Майкова Світлана Віталіївна

Посада: доцент кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: svitlana.maikova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Хімічні технології;
 • органічний синтез;
 • харчові технології;
 • процеси, апарати харчових виробництв та обладнання у харчових технологіях;
 • інноваційні технології у харчуванні;
 • дизайн;
 • національні кухні.

Курси

Публікації

Монографії та посібники:

Публікації у наукометричних виданнях, індексованих у Scopus та Web of Scienсe

 • Volodymyr V. Ivasiv, Roman. V. Nebesnyi, Svitlana V. Maykova/THE KINETIC MODEL OF THE COMBINED HETEROGENEOUSLY CATALYZED CONDENSATION AND ESTERIFICATION OF PROPIONIC ACID AND METHYL PROPIONATE WITH FORMALDEHYDE AND METHANOL//Каталіз та нафтохімія, 2022, №33, С.31-36. https://doi.org/10.15407/kataliz2022.33.031
 • Назарій Ігорович Лапичак, Володимир Васильович Івасів, Роман Володимирович Небесний, Світлана Віталіївна Майкова// Розробка нових каталітичних систем на основі оксидів B2O3 та P2O5 для одержання метилметакрилату та метакрилової кислоти // Технологічний аудит та резерви виробництва.№ 4/4(30) Харків 2016. серія Технології харчової, легкої та хімічної промисловості. C. 4-7.
 • Olha Masliichuk, Svitlana Majkova. Health-improving effect of meat products with soy protein-fatty concentrator and carrageenan. стаття Ukrainian Food Journal. 2015. Volume 4. Issue 1 Р. 24-32.
 • SV Maykova YV Dmytruk, VV Ivasiv, RV Nebesnyi//Optimum conditions determination of methyl methacrylate obtaining over tungsten-containing catalyst. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2015. Volume 4. Issue 6 (76) Р. 4-7.
 • Ольга Маслійчук, Світлана Майкова. Оздоровчий ефект м’ясних виробів із соєвим білково-жировим збагачувачем і карагінаном. Ukrainian Food Journal. 2015. – NUFT Ukrainian Food Journal. 2015. Volume 4. Issue 1. С. 171-172.

