Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Новини

Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій створена у структурі географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка у 2021 році в (Наказ ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №0-22 від 18 березня 2021 року).

Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій готує фахівців зі спеціальностей:

 • 241 «Готельно-ресторанна справа»
 • 181 «Харчові технології».

В структурі кафедри працює 17 викладачів, 2 працівники навчально-допоміжного складу.
При кафедрі функціонує лабораторія «Харчових технологій та ресторанного обслуговування». Окрім занять в аудиторних умовах, студенти отримують знання і практичний досвід від провідних практиків сфери гостинності та харчової промисловості безпосередньо у підприємствах готельно-ресторанного бізнесу міста Львова та Західного регіону України.

Співробітники

в.о. завідувача кафедриПАНДЯК Ігор Григоровичв.о. завідувача кафедри
професорБОМБА Мирослав Ярославовичпрофесор
доцентБІЛЕЦЬКИЙ Мирослав Івановичдоцент
доцентВІВЧАРУК Ольга Миколаївнадоцент
доцентДЖУРИК Надія Роман-Йосипівнадоцент
доцентКУШНІРУК Галина Володимирівнадоцент
доцентМАЙКОВА Світлана Віталіївнадоцент
доцентМАСЛІЙЧУК Ольга Богданівнадоцент
доцентПЕТЛІН Ірина Володимирівнадоцент
доцентРУТИНСЬКИЙ Михайло Йосиповичдоцент
доцентУДУД Іванна Романівнадоцент
доцентЦИМБАЛА Ольга Стефанівнадоцент
доцентШАХ Андрій Євгеновичдоцент
старший викладачМАКСИМЕЦЬ Олександра Богданівнастарший викладач
асистентДОРОШ Юлія Степанівнаасистент
асистентЧАЙКА Ірина Мирославівнаасистент
лаборантМАКОГІН Ганна Василівналаборант
лаборантОСТРОВСЬКА Галина Василівналаборант

