
 • збалансований розвиток територій,
 • еколого-економічні аспекти розвитку територій.

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Рожко Ігор. Розвиток активного туризму. у кн. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за ред. М.М. Назарука – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. С. 489-496.
 • Туниця Ю.Ю., Кукурудза С.І., Рожко І.М. 30 років кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи географічного факультету. Історія та сьогодення // Мат. міжн. наук. семін. «Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони» / Туниця Ю.Ю., Кукурудза С.І., Рожко І.М. – Львів, 2018. – С. 10-18.
 • Володимир Біланюк, Ігор Рожко, Святослав Зюзін. Результати ХVІІІ-ї факультетської студентської наукової конференції “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”. / Володимир Біланюк, Ігор Рожко, Святослав Зюзін – Львів, 2017, – С.3-52.
 • Матвіїв В.П., Рожко І.М. Придатність геокомплексів Гриняв для розвитку активного туризму // Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка / Матвіїв В.П., Рожко І.М. – Суми 2017.-С. 136-139.
 • Рожко І. М. Перспективи організації пішохідного туризму на полонинських господарствах масиву Чорногора Українських Карпат / І. М. Рожко, С. Ю. Зюзін // Мат. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю географічного ф-ту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2015. – С. 340-342.
 • Рожко І. Перспективи та загрози розвитку рекреаційної діяльності у Шацькому національному парку / Рожко І., Безручко Л. // Вісник Львівського університету: серія географічна. – 2014. – №45. С. 192-199.
 • Rożko І. Inwazja barszczu Sosnowskiego w obwodzie Lwowskim: zagrożenia ekologiczne i kierunki ich rozwiązania / І. Rożko, W. Biłaniuk, I. Kojnowa [i. in.]. // Zagospodarowanie zlewni Bugu i narwi w ramach zrуwnoważonego rozwoju. XI Międzyn. Konf. Nauk.. – Warshawa, 2014. – L. 16.
 • Рожко І. М. Проблеми поводження з побутовими електричними та електронними відходами у м. Львові / І. М. Рожко, І. Б. Койнова // Екологічний вісник. – 2013. – № 5 (80). – С. 8-10.
 • Рожко І. М. Еколого-економічні проблеми організації рекреаційного природо – користування курорту Славське / О. Ю. Матіїв, І. М. Рожко // Мат ер . Всеукр. наук.-практ. конф. ”Україна: схід-захід – проблеми сталого розвитку” . – Львів: РВВ НЛТУ України , 2011. –Т. 1 . – С.198 – 201.
 • Рожко І. М. Методичні підходи до організації інформаційно-туристичної інфраструктури у Львові в рамках підготовки до Євро-2012 / І. М. Рожко, Ю. В. Зінько, А. А. Яремчишин, В. В. Ярмолович // Зб. мат. міжн. наук-прак. конф. “Стан, основні завдання і проблеми підприємств туристичної індустрії напередодні Євро-2012 в Польщі та Україні (із врахуванням досвіду Швейцарії)”. – Львів, 2011. – С. 182–185.
 • Rozhko Igor Problemy oraz perspektywy rekreaczjno-turzstzcznego rozwoju terenow przygranicznych // Zlewnie rzek Bugu i Narwi zasoby wodne i przyrodnicze. Monografia. – Warszawa, 2007. – 369-375 S.
 • Ігор Рожко, Ірина Койнова. Проблеми управління твердими побутовими відходами у м. Львові // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 199: географія. – Чернівці: Червона Рута, 2004. – С. 125-135
 • Igor Rozhko and Mykola Chernyavskyy. Recreational Use of Ukrainian Forests. Forestry in Ukraine. Analyses and Ideas for a Sustainable Development. / edited by Hans-Fridrich Essmann and Davide Pettenella.– Lviv, 2001. – P. 111-129.
 • Рожко І.М. Ландшафтна зумовленість розвитку туризму в Українських Карпатах // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. Вип.26. – Львів, 2000. – С. 108-112.

Біографія

Народився 24 квітня 1969 року в м. Збараж Тернопільської області.
Закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1994 році. З 1994 по 1998р. – навчання у аспірантурі під керівництвом проф. Туниці Ю.Ю. З 1998р. по 2001р. – молодший науковий співробітник Міжнародного інституту-асоціації регіональних екологічних проблем (МІАРЕП), за сумісництвом асистент кафедри РВПР і ОП. З 2001 року – асистент кафедри РВПР і ОП, з 2002 року – доцент цієї ж кафедри.
У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Рекреаційна оцінка гірських природно-територіальних комплексів для потреб туризму (на прикладі Українських Карпат)”.
У 2005 році Рожку І.М. присвоєне вчене звання доцента кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.
Рожко І.М. велику увагу приділяє еколого-освітній діяльності серед молоді: є організатором численних науково-дослідних студентських експедицій та еколого-пізнавальних поїздок, членом журі щорічних міських екологічних конкурсів школярів, співкерівником студентського екологічного гуртка при кафедрі РВПР і ОП.

Автор 76 наукових та науково-методичних праць.

Проекти

 • Міжнароднй проект ENARECO в рамках програми Tempus-Tasis 1997-2000р.;
 • «Знаємо, куди йдемо». Співпраця органів самоврядування у сфері розвитку Карпатської системи туристичної інформації (КСТІ) (Україна-Польща);
 • Створення туристично-інформаційної інфраструктури у м. Львові” в рамках програми Добросусідства Польща – Білорусія – Україна INREREG IIIF/TACIS CBC (2009-2010 рр.);
 • Міжнародний проект «Створення комплексної муніципальної програми поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування у місті Львові на 2013-2017 рр.» (2013 р.).

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!