Публікації у фахових виданнях, індексованих в Index Copernicus

 • БомбаМ.Я., Майкова С.В., Лотоцъка-Дудик У.Б./Хрін як спеція з унікальними лікувальними властивостями та перспективи його застосування в оздоровчому харчуванні (огляд літератури)/ Гігієна населених місць. №72. (2022), С. 117-123. https://doi.org/10.32402/hygiene2022.72.117
 • С. В. Майкова, І. С. Ромашко, О. М. Вівчарук, Н. П. Шемедюк/ Каротинвмісні біойогурти та їх використання для розроблення біологічно цінних ресторанних страв. Scientific Messenger LNUVMB. Series: Food Technologies, 2022, vol. 24, no 97. р. 27-33. doi: 10.32718/nvlvet‐f9705 ISSN 2707‐5885 оnline                                                                   https://nvlvet.com.ua/index.php/food
 • Бомба М. Я., Майкова С. В., Ромашко І. С., Шемедюк Н. П. /Особливості заcтocування біологічно цінної рocлиннoї cирoвини Скoлiвщини у вигoтoвленнi cтрав галицькoї кухні. Scientific Messenger LNUVMB. Series: Food Technologies, 2021, vol. 23, no 96, р.82-87.    doi: 10.32718/nvlvet‐f9614 ISSN 2707‐5885 оnline                https://nvlvet.com.ua/index.php/food
 • Майкова С.В., Вівчарук О.М., Бомба М.Я. Перспективи вигoтoвлення страв із профілактичними властивостями введенням нетрадиційної сировини. Журнал «Інновації та технології в сфері послуг і харчування». Print ISSN 2708-4949 (print), ISSN 2709-9776 (Online), №1-2 (3-4). 2021. С.66-75.
 • Ромашко І.С., Майкова С.В. Нетрадиційні грибні компоненти в рецептурі пресингу. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології, 2019, т 21, № 91. C.84-88. doi: 10.32718/nvlvet‐f9114. ISSN 2519–268X print   https://nvlvet.com.ua/index.php/food
 • Небесний Р.В., Івасів В.В., Дмитрук Ю.В., Шибанов С.В., Майкова С.В. Дослідження процесу одержання акрилової кислоти шляхом альдольної конденсації оцтової кислоти з формальдегідом в газовій фазі..Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія і технологія речовин та їх застосування. –2013.– № 761.–С.199–201.
 • Небесний Р.В., Івасів В.В., Жизневський В.М., Шибанов С.В., Майкова С.В. Конденсація метилацелату з формальдегідом на молібденвмісних каталізаторах в газовій фазі. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія і технологія речовин та їх застосування. 2009. №644. C. 132-134.
 • Івасів В., Жизневський В., Шибанов С., Майкова С., Небесний Р. Кінетичні закономірності газофазної конденсації ацетону з формальдегідом. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія і технологія речовин та їх застосування. 2007. №590. С.192 – 195.
 • Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Майкова С.В.,Цибух Р.Д.//Оптимізація процесу окислювального дегідрування ЕБ в стирол на основі кінетичної моделі. Матеріали IV Науково-технічної конференції «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості».Львів.13-15 вересеня. 2007.С.125-126.
 • V. Gumenetskiy, V. Zhyznevskiy, S. Maykova. 1,3-butadiene and methacrylonitrile obtaining using oxidative conversion of C4 olefins over Fe-Te-Mo-Ox catalyst promoted with BaCl2. Chemistry and Chemical Technology. Lviv, 2007. Vol. 1, JNe 1. P 31-34. Bibliogr. 4 titles.
 • Небесний Р.В., Івасів В.В., Жизневський В.М., Мацьків О.О. Майкова С.В.//Дослідження процесу одержання акрилової кислоти шляхом альдольної конденсації оцтової кислоти з формальдегідом в газовій фазі/ Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія і технологія речовин та їх застосування. 2013. № 761. С.199–201.
 • Небесний Р.В., Івасів В.В., Жизневський В.М., Мацьків О.О., Майкова С.В. Оптимальні умови здійснення реакції альдольної конденсації пропіонової кислоти з формальдегідом у метакрилову кислоту на B2О3–Р2О5–WО3/SiO2 каталізаторі. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія і технологія речовин та їх застосування. 2012. № 726.С.184–186.
 • Джурик Н.Р. Продовольча безпека України./ Н.Р.Джурик, С.В. Майкова,Н.Я. Сусол, Ковальчук М.П. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: бірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУУ України, 2011. Вип. 21.4, С. 189-195.