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 • Островська Г.В.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни«Економіка торгівлі» для студентів денної і заочної форми навчання галузі знань «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»  – Львів. – ЛІЕТ. – 2017 – 25 с.
 • Островська Г.В. Економіка підприємств: методичні рекомендації і завдання  для практичних занять для студентів  бакалаврів галузі знань: 1401  Сфера обслуговування напрям  підготовки 6.140103 Туризм – Львів. – ЛІЕТ. – 2017 – 96 с.
 • Островська Г.В. Економіка підприємств: методичні рекомендації і завдання для контрольних та індивідуальних науково-дослідних  робіт   для студентів  заочної форми навчання галузі знань 1401 Сфера обслуговування,  напряму підготовки, 6.140101 Готельно-ресторанна справа,  6.140103 Туризм   – Львів. – ЛІЕТ. – 2017 – 32 с.
 • Островська Г.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини: методичні рекомендації і завдання для контрольних та індивідуальних науково-дослідних  робіт   для студентів  заочної форми навчання  галузі знань  07 Управління та адміністрування, напряму підготовки 071 Облік і оподаткування (спеціалізація «Облік і фінанси підприємств сфери послуг») – Львів. – ЛІЕТ.2017– 32 с.
 • Островська Г.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини: плани практичних занять для студентів    бакалаврів галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 071 Облік і оподаткування, спеціалізація «Облік і фінанси підприємств сфери послуг» – Львів. – ЛІЕТ. – 2018 – 52 с.
 • Островська Г.В. Економіка готельного та ресторанного бізнесу. Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної та індивідуальної  роботи  для студентів заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» / Укладач Г.В. Островська. – Львів: ЛІЕТ, 2019. – 45с.
 • Рутинський М. Й. Менеджмент у туристичній і готельній індустрії: Курс лекцій. – Львів: Фенікс, 2007. – 81 с.
 • Рутинський М. Й. Організація сфери туристичних послуг: Курс лекцій. – Львів: Фенікс, 2007. – 88 с.
 • Мальська М., Худо В., Рутинський М., Грищук А. Магістерські та дипломні роботи: Методика організації наукових досліджень, рекомендації щодо написання та основні вимоги до оформлення. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 39 с.
 • Рутинський М.Й. Рекреалогія з основами курортології. Частина І. Теоретичні засади. Частина ІІ. Курортологія : курс лекцій / За ред. М. Мальської. – Львів: Фенікс, 2004. – 68 с. + 94 с.
 • Рутинський М.Й. Організація спортивно-оздоровчого туризму : навч.-метод. матеріали. – Львів: Фенікс, 2002. – 44 с.
 • Мальська М.П., Рутинський М.Й. Планування діяльності туристичних підприємств: навчально-методичні матеріали. – Львів: Фенікс, 2003. – 59 с.
 • «Економіка готельного і ресторанного бізнесу». Методичні рекомендації  і завдання до виконання практичних, семінарських занять, контрольної та самостійної роботи, тести для самоконтролю знань, для студентів заочної та денної форми навчання освітнього ступеня «магістр», спеціальності1401 «Сфера обслуговування»   / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2013. – 40 с.
 • «Економіка готельного і ресторанного бізнесу»: Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів, заочної та денної форми навчання освітнього ступеня «магістр», спеціальності 1401 «Сфера обслуговування»  / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – 12 с.
 • «Економіка готельного і ресторанного бізнесу» : Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання практичних занять для заочної та денної форми навчання освітнього ступеня «магістр»,спеціальності 1401 «Сфера обслуговування»  / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – 36 с.
 • «Економіка готельного і ресторанного бізнесу» : Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання семінарських занять для студентів «магістр»,спеціальності 1401 «Сфера обслуговування»  / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – 16 с.
 • .«Організації готельного господарства» : Методичні вказівки з навчальної дисципліни до практичних занять для студентів  «бакалавр», спеціальності 1401 «Сфера обслуговування» / Укладач : І .Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2017 – 95 с.
 • «Організації готельного господарства» : Методичні вказівки з навчальної дисципліни до семінарських занять для студентів «бакалавр»,  спеціальності1401 «Сфера обслуговування» »/ Укладач : І. Р. Удуд Львів: ЛІЕТ, 2017. – 21 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання курсових  робіт для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр»   спеціальності : 241 Готельно-ресторанна справа / Укладач : І. Р. Удуд Львів: ЛІЕТ, 2018. – 24 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання контрольної та індивідуальної науково-дослідної роботи для студенті денної та заочної форм навчання «бакалавр»:    спеціальності:241 Готельно-ресторанна справа / Укладач : І. Р. Удуд Львів: ЛІЕТ, 2018. – 37 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання курсових  робіт для студентів  денної та заочної форм навчання «бакалавр»: спеціальності : 241 Готельно-ресторанна справа  / Укладач : І. Р. Удуд Львів: ЛІЕТ, 2019. – 24 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання контрольної та індивідуальної науково-дослідної роботи для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр»: спеціальності: 241 Готельно-ресторанна справа. справа  / Укладач : І. Р. Удуд. –  Львів: ЛІЕТ, 2019. – 37 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання курсових  робіт для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр» спеціальності: 241 Готельно-ресторанна справа/ Укладач : І. Р. Удуд. –  Львів: ЛІЕТ, 2020. – 26 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання курсових  робіт для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр»  спеціальності : 073 Менеджмент / Укладач : І. Р. Удуд. –  Львів: ЛІЕТ, 2020. – 26 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання  контрольної та індивідуальної науково-дослідної роботи для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр» спеціальності: 073 «Менеджмент» / Укладач : І .Р. Удуд. –  Львів: ЛІЕТ, 2020. – 40 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання контрольної та індивідуальної науково-дослідної роботи для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр»: спеціальності: 241 Готельно-ресторанна справа  / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2020. – 39 с.
 • Маслійчук О.Б. Навчально-методичні матеріали для організації самостійної роботи та самоконтролю знань студентів з дисципліни “Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства”. ВСП ЛФКХТБ НУХТ
 • Маслійчук О.Б. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни “Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства”. ВСП ЛФКХТБ НУХТ.
 • Маслійчук О.Б. Лабораторний практикум до виконання лабораторно-практичних завдань з дисципліни “Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства”. ВСП ЛФКХТБ НУХТ.

