ОЩИПОК Ігор Миколайович

Посада: професор кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

 • Інноваційні технології і обладнання у переробці м’яса;
 • інноваційні ресторанні технології;
 • автоматизація виробничих процесів у харчових технологіях.

Курси

Публікації

Монографії, підручники та навчальні посібники:

 • Ощипок І.М. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства: підручник / І.М. Ощипок. Львів:Растр-7, 2023. 304 с.
 • Ощипок І.М. Технологія продукції закладів ресторанного господарства: підручник / І.М. Ощипок, І.М., Н.З. Петришин, Р.О. Бліщ. Львів, ЛТЕУ, 2022. 444 с.
 • Ощипок І.М. Харчові виробництва. Формування технології первинної переробки забійних тварин на основі функціональних робочих модулів: монографія / І.М. Ощипок. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2020. – 265 с.
 • Ощипок І. М. Автоматизація виробничих процесів : навч. посібник / І. М. Ощипок, І. Ф. Ланиця. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 220 с.
 • Ощипок І.М. Інноваційні ресторанні технології: підручник / І. М. Ощипок. – Львів, ЛТЕУ, 2019. – 326 с.

Статті у фахових виданнях

 • Ощипок І. М. Специфіка функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу в умовах d-господарювання / І.М. Ощипок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2020. – Вип. 59. – С. 83 – 89.
 • Ощипок І. М. Компетентнісний підхід в стимулюванні працівників за інноваційну діяльність / І.М. Ощипок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2020.-Вип. 61.- С. 43-50.
 • Ощипок І. М. Сучасні інноваційні підходи до розробки аналогів м’яса з нетрадиційних джерел білка. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2022. Том 28, № 3. C. 107-115.
 • Ощипок І. М. Математичне моделювання дії теплового випромінювання на термічну обробку ковбасних батонів. Odessa National Academy of food Technologies Scientific works, Том 84, випуск 1. Одеса: ОНАХТ. 2020. С. 44-47.
 • Ощипок І.М. Застосування абсорбційної ІЧ-спектроскопії для виявлення складу димо-повітряної суміші горіння деревини при копченні м’ясних виробів. Odessa National Academy of food Technologies Scientific works. Том 85, випуск 1.С.89-94.
 • Ощипок І.М. Формалізація опису ходу функціонування роботизованих ділянок у виробничих процесах ресторанного бізнесу / І. М. Ощипок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. – Вип. 27. – 178 с. – (Технічні науки). – С. 63-71.
 • Ощипок І.М. Розроблення оптимальної рецептури кальянного тютюну для обслуговування гостей закладів ресторанного бізнесу / І.М. Ощипок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 66, 2022. С 36-45.
 • Ощипок І.М. Розроблення архітектури програмного забезпечення та інтерфейсу користувача у технології м’ясних виробництв. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. №30, 2022. С.53-59. https://doi.org/10.36477/2522-1221-2022-30-07
 • Ощипок І. М. Розширення сировинної бази підприємств для розробки м’ясних виробів / І. М. Ощипок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2020. – Вип. 23. – С. 97-101. (Технічні науки).
 • Ощипок І. М. Сучасні підходи до використання електронних курильних пристроїв та кальяну в закладах ресторанного господарства / І. М. Ощипок // Зб. наук. праць “Підприємництво і торгівля” – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 26. – С. 76-81.
 • Ощипок І.М. Модель процесу тепломасопереносу при конвективному сушінні м’ясних виробів. Наукові праці ОНАХТ. Т.83. Вип. 1. Одеса 2019. С. 147-151.
 • Ощипок І.М. Збагачення харчової сировини інгредієнтами для створення продуктів здорового харчування / І.М. Ощипок, Л.Й. Онишко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2019. – Вип. 22. – С. 44-51. – (Технічні науки).
 • Ощипок І.М. Перспектива інвестиційної діяльності у готельному бізнесі України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2019. – Вип. 57. – С. 26-32. – (Економічні науки).
 • Ощипок І.М. Інформаційна інфраструктура регіону як засіб забезпечення розвитку підприємств сфери обслуговування / І. М. Ощипок, Г. Б. Лоїк // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2019. – Вип. 58. – С. 69-75 (Економічні науки).
 • Ощипок І. М. Оптимізація ефективності транспортної діяльності закладів готельно-ресторанного господарства / І.М. Ощипок, Л. Й. Онишко, В. В. Гаврилишин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2019. – Вип. 25. – С. 77-81. (Підприємництво і торгівля).