 • Небесний Р.В., Івасів В.В., Жизневський В.М., Шибанов С.В, .Майкова С.В. Конденсація оцтової кислоти з формальдегідом у акрилову кислоту на В-Р-Мо-Ох каталізаторах у газовій фазі. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія і технологія речовин та їх застосування. – 2010. №667. C. 196-198.
 • Майкова С.В., Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В. //Кінетичні закономірності процесу окиснювального амонолізу ізобутилену та окиснювального дегідрування бутену-1// Український хімічний журнал, 2003, т.69 с. 29-34.
 • Майкова С.В., Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В.// Вплив ступеня відновлення Fe-Te-Mo-O промотованого ВаCl2 на його каталітичні властивості в реакції окиснення олефінів фракції С4// Каталіз і нефтехимия, 2003р., №12, с.68-73.
 • Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В., Майкова С.В., Кочубей В.// Фазовий склад Fe-Te-Mo-O каталізаторів сумісного окиснення олефінів фракції С4, промотованих ВаCl2// Вісник Національного Університету „Львівська політехніка” №488, 2003 р., с.167-170.
 • Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В., Майкова С.В., Иваськив И.//Комплексное окисление смеси бутена-1 и изобутилена в присутствии Fe-Te-Mo-O катализаторов, промотированных сульфатом бария.//5-а Ювілейна Міжнародна конференція „Химия нефти и газа”, 22-26 вересня, 2003 р. Томск, с. 477-449.
 • Майкова С.В., Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В. Порівняння ефективності Fe-Te-Mo-O каталізатора окислення олефінів, промотованого різними солями барію Ва2+//Праці НТШ, 2002р., №9, С.31-37.
 • Майкова С.В., Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В.//Окиснювальне дегідрування метилізобутирату до метилметакрилату на оксидних каталізаторах// Вопросы химии и химической технологии, 2002 р., №2, с. 56-60.
 • Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В., Майкова С.В., Мельник Т.В. Одержання метакрилонітрилу і дивінілу каталітичним окислювальним перетворенням суміші ізобутену та бутену-1// Вопросы химии и химической технологии, 2001, №3, С.53-58.
 • Майкова С.В., Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В//Окислительный аммонолиз изобутилена на Sь-Mo-О катализаторах, промотированных оксидами теллура и ванадия// Катализ и нефтехимия, 2001 р., №8, с. 41-47
 • Жизневский В.М., Гуменецкий В.В., Бажан Л.В., Майкова С.В. Влияние ионов стронция на каталитические свойства Fe-Te-Mo-O катализатора в реакции окислительного аммонолиза изобутилена//Катализ и нефтехимия, 2001, №9-10, С.88-93.
 • Бажан Л.В., Жизневський В.М., Гуменецький В.В., , Майкова С.В. Окислювальний амоноліз ізобутилену на Fe-Te-Mo-O каталізаторах, промотованих сульфатом магнію//УХЖ, 2001, Том 65, №3, С.35-38.
 • Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Майкова С.В., Бажан Л.В. Вплив іонів берилію та магнію на каталітичні властивості Fe-Te-Mo-O каталізатора окислювального амонолізу ізобутилену //Вопросы химии и химической технологии, 2001, №2, С.96-100.
 • Жизневский В.М., Гуменецкий В.В., Бажан Л.В, Майкова С.В., Юнаш Т.В. Окислительное дегидрирование и окислительный аммонолиз олефинов С4.// Катализ и нефтехимия, 2001, №7, С.72-75.
 • Жизневский В.М., Гуменецкий В.В., Бажан Л.В., Майкова С.В. Совмещенный процесс окисления изобутилена и бутена-1 в присутствии NH3 //ЖФХ, 2001, Том 75, №10, С. 1780-1786.
 • Майкова С.В., Бажан Л.В., Жизневський В.М., Гуменецький В.В. Сумісне окислювальне дегідрування, окислення та окислювальний амоноліз бутену-1 та ізобутилену //Український хімічний журнал, 2000 р., Том 66, № 7, С.58-61.
 • Майкова С.В., Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В Одержання метакрилонітрилу окисленням ізобутилену на змішаних Sь-Mo-О каталізаторах// Вісник НУ ЛП, № 395, Хімія і технологія речовин та їх застосування, 2000р., с.60-62
 • Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В., Майкова С.В. Сумісне окислювальне дегідрування бутену-1 та окислювальний амоноліз ізобутену в присутності Fe-Te-Mo-O каталізаторів, промотованих BaSO4// Вісник НУ «Львівська політехніка», Хімія, технологія речовин та їх застосування, 2000р., №414, С.148-151