Дослідження

Кафедра розвиває такі наукові напрями досліджень:

 • теорія, методологія та методика гостинності;
 • готельний і ресторанний менеджмент;
 • міжнародний готельний і ресторанний бізнес;
 • управління корпоративними формами у готельному і ресторанному бізнесі;
 • впровадження інноваційних підходів у сфері готельної та ресторанної індустрії;
 • удосконалення технологій харчової продукції підвищеної біологічної цінності з оздоровчо-профілактичними властивостями на базі нетрадиційної сировини;
 • екологічно чисте довкілля як важливий чинник виробництва продуктів оздоровчого спрямування та здоров’я людини;
 • розробка наукових основ технологій виготовлення традиційних національних страв галицького регіону та їх адаптація до сучасних вимог готельно-ресторанного бізнесу;
 • екологічні засади забезпечення якості та безпечності продуктів харчування, екологія харчування;
 • актуальні питання впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) в підприємствах ресторанного господарства;
 • фізична рекреація як засаднича основа розвитку санаторно-курортних та оздоровчих закладів Карпатського регіону.

Налагодження співпраці з рестораном аргентинської та італійської кухні

13.09.2021 | 09:13

8 вересня 2021 р. відбулась професійна зустріч представників кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій ЛНУ імені Івана Франка і керівника ресторану аргентинської та італійської кухні «Fugazzeta» з метою налагодження співпраці у сфері практичної підготовки студентів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та «Харчові технології».
У зустрічі взяли участь завідувач кафедри, к. г. н., доцент Ігор Григорович Пандяк, к. т. н., доцент кафедри Ольга Богданівна Маслійчук та керівник ресторану Василь Наконечний.
Під час зустрічі представники кафедри ознайомилися із концепцією ресторану та специфікою його діяльності...

Читати »

Співпраця з гастрономічним хабом “PRO100HUB” – крок до підготовки кваліфікованих фахівців у сфері гостинності

12.09.2021 | 18:14

8 вересня 2021 р. підписано угоду про співпрацю між кафедрою готельно-ресторанної справи та харчових технологій ЛНУ імені Івана Франка і гастрономічним хабом “PRO100HUB”.
У зустрічі та підписанні угоди взяли участь Ігор Григорович Пандяк, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій ЛНУ імені Івана Франка, к. г. н., доцент, Ольга Богданівна Маслійчук, к. т. н., доцент кафедри та Андрій Валовий, директор з розвитку та міжнародної співпраці асоціації кулінарів “Західна шеф група”, засновник та член правління Українського кулінарного союзу, гастрономічного проекту  “13...

Читати »

Круглий стіл «Туристичний потенціал Сокальської громади»

23.07.2021 | 11:10

16 липня 2021 року у м. Сокаль відбувся круглий стіл «Туристичний потенціал Сокальської громади», організований Українським культурним фондом, управлінням туризму та курортів Львівської ОДА, Fundacjа Mapa Pasji, ГО “Львівська асоціація розвитку туризму” та представниками Сокальської ОТГ. Мета круглого столу: активізація використання культурно-історичної спадщини Сокальської громади як конкурентної переваги економічного розвитку, бачення туристичного бренду Сокальщини та інструменти його просування.
Участь у заході взяв доцент кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій Михайло Рутинський. Науковця Університету включено в експертну групу з подальшого розвитку інфраструктури...

Читати »

Підсумки роботи кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій за квітень-червень 2021 р.

23.07.2021 | 09:24

Підсумовуючи навчальний рік, подаємо коротку хроніку досягнень та подій кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій за квітень-червень 2021 року:

8 квітня 2021 р. – перемога у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм»

На базі Київського національного торговельно-економічного університету відбулася підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм». Під час конкурсу студенти 59-ти закладів вищої освіти України представили 100 наукових робіт. Участь в інтелектуальному змаганні взяли представники 21 регіону України.
Організатори конкурсу зазначають, що під час презентації та...

Читати »

Публікація колективної монографії «Стратегії сталого розвитку в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі: можливості і проблеми запровадження в Україні»

23.07.2021 | 08:20

Колектив кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій вітає к.е.н, доц. Галину Кушнірук з публікацією колективної монографії «Стратегії сталого розвитку в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі: можливості і проблеми запровадження в Україні», в якій розглянуто актуальні питання розробки та впровадження стратегій сталого розвитку у внутрішньому та міжнародному туризмі; проаналізовано сучасні тенденції та проблеми сталого розвитку світової індустрії гостинності, окреслено перспективні напрями діяльності; розкрито актуальні проблеми продовольчої безпеки та харчування, охарактеризовано стратегії сталого розвитку для харчової промисловості та ресторанного господарства.
Бажаємо подальших наукових здобутків!

Читати »