Інші статті та матеріали конференцій

 • Ощипок І.М. Моделювання рецептури страв закладів ресторанного господарства / І.М. Ощипок, Л.Й. Онишко // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 жовтня 2021 р.  Львів : ЛТЕУ, 2021. С. 141-144.
 • Ощипок І.М. Удосконалення продукції закладів ресторанного господарства на основі ефективної системи якості. Innovative development of hotel and restaurant industry and food production: proceedings of II International scientific and practical Internet conference. Prague, Oktan Print, 2021, 378 p. Р. 94-95.
 • Ощипок І.М. Застосування абсорбційної ІЧ-спектроскопії для виявлення складу димо-повітряної суміші горіння деревини при копченні м’ясних виробів. Інноваційні енерготехнології: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 6-10 вересня 2021. – Одеса: ОНАХТ.
 • Ощипок І.М. Пролонгування термінів придатності м’ясних посічених напівфабрикатів застосуванням посиленого охолодження / І. М. Ощипок, К. В. Макарук, О. А. Сінчук. Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали ІХ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 9 грудня 2021 р.). Львів : Растр-7, 2021. С. 158-160.
 • Ощипок І.М. Ефективність операцій процесу  автоматизації  харчових  виробництв. Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв : матеріали  XIX Міжнар. наук. конф. (Одеса, 12-16 вересня 2022 р.). Одеса, 2022. С. 43-46.
 • Ощипок І.М. Дослідження впливу інуліну в технології діабетичних хлібобулочних виробів / І. М Ощипок, Т. Ю. Верба // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали X міжнар. наук.-практ. конф. (8 грудня 2022 р.). Львів, С. 106-107.
 • Ощипок І.М. Аналіз стану теплоізоляційних конструкцій холодильних машин під час експлуатації / І. М Ощипок., Л.Й. Онишко // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. (8 грудня 2022 р.). Львів, С. 108-109.
 • Ощипок І.М. Дослідження концентрації речовин деревного диму на його оптичну щільність при копченні м’ясних виробів. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Львів, 1-2 червня 2022 р.). С. 310-311.
 • Ощипок І.М. Вплив активності води на варені та в’ялені м’ясні вироби. Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18 жовтня 2022р.). Київ: НУХТ. 2022. С. 34-35.
 • Ощипок І.М. Забезпечення якості і безпечності м’яса птиці і виробів з нього для закладів ресторанного господарства. Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : Матеріали міжнародної конф. (Львів, 25 вересня 2020 р.) / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2020. С. 155-157.
 • Ощипок І.М. Нові площини в автоматизації виробничих процесів харчових виробництв. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б.Б.]. Львів: вид-во ЛТЕУ, 18-19 червня 2020 р. С. 210-211.
 • Ощипок І.М. Розробка технології страв спеціалізованого призначення / І.М. Ощипок, Х. Лучинчин // Матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 2–3 квітня 2020р. К.: НУХТ, 2020 р. Ч.1. С. 19-21.
 • Ощипок І.М. Перспективні напрями розробки сушильного устаткування. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: ІІІ Міжнародно-практична конференція (Харків, ХДУХТ, 4-6 вересня 2019 р.). Харків-Мелітополь-Кирилівка. С. 61-62.
 • Ощипок І.М. Модель процесу тепломасопереносу при конвективному сушінні м’ясних виробів. Інноваційні енерготехнології: VII Міжнародна науково-практична конференція. Т.83. Вип. 1. (Одеса, ОНАХТ, 9-13 вересня 2019р.). С. 147-151.
 • Ощипок І.М. Дослідження оболонок з антимікробним покриттям для варених ковбасних виробів. Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції: VIII Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 135-річчю Національного університету харчових технологій. (Київ, НУХТ, 5-6 листопада 2019 р.). С.229-232.

Біографія

У 1984 році закінчив Львівський лісотехнічний інститут за спеціальністю „Лісоінженерна справа” з кваліфікацією „інженер-технолог”.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему „Науково-практичні основи модернізації технологічних потоків цехів первинної переробки забійних тварин на основі функціональних робочих модулів” захистив у 2008 році в Одеській Національній академії харчових технологій.
Досвід роботи у Вищих навчальних закладах освіти 33 роки.

Сертифікати

Методичні матеріали

 • Інноваційні ресторанні технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” та 181 “Харчові технології” / І.М. Ощипок, Н.З. Петришин. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020.– 60 с.
 • Технологія виробництва пива в закладах ресторанного господарства. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 181 “Харчові технології”/ І.М. Ощипок, Р.О. Бліщ – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020.–36 с.
 • Проєктування закладів ресторанного господарства. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” денної та заочної форм навчання / І.М. Ощипок, Р.О. Бліщ. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2019.–92 с.
 • Технологія напоїв (вибіркова дисципліна) Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів вищої освіти рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) / І.М. Ощипок, Р.О. Бліщ. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020.–87 с.
 • Технологія і теоретичні основи харчових виробництв. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” (денної та заочної форм навчання)/ І. М. Ощипок, Р. О. Бліщ, Н. З. Петришин, О. Я. Давидович, Н. С. Палько. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2019.– 32 с.
 • Методичні вказівки з організації та виконання дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Харчові технології” зі  спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології”/ І.М.Ощипок, Т.М.Лозова, Н.З.Петришин, Р.О.Бліщ, О.Я. Давидович, Н.С. Палько. – Львів: видавництво ЛТЕУ , 2019 р. – 38 с.
 • Технологія напоїв. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” всіх форм навчання / Ощипок І.М., Бліщ Р.О.. – Львів: видавництво ЛТЕУ , 2019 р. – 87 с.
 • Організація харчування у підприємствах туристичної галузі. Методичні вказівки до практичних робіт для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” всіх форм навчання / Ощипок І.М., Петришин Н.З., Бліщ Р.О. – Львів: видавництво ЛТЕУ , 2019 р. – 56 с.
 • 9.Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” всіх форм навчання / Ощипок І.М., Петришин Н.З. – Львів: видавництво ЛТЕУ , 2019 р. – 60 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!