Макогін Ганна Василівна

Наукові інтереси

  • Біолого-технологічні аспекти виготовлення здорових продуктів харчування

Публікації

Монографії та посібники

  • Бомба М.Я., Білонога Ю.Л., Івашків Л.Я., Джурик Н.-Р.Й., Лотоцька-Дудик У.Б., Майкова С.В., Максимець О.Б., Макогін Г.В., Сливка Н.Б., Сусол Н.Я., Турчин І.М., Хомин О.Й., Шах А.Є. Сучасні проблеми та тенденції з розвитку оздоровчого харчування, безпеки та якості продуктів: Колективна монографія / за ред. доктора с.-г. наук, професора М. Я. Бомби. – Львів : ЛІЕТ, 2013. – 264 с.

Статті та матеріли конференцій

  •  Макогін Г.В. Оцінка стану харчування студентів // Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Питання технології та гігієни харчування».-Донецьк, 2009р. – С. 52-54.
  • Кректун Б.В., Снітинський В.В., Макогін Г.В. Глюкановмісні екстраговані інгредієнти грибів екосистем Прикарпаття як потенційні компоненти харчових продуктів з функціональними властивостями // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів».-Львів: ЛІЕТ, 2013 р. – С. 63-66.
  • Лотоцька-Дудик У.Б., Макогін Г.В. Перспективи та напрями застосування білоквмісної рослинної сировини в оздоровчому харчуванні // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів».-Львів: ЛІЕТ, 2013 р. – С. 72-76.
  • Кректун Б.В., Снітинська О.В., Макогін Г.В. Антиоксидантні властивості фенольних сполук рослин Rosaceae і Adoxaceae та особливості їх використання у складі харчових продуктів функціонального призначення // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів».-Львів: ЛІЕТ, 2014 р. – С. 48-52.
  • Доценко Н.В., Кректун Н.М., Кректун Б.В, Макогін Г.В. Роль міждисциплінарних зав’язків при вивчення дисципліни «Охорона праці» студентами спеціальності зелене будівництво та садово-паркове господарство // Матеріали Х Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти».- Кам’янець-Подільський: 2014 р. – С. 391-395.
  • Кректун Б.В., Макогін Г.В., Солдатенко Р.А. Антиоксидантні властивості та стабільність глікозидних плодів окремих видів рослин та оцінка можливості їх застосування в стравах оздоровчого призначення // Матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Новітні тенденції у харчових технологіях, якість і безпечність продуктів».-Львів: ЛІЕТ, 2015 р. – С. 159-162.
  •  Кректун Б.В., Макогін Г.В., Лазарєва Т.Л. Вплив окремих технологічих параметрів на процес вилучення антоціанових барвних речовин з ягід // Матеріали VIІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Новітні тенденції у харчових технологіях, якість і безпечність продуктів».- Львів: ЛІЕТ, 2016 р. – С. 136-139

Біографія

Народилася 22 березня 1980 року у м. Стебник Дрогобицькоо району Львівської області.

Освіта:

1987-1997 р.р. – Стебницька середня загальноосвітня школа №6;

1997 по 2004 – навчання у Львівській національній академія ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. Отримала  диплом спеціаліста та диплом магістра за напрямом підготовки «Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції», кваліфікація «Зооінженерія».

2008-2009 р.; – навчання на Психолого-педагогічному відділенні ДЦ Міністерства освіти і науки України при НУ «Львівська Політехніка». Отримала  диплом спеціаліста за напрямом підготовки «Педагогічна освіта», кваліфікація «Викладач біології».

Професійна діяльність:

2002-2007 р.р. – лаборант кафедри механізації та електрифікації Львівського національного аграрного університет;

2007-2021 р.р. – лаборант кафедри харчових технологій та ресторанної справи Львівського інституту економіки і туризму