Статті та матеріли конференцій

 • Світлана Майкова, Мирослав Бомба, Ольга Маслійчук, Лариса Федина. / СИРОВИНА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ / Г 35 Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. С. 231-233.
 • Світлана Майкова, Ольга Вівчарук./ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА / Г 35 Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. С. 246 – 251.
 • Бомба, М. Я., Федина, Л. О., Маслійчук, О. Б., & Майкова, С. В. (2023). НЕТРАДИЦІЙНА РОСЛИННА СИРОВИНА КАРПАТ У ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ ОЗДОРОВЧОЇ ДІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (6), 42-51. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.6.6
 • Майкова, С. В., Маслійчук, О. Б., Федина, Л. О., Бомба, М. Я., & Максимець, О. Б. (2022). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ М’ЯСНИХ СІЧЕНИХ СТРАВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (5), 56-64. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.5.7
 • Майкова  С. Удосконалення напівфабрикатів з гідробіонтів нетрадиційною сировиною / Світлана Майкова, Ольга Вівчарук // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (06 жовт. 2022 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 147-149.
 • Бомба М. Я., Майкова С. В., Маслійчук О. Б., Павлюк Ю. А. Використання нетрадиційної сировини у приготуванні страв дитячого харчування оздоровчої дії в закладах ресторанного господарства. The 4 th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (January 10-12, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. 856 p. Р. 266-273. ISBN 978-91-87224-02-7
 • Живка В. Р., Бомба М. Я., Майкова С. В. Удосконалення технології виробництва соусів оздоровчого спрямування. / Актуальні проблеми науки, освіти і технологій: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 8 лютого 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. с. 31-32.
 • Майкова С. В., Джурик Н.Р.-Й., Вівчарук О. М. Використання безвідходних технологій у ресторанному бізнесі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв» 21 грудня 2021 року : Полтава, 2021. с.61-66.
 • Бомба М. Я., Майкова С. В. Використання нетрадиційної сировини для розширення асортименту страв української кухні. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв» 21 грудня 2021 року : Полтава, 2021. с.74-79.
 • Майкова С.В., Джурик Н.Р.-Й., Вівчарук О.М. Сучасні тренди в ресторанному бізнесі. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 16-17 листопада 2021 року). – Старобільськ : Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» : Старобільськ, 2021. с.178-180.
 • Майкова С. В., Вівчарук О. М., Ромашко І. С. Удосконалення національних страв та їх адаптація для сучасних закладів ресторанного господарства. /Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. / Міністерство освіти і науки України. Львівський інститут економіки і туризму; [ред. кол. І. О Бочан та ін.]. Львів: ЛІЕТ, 2020, № 15. C. 120-129.
 • Майкова С.В., Бомба М.Я. Використання нетрадиційної сировини для приготування фаршів. Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: матеріали IХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. Прага: Oktan Print s.r.o., 2020. С.174-176.
 • Майкова С.В., Ромашко І.С. Удосконалюючі грибні добавки у рецептурі страв лікувально-профілактичного призначення./ С.В. Майкова1,І.С. Ромашко2/ «Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування» [Текст] : Зб. матер. всеукр . наук.-практ. інтернет конф. (Львів, 24 квітня 2020 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. Львів : ЛІЕТ, 2020. С. 58-64 .
 • Вівчарук О. М., Майкова С. В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ . Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми М 34 розвитку та регулювання» : 19-20 березня 2020 року, м. Черкаси [Електронний ресурс] : у 2-х томах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Т. 1. Черкаси: ЧДТУ, 2020. С.25-29.
 • Труба В.М. Розробка та удосконалення інноваційних страв з риби збагачених харчовими волокнами. /Труба В.М. 1, Майкова С.В.2/ «Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування» [Текст] : Зб. матер. всеукр . наук.-практ. інтернет конф. (Львів, 24 квітня 2020 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. − Львів : ЛІЕТ, 2020. С. 98-104.
 • Іваневич І.Є. Удосконалення страв національних кухонь./ Майкова С.В.1, Іваневич І.Є.2/ «Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування» [Текст] : Зб. матер. всеукр . наук.-практ. інтернет конф. (Львів, 24 квітня 2020 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. Львів : ЛІЕТ, 2020. С. 113-116.
 • Шелест В.М. Внесення модифікацій у рецептуру профілактичних страв. / Шелест В.М.1, Майкова С.В.2/ «Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування» [Текст] : Зб. матер. всеукр . наук.-практ. інтернет конф. (Львів, 24 квітня 2020 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. Львів : ЛІЕТ, 2020. C. 110-113.
 • Пагутяк Ю.І. Особливості виготовлення страв із використанням пива./ Пагутяк Ю.І., Майкова С.В. «Інновації розвитку харчових технологій та індустрії гостинності в контексті сучасних тенденцій готельно-ресторанного бізнесу». Збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», 2020. С. 126-127
 • Канюга Д. Удосконалення рецептурного складу хлібобулочних виробів./Канюга Д., Майкова С.В. «Інновації розвитку харчових технологій та індустрії гостинності в контексті сучасних тенденцій готельно-ресторанного бізнесу». Збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», 2020. С. 237-240
 • Труба В.М. Удосконалення м’ясних страв харчовими волокнами./Труба В.М., Майкова С.В. «Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі»: [Текст]: Зб. матеріалів студентської науково-практичної конференції/ Міністерство освіти та науки України, Львівський інститут економіки та туризму. Львів: ЛІЕТ, 2020, C.135-141.
 • Пастух В.В. Удосконалення м’ясних страв національної кухні./Пастух В.В., Майкова С.В. «Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі»: [Текст]: Зб. матеріалів студентської науково-практичної конференції/ Міністерство освіти та науки України, Львівський інститут економіки та туризму. Львів: ЛІЕТ, 2020, C.122-125.
 • Іваневич І.Є. ЗГРСХТ-16 Дослідження можливості удосконалення страв галицької кухні у ресторанах Львівщини./Іваневич І.Є., Майкова С.В. Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі»: [Текст]: Зб. матеріалів студентської науково-практичної конференції/ Міністерство освіти та науки України, Львівський інститут економіки та туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2020 C.141-144.
 • Шелест В.М. Інноваційні технології розроблення та удосконалення страв з профілактичним ефектом. /Шелест В.М., Майкова С.В. Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі»: [Текст]: Зб. матеріалів студентської науково-практичної конференції/ Міністерство освіти та науки України, Львівський інститут економіки та туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2020 С. 61-65.
 • Куземська М.О. Розробка та збагачення асортименту десертів з оздоровчими та профілактичними властивостями/ Куземська М.О., Майкова С.В. Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі»: [Текст]: Зб. матеріалів студентської науково-практичної конференції/ Міністерство освіти та науки України, Львівський інститут економіки та туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2020 C.162-164.
 • Майкова С.В., Ромашко І.C. Інноваційне виготовлення продукції ресторанного господарства із фунготерапевтичним ефектом. Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. / Міністерство освіти і науки України. Львівський інститут економіки і туризму; [ред. кол. І.О Бочан та ін.] Львів : ЛІЕТ, 2019, № 14. С. 122-129.
 • Король Соломія Богданівна, науковий керівник Майкова С.В.// Удосконалення солодких страв введенням харчових волокон//ХLІІ Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік). –Полтава, 26-27 березня 2019 року. С.278-280.
 • Майкова Світлана //Використання харчових добавок у інноваційних технологіях виготовлення ресторанної продукції [Текст]: Зб. Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 24 квітня 2019 р.) / Міністерство освіти та науки України, Львівський інститут економіки та туризму. Львів: ЛІЕТ, 2019. С.14-19.
 • Майкова Світлана, Король Соломія// Сучасні тенденції виготовлення солодких страв [Текст]: Зб. Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 24 квітня 2019 р.) / Міністерство освіти та науки України, Львівський інститут економіки та туризму. Львів: ЛІЕТ, 2019. С.27-31.
 • Майкова Світлана Віталіївна //Використання генетично модифікованих продуктів у харчуванні// [Текст] : Проблеми та стан використання ГМО в харчових продуктах.: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 квітня 2018) Львівський інститут економіки і туризму. Львів:, 2018. С. 59-62.
 • Майкова С. Використання харчових волокон у технології виготовлення січених мас із яловичини. Вісник Львівського інституту Економіки та туризму [Текст] : зб.наук.ст./М-во освіти і науки України. Львів. інст-т економіки і туризму ; [редкол. : І.О.Бочан та ін..] Львів:ЛІЕТ, 2017 №12. С.111-116.
 • Майкова С.В., Гук. М.С. //Використання харчових волокон та антиоксидантів для покращення якості страв// : [Текст] Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції (13-17 листопада 2017 р.). Суми, 2017. 304-305 с.
 • Майкова С.В. Цьона Г. //Застосування методу SOUS-VIDE для виготовлення якісних та безпечних продуктів харчування у сучасних ресторанах// : [Текст] Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції (13-17 листопада 2017 р.). Суми, 2017. 309-310 с.
 • Гергель П.В., Майкова С.В.// Розроблення страв з введенням насіння льону при безопарному способі приготування тіста . «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів» :[Текст] : Збірник статей VIII Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Львів, 11 травня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : «Ліга прес», 2016. С.110–112.
 • Перетятко Х.Ю., Майкова С.В.// Розроблення схеми системних досліджень для удосконалення фаршированих страв з мʼяса.«Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів» :[Текст] : Збірник статей VIII Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Львів, 11 травня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : «Ліга прес», 2016. С.104–106.
 • Майкова С.В. Розроблення функціональних десертів з утворенням желе / Майкова С.В. // Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів. Збірник статей VIІ Всеукраїнської наук.-практ. Конф. (Львів, 16-17 квітня 2015 р.) – Львів, – С. 149-151.
 • С.Майкова, О.Маслійчук//Удосконалення м’ясних виробів з використанням у технології білково-жирового збагачувача і порошку карагінану для досягнення оздоровчого ефекту.//Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції “Новітні науково-технічні рішення в харчовій промисловості” 2-3 березня 2015р, Львів, С. 153-156.
 • Майкова С.В., Єфлаєва А.В.//Виготовлення традиційних та нових видів начинок для листкового тіста Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів» : [Текст] : Збірник матеріалів VIІ Всеукраїнської наук.-практ. Конф. (Львів, 16-17 квітня 2015 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : «Ліга прес», 2015. С.87-89.
 • Майкова С.В. Розробка технології удосконалення ресторанної продукції оздоровчими компонентами. Вісник Львівського інституту Економіки та туризму. ЛІЕТ.Львів.9/2014. С. 195-203.
 • Майкова С.В. Цебрик М.Б. Борошняні композитні суміші та їх використання для удосконалення смаколиків чеської кухні.// Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів. Збірник статей VІ Всеукраїнської наук.-практ. Конф. (Львів, 10-11 квітня 2014 р.) – Львів, – С. 139-142.
 • Майкова С.В., Дудич О.Т., Левочко О. І. М’ясні страви. /МайковаС.В., Дудич О.Т., Левочко О. І. // Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів. Збірник статей VІ Всеукраїнської наук.-практї конференції (10-11 квітня 2014.) Львів. С. 85-87.
 • Майкова С.В./ Галицькі національні страви у ресторанах Львова / Майкова С.В. // Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів. Збірник статей V Всеукраїнської наук.-практ. Конф. (Львів, 16-17 квітня 2013 р.) – Львів, – С. 21-23.
 • Майкова С., Джурик Н. Винний туризм як один із засобів розвитку туристичної індустрії. Вісник Львівського інституту Економіки та туризму №7/12. С.197-202.
 • Майкова С., Перспективи розвитку складової ресторанного бізнесу та інноваційних форм співпраці у підготовці до проведення ЕВРО 2012. Turystyka s rekreacja w kreowaniu przedsiebiorczosci – uwarunkowania I przejawy.Tom II.P.167-191.
 • Майкова С.В,.Левенець М.В.//Особливості удосконалення стародавніх українських страв із овочевої сировини. Матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково практичної конференції “Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів”.– Львів.– 21-22 квітня 2011.–C.74-77.
 • Майкова С.В,.// Особливості удосконалення стародавніх українських страв із овочевої сировини. Матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково практичної конференції “Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів”.– Львів.– 21-22 квітня 2011.–C.72-74.
 • Харчові технології та ресторанний сервіс в індустрії туризму – професійна термінологія в галузі. Словник-довідник/[уклад. Максимець О.Б., Майкова С.В., Сусол Н.Я., Максимець В.Л.].–ТОВ «Компанія «Манускрипт».2010.236 С.
 • Майкова С., Валовий А. Адаптація старовинних страв галицької кухні, до сучасних вимог ресторанного бізнесу. Матеріали І-ої Всеукраїнської студентської науково практичної конференції “Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів”. Львів. 13-17 квітня 2009. С. 90-93.
 • Майкова С. Сучасні тенденції новітніх харчових технологій. Матеріали ІІ-ої Всеукраїнської науково практичної конференції “Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів”. Львів. 22-23 квітня 2010 року. С.10-12.
 • Майкова С.В., Маруняк О. Б.//Традиційність використання страв із використанням дикоростучих рослин у харчуванні українців. Матеріали ІІ-ої Всеукраїнської науково практичної конференції “Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів”. Львів. 22-23 квітня 2010 року.С.50-53.
 • Майкова С.В.//Технологічні та екологічні особливості новітніх харчових продуктів. Матеріали І-ої Всеукраїнської студентської науково практичної конференції “Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів”. Львів. 13-17 квітня 2009. С. 56-61.
 • Майкова С., Маруняк О.//Наукове обґрунтування технологій функціональних напоїв на основі пряно-ароматичних рослин стаття. Матеріали І-ої Всеукраїнської студентської науково практичної конференції “Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів”. Львів. 13-17 квітня 2009. С. 63-68.
 • Майкова С., Маруняк О.//Наукові види натуральних купажованих соків на основі ферментованого березового соку. Матеріали І-ої Всеукраїнської студентської науково практичної конференції “Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів”. Львів. 13-17 квітня 2009. С. 73-78.
 • Майкова С., Бучковська О. Реалізація програми дій ресторанного господарства у плані підготовки до ЄВРО-2012. Матеріали І-ої Всеукраїнської студентської науково практичної конференції “Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів”. Львів. 13-17 квітня 2009. С. 31-33.
 • Майкова С.В., Максимець О.Б., Мартиник К.В. Вивчення попиту та асортимент напоїв для споживачів різних вікових напоїв для споживачів категорій і закладів харчування в туристичній інфраструктурі великих міст. Вісник Львівського інституту Економіки та туризму. 2009.№4.С.210-217.
 • Володимир Жура, Володимир Гуменецький, Світлана Майкова//Одержання кисневмісних сполук окисненням оливних фракцій нафти у водно-лужному дисперсійному середовищі //Міжнародна Конференція «Мастильні матеріали», Бердянськ-2006, с.192-193
  Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Майкова С.В// Синтез метакрилонітрилу з ізобутилену.//І міжнародна науково-технічна конференція „Проблеми хіммотології”, 15-19 травня,2006 р., м. Київ.
 • Майкова С.В, Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В. //Синтез метилметакрилату із ізомасляної кислоти// І міжнародна науково-технічна конференція „Проблеми хіммотології”, 15-19 травня,2006 р., м. Київ.
 • Жура В.В., Майкова С.В. Поверхнево-активні властивості спінювачів „Оксаль” і масло „ПОД”. Вісник «Збагачення корисних копалин» (Науково-дослідний інститут гірничих проблем академії інженерних наук України (НДІ ГП АІН України). 2005. вип. 23(64). С. 83-88 .
 • Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В., Майкова С.В.// Перетворення Олефінів фракції С4. //ІІІ Науково-технічна конференція «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості», Львів, 14-16 верерсня 2004 р. с.310-311.
 • Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В., Майкова С.В.// Вплив ступеня відновлення FeTe0,85MoOx каталізатора в реакції окиснення олефінів С4// ІІІ Науково-технічна конференція «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості», Львів, 14-16 верерсня 2004 р. с.311-312.
 • В.Жизневський, С.Майкова, І. Іваськів, О. Мацьків//Вплив домішок Mg на властивості FeTe0,85MoOx каталізатора сумісного окиснювального амонолізу та окиснювального дегідрування// ІІІ Науково-технічна конференція «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості», Львів, 14-16 верерсня 2004 р. с.313-314.
 • В.Жизневський, С.Майкова, І. Іваськів, О. Мацьків//Промотування FeTe0,85MoOx каталізатора сумісного окиснювального амонолізу та окиснювального дегідрування// ІІІ Науково-технічна конференція «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості», Львів, 14-16 верерсня 2004 р. с.314-315.
 • Майкова С.В., Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В.//Кінетичні аспекти сумісного окиснювального амонолізу ізобутилену та окиснювального дегідрування бутену-1//7-а Міжнародна науково-практична конференція „Нафта і газ України-2002”, Київ, 2002, с.112.
 • Жизневский В.М., Гуменецкий В.В., Бажан Л.В., Майкова С.В. Совместное окислительное дегидрирование бутена-1 в дивинил и окислительный аммонолиз изобутилена в метакрилонитрил// Российская конференция «Актуальные проблемы нефтехимии», 16-20 апреля 2001, Москва, С.72.
  Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В., Майкова С.В. Каталітичне окиснювальне перетворення ізобутану та бутену-1.//Тези XIX української конференції з органічної хімії , Львів, 2001, С.120.
 • Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В., Майкова С.В. Вплив різних модифікаторів на Fe-Te-Mo-O каталізатор окислювального дегідрування та окислювального амонолізу.//Тези XIX української конференції з органічної хімії , Львів, 2001, С.121.
 • Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В., Майкова С.В., Цибух Р.Д. Окислювальне дегідрування бутену-1 на Fe-Te-Mo-O каталізаторі, промотованому лужноземельними катіонами// Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ. 2000. Том 3, С.194.
 • Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В., Майкова С.В. Окислювальний амоноліз ізобутилену на оксидних Sь-Mo каталізаторах, промотованих телуром і ванадієм// Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 2000. Том 3, С.195.
 • Жизневский В.М., Гуменецкий В.В., Бажан Л.В., Майкова С.В. Окислительный аммонолиз изобутилена в присутствии Fe-Te-Mo-O катализатора, промотированного ионами Са2+// Материалы IV международной конференции «Химия нефти и газа», Томск 2000, Том 2, С.341-345.
 • Бажан Л.В., Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Майкова С.В.Сумісне окислення і окислювальний амоноліз олефінів фракції С4 на Mo12SьTeOx каталізаторі, промотованому оксидом заліза//Вісник ДУ “ЛП”. Хімія, технологія речовин та їх застосування, 2000, №388, С.165-168.
 • Майкова С.В., Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В. Каталітичні властивості Fe-Te-Mo-O каталізатора, промотованого барієм, в реакції окислення і окислювального амонолізу суміші олефінів С4 //Український хімічний журнал, 2000 р., Том 66, № 6, С.108-110.
 • Бажан Л.В., Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Майкова С.В. Сумісний окислювальний амоноліз ізобутилену та окислювальне дегідрування н-бутену на Mo12SьTeOx каталізаторах, промотованих оксидом заліза // Тези 2-ї науково-технічної конференції “Поступ в нафтогазопереробній і нафтохімічній промисловості“, 1999, С.177.

Біографія

Народилася 29 вересня 1967 року у м. Львів. У 1984 р. закінчила СШ№20.У 1985 році зарахована на 1 курс факультету ФТОР ЛПІ. У 1990 р. закінчила навчання у ЛПІ, отримала диплом за спеціальністю “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу” та набула кваліфікації інженера хіміка-технолога. За скеруванням працювала інженером хімічної лабораторії ЛВТО «Промінь». У 1997 році зарахована на посаду асистента кафедри хімічної технології переробки нафти та газу. У 1999 році вступила до аспірантури ДУ «Львівська політехніка» яку успішно закінчила у 2002 році. У 2003 році захистила дисертацію за спеціальністю 05.17.04 – технологія продуктів органічного синтезу. Тема дисертації «Основи технології сумісної окиснювальної переробки олефінів фракції  С4»(науковий керівник – доц. В.В.Гуменецький).2003-2007 р. працювала на посадах молодшого наукового співробітника в НДЛ-12. З 2007 р працювала у Львівському інституті економіки і туризму на кафедрі харчових технологій на посадах ст. викладача, в.о. завідувача кафедри, доцента. У 2014 році присвоєне вчене звання доцента кафедри харчових технологій та ресторанної справи. Автор більше 90 публікацій

Проекти

Патенти

 • Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В., Майкова С.В. //Каталізатор для окиснювальної переробки олефінів фр. С4 //Пат. вих.№14962/а. Каталізатор для окиснювальної переробки олефінів фр. С4.[Текст]. 2003. від 14.07.03. вх.№794 від 28.07.03. С.5.
 • Жизневський В.М., Іваськів І.Д., Івасів В.В., Майкова С.В.//Каталізатор окиснювального амонолізу трет-бутилового спирту до метакрилонітрилу //Пат. вих. №31213 Україна МПК B01J 23/70, B01J 23/78, B01J 23/88. U200714616; Заявл. 24.12.2007; Опубл. 25.03.2008, /(Україна) Бюл.№6.4С.
 • Жизневський В.М., Мацьків О.О., Івасів В.В., Майкова С.В.//Спосіб одержання метакрилонітрилу //Пат. вих. №32636 Україна МПК B01J 23/70, B01J 23/78, B01J 23/88.(Україна) u200800138; Заявл. 02.01.2008; Опубл. 26.05.2008. Бюл.№10. 4С.

Сертифікати

Стажування 

 • Кафедра технології органічних продуктів Національного Університету «Львівська політехніка»; довідка №359 від 11.01.16.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!